vznik a v voj vy ch rastl n l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
vznik a vývoj vyšších rastlín PowerPoint Presentation
Download Presentation
vznik a vývoj vyšších rastlín

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

vznik a vývoj vyšších rastlín - PowerPoint PPT Presentation


 • 896 Views
 • Uploaded on

vznik a vývoj vyšších rastlín. CORMOBIONTA. karbónsky les. PhDr. Jana Višňovská. Vznik a vývoj vyšších rastlín súvisel s postupným prechodom ich predkov na súš a následným prispôsobovaním sa suchozemským podmienkam prostredia . fosílie. otázky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'vznik a vývoj vyšších rastlín' - mahola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vznik a v voj vy ch rastl n

vznik a vývoj vyšších rastlín

CORMOBIONTA

karbónskyles

PhDr. Jana Višňovská

slide2

Vznik a vývoj vyšších rastlín súvisel s postupným prechodom ich predkov na súš a následným prispôsobovaním sa suchozemským podmienkam prostredia.

fosílie

otázky

ivotn podmienky rastl n vodn prostredie suchozemsk prostredie
životné podmienkyrastlínvodné prostredie suchozemské prostredie
 • poskytuje rastline:
 • dostatok slnečnej energie
 • atmosférický CO2 a O2
 • väčšiu rozmanitosť životných podmienok, ktorým sa rastliny prispôsobili = väčšia variabilita
 • poskytuje rastline:
 • ochranu pred ničivým vplyvom počasia
 • oporu tela
 • dostatok vody a minerálnych látok
 • umožňuje pohyb pohlavných buniek pri rozmnožovaní
z kladn predpoklady vzniku a v voja vy ch rastl n
základné predpoklady vzniku a vývoja vyšších rastlín
 • vhodné životné podmienky na súši (pred 420 miliónmi rokov - silúr)
 • sformovanie atmosféry
 • príliv a odliv umožnil rastlinám prechod na súš
 • predchodcovia – zelené riasy, schopné prispôsobiť sa zmenám
predchodcovia vy ch rastl n
predchodcovia vyšších rastlín
 • spoločné znaky s vyššími rastlinami:
 • - majú zhodné farbivá (chl. a,b,
 • β-karotén, xantofyly);
 • - produktom fotosyntézy je škrob ;
 • - bunková stena obsahuje celulózu;

zelené riasy

 • žili v pobrežných vodách oceánov už v kambriu,
 • v období silúru sa začali prispôsobovať striedaniu vodnej hladiny
 • ich telo tvorila vidlicovito rozkonárená stielka

dnešná príbuzná riasa - Codium fragile

anatomick a morfologick zmeny rastl n po prechode na s
anatomické a morfologické zmeny rastlín po prechode na súš

vznik rizomoidu, neskôr koreňa zo spodnej časti stielky

vznik vodivých pletív a cievnych zväzkov

vznik sústavy krycích pletív

vznik mechanických pletív

rozvoj sporofytu, vznik výtrusov, semien

príjem vody a živín upevnenie rastliny v pôde

transport látok v rastline

ochrana pred vplyvmi vonkajšieho prostredia

opora rastliny

rozmnožovanie

syst m vy ch rastl n
systém vyšších rastlín
 • Oddelenia výtrusných rastlín - Sporophyta
 • Ryniophyta - ryniorasty
 • Bryophyta - machorasty

triedy - pečeňovky

- rožteky

- machy

 • Lycopodiophyta - plavúňorasty
 • Equisetophyta - prasličkorasty
 • Polypodiophyta - sladičorasty

Oddelenia semenných rastlín- Spermatophyta

 • Cordaitophyta - kordaitorasty
 • Pinophyta - borovicorasty

triedy - ginkgá

- ihličnany

 • Lyginodendrophyta -

- papraďosemenné

 • Cycadophyta- cykasorasty
 • Magnoliophyta - magnóliorasty

triedy - dvojklíčnolistové

- jednoklíčnolistové

z kladn rozdiely medzi v trusn mi a semenn mi rastlinami
základné rozdiely medzi výtrusnými a semennými rastlinami

