Bayes verkkojen sovellukset globaalivesitaloudessa
Download
1 / 20

Bayes-verkkojen sovellukset globaalivesitaloudessa - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Bayes-verkkojen sovellukset globaalivesitaloudessa. Esityksen sisältö. Globaalivesitalous ja sen tutkimusalueet Bayesilainen mallintaminen vesitaloudessa Policy Analysis for the Tonle Sap Lake, Cambodia Muita sovelluksia. Globaalivesitalous. Vesitalous = vesivarojen käyttöä ja hallintaa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bayes-verkkojen sovellukset globaalivesitaloudessa' - sarai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Esityksen sis lt
Esityksen sisältö

 • Globaalivesitalous ja sen tutkimusalueet

 • Bayesilainen mallintaminen vesitaloudessa

 • Policy Analysis for the Tonle Sap Lake, Cambodia

 • Muita sovelluksia


Globaalivesitalous
Globaalivesitalous

 • Vesitalous = vesivarojen käyttöä ja hallintaa

  • mm. hydrologia, hydrauliikka, limnologia, vesitaloudellinen suunnittelu & ympäristövaikutusten arviointi, vesirakenteet

 • Globaalivesitalous = vesitalouden ongelmat globaalissa kontekstissa, veden ja kehityksen linkitykset:

  • kuivuus/veden liikakäyttö, tulvat, vesien saastuminen, kaupungistuminen, teollistuminen, maatalouden vedenkäyttö, vesivoima, vesirakentaminen, etc.

 • Vesi ja kehitys –tutkimusryhmä / TKK

  • Oma tutkimusaihe: Kansainvälisten vesistöjen käyttö - Kiinasta etelään virtaavat kansainväliset joet


Bayesilainen mallintaminen vesitaloudessa
Bayesilainen mallintaminen vesitaloudessa

 • Miksi bayes vesitalouskysymyksissä?

  • Tehokas epävarmuuksien käsittely

  • Poikkitieteellinen mallintaminen ja analyysi

  • Sekä määrällinen että laadullinen tieto

 • Asiantuntijoiden ja stakeholdereiden konsultointi oleellinen osa prosessia

 • Sovellusalueita mm: vedenkäytön strategioiden vaikutus ihmisiin, ympäristöön ja kehitykseen; ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset


Policy analysis for the tonle sap lake
Policy Analysis for the Tonle Sap Lake

 • Kambodzha on köyhä kehitysmaa, historian ja politiikan rasitteet

 • Tonle Sap –järvi merkittävin vesivara & ruuantuotannon perusta

 • Järvi osa Mekongin jokiallassysteemiä

  • 6 (kehitys)maata

 • Poikkeava hydrologinen käyttäytyminen


Tonle sap j rven mallintaminen
Tonle Sap –järven mallintaminen

 • Mekongin jokikomission Water Utilisation Programme (WUP)

  • ”säännöt” veden käytölle jäsenmaissa

 • WUP-FIN-I: 1) hydrologia, 2) sosioekonomia ja toimintatavat vaikutuksineen (TKK)

  • Kylätutkimukset, data-analyysit, bayes-malli

  • Bayes: apuväline vesivaroihin ja niiden käyttöön liittyvien toimintatapojen vaikutusten ja kytkösten arvioinnille

 • Kansalliset/alueelliset tavoitteet: talouskehitys, köyhyyden vähentäminen, ympäristön kestävyys

 • Paikallistason tavoitteet: haavoittuvuuden vähentäminen


Sosioekonominen analyysi
Sosioekonominen analyysi

 • mallien yhdistäminen paikallisten ihmisten todelliseen elämään

 • lähestymistapa: mallintaminen <-> vaikutusten arviointi

 • mallintamisen linkittäminen päätöksentekoon

PROBLEMS & NEEDS

RELATED TO WATER

Socio-economic analysis

LOCAL PEOPLE & THEIR LIVELIHOOD

WATER

HELP & ANSWERS

TO PROBLEMS

Modelling


Kehitetyn bayes mallin taustaa
Kehitetyn Bayes-mallin taustaa

 • Kausaaliset linkitykset monimutkaisissa talous-ympäristö-ihmiset –systeemeissä (Varis, 1998)

 • Tavoitteena arvioida systeemiin kohdistuvia riskejä ts. seurauksia eri toimintatavoista, sekä seurausten epävarmuutta

 • Työkalu päätöksentekijöille: mihin suuntaan erilaiset päätökset & strategiat vievät

 • Mahdollisesti / haluttaessa suositusten muodostaminen

 • Vaikuttaa prioriteettivalintoihin eri sektoreilla


Policy analysis for the tonle sap lake bayes malli
Policy Analysis for the Tonle Sap Lake – Bayes-malli

 • Analysoidaan skenaarioiden vaikutusta ihmisiin, talouteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin, sekä näiden haavoittuvuutta

 • Herkkyyksien, riskien ja epävarmuuksien tarkastelu

 • Skenaariot: talouskehitys, köyhyyden vähentäminen, ympäristön kestävyys,integroitu/yhdistelmä

 • 6 muuttujaryhmää (47 muuttujaa): ohjausmuuttujat, vaikutukset ympäristöön, luonnonvaroihin, yhteiskuntaan/yhteisöihin, talouteen, sekä tavoitteisiin

 • Osalle muuttujista määritellään myös tulevaisuuden suuntauksetMallin rakenne
Mallin rakenne

Skenaariot

Muuttujien määritys

Muuttujat

Muuttujien linkitys

Vaikutukset

Vaikutus- ja riskianalyysi

Tavoitteet

Johtopäätelmät


Mallin sis lt ja toteutus
Mallin sisältö ja toteutus

 • Linkkimatriisi: muuttujat yhdistetty toisiinsa suorista / epäsuorista linkeistä koostuvan verkon kautta

