slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET?? PowerPoint Presentation
Download Presentation
HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET??

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET?? - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Mandal kommune. HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET??. v/Siren Vetnes Johannessen. Mandal kommune. Norges sydligste by, ca. 14000 innbyggere Organisasjonen Mandal kommune: 1059 ansatte, 760 årsverk ”såkalt” flat struktur, 16 enheter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET??' - edda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Mandal kommune

HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET??

v/Siren Vetnes Johannessen

mandal kommune
Mandal kommune
 • Norges sydligste by, ca. 14000 innbyggere
 • Organisasjonen Mandal kommune:
  • 1059 ansatte, 760 årsverk
  • ”såkalt” flat struktur, 16 enheter
  • Årlig medarbeiderundersøkelse hvor enhetene på bakgrunn av dette lager mål for virsomheten
  • Balansert målstyring som lederverktøy
 • Sykefraværet har i snitt gått ned med 25% fra 2003. i 2007 har vi hittil et nærvær på 93,2% (6,8% fravær)
 • Stor besparelse for kommunen og staten
mandal kommune og ia arbeidet
Mandal kommune og IA-arbeidet

IA bedrift i 2002 med fokus på alle delmål

Startet opp Nærværsprosjektet:

Høyt fravær og stor grad av uføreuttak

14.11.2003 – 01.06.2005 samarbeid med KLP forsikring

01.06.2005 – 30.06.2007Mandal kommune (1,1 mill. fra Bystyret)

Innsatskommune sykefravær 1 av 12 kommuner

Nå: Kvalitetskommune, fullt ut!

suksesskriterier
Suksesskriterier:
 • Forankring i politisk og administrativ ledelse
 • Tydelig prosjektledelse
  • Styringsgruppe
  • Prosjektgruppe
  • Flere, i alt 11, underprosjekter
 • Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
 • Alle ansatte medlem av bedriftshelsetjenesten
 • Godt samarbeid og god hjelp fra NAV
 • Bredt fokus over lang tid!.
hva har vi gjort og hva er vektlagt
Hva har vi gjort og hva er vektlagt?
 • Informasjonsrundertil alle arbeidssteder jevnlig

– fokus på holdninger og nærvær

 • Opplæring i rutiner, lovverk og den vanskelige samtalen
  • ledere, tillitsvalgte og verneombud (1 gang pr. år)
 • Tydelige og dyktige ledere
 • Nærværsutvalg– behandler enkeltsaker og ”12 ukers samtalen”.
 • Tydelig sykefraværsrutine
  • Gjennomgang av alle egen- og sykemeldinger
  • Tilbud om samtale på BHT ved fravær utover 3 uker
forts
Forts….
 • Bedriftskultur, ”lov å ha det gøy på jobb!”, humorseminar
 • Bedriftsavis ”frisk pust”
 • Blomster og oppmerksomhet ved fravær, eget ”god bedrings” kort
 • Trening i arbeidstiden, i regi av fysioterapeut fra BHT
 • Gode HMS rutiner og opplæring
 • Intern arbeidsmiljøpris
noen av de 11 underprosjektene
Noen av de 11 underprosjektene
 • Allergiforebyggende renhold
 • Helse, miljø og trivsel – nok et renholdsprosjekt
 • Tilbake i jobb (hvordan få uføretrygdede tilbake i jobb igjen?)
 • To arbeidsmiljøprosjekter, sykehjemsavd. og en åpen sone hvor fraværet var svært høyt.
 • Graviditet, oppfølging og tilrettelegging
 • Jobbrotasjon – et tiltak også for de friske!
 • IGALO (rehabiliteringsreiser)
mandal kommune10

MANDAL KOMMUNE

01.07.2007 – 30.06.2011

tillitsprosjektet 010707 300611
TILLITSPROSJEKTET 010707 - 300611
 • Mandal kommune har fått tillatelse av Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å likestille egenmelding og sykemelding.
 • Ansattes rett til å være på jobb selv om ikke ”helt frisk”. Arbeid er en medvirkende faktor til god helse
 • Den ansatte skal ved sykdom levere egenmelding, kan levere legemelding.

(2 x 8 dager, deretter max. 16 dagers intervaller).

tillitsprosjektet
TILLITSPROSJEKTET
 • Legen er svært viktig mht. behandling og rådgivning
 • Fravær og graden av fravær er i dialog med leder.
 • Behovsstyrt fravær, ikke datostyrt
 • Det jobbes med en Web basert løsning.
 • Bedriftskultur og tillit er nøkkelen for at vi skal lykkes!