Vznik ČR - PowerPoint PPT Presentation

vznik r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vznik ČR PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 15
Vznik ČR
372 Views
Download Presentation
quincy
Download Presentation

Vznik ČR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vznik ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Vytvořeno dne 28. 3. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. č. 8

 3. Zánik Československa Zánik Československa se udál dvakrát, poprvé 14.–15. března 1939 a podruhé a definitivně 31. prosince 1992, kdy Česká a Slovenská Federativní Republika zanikla a dosavadní národní republiky (Česká republika i Slovenská republika) se od 1. ledna 1993 osamostatnily a staly subjekty mezinárodního práva.

 4. Politické změny 29. prosince 1989 byl zvolen prezidentem doma i v zahraničí uznávaný Václav Havel. Předsedou Federálního shromáždění se stal Alexandr Dubček. Komunistický režim definitivně padl. V červnu 1990 se uskutečnily první svobodné volby do parlamentu.

 5. Další změny - 1. února 1990 byla zrušena Státní bezpečnost - v březnu byl přijat zákon o rehabilitaci lidí stíhaných komunistickým režimem - byl přijat restituční zákon navracející soukromý majetek zabavený po únoru 1948 jeho původním vlastníkům - v březnu 1990 byl změněn název ČSSR na Českou a Slovenskou federativní republiku – ČSFR

 6. Zahraniční politika Československo se rychle zbavovalo závislosti na Sovětském svazu a chystala se začlenit mezi evropské demokratické státy. Za největší úspěch se považuje dohoda o odchodu sovětských vojsk z našeho území po 20 letech.

 7. Rozdělení československé republiky 1. ledna 1993 došlo k rozdělení Československa na dva samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou republiku. V roce 2004 se naše republika stala členskou zemí Evropské unie.

 8. Mapa Československa 1969 - 1990

 9. Vlajka ČR

 10. Státní znak ČR

 11. Vlajka Slovenské republiky

 12. Mapa ČR a znaky historických zemí

 13. Opětovné zvolení Václava Havla,NATO Václav Havel byl českým prezidentem v letech 1993 – 2003. Na jaře 1999 vstoupila ČR do NATO = Severoatlantický pakt.

 14. Zdroje MÜLLER, Oldřich. Dějepis pro 2. stupeň základní školy praktické. 4. díl. 1. vydání. Praha : Parta, 2010. ISBN 9788073201241. s. 64 - 67. KOHOUTKOVÁ, H.; KOMSOVÁ, M. Dějepis na dlani. 2. vydání. Olomouc : Rubico, 2007. ISBN 8073460653. s. 243 - 244.

 15. Zdroje obrázků Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-03-28] dostupné pod licencí Creative Commons – http://wikimedia.org/ Vlajka ČR http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg Znak ČR http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg Vlajka SR http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Slovakia.svg Znak SR http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Slovakia.svg Mapa ČR http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_Rep._-_Bohemia,_Moravia_and_Silesia_III.png Mapa Československa 1969 – 1990 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8CSSR-mapa.png