grundl ggende projektledelse og styring n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Grundlæggende projektledelse og –styring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Grundlæggende projektledelse og –styring - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Grundlæggende projektledelse og –styring. Leder Delux Søndag d. 1. marts 2009 V. Stine Røn Christensen. Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42. Formål:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grundlæggende projektledelse og –styring' - pooky


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
grundl ggende projektledelse og styring

Grundlæggende projektledelse og –styring

Leder Delux

Søndag d. 1. marts 2009

V. Stine Røn Christensen

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide2

Formål:

 • At introducere jer for nogle af de grundlæggende elementer i projektledelse og –styring.
 • At fokusere på projektbeskrivelsen som ledelsesværktøj
 • At give jer input til at blive endnu bedre projektledere – introduktion til redskaber I kan tage med hjem.
 • Udfordring: Projektledere for forskellige projekter (internationalt, integration, antmobning og asyl).
 • Form: Oplæg, dialog og øvelse

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide3

Disposition

 • Hvad er et projekt?
 • Projektets 4 faser
 • Kort om forskellige tilgange
 • Projektbeskrivelsen som værktøj
 • Interessent-analyse (øvelse)
 • Bliv mere klog på projektledelse

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide4

Hvad er et projekt?

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide5

Projekters kendetegn

 • Klart start og slutpunkt – et projekt har altid en afslutning
 • Kompleksitet
 • Klart formål, deadline og budget
 • Skaber forandring

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide6

Definition

”Et sæt koordinerende aktiviteter med defineret start situation og slutresultat, udført af en særlig organisation for at opfylde en bestemt målsætning til en tidstermin og indenfor et budget”

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide7

Projektets 4 faser

 • Definitionsfasen
 • Planlægningsfasen
 • Udførelses- og opfølgningsfasen
 • Afslutnings- og evalueringsfasen

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide8

Forskellige tilgange inden for projektledelse…

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide9

Projektbeskrivelsen

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide10

Projektbeskrivelsen som ledelsesværktøj

 • Definere hvad projektet skal gå ud på for jer selv
 • Skabe et godt udgangspunkt for at styre projekt
 • Kommunikere projektet ud internt i Red Barnet Ungdom
 • Skabe et grundlag for gode ansøgninger til fonde og til pressemeddelelser
 • Alle projekter i Red Barnet Ungdom skal have en projektbeskrivelse.

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide11

Hvad indeholder en projektbeskrivelse?

 • Problemidentifikation
 • Beskrivelse af målgruppen
 • Formål, mål og midler
 • Tidsplan/handleplan
 • Ressourcer og budget
 • Liste over samarbejdspartner
 • Rammer for evaluering

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide12

Problemidentifikation

Hvilket problem skal løses?

Hvorfor er det et problem og hvad er konsekvenserne?

Er der bred enighed om at der er et problem?

Undersøg og dokumentér at der et problem?

Husk børnekonventionen!

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide13

Eksempel på problemidentifikation

Mange etniske minoritetsbørn er ringere stillet når det gælder muligheden for at få hjælp til lektielæsning og har derfor ikke de samme muligheder for at søge ind på en ungdomsuddannelse. Der er dermed øget risiko for at de får et lavere uddannelsesniveau end etnisk danske børn.

Hvordan løser I problemet?/hvad kunne en løsning være?

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide14

Målgruppen

Hvilke og hvor mange børn skal projektet hjælpe?

Hvordan vil I inddrage målgruppen i løsningen af problemet?

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide15

Formål, mål og midler

Det kan være svært at skelne…

Mål: det, man står med i hånden, når projektet er færdigt (en lektiecafé)

Formål: effekten af at målene er leveret (flere får en ungdomsudd.)

Midler: de konkrete tiltag, der skal til for at nå målene (lektiehjælp)

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide16

Metode – opstil målhierarki

Man bevæger sig op ved at

spørge hvorfor og ned ved

At spørge hvordan.

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide17

Metode – SMART MÅl

SMART

Specifik – dvs. ikke generelle

Målbare – kvantitativt

Accepterede - accepteres af interessenter

Realistisk – vi skal kunne nå det og have ressourcer til at nå målet

Tidsbestemt – inden for en defineret tidshorisont

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide18

Succeskriterier

Hvornår ved I at projektet er en succes?

Succeskriterier er indikatorer for opfyldelsen af formålet. Hvordan kan vi måle, at formålet er opnået? (succeskriterier skal være målbare).

Fiaskokriterier

Hvornår er projektet en reel fiasko?

Fordel: øger opmærksomhed på risici og skaber bevidsthed om hvornår projektet evt. må lukkes.

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide19

Eksempler på målbare succeskriterier

 • Antal deltagere der bør gennemføre en aktivitet
 • Antal aktiviteter der bør gennemføres
 • Antal deltagere der er tilfredse eller motiverede for en given handling
 • Antal deltagere der bruger de tillærte redskaber
 • Antal i målgruppen der skal komme i uddannelse, blive mere tolerante

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide20

Tidsplan/handleplan

Hvornår starter og slutter projektet?

Hvilke særlige milepæle skal markeres i tidsplanen?

Hvem er ansvarlige for de forskellige opgaver?

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide21

Ressourcer

Hvilke ressourcer forudsætter jeres projekt/har I til rådighed?Husk at formålet skal være afstemt i forhold til ressourcerne.

Ressourcer er typisk: frivillige, ansatte i RBU, lokaler, materialer, penge (husk et budget)

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide22

Samarbejdsparter

Hvem samarbejder I med om projektet?

Myndigheder, foreninger, forældre, skoler, fagfolk mv.

Husk at informere relevante parter om projektet.

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide23

Evaluering

Hvorfor vil I evaluere og hvad vil I evaluere?

Hvordan vil I evaluere – og hvornår vil I evaluere?

Husk at evaluere med udgangspunkt i jeres succeskriterier.

Evaluering er ofte et krav fra bevillingsgiveren.

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide24

Interessenter

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide25

Interessenter

En aktør, som på den ene eller anden måde bliver berørt af projektets resultat og derfor interesserer sig for, hvordan det går…

Interessenter har forskellige interesser og dermed forskellige mål med projektet.

Interessenter er vigtige, fordi projektet succes afhænger af interessenternes opbakning, forståelse og accept.

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide26

Det er jeres opgave, at

 • Informere interessenterne
 • At få interessenterne til at lytte og forstå
 • At opnå forståelse og accept hos interessenterne
 • At få interessenterne til at føle ejerskab

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide27

Interessent-analyse

Hvem er interessenter i dit projekt?

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide28

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide29

Bliv klogere på projektledelse og –styring

Projektlederhåndbogen, Bjarne kousholt

Projektstyring i praksis, Mikael Eriksson og Joakim Lilliesköld

Aktiv projektledelse, Ole Steen Andersen, Niels Ahrengot og John Ryding Olsson

Project Management, Richard Newton

Mening i galskaben, Bøje Larsen

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide30

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide31

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

slide32

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42

ad