slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Gorzów Wlkp. 11 lipca 2014r . PowerPoint Presentation
Download Presentation
LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Gorzów Wlkp. 11 lipca 2014r .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Gorzów Wlkp. 11 lipca 2014r . - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Gorzów Wlkp. 11 lipca 2014r. 2014 rok. 2005 rok pierwsze pożyczki. Lubuski Fundusz Pożyczkowy. kapitał 30 mln. kapitał 3,7 mln. wsparcie dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Gorzów Wlkp. 11 lipca 2014r .


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

LUBUSKI

FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Gorzów Wlkp. 11 lipca 2014r.

slide2

2014 rok

2005 rok

pierwsze pożyczki

Lubuski

Fundusz

Pożyczkowy

kapitał 30 mln

kapitał

3,7 mln

wsparcie dla mikro małych

i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

w naszym regionie

slide3

Źródła pozyskania kapitału do 2008 roku

 • Sektorowy Programy Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw,
 • Kwota dokapitalizowania – 5,0 mln zł,
 • Trwałość projektu została zakończona w sierpniu 2010 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską – Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

slide4

Źródła pozyskania kapitału w 2009 roku

 • Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu,
 • Kwota dokapitalizowania – 10 mln PLN,
 • Realizacja projektu do 31.12.2014 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego…

slide5

Źródła pozyskania kapitału w 2009 roku

 • Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na uruchomienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców z powiatu nowosolskiego,
 • Kwota: 1,99 mln zł z PARP i 10 tys. zł z Powiatu Nowosolskiego.
 • Projekt zakończono we wrześniu 2012 roku.

Udzielane przez Fundusz pożyczki są częścią systemu wsparcia MŚP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MŚP. Instrument wsparcia jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. Pomoc została udzielona przez PARP w wysokości 1.987.924 zł oraz przez Powiat Nowosolski za pośrednictwem Województwa Lubuskiego w kwocie 10.000 zł.

slide6

Źródła pozyskania kapitału w 2013 roku

 • Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu,
 • Kwota dokapitalizowania – 4,5 mln PLN,
 • Realizacja projektu do 30.06.2015 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego…

slide7

Źródła pozyskania kapitału w 2013 roku

Projekt 6.2 PO KLMikropożyczki

na rozpoczęcie działalności gospodarczej

„Dodaj pieniądze do pomysłu”

 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze; przed i po udzieleniu pożyczki w okresie 12 m-cy.
 • Udzielanie pożyczek w trybie ciągłym 2,2 miliony PLN.
 • Realizacja projektu 30 grudnia 2015 roku.

Projekt realizowany w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

slide8

Pożyczki w ramach Projektów

LRPO

SPO-WKP

POWIAT NOWOSOLSKI

POKL 6.2

 • 120 tys. zł
 • 5 lat
 • 50 tys. zł
 • 5 lat
 • 400 tys. zł
 • 7 lat
 • 400 tys. zł
 • 7 lat

łącznie wypłacono 455pożyczek

na kwotę 38 mln zł

slide9

Dla kogo?

dla osób zamierzających rozpocząć działalność

mikro

województwo lubuskie

małe

średnie

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807)

(tylko ZUS)

slide10

Wykluczenie:

zakupy konsumpcyjne oraz finansowanie projektów z dotacją

Cel pożyczki

Inwestycyjny

Obrotowy

Zakup sprzętu wraz

z oprogramowaniem

Remont, budowa lub przebudowa nieruchomości

Zakup maszyn urządzeń wyposażenia

Zakup towarów materiałów surowców

Zakup

nieruchomości

slide11

Jak długo?

