mokslo ir studij statymo gyvendimas aktualiausios problemos
Download
Skip this Video
Download Presentation
MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDIMAS Aktualiausios problemos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDIMAS Aktualiausios problemos - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDIMAS Aktualiausios problemos. Giedrius Viliūnas ŠMM sekretorius Lietuvos rektorių konferencijos posėdis Klaipėdos universitetas 2009 m. gegužės 28 d. MSĮ numatyti pokyčiai. 34 LRV nutarimai ir 24 ŠMM įsakymai

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDIMAS Aktualiausios problemos' - qabil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mokslo ir studij statymo gyvendimas aktualiausios problemos

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDIMAS Aktualiausios problemos

Giedrius Viliūnas

ŠMM sekretorius

Lietuvos rektorių konferencijos posėdis

Klaipėdos universitetas

2009 m. gegužės 28 d.

ms numatyti poky iai
MSĮ numatyti pokyčiai
 • 34 LRV nutarimai ir 24 ŠMM įsakymai
 • 6 MS politiką įgyvendinančių ir ekspertinių institucijų pertvarkymas
 • 30 valstybinių aukštųjų mokyklų pertvarkymas
 • 35 valstybės ir universitetų mokslo institutų, 9 valstybės mokslo įstaigų pertvarkymas
 • Studijų proceso reglamentavimo pokyčiai (priėmimas į aukštąsias mokyklas, studijų formos)
 • Studijų ir mokslo veiklos reglamentavimo pokyčiai (vertinimas, akreditavimas, steigimas, leidimas vykdyti studijas ir kt.)
 • 4 pagrindinės ir keletas šalutinių finansavimo tvarkų (studijų, paskolų, stipendijų, bazinio finansavimo, išeivijos vaikų studijų ir kt.)
 • Dalis pokyčių nuo įstatymo įsigaliojimo momento, kiti svarbiausi terminai – 3, 6, 10 mėn., 2010 m. sausio 1 d.,12 mėn. nuo įstatymo įsigaliojimo. Galutiniai permainų terminai – 2011 m. gruodžio 31 d. (VšĮ statusas), 2012 m. rugsėjo 1 d. (meno licenciato laipsnis).
kas jau atlikta arba pakeliui
Kas jau atlikta arba pakeliui
 • Su studentų priėmimu susijęs teisės aktų pluoštas
   • Geriausiai baigusiųjų eilė, lėšų paskirstymas sritims, norminės kainos, preliminarus vietų skaičius, užsienyje išsilavinimą įgijusių asmenų priėmimo į vf vietas tvarka – suderinta su LAMA BPO ir patvirtinta ministro arba LRV
 • Paskolos ir stipendijos
   • Dėl valstybės remiamų paskolų – patvirtinta LRV
   • Socialinės stipendijos – SADM nuomonė
 • Finansavimo tvarkos
   • Studijų finansavimo tvarka ir valstybės įsipareigojimai - patvirtinta
   • Dėl bazinio finansavimo – veikia DG
 • Veiklos reglamentavimas
   • Institucijų ir studijų programų vertinimo, akreditavimo, steigimo, leidimo vykdyti studijas tvarkos – veikia arba tuoj bus sudarytos DG
   • Mokslo produkcijos vertinimo tvarka – veikia DG
 • Mokslo politiką įgyvendinančios ir ekspertinės institucijos
   • LMT, LVMSF, LMA, SKVC, AMT nuostatai, statusas ir kt. – rengiami, veikia DG
 • Mokslo institutų pertvarka
   • Pagal LRV patvirtintą planą
kelia kontroversij arba atid ta v lesniam laikui
Kelia kontroversijų arba atidėta vėlesniam laikui
 • II-III pakopos studijų vietų paskirstymas
   • LMT pasiūlytas paskirstymas netinka socialiniams mokslams, dar šlifuojama
 • II-III pakopos studijų finansavimo tvarka
   • Ateityje bus siejama su mokslo veiklos rezultatais ir I pakopos vf vietų skaičiumi – mokslo produkcijos vertinimo principai, abiejų dedamųjų santykis
 • Studijų kainai vf vietoje skirtų valstybės biudžeto lėšų grąžinimo tvarka
 • Studijų tikslinio finansavimo tvarka
pagrindinis problem mazgas
Pagrindinis problemų mazgas
 • AM tarybų sudarymas ir rektorių rinkimai
   • MSĮ 96 str.: per 12 mėn. valstybiniai universitetai kreipiasi dėl tarybos sudarymo ir pateikia į šią tarybą AM skiriamus narius – iki 2010 05 12
    • atsižvelgiant į akademinį kalendorių, dėl tarybos sudarymo galima kreiptis 2009 m. rudens semestre, tada taryba pradeda veikti 2010 pavasarį, rektorius pradeda eiti pareigas anksčiausiai 2010 09 01
    • arba galima kreiptis 2010 pavasario semestre, tada taryba pradeda veikti 2010 rudenį, rektorius pradeda eiti pareigas anksčiausiai 2011 01 01
 • Aukštųjų mokyklų statuso pakeitimas
   • MSĮ 93 str. 8 d.: valstybinės aukštosios mokyklos privalo būti pertvarkytos iš biudžetinių įstaigų į VšĮ iki 2011 12 31
    • Reikalingas naujo statuto projektas, turto įvertinimas, inventorizacija, registracija – ne mažiau kaip metai
 • Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas
   • Priežastys MSĮ atžvilgiu išorinės (konkurencija, demografinis veiksnys, ekonominė krizė ir kt.); ES struktūrinės paramos kvietimai 2009 05 - 09
    • Reikalingas LRS sprendimas, LRV išvada – bent 3 mėn.
    • Reikalingas naujo statuto projektas, reorganizacijos sąlygų aprašas, turto inventorizacija ir kt. – ne mažiau kaip metai
artimiausi nsp kvietimai
Artimiausi NSP kvietimai

