PISANJE IMENA ULICA, USTANOVA I PRAZNIKA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PISANJE IMENA ULICA, USTANOVA I PRAZNIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PISANJE IMENA ULICA, USTANOVA I PRAZNIKA

play fullscreen
1 / 6
PISANJE IMENA ULICA, USTANOVA I PRAZNIKA
1030 Views
Download Presentation
raisie
Download Presentation

PISANJE IMENA ULICA, USTANOVA I PRAZNIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PISANJE IMENA ULICA, USTANOVA I PRAZNIKA

  2. Ponovimo! • Imena i prezimena ljudi i imena životinja pišemo velikim • početnim slovom: • Pr. Maja, Petrović, Reks,.... • 2) Imena geografskih pojmova pišemo velikim početnim • slovom : • Pr. Bosna i Hercegovina, Jahorina, Bijeljina, Borovo Polje (selo), • rijeka Bosna, Jadransko more, Lijevče polje (polje),... • 3) Imena knjiga i časopisa pišu se velikim početnim slovom: • Pr.“Bela Griva”, “Školarac”,“Doživljaji mačka Toše”, ...

  3. Učimo! 4) Imena ulica i trgova pišemo velikim početnim slovom: Pr. Beogradska ulica, Ulica srpskih vladara,... Ako naziv ulice ili trga ima vlastitu imenicu pišu se velikim slovom: Pr.Ulica Petra Petrovića Njegoša, Trg Nikole Tesle,.... Ako se riječ ulica ili trg nalaze na početku, pišemo ih velikim početnim slovom: Pr. Ulica srpskih velikana, Trg palih boraca,...

  4. U imenima praznika prva riječ se piše velikim početnim slovom: • Pr. Prvi maj, Dan borca, Nova godina,... • 6) Nazive ustanova ( preduzeća, škola, fakulteta, opština) pišemo prvu riječ velikim slovom: • Pr. Dom zdravlja,Građevinski fakultet, Narodno pozorište,.... • Ako se u nazivu ustanova nalazi vlastita imenica, ona se piše velikim slovom: • Pr. Osnovna škola “Sveti Sava”, Komunalno preduzeće “Čistoća”, Opština Modriča,...

  5. zadatak • Prepiši ispravno imena ulica, trgova i ustanova: ulica vuka karadžića, trg pobjede , trg stepe stepanovića, posavska ulica , ulica vojvode mišića, petrogradska ulica. narodna biblioteka republike srpske, osnovna škola braća novakov, građevinsko preduzeće neimar.

  6. 2. zadatak Dopuni rečenice riječima: miloš stević, banju luku, narodnom pozorištu, trgu slobode, savu preradovića, filozofskog fakulteta, vaskrs, kastel. Miloš Stević je krenuo na put u Banja Luku. Učestvovao je na koncertu u Narodnom pozorištu, koje se nalazi na Trgu slobode. Posjetio je rođaka Savu Preradovića koji živi blizu Filozofskog fakulteta. Bližio se veliki praznik Vaskrs, pa su odlučili obići tvrđavu Kastel.