matematiikka ja sovellukset n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematiikka ja sovellukset PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matematiikka ja sovellukset

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Matematiikka ja sovellukset - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Matematiikka ja sovellukset. Matematiikan ja mallinnuksen merkitys tuotantoelämässä. Mallinnus ja matemaattinen teknologia. laskentateknologian kehitys lisännyt sovellusmahdollisuuksia vaativat menetelmät tulleet käyttökelpoisiksi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Matematiikka ja sovellukset


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
matematiikka ja sovellukset

Matematiikka ja sovellukset

Matematiikan ja mallinnuksen merkitys tuotantoelämässä

mallinnus ja matemaattinen teknologia
Mallinnus ja matemaattinen teknologia
 • laskentateknologian kehitys lisännyt sovellusmahdollisuuksia
 • vaativat menetelmät tulleet käyttökelpoisiksi
 • monimutkaiset mallit, realistinen ilmiöiden kuvailu mahdollista
 • soveltavan matematiikan kehittyvä teoria
aloja
Aloja
 • Tekniikka, teknologia/tuotekehitys
 • Teollisuuden tuotantoprosessit
 • Kauppa ja talouselämä
 • Finanssi ja vakuutustoiminta
 • Hallinto
 • Palvelutuotanto
 • Biotieteet
piilossa oleva matematiikka
Piilossa oleva matematiikka
 • “se lasketaan tietokoneella….”
 • menetelmien oivallukset piilossa

ohjelmistojen ytimessä,

algoritmien rakenteessa,

piirilevyjen langoituksessa

 • seteliautomaatti
 • kerroskuvaus
 • DNA-tunnistus
 • simulaattori-pelit
biotieteet
Biotieteet
 • solujen biokemialliset prosessit
 • solurakenteiden ja kudosten toiminta
 • elinten fysiologia ja biomekaniikka
 • biopopulaatioiden dynamiikka
 • biosysteemit kasvitieteessä
 • meribiologia, metsäbiologia jne…
l ketiede
Lääketiede
 • farmakokinetiikka
 • infektiomekanismit, epidemiologia
 • instrumenttien ja diagnostiikan kehitys
 • hoito-operaatioiden suunnittelu
ymp rist ja ekologia
Ympäristö ja ekologia
 • ilmastotutkimus ja säämallit
 • ilmakehän ja meren vuorovaikutus
 • virtausilmiöt, tornadot
 • saasteiden, tuholaisten jne leviämismallit
 • virtaukset ja bioprosessit maaperässä
 • ekosysteemien dynamiikka
humanistiset ja sosiaalitieteet
Humanistiset ja sosiaalitieteet
 • suurten data-aineistojen käsittely
 • mallit moniulotteisen datan tulkinnassa
 • arkeologia ja iänmääritystekniikat
 • kielen rakenteiden tutkimus
 • informatiikka, tiedon haku- menetelmät
talous ja hallinto
Talous ja hallinto
 • yhteiskunnan laajat järjestelmät: liikenne, jakelujärjestelmät, tiedonsiirto ja viestintä, energia- tuotanto, kunnallistekniikka
 • väestötietojen rekisterit, sosiaaliturvan järjestelmät, eläkkeet ja vakuutukset
 • tietojärjestelmien suunnittelu, seuranta ja ohjaus hyödyntävät malleja
liikkeenjohto ja strategiat
Liikkeenjohto ja strategiat
 • liikkeenjohdon tietojärjestelmät
 • tuotannonohjauksen mallit ja operaatiotutkimus
 • makrotalouden ekonometriset mallit
 • rahoitusmarkkinat, rahoitus-instrumenttien kehitys
 • kaupankäynnin ja finanssialan elektroniset järjestelmät
 • vakuutustoimialan mallit ja tuotekehitys
mallinnuksen avulla voidaan
Mallinnuksen avulla voidaan:
 • tutkia ja oppia ymmärtämään järjestelmän käyttäytymistä.
 • tehostaa/korvata koejärjestelyjä, protovalmistusta,…
 • suorittaa ranneanalyysin tehtäviä
 • todentaa järjestelmän/laitteen suoritusominaisuuksia, kapasiteetteja,... 
 • suorittaa ”mitä, jos” kokeiluja
 • testata muutoksien vaikutuksia, optimoida ominaisuuksia, analysoida riskitekijöitä ja vikaantumismekanismeja
ja edelleen
ja edelleen:
 • luoda visuaalisia kuvauksia, animaatioita jne järjestelmän toiminnasta ennen toteutusta
 • luoda kuvitteellisia materiaaleja ja keinotekoisia koeolosuhteita  
 • jäljitellä fysikaalisia ääriolosuhteita, aikaskaaloja jne
 • testata oletuksia systeemin toiminnasta
 • saada valaistusta sisäisistä mekanismeista joita ei suoraan havaita
 • analysoida mittauksista ja prosessien seurannasta kertyvää tietomassaa
verianalyysitestin suunnittelu
Verianalyysitestin suunnittelu
 • veressä oleva aine aiheuttaareaktion, jonka vastetta kuvaa dose-response käyrä.
 • mittausarvot tulisi osua käyrän kasvualueelle. 
 • kuvataan reaktioiden kinetiikka DY-mallilla.
 • testiaineen koostumus

