1 / 14

Porovnání kodeků standardu MPEG 4

Porovnání kodeků standardu MPEG 4. Obsah. Úvod Formáty komprimovaného digitálního videa. MPEG 4 – kodeky. Zdrojové video. Příprava před kódováním. Nástroje MPEG 4 - kodéry Nástroje MPEG 4 – dekodéry Porovnání kodeků – tabulka. Výsledky Závěr. Úvod.

powa
Download Presentation

Porovnání kodeků standardu MPEG 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Porovnání kodeků standardu MPEG 4

 2. Obsah • Úvod • Formáty komprimovaného digitálního videa. • MPEG 4 – kodeky. • Zdrojové video. • Příprava před kódováním. • Nástroje MPEG 4 - kodéry • Nástroje MPEG 4 – dekodéry • Porovnání kodeků – tabulka. • Výsledky • Závěr

 3. Úvod • Digitalizace obrazového signálu. • Použití video editačního programu. • Kódování. • Nástroje MPEG 4. • Komparace a výsledky.

 4. Formáty komprimovaného digitálního videa • Formáty všeobecně - MJPEG, DV, MPEG 2, YUV, MPEG 4. • VCD - 352x288, video 1150 kbit/s, 1374 kbit/s A+V. • XVCD - až 2500 kbit/s A+V . • SVCD - 480x576, až 2573 kbit/s A+V. • Mini DVD - 720X576, 1,2 až 11 Mbit/s,MPA II nebo AC3. • DVD - 720X576, 1,2 až 11 Mbit/s.

 5. MPEG 4 - Kodeky • Divx 3.11 - Fast nebo Low motion. • Divx 4.01 - umožňuje více pass kompresi. • Divx 5.0 - vylepšený Divx 4.0. • Xvid MPEG-4 – součastně nejlepší MPEG 4 kodek. • Windows Media Video - kodek komerčně silné firmy Microsoft, možný první kodek pro použití v komerčních stolních přehrávačích.

 6. Zdrojové video • Kvalitní profesionální DVD video ve formátu MPEG-2. • Bitová rychlostí 9,6 Mbit/s. • Velikost souboru *.vob byla 233 MB. • Nejvíc kvalitní dostupný zdroj videa. • Vstupní video mělo délku cca 4 min 26 sec reálného času.

 7. Příprava před kódováním • Frameserver. • Komprimace přes editační program různými video kodeky. • Použití filtrů.

 8. Nástroje kodéru divx5 xvid ac/dc předpověď Ano Ano mpeg kvantizer Ne Ano B-Vop Ano Ano Dynamický B frame Ne Ano 4-MV Ne Ano Komp. pohybu na 1/4 pix. částečně Ano Global MC částečně částečně interlacing Ne částečně, jen DTC Odstranění zbyt. VOP Ne Ano Datové rozdělení Ano Ne RVLC Ne Ne adaptivní kvantizace Ano Ano Uživatelská kvant. Matice Ne Ano Komp. pohybu barvy Ne Ano Změna rozměru Ano Ne Ořezání Ano Ne Nástroje MPEG 4- kodéry

 9. Nástroje dékodéru divx5 xvid ac/dc předpověď Ano Ano mpeg kvantizer Ne Ano B-Vop Ano Ano Dynamický B frame Ne Ano 4-MV Ne Ano Komp. pohybu na 1/4 pix. částečně Ano Global MC částečně částečně interlacing Ne částečně, jen DTC Odstranění zbyt. VOP Ne Ano Datové rozdělení Ano Ne RVLC Ne Ne adaptivní kvantizace Ano Ano Uživatelská kvant. Matice Ne Ano Komp. pohybu barvy Ne Ano Nástroje MPEG 4- dekodéry

 10. Název kodeku standardu MPEG 4 Kvalita videa (1-10) Velikost souboru (v MB) Čas kódování (min) Počet pass-ů DivX :-) 3.11 - (Fast Motion) 6 29 5 1 DivX :-) 3.11 - (Low Motion) 6 30 6 1 DivX 4.01 8 29 12 2 DivX 5.0.1 8 29 11 2 Windows media Enkoder 9.0 9 29 29 2 X vidD MPEG 4 10 28 16 2 Porovnání kodeků

 11. Výsledky • MPEG 4 – oproti MPEG-1 a MPEG-2 jiný přístup k video signálu a popisováním snímané scény. • MPEG-4 - základní jednotkou zpracování je objekt, kdežto u předešlých standardů je to celý snímek. • Efektivnější komprese a možnost uživatele ovlivnit výsledný datový tok pomocí nástrojů k tomu určeným. • Tím lze dosáhnout přijatelnějších výsledků než nabízí předešlé standardy. MPEG-4 se stálé vyvíjí, vznikají novější verze.

 12. Závěr 01 • Nejrozšířenějšími jsou kodeky řady DivX5 a XviD, které jsou stále obnovovány a rozšiřovány o nové nástroje a dosahují dobré kvality komprese. • Jsou náročnější na výkonnost počítače než kodeky DivX 3.11 (Low and Fast Motion). • Nejnovějším kodekem MPEG-4 je Xvid MPEG-4 Kodek.

 13. Závěr 02 • Xvid MPEG-4 - Obsahuje celou řadu nových nástrojů a je vhodný pro náročnější uživatele. • Při vhodném nastavení lze dosáhnout lepší kvality videa oproti ostatním kodekům, což se projeví při zejména při dynamických změnách ve scéně. • Vykazuje i poměrně dobrou kompresi. • Může být také použit se zachytávací – capture kartou jako přímý převodník analogového signálu na signál digitální.

 14. Závěr 03 • Pro tuto aplikaci by však kodek XviD musel pracovat v režimu 1 pass, to je v režimu přímého záznamu a potom dokáže pracovat i v reálném čase. • Jak vyplývá z výsledků, je v současné době MPEG-4 vhodným kandidátem na budoucí regulérní video standard pro ukládání video dat na záznamové médium a přenos video dat kanálem s nízkou bitovou rychlosti.

More Related