Sporophyta

 • výtrus – vzniká vo výtrusnici na soprofyte, z neho vyrastie gametofyt s pohlavnými orgánmi, kde sa tvoria pohlavné bunky; po oplodnení (podmienkou je voda / vlhko) vyrastá sporofyt;
 • rodozmena- rovnakotvará / rôznotvará

Spermatophyta

 • semeno – vzniká po opelení a oplodnení z vajíčka v kvete /šiške na sporofyte; semeno dozrieva na materskej rastline (prispôsobenie sa životu na súši), z neho vyklíči nová rastlina
 • rodozmena - rôznotvará, prevláda sporofyt, ktorý vyživuje redukovaný gametofyt
slide9

koniec

Schéma vývoja vyšších rastlín

cykasorasty

papraďosemenné

magnóliorasty

sladičorasty

borovicorasty

zelené riasy

ryniorasty

ginkgá

ihličnany

kordaitorasty

prasličkorasty

plavúňorasty

machorasty

zelen riasy

schéma

zelené riasy

Codium fragile- zelená riasa, rastie v morských pobrežných vodách- podobné riasy žijúce v silúre boli pravdepodobne predchodcami dnešných vyšších rastlín

ryniorasty rhyniophyta prv suchozemsk rastliny
ryniorasty – Rhyniophyta prvé suchozemské rastliny
 • cievnaté, výtrusné rastliny
 • rástli ako husté porasty v plytkých vodách a na bahnitom pobreží morí
 • rozmnožovanie - rovnakotvará (izomorfná)rovnakovýtrusná (izosporická) rodozmena (metagenéza)
 • v súčasnosti iba fosílie
 • stavbou tela sa podobalidnešným zeleným riasam – Codium fragile, ako aj plavúňom
slide12

podobná stavba tela rôznych oddelení vyšších rastlín

zelená riasa ryniorast plavúňorast

Rhynia major

Lycopodium clavatum

Codium fragile

stavba tela rhynia major

schéma

stavba tela Rhynia major

fosílie

rizomoidy – pod zemou (funkcia koreňa)

vidlicovité rozkonárenie stielky

stredové konáriky – mezómy

fertilné telómy – koncové konáriky – nesú sporangiá (výtrusnice), alebo gametangiá (pohlavné orgány)

sterilné telómy zabezpečujú fotosyntézu – budúce listy

4.

2.

5.

3.

1.

machorasty

schéma

machorasty:
 • telo tvorí stielka

- jednoduchá, lupeňovitá (pečeňovky)

- rozlíšená na nepravé orgány:

pakorienky, pabyľku a palístky (machy)

 • vodivé pletivá nedostatočne vyvinuté
 • stará skupina rastlín – nálezy z prvohôr
 • regresívna vývojová vetva výtrusných rastlín
 • gametofyt (n) prevláda nad sporofytom (2n)
 • tvoria husté porasty
 • ovplyvňujú klímu – zadržiavajú vodu, regulujú vlhkosť vzduchu
lepidodendron fos lny stromovit druh plav a karb n perm
Lepidodendron fosílny stromovitý druh plavúňa(karbón, perm)

fosílie

súčasná bylinná forma plavúň obyčajný

calamites fos lne stromovit prasli ky

schéma

Calamites - fosílne stromovité prasličky

fosílie

Súčasná bylinná forma – praslička roľná

psaronius fos lne stromovit paprade

schéma

Psaronius - fosílne stromovité paprade

fosílie

súčasná bylinná forma papradí

Alsophila crinita

– súčasný stromovitý druh

lyginodendron

schéma

Lyginodendron
 • patrí medzi papraďosemenné rastliny (Lyginodendrophyta)
 • fosílne dreviny – stromy, kry, podobné papradiam
 • veľké perovito zložené listy
 • tvoria semená, ktoré dozrievajú po odpadnutí na zem

Lyginodendron

slide20

schéma

Kordaity

 • patria medzi Cordaitophyta
 • nadväzujú na prasličkorasty
 • (prvé semenné rastliny – predchodcovia nahosemenných rastlín)
 • listy ihlicovité / kopijovité
 • rástli v karbóne a perme v močariskách

Cordaites

slide23

Ďakujem za pozornosť

PhDr. Jana Višňovská

fosílie

otázky

slide24

Internetové zdroje obrázkov

a fotografií:

www.premdesign.com/fossil.html.

