matematiikka n k kulmia opettamiseen ja oppimiseen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Tunteet, uskomukset, motivaatio ja sukupuoli Markku Hannula Turun yliopisto, TOKL markku.hannula@zpg.fi. Lyhyet määritelmät. Uskomus = subjektiivinen tieto, johon liittyy jonkinlainen totuusarvo (kognitiivinen)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen' - emily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
matematiikka n k kulmia opettamiseen ja oppimiseen

Matematiikka -näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen

Tunteet, uskomukset, motivaatio ja sukupuoli

Markku Hannula

Turun yliopisto, TOKL

markku.hannula@zpg.fi

lyhyet m ritelm t
Lyhyet määritelmät
 • Uskomus = subjektiivinen tieto, johon liittyy jonkinlainen totuusarvo (kognitiivinen)
 • Tunne, emootio = tunnetila, johon sisältyy fysiologinen reaktio
 • Arvot = subjektiiviset preferenssit
 • Asenne = Taipumus arvioida myönteisesti tai kielteisesti asenteen kohdetta
 • Motivaatio = halu tehdä tai vältellä joitain asioita
 • Matematiikkakuva = ylläolevien yhteensulautuma
tunne emootio
Tunne (emootio)
 • Erotukseksi kognitiosta, tunteeseen kuuluu myös fysiologinen reaktio
 • Tunteilla on käyttäytymisessä tärkeä rooli
 • Tunteet liittyvät yksilön tavoitteisiin
tunteet
Tunteet
 • Kolme ilmaisua (Buck, 1999):
  • homeostaattinen säätely
  • ilmeet
  • subjektiivinen kokemus
 • Tunteilla on tärkeä rooli käyttäytymisen säätelyssä
tunteen ja kognition vuorovaikutus
Tunteen ja kognition vuorovaikutus

Fysiologinen reaktio

Aistiärsyke

 • Esitietoinen tunnereaktio
 • Tiedostettava tunnereaktio
 • Prosessoinnin bias
 • Huomion suuntaaminen
 • Tietoinen tunteiden hallinta

Hypothalamus

1

Limbinen järjestelmä

2

Aivokuori

3

4

5

Otsalohko (työmuisti)

tunnereaktion kaksi syntymekanismia
Tunnereaktion kaksi syntymekanismia

Fysiologinen reaktio

Aistiärsyke

 • Automaattinen tunnereaktio
  • perustuu tietyn elementin tunnistamiseen (esim. äänensävy)
 • Tiedostettava tunnereaktio
  • perustuu omien tavoitteiden ja tilanteen väliseen suhteeseen
  • on ohjailtavissa

Hypothalamus

1

Limbinen järjestelmä

2

Aivokuori

Otsalohko (työmuisti)

kognitiivisia emootioita
Kognitiivisia emootioita
 • Uteliaisuus, kiinnostus, turhautuminen
  • ohjaavat ajattelua mm. ongelmaratkaisussa
  • Pohdinta: tunnistatteko nämä?
 • Matemaattinen läheisyys (intimacy)
 • Flow, uppoutuminen tehtävään
metaemootiot
Metaemootiot
 • Hyväksytyt tunteet, kielletyt tunteet
 • Tilanteen mukaan: pelko vuoristoradalla on hauskaa, tieltä syöksyvässä autossa ei
 • Tiettyjen tunteiden pelkääminen, vihaaminen tai inhoaminen voi johtaa umpisolmuun (matematiikka-ahdistus, matikkapelko, mathematics anxiety)
emotionaaliset kognitiot
Emotionaaliset kognitiot
 • Omien tunneprosessien tiedostaminen
 • Omien tunteiden tietoinen ohjailu
  • ’positive thinking’
 • Erittäin tärkeä osa tehokasta ongelmanratkaisutaitoa
ahdistus on
AHDISTUS ON...
 • epämiellyttävä pelkotunne
 • suunnattu epätoivottavaan mahdolliseen seuraamukseen tulevaisuudessa
 • tyypillisesti täysin suhteeton uhkaan verrattuna
ahdistus vinouttaa
AHDISTUS VINOUTTAA …
 • huomiota kohti uhkaavaa informaatiota
 • johtopäätöksiä kohti uhkaavampia vaihtoehtoja
 • muistia kohti uhkaavaa informaatiota
ja siten ahdistus

