Motori ko u enje i motori ka znanja
Download
1 / 33

MOTORIČKO UČENJE I MOTORIČKA ZNANJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 552 Views
 • Uploaded on

MOTORIČKO UČENJE I MOTORIČKA ZNANJA. Prof . dr . sc . Đurđica Miletić Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu DOKTORSKI STUDIJ KINEZIOLOGIJE 2011/12 rujan. SADRŽAJ. Koncepcija motoričkog učenja Taksonomije i klasifikacije motoričkih znanja Karakteristike procesa učenja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MOTORIČKO UČENJE I MOTORIČKA ZNANJA' - moe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Motori ko u enje i motori ka znanja

MOTORIČKO UČENJE I MOTORIČKA ZNANJA

Prof. dr. sc. Đurđica Miletić

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu

DOKTORSKI STUDIJ KINEZIOLOGIJE

2011/12 rujan


Sadr aj
SADRŽAJ

 • Koncepcija motoričkog učenja

 • Taksonomije i klasifikacije motoričkih znanja

 • Karakteristike procesa učenja

 • Faze motoričkog učenja

 • Stupnjevi procesiranja

 • Vrijeme reakcije

 • Pažnja, poticajnost, uzbuđenost

 • Koordinacija i kontrola pokreta

 • Teorije o motoričkom učenju

 • ( motorički programi i dinamičke interakcije)

 • Open – loopcontrol i close loopcontrol

 • Sustav memoriranja/zaboravljanje

 • Povratne informacije u motoričkom učenju

 • PRIMJERI ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA

 • RETENCIJA – dijagnostička i analitička metoda u motoričkom učenju

 • Postavljanje ciljeva i hipoteza istraživanja

 • PRIMJERI ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA

 • TEHNIKE MOTORIČKOG UČENJA

 • Uspješno postavljanje cilja učenja

 • Kontekstualna interferencija

 • PRIMJERI ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA

 • Transfer znanja

 • PRIMJERI ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA

 • PRIPREMANJE ISPITA IZ PREDMETA MUMZ


Motori ko u enje i motori ka znanja1
MOTORIČKO UČENJE I MOTORIČKA ZNANJA

O kolegiju

literatura

 • Poslijediplomski doktorski studij

 • 10 sati, 3 ECTS boda

 • ISPIT: seminarski znanstveni rad

 • Komisijski ispit

 • Coker C. A. (2009). Motor learningandContrlol. HH Publishers

 • Schmidt, R. A., T.D. Lee (2005). Motor controlandlearning. Human Kinetics

 • Schmidt, R. A, C. A. Wrisberg

 • (2000 i 2008) Motor LearningandPerformance. Human KineticsMotor behaviour
MOTOR BEHAVIOUR SEGMENATA


MOTORIČKO ZNANJE ( SEGMENATAMotor Skill)- kvaliteta izvedbe- IMA ČETIRI OSNOVNE KARAKTERISTIKE

REZULTAT

VJEŽBANJA


PROFESIONALNA MOTORIČKA SEGMENATA

ZNANJA

SPECIJALISTIČKA KINEZIOLOŠKA

ZNANJA

OPĆA KINEZIOLOŠKA ZNANJA

BIOTIČKA ZNANJA


Taksonomije i klasifikacije motori kih znanja
TAKSONOMIJE I KLASIFIKACIJE MOTORIČKIH ZNANJA SEGMENATA

 • Prema preciznosti i vrsti muskulature

 • Prema načinu organizacije

 • Prema predvidivosti u okruženju

 • Prema udjelu kognitivnih elemenata


Motori ko u enje motor learning
Motoričko učenje ( SEGMENATAMotor Learning )

 • Horga (1993)…. proces formiranja motoričke vještine koju je moguće definirati kao sposobnost glatkog i skladnog izvođenja nekog motoričkog zadatka

 • Jarvis (1999) … naučena sposobnost postizanja određenih rezultata i vanjskih ciljeva s maksimalnom sigurnošću i skladnošću izvedbe, te minimalnim utroškom energije i vremena

 • (Schmidt i Wrisberg, 2000) …. to je unutrašnji proces koji odražava pojedinčev kapacitet za izvedbu određenog motoričkog zadatka koji se, mada je u određenoj mjeri determiniran razinom motoričkih sposobnosti, poboljšava vježbanjem i raste proporcionalno ukupnom motoričkom znanju i iskustvu.Tri stadija u enja adams 1971 fitts i posner 1967 gentile 1972
Tri stadija učenja SEGMENATA(Adams 1971.; Fitts i Posner 1967.; Gentile 1972.)

 • Verbalno kognitivni

 • Motorički

 • Automatizacijski


Information processing model

INFORMATION PROCESSING MODEL SEGMENATA

STUPNJEVI PROCESIRANJA

(Gibson, 1966.; Williams, Davis, Burwitz i Williams, 1992.)

identifikacija stimulusa(prepoznavanje informacije)

selekcija reakcije (odluka i odabir odgovarajućeg pokreta)

reakcija, odnosno organiziranje lokomotornog sustava u cilju izvođenja željenog pokreta.