  • olemassa olevan datan / asiantuntijapaneelien perusteella

 • Linkkien määrä 47x47 = 2162 <-> 457 tärkeintä käytettiin

 • Tarkastellaan herkkyysanalyysin ja kehitysdiagrammien avulla muuttujien vaikutusta tavoitteiden toteutumiseen

 • Käytön helpottamiseksi tehty Exceliin


Suuntaukset

Skenaariot

&

Vaikutukset

Linkkimatriisi


Herkkyysanalyysit
Herkkyysanalyysit

 • Halutaan muuttujien avulla muutosta systeemiin -> antaa tietoa siitä miten minkäkinlaista muutosta saadaan aikaan

 • Laskeminen ja tulkinta

  • Jokaiseen muuttujaan tehdään vuorollaan pieni muutos

  • Laskentatuloksia verrataan siihen tulokseen, joka saadaan mallilla ilman poikkeutusta

  • Kertoo miten kukin muuttuja vaikuttaa muihin muuttujiin

 • Muuttujien valinnat vaikuttavat toisiinsa -> herkkyysanalyysi elää koko ajan kun muuttujia muutetaan

”Mallin tuloksista herkkyysanalyysi on usein kaikkein hyödyllisin”


Herkkyysanalyysit esimerkki
Herkkyysanalyysit, esimerkki

 • Muutoksien muuttujissa vaikutus tavoitteisiin (talous, köyhyys, ympäristö)


Johtop telm t mallin perusteella
Johtopäätelmät mallin perusteella

 • Talousskenaario: paras tulos talouskehitystavoitteessa, korkea epävarmuus

 • Köyhyyden vähentämisskenaario: lähes yhtä hyvä talouskehitys, vähemmän epävarmuutta

 • Suojeluskenaario: ei parannakaan ympäristön tilaa, sillä ei huomioi kyliä ja niiden kehitystä (ympäristö <-> ihmiset)

 • Integroitu (win-win-win) skenaario: paras kokonaistulos <-> kehittää myös hallintoa ja instituutioita

 • Teiden lähellä olevien alueiden haavoittuvuuttavoidaan vähentää eniten

 • Mikään skenaario ei paranna ympäristön tilaa


Mit malli siis antaa
Mitä malli siis antaa?

 • Herkkyysanalyysit: muutokset muuttujissa -> tavoitteiden toteutuminen

 • Kertoo kuinka skenaariota voidaan parantaa

 • Muuttujien sopivat yhdistelmät keinona saavuttaa halutut tavoitteet ja löytää kompromissiratkaisu

 • Vaikutusten epävarmuudet johtuvat paitsi informaation puutteesta myös systeemin monimutkaisuudesta


Muita sovelluskohteita
Muita sovelluskohteita

 • Esiteltyä mallia sovelletaan lähes sellaisenaan:

  • Mekongindeltalla Vietnamissa (WUP-FIN II)

  • Vientianen ympäristössä Laosissa

 • Muita sovelluskohteita:

  • Senegal –joki: Mali, Mauritania & Senegal

  • Kariba –järvi: Zimbabwe & Zambia

  • Lac de Guiers, Senegal

  • Nitra -joki, Slovakia

  • Itämeri

  • Suomen vesistöt

  • Ilmastonmuutostutkimukset

  • Ympäristövaikutusten arviointi


Ilmastonmuutoksen vaikutukset Etelä-Suomen vesistöihinKuikka S. & Varis O., 1997: Uncertainties of climatic change impacts in Finnish watersheds: a Bayesian network analysis of expert knowledge. Boreal Environment Research 2: 109-128, 1997.

 • Vaikutukset vaikeita mallintaa & paljon epävarmuutta -> päätöksenteko toimista vaikeaa

 • Bayes: epätarkan, poikkitieteellisen ja keskenään linkittyneen informaation mallintaminen

 • Muuttujat: tärkeimmät tekijät ilmastonmuutoksen vaikutuksissa vesistöihin, sekä näiden mahdolliset tilat

  • jääpeitteen kesto, vuodenaikaisvirtaamat, veden O2-,CO2-ja ravinnepitoisuudet, pH, vesivoiman tuottomahdollisuudet, etc.

 • Jokaiselle muuttujalle tn-jakauma: odotettu muutos (< / >)

 • Vesi- ja ilmastoasiantuntijat: riippuvuudet (linkit)

 • Herkkyysanalyysit -> mitä muuttujia/linkkejä tutkia


Kotiteht v
Kotitehtävä

 • Silmäile läpi artikkeli: Varis O. & Kuikka S., 1997: Bene-EIA: A Bayesian Approach to Expert Judgement Elicitation with Case Studies on Climate Change Impacts on Surface Waters. Climatic Change 37: 539-563, 1997. www.springerlink.com/media/3e83c3xqlr5ryvkged4t/contributions/k/4/n/1/k4n15pm7310n6558.pdf (pääsy TKK:n pääkirjaston tietokannan kautta)

 • Kirjoita artikkelin ja luennon pohjalta lyhyt (n. 1xA4) suomenkielinen essee bayes-verkkojen soveltamisesta vesi- ja ilmastokysymyksiin. Koita vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten esitetty bayes –lähestymistapa suhtautuu kurssilla läpi käytyihin bayes –verkkoihin ja –mallintamiseen?

  • Miksi bayes soveltuu näiden asioiden mallintamiseen?

  • Minkä tyyppisiä johtopäätelmiä mallien tuloksista voidaan tehdä?

  • Mitä rajoitteita näet bayesin soveltamisessa vesi- ja ilmastokysymyksiin?


ad