Matematiikka ja sukupuolierot
Download
1 / 35

Matematiikka ja sukupuolierot - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Matematiikka ja sukupuolierot. Tomi-Pekka Niukkanen 29.11.2007. Matematiikka ja sukupuolierot SYK:n 7-9 luokkien oppilailla. tutkimus tehtiin tarkkailemalla oppituntien ajankäyttöä haastattelemalla opettajia tuntien jälkeen keräämällä lomakkeella oppilailta tietoa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Matematiikka ja sukupuolierot' - athena-wilcox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Matematiikka ja sukupuolierot

Matematiikka ja sukupuolierot

Tomi-Pekka Niukkanen

29.11.2007


Matematiikka ja sukupuolierot syk n 7 9 luokkien oppilailla
Matematiikka ja sukupuolierot SYK:n 7-9 luokkien oppilailla

 • tutkimus tehtiin

  • tarkkailemalla oppituntien ajankäyttöä

  • haastattelemalla opettajia tuntien jälkeen

  • keräämällä lomakkeella oppilailta tietoa


Matematiikka ja sukupuolierot syk n 7 9 luokkien oppilailla1
Matematiikka ja sukupuolierot SYK:n 7-9 luokkien oppilailla

 • Tutkimuksen tavoitteet

  • taustoittaa sukupuolistereotypioiden syntyä

  • selvittää tutkimuskohteita jatkotutkimuksille


Taustaa koulusta
Taustaa koulusta

 • Helsingin Suomalaisessa yhteiskoulussa luokat 3-9 ~600 opp

 • lukio (normaali + IB-linja) ~450 opisk.

 • 3:lle luokalle sisäänpääsytesti, samoin IB-lukioon


Taustaa koulusta1
Taustaa koulusta

 • yläasteella kaikki matematiikan opettajat miehiä

 • oppilaat pääsääntöisesti erittäin motivoituneita ja lahjakkaita

 • tunneilla ja koulussa ylipäätänsä vähän järjestyshäiriöitäOppituntien ajank ytt taustaa
Oppituntien ajankäyttö, taustaa

 • Tutkittiin tarkkailemalla oppituntien ajankäyttöä opettajan näkökulmasta

 • Kohteena 5 luokkaa, yhteensä 113 oppilasta

 • Poikia 48%, tyttöjä 52%


Oppituntien ajank ytt1
Oppituntien ajankäyttö

 • Jaottelu:

  • Opettajan suora opetus

  • Tehtävien tekeminen

  • Opettajan esittämät kysymykset

   • Oppilaiden vastaukset niihin

  • Oppilaan esittämät kysymykset

   • Opettajan vastaukset niihin

  • Kannustus, motivointi

  • Muu

   • Tunnin myöhästyminen, järjestykselliset asiat, tutkimuksen kannalta epäolennainen

Vuorovaikkutteinen

opetus


Kysely oppilaille1
Kysely oppilaille

 • 12 väittämää

  • Vastaukset 1-5, 1=eri mieltä 5=samaa mieltä

 • Kysymykset tarkoituksella provosoivia


Kysely oppilaille2
Kysely oppilaille

 • Matematiikan tärkeyteen liittyvät kysymykset

  • Pidän matematiikasta

  • Matematiikka on tärkeä oppiaine koulussa

  • Matematiikan osaaminen on tärkeä taito elämässä

  • Osaan mielestäni hyvin matematiikkaaKysely oppilaille4
Kysely oppilaille

 • Matematiikan arvostukseen liittyvät kysymykset

  • Tunnen/tiedän monia poikia, jotka ovat hyviä matematiikassa

  • Tunnen/tiedän monia tyttöjä, jotka ovat hyviä matematiikassa

  • Arvostan poikia, jotka ovat hyviä matematiikassa

  • Arvostan tyttöjä, jotka ovat hyviä matematiikassaKysely oppilaille6
Kysely oppilaille

 • Matematiikan sukupuolistereotypioihin liittyvät kysymykset

  • Matemaatikon työ sopii paremmin naisille kuin miehille

  • Tytöt ovat yleensä poikia parempia matematiikassa

  • Matemaatikon työ sopii paremmin miehille kuin naisille

  • Pojat ovat yleensä tyttöjä parempia matematiikassa

Opettajien haastattelu1
Opettajien haastattelu

 • 3 miesopettajaa, joiden tunteja oltu tarkkailemassa

 • Haastattelut tehty tarkkailujen jälkeen (jotteivat kysymykset vaikuttaisi opettajien käyttäytymiseen tunneilla)

 • Kysymyksillä tarkoitus selvittää opettajien havaintoja siitä, onko tytöissä ja pojissa eroa matematiikan oppijina ja osaajina. Myös opettajien omaa asenteellisuutta tarkoitus kartoittaa.


Opettajien haastattelu2
Opettajien haastattelu

 • Onko oppilasryhmiesi tytöissä ja pojissa eroa

  • Käyttäytyminen tunneilla

  • Annettujen tehtävien tekeminen

  • Opetuksen seuraaminen

  • Osallistuminen opetuskeskusteluun

  • Kiinnostus matematiikkaan

  • Matematiikan osaaminen


Opettajien haastattelu3
Opettajien haastattelu

 • Käytätkö mielestäsi enemmän aikaa tyttöjen tai poikien motivointiin? Tarvitsevatko tytöt tai pojat enemmän kannustusta ja motivointia

 • Tulisiko tyttöjä kannustaa enemmän matematiikan jatko-opintoihin tai aloille, joilla matematiikkaa käytetään paljon?