Pożyczka inwestycyjna

Pożyczka obrotowa

Maksymalnie 400 tys. PLN do 7 lat

Maksymalnie 120 tys. PLN na 3 lata

Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy

Dla rozpoczynających działalność gospodarczą maksymalnie 50 tys. PLN, spłata do 5 lat, karencja w spłacie kapitału do 12 mies.

slide12

Koszty pożyczki

firmy poniżej roku

od 6,75%

firmy powyżej roku

oprocentowanie

od 3,75 %

dla rozpoczynających

2,00%

Prowizja

od 1,0 % do 2,0%

kwoty przyznanej pożyczki

dla osób rozpoczynających 0%

rozpatrzenie wniosku

100 zł

dla osób rozpoczynających 0 zł

slide13

Procedura udzielenia pożyczki

Faktury lub inne dokumenty księgowe

wraz z dowodami zapłaty

Rozliczenie

pożyczki

Wypłata pożyczki

Wpłata prowizji

Ustanowienie zabezpieczeń

Wizytacja u Przedsiębiorcy

Rozpatrzenie wniosku

Decyzja Rady: Razem do 30 dni

Podpisanie umowy i weksla

Decyzja Rady Funduszu (Urząd Marszałkowski, ARR S.A.)

Analiza ekonomiczno-finansowa

Ocena merytoryczna

Złożenie wniosku z kompletem dokumentów

slide14

Atuty naszej konkurencyjności to:

 • stałe oprocentowanie
 • wspieranie nowopowstałych przedsiębiorców
 • bez opłat za wcześniejszą spłatę
 • szybkie rozpatrzenie wniosku
 • pomoc przy sporządzeniu wniosku
 • przyjazna atmosfera
 • doradztwo: prawne, księgowe, marketingowe dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą
slide15

Mikropożyczki

Dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

 • zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
 • pracowników naukowych,
 • studentów,
 • absolwentów,
 • bezrobotnych.
slide17

Reklama w prasie

Gazeta Lubuska

Tydzień Lubuski

TwójRynek.pl

REGION

Tygodnik KRĄG

Biznes Lubuski

Głos Przedsiębiorcy

MojeMiasto Zielona Góra

Gazeta Regionalna

(Nowa Sól, Żagań)

slide19

Nasze ulotki można znaleźć:

Urząd Miasta Zielona Góra

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Statystyczny

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Urząd Skarbowy

Powiatowe Urzędy Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy

Starostwo Powiatowe Zielona Góra

Starostwo Powiatowe Żagań

Starostwo Powiatowe Nowa Sól

Zakład Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra

Lubuski Sejmik Gospodarczy

Urzędy Gmin w woj. lubuskim

slide20

Obszarem objętym działaniem

 • Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego jest WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
 • Wnioski o pożyczki przedsiębiorcy mogą składać:
 • w Zielonej Górze, w LFP ul. Chopina 14,
 • w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Punkcie Informacyjnym ARR S.A.,
 • w Żaganiu w siedzibie Starostwa Powiatowego,ul. Dworcowa 39,
 • w Nowej Soli - OPZL
 • ul. Inżynierska 8 w siedzibie INTERIOR Sp. z o. o.

GorzówWlkp

Nowa Sól

Żagań

slide21

ZESPÓŁ LFP

Kierownik – Halina Pydzik

Z-ca Kierownika – Agnieszka Kozakiewicz

Z-ca Kierownika - Mirosława Droń

ANALIZY

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW, WSTĘPNA OCENA

Agnieszka Kozakiewicz

Marcin Wachulak

Monika Urbaniak

PUNKT INFORMACYJNY, PROJEKTY, PROMOCJA, MARKETING

MONITORING I WINDYKACJA

Kamila Szwajkowska Renata Szwajkowska

Mirosława Droń

Teresa Leśniak

Maria Ropicka

Mariola Dobosz

Krzysztof Jurek

slide23

DANE KONTAKTOWE:

 • Zielona Góra – ul. Chopina 14,
 • tel. 68 329 78 27÷34,
 • e-mail: f.pozyczkowy@region.zgora.pl
 • Żagań – Starostwo Powiatowe,
 • ul. Dworcowa 39 (I piętro),
 • tel. 68 477 79 05
 • Gorzów Wlkp. – ul. Kazimierza Wielkiego 1,
 • tel. 95 739 03 16, kom. 698 688 135,
 • e-mail: k.szwajkowska@region.zgora.pl
 • Nowa Sól – ul. Inżynierska 8
 • tel. 68 411 44 22
 • e-mail: j.ilnicka@opzl.pl
slide24

DZIĘKUJĘ

ZA

UWAGĘ

Krzysztof Jurek

Lubuski Fundusz Pożyczkowy