RESSPONSE TIME (vrijeme potrebno za reakciju pokretom) = RT +MT

RESSPONSE TIME (vrijeme potrebno za reakciju pokretom) = RT +MT

RESSPONSE TIME (vrijeme potrebno za reakciju pokretom) = RT +MT

REACTION TIME (RT) - vrijeme reakcije

Hick's –ovo pravilo

Faktori koji utječu na RT:

 • Broj mogućih izbora kretnji

 • Predviđanje (anticipation)

 • Pred-period dosljednosti

 • (foreperiodconsistency)

 • Period psihološkog otpora

 • (psychologicalrefractory period)

RESSPONSE TIME = RT+MT


PAŽNJA +MT

Postoji limit koliko ulaznih informacija jedna osoba može pažljivo percipirati

Bottlenack i attentionalresourcetheories

 • FAKTORI UTJECAJA NA PAŽNJU

 • Okolina i složenost zadatka

 • Razina izvođenja

 • Broj podražaja za vrijeme motoričkog učenja


AROUSAL (poticajnost, uzbuđenost) +MT

…psihološka i fiziološka aktivnost organizma koja varira od dubokog sna do intenzivnog uzbuđenja (Gould & Krane, 1992).

INVERZNI „U“ PRINCIP ili Yerkes-Dodsonova zakonitost (1908)

Razina uzbuđenosti utječe na razinu i kvalitetu motoričkog izvođenja!


KOORDINACIJA I KONTROLA POKRETA +MTkako bi se izveo smisleni, organizirani, svrsishodan pokret, svi nezavisni pokreti pojedinih zglobova povezuju se u jednu cjelinu.

Teorije motoričkih programa

Teorije dinamičke interakcije

 • sugeriraju postojanje centra upravljanja u mozgu gdje se donose odluke o pokretu.

 • Kad se odluka donese, odgovarajući motorički program se poziva iz memorije

 • svi uvježbani pokreti naprosto ne mogu prolaziti proces „centra“ upravljanja i motoričkog programa.

 • Uvježbani pokreti rezultiraju putem dinamičke interakcije niza varijabli ljudskog tijela, okoline i vještine.


Motori +MTčkiprogramformiraseusredišnjem živčanomsustavuisadržispremljenemišićneeferentnezapovijedisasvimdetaljimapotrebnimdaseizvedepokret (Horga, 1993.)

Procesiranje informacija pri motoričkom učenju možemo podijeliti u pet faza:

 • ulaz(skup podražaja iz okoline pretvara se u skup živčanih impulsa)

 • kodiranje (živčani impulsi prevode se u već poznat oblik)

 • procesiranje(na osnovu podataka iz pamćenja o prethodnim pokušajima učenja i vježbanja, te procesa mišljenja predlaže se u simboličkom kodu određena strategija)

 • dekodiranje (simbolički oblik izabrane strategije prevodi se u seriju živčanih impulsa upravljanih ka mišićima)

 • izlaz (mišićna akcija).


OPEN-LOOP CONTROL +MT

To je dvohijerarhijski model. Naredbeni centar (prva razina) generira plan pokreta i sve informacije potrebne da se zadatak izvede. Te akcije provode se na drugoj razini – raziniefektora (mišića i udova).

Povratna informacija je stalno prisutna ali dolazi prekasno za trenutni zadatak!

CLOSE-LOOP CONTROL

Pretpostavlja mogućnost izmjena u uputama i nakon što je program započeo.

Uključuje povratnu informaciju u sustav. Naredbeni centar generira samo plan pokreta i inicira pokret. Senzorne informacije koje nastaju kao rezultat motoričkog progresa, kompariraju se sa željenim okretom.

Povratna informacija može se primijeniti na trenutni zadatak!


TEORIJA DINAMIČNE INTERAKCIJE +MT

- otvara mogućnost započinjanja pokreta za razini udova i mišića koji funkcioniraju po principu interakcije onoga koji uči, okoline i ograničenja zadatka.

- organizacija određenog pokreta biti će posljedica dinamičke interakcije učenika, okoline i zadatka, a da nije generirana nekim motoričkim programom.


SUSTAV MEMORIRANJA +MT

Memorija – sposobnost osobe da zadrži i iskoristi informacije na različite načine u različitom vremenskom periodu.

Autori Atkinson i Shiffrin, (1968, 1971) predstavljaju tri sustava memoriranja

 • kratko, senzorno pohranjivanje informacija

 • kratkotrajno memoriranje

 • dugotrajno memoriranje


ZABORAVLJANJE +MT

 • TEORIJE KOJE UZROKUJU

 • ZABORAVLJANJE:

 • Teorija propadanja informacija

 • Teorija interferencije

 • -proaktivna

 • -retroaktivna


MJERENJE NAPREDOVANJA U UČENJU +MTMjerenjem napredovanja u znanju može se verificirati i učinkovitost procesa motoričkog učenja.

 • Krivulja negativne akceleracije

 • Krivulja pozitivne akceleracije

 • Linearna krivulja

 • S – krivuljaad