määrää mallin vakiotermit,

joiden arvot tulee määrätä.

lihapullien pakastuslinja
Lihapullien pakastuslinja
 • liukuhihna, pakastuskylmän ilmavirran avulla.
 • laadun varmistamiseksi olisi tiedettävä aika, jonka lihapullan jäätyminen kestää.
 • haasteena mm poikkeavat muodot, ja epätavaomainen materiaali ja virtausilmiöt. 
 • vastavia prosesseja oluen pastörointi, viljankuivurin ohjaus…
p y r nripustu s dynaami ikka
Pyöränripustus, dynaamiikka
 • jousi/iskunvaimenninjärjestelmä, renkaan elastiset ominaisuudet. Erityinen haaste kuvata tien epätasaisuus. Stokastiset prosessit mekaanisten värähtelyjen kuvauksessa.
 • stokastiikan ja diff-yhtälöinen kytkentä?
kiihdytetty testaus
Kiihdytetty testaus
 • rasitustestissä halutaan jäljitellä100 000 ajokm:n vaikutusta 10 tuntiakestävän kokeen avulla. 
 • haastena analysoida ja mallintaa kuormituk-sen mekanismia siten, että simuloitu rasitustuottaa “samanlaisen tuloksen”.
t ehdaprosessin dynamiikka
Tehdaprosessin dynamiikka
 • prosessiympäristö, säiliöitä, putkia, pumppuja, sekoittimia,…
 • haasteena kuvata prosessin kemiallinen tila, pitoisuudet, virtaukset, lämpötilat. 
 • tasapainotilat, säätö/transientti-ilmiöt, olomuotomuutokset…
 • haasteena mm materiaalien rakenneominaisuudet, geometria.
prosessidiagnostiikka
Prosessidiagnostiikka
 • prosessivalvonnan/säädön mittausanturit tuottavat monikanavaista tietoa.
 • haasteena ymmärtääja tulkita moniulotteista signaalia
 • kuvata siinä esiintyviä riippuvuuksia
 • havaita prosessin tilaa kuvaavia tapahtumia.
verkostosuunnittelu
Verkostosuunnittelu
 • tietoliikenne,kuljetus ja jakelu, jne
 • tuotannon ja suunnittelun aikataulut
 • verkkomalleilla selvitetään
 • kapasiteettikysymyksiä,redundanssia ja luotettavuutta, muutoksien vaikutuksia,…
 • esim: Mobiiliviestinnän tukiasemaverkoston suunnittelu, verkon suorituskykyanalyysi.
polymeerien kiteytys
Polymeerien kiteytys
 • satunnainen syntymä,nukleaatio
 • kiteiden kasvu, satunnaismuodot
 • yhdistyminen, impingement
 • kokkareet, koagulaatio
 • lopputulos satunnainen kiderakenne
spatiaalinen prosessi
Spatiaalinen prosessi
 • halutaan kuvata prosessin kulkua, vaikuttavia tekijöitä ja
 • lopputuotteen morfologista koostumusta.  
 • morfologia määrittää materiaalinkäyttöön ja muokkaukseen liittyviä ominaisuuksia.
 • Poisson-prosessi, satunnaisgeometria, fraktaali-käsitteet.
ter ksen jatkuvavalu
Teräksen jatkuvavalu
 • sula teräs jähmettyypinnalta alkaen.
 • säädetään vesi- jäähdytyksellä. 
 • mallinnuksella halutaan kuvata sulan-kiinteän rajapinnan muoto.
 • lämmönsiirron mallintaminen,faasimuutos-rajan määritys ja jäähdytyksen optimiohjaus.
autonkorin t rm ystestit
Autonkorin törmäystestit
 • korirakenteenCAD-malli
 • rakenneosien geometria
 • materiaalien ja liitoksien lujuudet ja kimmo-elastiset ominaisuudet 
 • törmäyksen laskennallinensimulointi
 • lyhentää suunnittelu ja testivaiheita.
ontelokranaatin muotoilu
Ontelokranaatin muotoilu
 • räjähde ympäröi metallikartiota.
 • palorintama sinkoaa sulan ”metalli-mällin”
 • mallilla pyritään ennustamaan palorintaman eteneminen, “metallimällin” muodostuminen ja liike.
 • räjähdyksen aikaskaala, laskenta ainoa mahdolli- suus kuvata tapahtumaa.
optisen kuidun veto
Optisen kuidun veto
 • kuitu valmistetaan paksusta aihosta.

