d v b n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
D.V.B. PowerPoint Presentation
Download Presentation
D.V.B.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 155

D.V.B. - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

D.V.B. Casema in het digitale tijdperk. D.V.B. Digital Video Broadcast. D.V.B. Relevante standaarden: JPEG MPEG ITU 601. Waarom Digital Video Broadcast. DVB: Meerdere televisie kanalen via 1 trans- missiekanaal van 8 Mhz Maakt de flexibele keuze van beeld en geluidskwaliteit mogelijk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

D.V.B.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. D.V.B. Casema in het digitale tijdperk

  2. D.V.B. • Digital • Video • Broadcast

  3. D.V.B. • Relevante standaarden: • JPEG • MPEG • ITU 601

  4. Waarom Digital Video Broadcast • DVB: • Meerdere televisie kanalen via 1 trans- missiekanaal van 8 Mhz • Maakt de flexibele keuze van beeld en geluidskwaliteit mogelijk • Maakt op economisch verantwoorde manier HDTV mogelijk

  5. Waarom Digital Video Broadcast • Pay per view wordt mogelijk door de goede versleuteling • Digitale transmissie via SDH is eenvoudig • Integratie met PC (internet) wordt mogelijk • Kan als basis dienen voor digitale radio

  6. Digitalisering via PCM • Bij Puls Code Modulatie herkennen we de volgende drie fasen: • Bemonstering • Kwantificering • Codering

  7. Digitale Transmissie • Basis principes: • Nyquist sampling stelling: het analoge signaal moet bemonsterd worden met twee keer de hoogste frequentie component • Het aantal bits per sample bepaalt de kwantificering fout. (Kwantificering ruis)

  8. Vraagje?????? • Wat is de bitsnelheid van een gedigitaliseerd TV kanaal met: • Een bandbreedte van 6 Mhz • Dat wordt gecodeerd met een 12 bits code

  9. Antwoord • Er zijn minimaal 12 miljoen samples per seconde nodig • 12.000.000 maal 12 bits geeft: • 144 Mbit/s

  10. Kwantificering Ruis • Voor video signalen geldt dat: • Sv/nq = aantal bits (6 db) +10,8 db • Hierbij geldt: • Sv/nq = top-top signaal tov kwantificering ruis • Aantal bits = aantal bits per monster

  11. Kwantificering Ruis • Voor audio signalen geldt dat • Sa/nq=aantal bits (6db) + 1,8 db • Hierbij geldt dat: • Sa/nq= effectieve waarde van het signaal t.ov. de kwantficering ruis • Aantal bits = aantal bits per monster

  12. Vraagje?????? • Bereken de signaal/ kwantificering ruis bij • een videosignaal dat met • 8 bits wordt gecodeerd.

  13. Antwoord • Sv/Nq = 8 bit * 6 dB +10,8 dB = • 58,8 dB

  14. ITU 601 • Standaard voor digitale video • Geschikt voor NTSC, SECAM en PAL • Toepassing: Studio’s

  15. ITU 601

  16. Digitale transmissie van Audio

  17. Internationale standaards Beeldcodering

  18. JPEG • Joint • Photographic • Expert • Group • Standaard voor digitale codering van foto’s

  19. Reductie bij JPEG 8 bij 8 beeldpunten Reductie Discrete Cosinus Transfer Kwanti- ficering

  20. Reductie bij JPEG 8 bij 8 beeldpunten Inverse Discrete Cosinus Transform Inverse Kwanti- ficering Inverse Reductie

  21. Discrete Cosinus Transformatie • Is heel simpel: • G(fx,fy) = 1/4 C(fx)C(fy)SSg(x,y)((2x+1)fxp/16 maal cos((2y+1)fyp/16). • Snap je wel.

  22. Fourier transformatie • Een niet sinus vormig signaal kan worden omgezet in : • Een grondgolf met een bepaalde amplitude • Hogere harmonischen met een bepaalde amplitude.

  23. Discrete Cosinus Transformatie • Plaatje van 8 x 8 beeldpunten wordt omgezet: • 64 coëfficiënten die de grote (amplitude) van het signaal bij een bepaalde frequentie voorstellen. • deze coëfficiënten worden in een matrix van 8 bij 8 geplaatst.