JA SITEN AHDISTUS …

johtaa heikompaan kognitiiviseen suoriutumiseen

matematiikka ahdistus
Matematiikka-ahdistus …
 • on ahdistusta matemaattisissa tilanteissa
 • liittyy yleiseen ahdistukseen
 • liittyy koeahdistukseen
 • on tavallisempaa tytöillä kuin pojilla
esimerkkitapaus ahdistuksesta
Esimerkkitapaus ahdistuksesta
 • M: Millanen tunnelma tulee, kun ajattelee matematiikkaa?
 • O: ai niinku itestä tuntuu? Mulle tulee ainakin matematiikasta sellanen aika ahdistava tai semmonen vähä semmonen jotenkin en mä oikeen osaa sanoo sellain ahdistava ja piinaava ja stressaava.
slide16
M: Mitäs sä teet sillon matematiikan tunnilla kun sust tuntuuahdistavalta tai piinaavalta miten se vaikuttaa sun matikan (-) matematiikan (--)
 • O: En mä tiä ehkä siis mieli menee ihan alas tai rupee silleen masentaa, et 'en mä tajuu tätä taaskaan' ja sit kauhul odottaa vaa koetta ja yrittää jotenkin vaa kuunnella ja jotenkin yrittää vaa ymmärtää niinku. ja sit joskus siis niinku ihan (luovuttaa) et ei täst tuu mitään yrittää koton tehdä ja sit ehkä tajuu ja sit jos ei tajuu ja sit tulee taas sellanen kauhee masennus.
slide17
M: Miltäs sit tuntuu ku onnistuu? Ainakin tänään ku sä teit taululla ni [se meni ihan oikein]
 • O: [mm no] joo, kyl siis sillon ku tajuu ni sillon se on kivaa silloin niinku se on silleen jaksaa tehä ja (-) sillon tuntuu ihan kivalt ku sen osaa. (--)
slide18
M: Mitä sä ajattelet ongelmaratkaisusta
 • Opp: heheh (e no) no ei ei voi sanoo että mä pidän todellakaan mä oon just äidille sanonut, et älykkyysosamäärätutkimuksii tai jotain tällasii tutkimuksii must tuntuumul on joku lokero aivois, joka sulkee kaiken tällasen. Tai mä en pysty edes käsittelee semmosia. Ku mä nään täs se numeron, ni mä en pysty yhtään hahmottaan.
slide19
M: Miltä se tuntuu, kun on joku sellanen ongelmaratkaisutehtävä ja sit ei hahmotakaan sitä?
 • O: Mulla ainakin tulee se ahdistus just siitä sit sellain vaan niinku tavallaan sellanen vähä inhottava olo, et niinku ooks mä joku hölmö tai vähä-älynen, et kylhä kaikki muutki pystyy tän laskee. Et miks mä en niinku pysty.
matematiikka ahdistuksen hoito
Matematiikka-ahdistuksen ’hoito’
 • Kognitiivinen terapia ei tehoa automaattiseen reaktioon
 • Tehokkaimmaksi osoittautunut systemaattinen siedätyshoito (systematic desensitisation)
  • matematiikan kohtaaminen turvallisessa tilanteessa + tietoinen rentoutuminen ahdistuksen iskiessä
  • tehtävät, joita oppias ei miellä matematiikaksi
tunteiden sosiaalinen taso
Tunteiden sosiaalinen taso
 • Reagointi sosiaaliseen tilanteeseen
 • Tunteet kommunikaation välineenä
  • sosiaalinen peli
  • yhteistoiminta
 • Kollektiivinen flow
mit matematiikka on

Mitä matematiikka on?

Asenteet

Uskomukset

asenne
Asenne
 • Taipumus arvioida matematiikkaa myönteisesti tai kielteisesti
 • Karkea käsite, ei kovin hyödyllinen
 • Asenne voi olla seurausta
  • Tilannekohtaisista tekijöistä (esim. opettaja)
  • Automaattisista tunnereaktioista
  • Seuraamusten ennakoinnista (uskomukset)
  • Tavoitteista (motivaatio)
  • Sosiaalisista tekijöistä (perheen asenne)
 • Asenteeseen vaikuttaminen edellyttää syyn tunnistamista
uskomukset
Uskomukset
 • Uskomukset ovat sisäisiä representaatioita, joihin liitetään totuus, soveltuvuus tai käyttökelpoisuus. (Goldin, 2003)
 • Uskomuksiin liittyy usein tunneväritys
 • Uskomukset muodostavat uskomusjärjestelmän
  • keskeiset vs. periferiset uskomukset
  • kvasilooginen järjestelmä
uskomuksen kohteet mcleod 1992
Uskomuksen kohteet (McLeod 1992)
 • Uskomukset matematiikasta
 • Uskomukset itsestä
 • Uskomukset matematiikan opettamisesta
 • Uskomukset sosiaalisesta kontekstista
  • Luokan sosiaaliset ja sosiomatemaattiset normit
uskomuksen kohteet
Uskomuksen kohteet
 • Matematiikan eri osa alueet, esimerkiksi
  • geometria
  • ongelmanratkaisu
uskomusten merkitys pehkonen t rner 1996
Uskomusten merkitys (Pehkonen & Törner 1996)
 • Säätelevät taustalta havaintoja, ajattelua ja tekoja
 • Ovat opetuksen ja oppimisen indikaattoreita
 • Muutosta jarruttava voima
 • Ennustava luonne
oppimisvaikeudet ja uskomukset
Oppimisvaikeudet ja uskomukset
 • Virhekäsitykset
  • matematiikan luonteesta
  • oppimisesta
  • ongelmanratkaisusta
 • ’Rampauttavat’ uskomukset
  • omista kyvyistä
  • luokkayhteisön normeista