kuumennus ja veny- tys useassa vaiheessa.

 • kuidun suippeneminen halutaan kuvatatarkasti.
 • mallin avulla ohjataan prosessia.
 • tärkeä mm laadunvalvonnan kannalta
liikenne dynaaminen ohjaus
Liikenne, dynaaminen ohjaus
 • liikenneverkon sujuvuus

merkittävä tekijä

metropoli-alueilla.

 • käyttäytymistä kuvataan

liikennemalleilla.

 • valo-ohjaus, paikalliset ilmiöt,

yksittäiset ajoneuvot, jonomallit

 • fluidi-analogia ja nesteiden virtausmallit.
 • lattice gas tyyppinen simulointi
kemiallinen ty st
Kemiallinen työstö
 • mikropiirien valmistus ja

nanoteknologia

 • etsaus/syövytys
 • kemiallinen reaktio etenee aineen pinnassa ja syövyttää eli ”kovertaa” sitä.
 • malli kertoo syöpyvän rintaman etenemisen  
 • kidemateriaaleissa voidaan säädellä syöpy-misen rintamasuuntaa ja

“työstää” haluttuja muotoja.

granulaariset materiaalit
Granulaariset materiaalit
 • epätavanomaisten mate- riaalien virtaukset, kasautuminen, erotusprosessit,…
 • hake, murskeet, jauhatus, sekajäte, romut, kappaletavaran kasat.  
 • materiaalimallit kuvaavat aineiden ominaisuuksia
sovellustilanteita
Sovellustilanteita
 • hakekuljettimen toiminta
 • murskeen lajitteluprosessi
 • maa-aineksien läjitys ja maansiirto
 • ahtojääkeräytymät
 • bulkkitavara- kuljetukset
 • lasten pallomeri
e lektrolyyttimaalaus
Elektrolyyttimaalaus
 • värihiukkaset sähköisesti varattuja ja kulkeutuvat kappaleen pinnalle. 
 • värjäytymistulos ennustetaanmallintamalla elektrolyyttiliuoksen sähkökenttä ja hiukkasten kulkeutuminen. 
 • mallilla voidaan tutkia elektrodien sijoittelun vaikutusta
 • riittävä maalikerros kriittisissä kohdissa!!
multibody dynam iikka
Multibody-dynamiikka
 • yhteen kytketyistä mekaanisista komponenteista koostuvat järjestelmät.
 • esim juna, monta vaunua, telijärjestelmät. 
 • jarrutus/kiihdytys, värähtelyt, stabiilisuus, jne.
 • suuret mallit mahdollisia teholaskennan aikana.
py r kisko kontakti
Pyörä-kisko kontakti
 • liukuminen, jarrutustilanteet
 • pyörän ja kiskon kuluminen, kulumismallit
 • kontakti-kohdan mallinnus
 • kaarreajo, kontaktipisteen siirtyminen
materiaalitutkimus
Materiaalitutkimus
 • ei-tavanomaiset materiaalit mallinnuksen haaste.
 • tavoitteena materiaalien ominaisuuksien kuvaus.
 • esimerkki non-woven kuitutekstiilit vrt. vauvan vaippa
 • valmistusprosessit, laadunvalvonta
ei tavanomaiset materiaalit
Ei-tavanomaiset materiaalit
 • huokoiset materiaalit
 • satunnaiset kiederakenteet (mm polymeerit)
 • pulverit ja aerosolit
 • kudotut materiaalit (kangas)
 • non-woven kuitutekstiilit
 • vaahtomaiset aineet
 • komposiitti-