05–07 mėn. Aukštųjų mokyklų

vidaus valdymo sąrangos tobulinimas, tarybų narių mokymai

06–08 mėn. Studijų programų atnaujinimas+dėstytojų kompetencijos tobulinimas

+ studentų praktinių įgūdžių stiprinimas+ imitacinių centrų steigimas

09–11 mėn. Jungtinių programų rengimas+programų

pritaikymas užsienio kalba+aukštųjų mokyklų padalinių

stiprinimas, tarptautiškumo skatinimas

10–12 mėn. Studijų programų pritaikymas specialiųjų

poreikių studentams+ Papildomųjų (išlyginamųjų)

studijų įgyvendinimas+ Studijų sistemos kokybės

vadybos sistemų kūrimas

06–10 mėn. Sprendimų dėl universitetų

optimizavimo priėmimas

08–01 mėn. Išankstinis kvietimas dėl

universitetų infrastruktūros optimizavimo

galimas sinchronizavimas
Galimas sinchronizavimas

1 variantas

 • 2009 m. birželis – liepa: diskusija dėl universitetų optimizavimo, pokyčių kalendoriaus nustatymas, paraiškos NSP valdymo tobulinimo veiklai
 • 2009 m. rugsėjis – gruodis: optimizavimo koncepcija, tarybos narių parinkimas, inventorizacija, paraiškosNSP dėl studijų programų, tarptautiškumo, kokybės vadybosirišankstinės paraiškos dėl infrastruktūros optimizavimo
 • 2010 m. sausis – birželis: gaunama parama valdymo tobulinimui, rektoriaus rinkimai, statuto rengimas, turto vertinimas, paraiškos NSP dėl infrastruktūros optimizavimo
 • 2010 m. rugsėjis – gruodis: naujas rektorius, statuto teikimas, sprendimas dėl reorganizavimo, gaunama parama studijų programoms, tarptautiškumui ir ir kokybei
 • 2011 m. sausis – gruodis: gaunama parama infrastruktūrai, statuso keitimas, turto perdavimas

2 variantas

 • 2009 m. birželis – gruodis: diskusija dėl optimizavimo, pokyčių kalendorius, paraiškos NSP dėl studijų programų, tarptautiškumo ir kokybės vadybos
 • 2010 m. sausis – birželis: optimizavimo koncepcija, tarybos narių parinkimas, inventorizacija
 • 2010 m. rugsėjis - gruodis: rektoriaus rinkimai, statuto rengimas, turto vertinimas, gaunama parama studijų programoms, tarptautiškumui ir ir kokybei
 • 2011 m. sausis – birželis: statuto teikimas, sprendimas dėl reorganizacijos
 • 2011 m. rugsėjis – gruodis: statuso keitimas
ad