Opettajien haastattelu 1 onko oppilasryhm si tyt iss ja pojissa eroa k ytt ytymisess tunneilla
Opettajien haastattelu1. Onko oppilasryhmäsi tytöissä ja pojissa eroa käyttäytymisessä tunneilla

”Ei erityisemmin eroa käyttäytymisessä tyttöjen ja poikien välillä. Molemmista löytyy levottomia ja tarkkaan opetusta seuraavia.”

”Pojat ehkä enemmän saattavat puuhata muuta tunnilla, mutta tarttua hanakammin työskentelyyn, jos aihe sattuu kiinnostamaan.”

”Pojat laskevat laskuja toisaalta itsenäisemmin, tytöt kysyvät enemmän apuja ja perusteita.”


Opettajien haastattelu 1 onko oppilasryhm si tyt iss ja pojissa eroa teht vien tekemisess
Opettajien haastattelu1. Onko oppilasryhmäsi tytöissä ja pojissa eroa tehtävien tekemisessä

” Tytöt haluavat tietää opeteltaville asioille tarkemmat perustelut. Pojille riittää useimmin tieto, että ’asiat vain ovat näin’.”

” Tyttöjä on helpompi saada laskemaan tehtäviä taululle, muuten ei eroja.”

” Pojat osallistuvat rohkeammin, mm. tulevat taululle.”

” Pojat laskevat laskuja toisaalta itsenäisemmin, tytöt kysyvät enemmän apuja ja perusteita.”


Opettajien haastattelu 1 onko oppilasryhm si tyt iss ja pojissa eroa opetuksen seuraamisessa
Opettajien haastattelu1. Onko oppilasryhmäsi tytöissä ja pojissa eroa opetuksen seuraamisessa

”Tytöt poikia rauhallisempia, pojat osallistuvat enemmän.”

”Eniten opetuksen seuraamiseen vaikuttavat istumapaikat. 7. ja 8. luokilla eturivin paikat valtaavat pojat, 9. luokalla myös tyttöjä istuu edessä. Helposti edessä istuvat seuraavat opetusta tarkemmin.”


Opettajien haastattelu 1 onko oppilasryhm si tyt iss ja pojissa eroa kiinnostus matematiikkaan
Opettajien haastattelu1. Onko oppilasryhmäsi tytöissä ja pojissa eroa kiinnostus matematiikkaan

”Pojat kyselevät helpommin.”

”Molemmat osallistuvat keskusteluun yhtä paljon. Tytöt kuitenkin ehkä hiljaisempia; eivät uskalla vastata, jos eivät ole varmoja vastauksesta.”

.


Opettajien haastattelu1. Onko oppilasryhmäsi tytöissä ja pojissa eroa osallistuminen opetuskeskusteluun

”Ei varsinaisesti eroja.”


Opettajien haastattelu 1 onko oppilasryhm si tyt iss ja pojissa eroa matematiikan osaaminen
Opettajien haastattelu1. Onko oppilasryhmäsi tytöissä ja pojissa eroa matematiikan osaaminen

”Ei eroja. Sekä hyvissä, että huonoissa oppilaissa tasaisesti tyttöjä ja poikia.”

”Tytöille pitää perustella asioita enemmän, toisaalta kun ymmärtävät asian, yleensä hallitsevat sen poikia paremmin.”

”Erittäin vaikeista tehtävistä pojat suoriutuvat yleensä tyttöjä paremmin.”


Opettajien haastattelu2. Käytätkö mielestäsi enemmän aikaa tyttöjen tai poikien motivointiin? Tarvitsevatko tytöt tai pojat enemmän kannustusta ja motivointia? Tulisiko matematiikan opetuksessa huomioida enemmän tyttöjen ja poikien eroja?

”Eniten eroa tehtävien kysymysasettelussa. Helposti monet tehtävät saattavat koskettaa enemmän poikia. Usein vaikea keksiä tehtäviä, jotka olisivat sukupuolineutraaleja ja silti kiinnostavia.”

” Ei eroa. Tytöt mm. kyllä pyytäneet ”hajuvesitehtäviä”.”

” Jokaisella on oma tyylinsä ratkaista ongelmia. Tämän tyylin kehitystä tulisi kannustaa. ”


Opettajien haastattelu3. Tulisiko tyttöjä kannustaa enemmän matematiikan jatko-opintoihin tai aloille, joilla matematiikkaa käytetään paljon?

”Biotieteiden opiskelijoissa on paljon tyttöjä. Tyttöjä tulisikin kannustaa matematiikan opintoihin lukiossa enemmän, jotta sisäänpääsy ja opiskelu yliopistossa olisi helpompaa. Ylipäätänsä matematiikan opiskelulla ja osaamisella voi hankkia itselleen jatko-opinnoissa ja (työ)elämässä etulyöntiaseman muihin nähden.”

.Yhteenveto1
Yhteenveto

 • Oppimistuloksissa ja osaamisessa ei ratkaisevia eroja tyttöjen ja poikien välillä

 • Myöskään opettajan ajankäytössä tunneilla ei ratkaisevaa eroa oppilaiden välillä

 • Oppilaiden omissa asenteissa eniten eroa, pojat ovat itsevarmempia sekä asenteellisempia


Yhteenveto2
Yhteenveto

 • Jatkotutkimuskohteita:

  • Opettajan puhe tunneilla; onko sukupuolineutraalia?

  • Opettajan huomion kohdistamisen vaikutus tyttöihin ja poikiin. Väheneekö sukupuoliasenteellisuus, jos huomioita kohdistetaan enemmän. Entä paranevatko oppimistulokset enemmän tytöillä vai pojilla?

  • Onko opettajan sukupuolella vaikutusta?

  • Miten kannustusta ja motivointia matematiikan tunneilla voisi lisätä?