yhdisteet

pintareaktiot ja pintak sittely
Pintareaktiot ja pintakäsittely
 • metallipinnassa happiatomit kohtaavat aineen atomit. Hapettunut kerros alkaa suojata pintaa. 
 • sopivissa olosuhteissa syntyy tulppaantumis-ilmiö ja reaktio pysähtyy.
 • mallilla voidaan tutkia ja ymmärtää tätä ilmiötä.
liikenne ja kuljetusj rjestelm t
Liikenne ja kuljetusjärjestelmät
 • liikenteen verkkojen analysointi
 • liikennevirrat, kapasiteetit
 • skedulointi
 • ajoneuvojen mekaaniset mallit
 • lennonjohdon järjestelmät,
 • liikenteen dynaaminen ohjaus
meriteollisuus ja offshore j rjestelm t
Meriteollisuus ja offshore-järjestelmät
 • laivojen muotoilu ja hydrodynaaminen optimointi
 • simuloitu aaltokinematiikka
 • kelluvien rakenteiden dynamiikka ja rasitukset
avaruustekniikka
Avaruustekniikka
 • satelliittiprojekti optimointitehtävänä
 • ultrakeveiden rakenteiden dynamiikkapainottomassa tilassa
 • avaruusaluksen paluu ilmakehään
geometrinen mallinnus ja tuotesuunnittelu
Geometrinen mallinnus ja tuotesuunnittelu
 • autoteollisuuden kori-muotoilu….
 • työstökoneiden ohjaus
 • rakenneanalyysi
 • muodon optimointi
tuotantoprosessien suunnittelu ja ohjaus
Tuotantoprosessien suunnittelu ja ohjaus
 • materiaalien tuotannon ja työstön prosessit
 • esimerkki injektiovalu
 • virtauksien ja jähmettymisen mallintaminen
 • muotin täyttyminen
litografia ja kemiallinen ty st
Litografia ja kemiallinen työstö
 • kemillisen työstön menetelmät ja ohjaus
 • etsausprosessit
 • piirilevyjen valmistus
 • eletronisuihku- litografia
 • beamin sironta
ljyteollisuus
Öljyteollisuus
 • maaperätutkimus ja virtausmallit
 • putkistovirtauksien mallinnus
 • seisminen signaalianalyysi
 • mittaustekniikka
 • esimerkki: online-mittaus ja prosessitomografia
visualisointi ja elokuvateollisuus
Visualisointi ja elokuvateollisuus
 • elokuvateollisuuden erikoistehosteet
 • virtuaalitodellisuus, tietokonegrafiikka
 • koulutussimulaattorit, tietokonepelit
 • ohjelmistojen käyttöliittymät
slide44
Prosessiteknologia
 • prosessien kineettiset mallit
 • sekoitusprosessit
 • dynaaminen prosessisimulointi
 • katalyysi-ilmiöt, entsyymien kinetiikka

Metalliteollisuus

 • metallin valmistuksen prosessit
 • metallurgiset ilmiöt, seokset, karkaisu, faasimuutokset
 • työstöprosessien analysointi, valu, valssaus, hitsaus,…
 • valmistusprosessien ohjaus
slide45
Elintarviketeollisuus
 • biologiset ja mikrobiologiset prosessit
 • valmistusprosessit ja laadunvalvonta
 • pakkausteknologia, logistiikka

Puolijohdeteollisuus

 • nanomittakaavan komponenttien toiminnan mallinnus
 • komponenttien valmistusteknologia
 • piirisuunnittelu
muita aloja
Muita aloja:
 • tietotekniikan menetelmäkehitys
 • mittaukset ja instrumenttiteknologia
 • laskennallinen aistintekniikka
 • tuotannonohjaus ja prosessisäätö
 • luotettavuusanalyysi
 • suorituskykyanalyysi, laadunvalvonta
 • koetoiminta ja prosessivalvonta
yhteenveto mallinnuksen avulla voidaan
Yhteenveto: Mallinnuksen avulla voidaan:
 • tutkia ja oppia ymmärtämään järjestelmän käyttäytymistä.
 • todentaa järjestelmän/laitteen/prosessin ominaisuuksia, kapasiteetteja,... 
 • testata muutoksien vaikutuksia, optimoida ominaisuuksia ja rakenteita
 • analysoida mittauksista ja prosessien seurannasta kertyvää tietomassaa
 • ohjata järjestelmää/prosessia
ja edelleen1
ja edelleen:
 • luoda visuaalisia kuvauksia, animaatioita, kuvitteellisia materiaaleja ja keinotekoisia koeolosuhteita  
 • jäljitellä fysikaalisia ääriolosuhteita
 • saada valaistusta sisäisistä mekanismeista joita ei suoraan havaita