Kontaktpersonsmöte 9/12 2009
Download
1 / 8

2009-12-09 Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Kontaktpersonsmöte 9/12 2009 Nätverket Bedömning med digitala verktyg Kommentarbanker Bedömningsmatriser & LPP. 2009-12-09 Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad. Nätverkets mål. Att stärka lärares bedömarkompetens Att öka elevernas kunskapsutveckling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2009-12-09 Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad' - quilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kontaktpersonsmöte 9/12 2009Nätverket Bedömning med digitala verktyg KommentarbankerBedömningsmatriser & LPP

2009-12-09 Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad


N tverkets m l
Nätverkets mål

 • Att stärka lärares bedömarkompetens

 • Att öka elevernas kunskapsutveckling

 • Att stödja det lokala utvecklingsarbetet

 • Utveckla och sprida bedömningsstöd till Stockholm stads lärare


Kommentarbanker
Kommentarbanker…

 • VT 09

  • Revidering

  • Önskemål från skolor?

 • Skola 2011


Pedagogiska paket
Pedagogiska paket…

LPP + matriser + elevexempel + instruktionSkolans insatser f r elever med ofullst ndiga betyg
Skolans insatser för elever med ofullständiga betyg

 • Revisionsrapport, Stadsrevisionen.

 • 85 elever på 22 skolor, elever som saknat fullständiga betyg.

 • Elevakten; individuell dokumentation


Skolans insatser f r elever med ofullst ndiga betyg iakttagelser
Skolans insatser för elever med ofullständiga betyg - iakttagelser

 • Skolorna har i huvudsak arbetsätt som bygger på att lärarna ska ha täta kontakter med sina kollegor för att diskutera och lösa elevens problem eller svårigheter. Informationen till rektor om elevens behov av stöd sker ofta sent. Detta kan leda till att rektors ansvar blir otydligt.

 • Åtgärdsprogram saknas i många fall och i stor utsträckning uppfyller heller inte upprättade åtgärdsprogram nationella krav på utformning och innehåll.

 • Alla skolor upprättar inte individuella utvecklingsplaner (IUP) för samtliga elever. Detta är enligt skolförordningen en del av skolornas dokumentation som är obligatorisk.

 • Skolorna har system för at fånga upp brister i elevens kunskapsutveckling. Däremot behöver skolorna bli bättre på att uppmärksamma andra typer av problem, t.ex. psykosociala problem.


Skolans insatser f r elever med ofullst ndiga betyg rekommendationer
Skolans insatser för elever med ofullständiga betyg - rekommendationer

 • Skolorna måste bli bättre på att följa upp att det finns dokumentation som skolförordningen föreskriver.

 • Beslutade åtgärder måste följas upp och utvärderas.

 • På många skolor bör elev- och föräldrainflytandet utvecklas. Detta är en viktig förutsättning för elevens utveckling.

 • Skolwebben är ett verktyg i skolornas arbete med att upprätta en samlad elevdokumentation. Åtgärder bör vidtas för att fler skolor ska använda funktionen för elevdokumentation.


ad