www.geology.pitt.edu/GeoSites/fossils.htm.

botit.botany.wisc.edu/.../Codium_130_.html.

massbay.mit.edu/.../descriptions_intro.html.

www.botany.org/PlantImages/ImageData.asp?IDN=....

www.ammonite.free-online.co.uk/fplant.htm.

palaeo.gly.bris.ac.uk/.../Rhynie/flora.html

scitec.uwichill.edu.bb/bcs/bl14apl/pter3.htm.

www.geology.pitt.edu/GeoSites/fossils.htm.

home.tiscali.be/.../cordaites/cordaites.htm.

www.dipbot.unict.it/.../fossili/cordaites.htm.

www.japonsko.tnet.cz/cykas.htm.

yoohoo.euweb.cz/.../aktual/aktual6/cykasy.html.

fotoflora.net/banka/Rostliny/cykas/ipage00002.htm

www.euita.upv.es/.../Ginkgopsida.htm.

www.on-design.de/goodies/wallpap/urwald.htm.

www.cuyamaca.net/.../Ginkgo_biloba.asp.

www.funet.fi/.../ginkgopsida/ginkgoaceae/ginkgo/

www.science.siu.edu/.../ginkgophyta.html.

www.awl.ch/heilpflanzen/ginkgo_biloba/.

www.foodnews.ch/x-plainmefood/20_lebensmittel....

www.f-lohmueller.de/.../Sphaeropteris012.htm.

biotech.tipo.gov.tw/plantjpg/1/.

ispb.univ-lyon1.fr/cours/botanique/Photograph..

www.biokurs.de/skripten/13/bs13-52.htm

periskop.cz/clanek.php?id=950.

www.museum-nierstein.de/v034.htm

www.notam.uio.no/~oyvindha/graphics.html.

www.steve.gb.com/vegetable_empire/empire.html

www.ms-geo.de/karbon.htmbotanika.wendys.cz/kytky/K621.php.

Použitá literatúra:

Ušáková, K., Činčura, F., Dúbravcová, Z., Záhorovská, E.,:

Biológia 2. Učebnica biológie pre gymnáziá. SPN Bratislava, 1. vydanie, 2000, 87 s. ISBN 80-08-03095-X

Rosypal, S., a kol. Přehled biologie SPN Praha, 1.vydanie, 1987, 686 s. ISBN 14-170-87

zopakujme si
Zopakujme si!
 • Aké sú spoločné znaky rastlín?
 • Porovnajte stavbu tela rias, výtrusných rastlín a semenných rastlín!
 • Charakterizujte základné typy stielok rias!
 • Ktorú skupinu rias považujeme za predchodcov vyšších rastlín a prečo?
porozm ajme
Porozmýšľajme!
 • Ako sa líšia životné podmienky rastlín v mori a na súši?
 • Aké boli základné predpoklady vzniku a vývoja rastlín na súši?
 • Aké zmeny v stavbe tela rastlín museli nastať po ich prechode na súš?
 • Ktoré základné skupiny vyšších rastlín už poznáme?
spolo n znaky rastl n
spoločné znaky rastlín
 • bunková stavba - prítomnosť chloroplastov

bunková stena + celulóza

zásobná látka – škrob

 • výživa - autotrofná - schopnosť tvorby organických látok

z anorganických - fotosyntéza

 • pohyb – nepatrný
 • rozmnožovanie – vegetatívne aj pohlavné
stavba tela rastl n
stavba tela rastlín

Telo rias tvorí nediferencovaná, alebo málo diferencovaná stielka. Sú to nižšie rastliny (Tallobionta).

Machorasty majú nepravé orgány bez vyvinutého vodivého systému. Prevláda gametofyt - tvorený pakorienkami a pabyľkou s palístkami. Sporofyt je stopka s výtrusnicou. U ostatných výtrusných rastlín prevláda sporofyt – diferencovaný na orgány.

Telo semenných rastlín je rozlíšené na vegetatívne orgány - koreň, stonku, listy a reprodukčné orgány – kvety, plody.

z kladn typy stielok rias
základné typy stielok rias

jednobunkové

bičíkatá

meňavkovitá

bunková

mnohobunkové

vláknitá

rúrkovitá

pletivová