  24. Discrete Cosinus Transformatie • Deze coëfficiënten worden omgezet in een digitale code.

  25. van analoog naar digitaal • bemonsteren • kwantificeren • coderen

  26. Voordelen DCT • Er zijn minder coëfficiënten dan beeldpunten. • Elke coëfficiënt kan met minder bits gecodeerd worden dan een beeldpunt.

  27. Minder kwantificering niveaus • Met behulp van een testpanel zijn voor elke coëfficiënt de kwantificering niveaus vast gelegd • Hierbij is gezocht naar de kleinst herken-bare afwijking • Dit is de gebruikte kwantificeringsstap

  28. Minder kwantificerings niveaus • Hogere frequenties, grotere kwantificering niveaus. • Het oog is ongevoelig voor snelle veranderingen met een fijne resolutie • Het aantal kwantificering niveaus neemt af • Er zijn minder bits voor de codering nodig

  29. Kwantificering tabel • Bepaalt voor elke freqenctie het aantal kwantiseringsstappen.

  30. kwantificering tabel Fx Fy

  31. Voorbeeld • Voor de grondfrequentie is het aantal stappen 2E11. (2048) • in de tabel staat voor de grondfrequentie 16 • het aantal stappen vermindert dan met een factor 16 • dat worden er 128.

  32. Vraagje • Hoeveel kwantificering niveaus zijn er nodig voor de hoogste frequentie ????

  33. Antwoord • In de tabel staat 99 • Het aantal stappen neemt met een factor 99 af • Dat worden van er 2048/99 = 21

  34. Vraagje???? • Hoeveel bits zijn er nodig voor het coderen van 128 resp.. 21 niveaus ?????

  35. Antwoord. • 2log 128 =7bits • 2log 21 = 5bits • Voor “gewone kwantificering” zouden 8 bits per monster nodig zijn

  36. Minder coëfficiënten. • De meeste “ frequenties” hebben een coëfficiënt die gelijk is aan nul • Die hoeven dus niet overgestuurd te worden

  37. Bemonsterings waarden 8 BEELDPUNTEN 8 Amplitude van het signaal op dit punt

  38. DCT coëfficiënten Het niveau bij een bepaalde frequentie Deze frequenties zijn relevant

  39. Kwantificering tabel Fx Fy Reductiefactor voor het aantal kwantificering stappen

  40. Na kwantificering De groene waarden zijn nul Kwantificering niveau

  41. Het versturen van JPEG files Redunctie Reductie

  42. Redudantie Reductie • Redudantie Reductie betekend “woordovertolligheid”

  43. Van tabel naar datastroom 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 Voor verzending worden de gekwantificerde beeldpunten kruiselings uitgelezen.

  44. Van tabel naar datastroom 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 DC AC01 AC10 AC20 AC11 AC02 AC03

  45. Van tabel naar datastroom DC component 5 0 0 -2 0 -1 0 0 0 0 -1 DC vorig blok + Huffman Tabel Huffman Tabel 10110110111

  46. Behandeling van de DC waarde • De DC coëfficiënt heeft de grootste energie inhoud • Is zelden nul • De waarde van de DC coëfficiënt wordt vergeleken met die van het vorige blok. • Het verschil wordt naar de Huffman coder gestuurd

  47. Behandeling van de AC waarden • De coefficenten worden zo verstuurd dat : • De eerste coëfficiënt een bepaalde waarde heeft • De volgende coëfficiënten een waarde gelijk nul hebben

  48. Voorbeeld • 0,0,-2,0,-1,0,0,0,0,-1,0,-1 • Wordt 0,0,-2/0,-1/0,0,0,0,-1/0,-1 • 0,0,2 wordt (2,-2) • 0,-1 wordt (1,-1) • 0,0,0,0,-1 wordt (4,-1) • 0,-1 wordt (1,-1)

  49. Huffman Code • Veel voorkomende bit combinaties zijn met weinig bits gecodeerd • Weinig voorkomende bit combinaties zijn met veel bits gecodeerd • Een voorbeeld is Morse Code