slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grundlæggende Webdesign – en introduktion PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grundlæggende Webdesign – en introduktion

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Grundlæggende Webdesign – en introduktion - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Grundlæggende Webdesign – en introduktion. Bjarne Sandstrøm IT-højskolen 28.8.2001. Plan for i dag. A Skriftlig rundspørge for at kende jeres baggrund: Hvad er jeres bachelorfag? Hvad er jeres erfaring med webdesign? Hvad er jeres kendskab til web-værktøjer? Præsentation af underviserne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grundlæggende Webdesign – en introduktion' - amos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Grundlæggende Webdesign

– en introduktion

Bjarne Sandstrøm

IT-højskolen

28.8.2001

plan for i dag
Plan for i dag

A

 • Skriftlig rundspørge for at kende jeres baggrund:
  • Hvad er jeres bachelorfag?
  • Hvad er jeres erfaring med webdesign?
  • Hvad er jeres kendskab til web-værktøjer?
 • Præsentation af underviserne
 • Præsentation af kurset

B

 • Introduktion til IT-mediet
undervisere
Undervisere
 • Nikolaj de Fine Licht
 • Anders Skovgaard-Petersen
 • Bjarne Sandstrøm
 • Gæsteforelæsere
  • Henrik Hulgaard, lektor i internet-teknologi
  • Lars Ballieu Christensen
forel ser
Forelæser
 • Bjarne Sandstrøm
  • mag. art. i litteraturhistorie fra KU, 1965
  • ekstern lektor i ‘IT og kulturformidling’ på Institut for Litteraturvidenskab, KU
  • ekstern lektor på IT-højskolen
  • privat designfirma
 • har skrevet og skriver om litterære emner i diverse tidsskrifter og samleværker
kursus m l
Kursus mål
 • Kursets målsætning er at sætte deltagerne i stand til selvstændigt at udvikle og implementere webløsnin-ger på kommunikationsopgaver og at arbejde strate-gisk og kreativt med kommunikation på baggrund af en praktisk beherskelse af Web-produktionsværktøjer.
fagligt indhold
Fagligt indhold
 • Kursus sigter mod at give en teoretisk og praktisk forståelse af web-siten som medie, såvel dens kommunikative aspekt som de tekniske krav, den skal opfylde, samt at kunne beherske Web-værktøjer som fx. Dreamweaver og grafiske værktøjer som fx. Photoshop.
 • Brugervenlighed, grafisk konsekvens, stilbeherskel-se og elementære digitale designprincipper vil være centrale begreber i undervisningen.
kursus forl b i fire faser
Kursus forløb i fire faser
 • Introduktion til de centrale begreber
 • Tekst-orienteret web-site
  • opgave i grupper, bestået/ikke-bestået
 • Brugbar web-site
  • opgave løses i grupper, 13-skalaen
 • Grafisk orienteret web-site
  • individuel opgave, 13-skalaen
 • Karakter: gennemsnit af opgave 2 og 3
 • Beståelseskriterium: bestået i opgave 1 + bestået på gennemsnittet
undervisning
Undervisning
 • Forelæsninger
  • tirsdage kl. 9.00 - 11.00
  • i lokale 1.60
 • Øvelser – starter 4. september
  • tirsdag kl. 11.30 - 15.30
  • i lokale 3.13
  • i lokale 3.17
litteratur
Litteratur
 • Grundbøger
  • Lynch og Horton: Web Style Guide - Basic Design Principles for Creating Web Sites. Yale Univ. Press, 1999.

http://club.med.yale.edu/caim/manual/

  • David Siegel: Killer-Websites. Kunsten at designe websites. Dansk udgave, udsendt af Telia, 1999
 • Supplerende materiale
  • udleveres i kopi (mod betaling)
kursus karakter
Kursus karakter

Medieteori

Interaktions

design

Konstruktion

forl b
Forløb

Forelæsninger

Øvelser

internettet
Internettet

Vor tids utopi

– og dystopi

kultursociologiens tre naturer
Kultursociologiens tre naturer

1. Den ‘naturlige’ natur

 • landskabet: jorden og havet, bjerget og sumpen, sletten og skoven osv.

2. Menneskets formning af det fysiske rum

 • vejen, havnen, broen, tunnelen, lufthavnen

3. Det ikke-fysiske kommunikationsrum

 • telefon, radio, TV- og computerskærm
en ny bevidsthed
En ny bevidsthed

Nye begreber om nærhed og fjernhed

Nye fællesskaber

Frigørelse af en fast etableret identitet

Opløsning af skellet mellem offentligt og privat

2D-skærmens afløsning af den totale 3D-simulation betyder en ophævelse af skellet realitetsprincippet og lystprincippet

hvad er en computer
Hvad er en computer?

Niels Ole Finnemanns definition:

 • Computeren står både ved siden af andre maskiner, medier og sprog, og den kan simulere/indeholde dem alle i sig.
 • Computeren er en symbolmanipulator.
 • Der er ingen invariant grænse mellem maskinen og det materiale, den behandler.
 • Der er ingen invariant grænse mellem program og data.
internettets udvikling
Internettets udvikling

Tre faser

 • Det militære netværk, ARPANET
  • computer-interaktion og det distribuerede net
 • Extra-human hukommelse og global tekst
  • Vannevar Bush’s MEMEX
  • Douglas Engelbart
  • Ted Nelson’s Xanadu
 • HTML og World Wide Web
   • Tim Berners-Lee i Cern
arpa advanced research project agency
ARPA-Advanced Research Project Agency
 • Den kolde krig og de militære forskningsprojekter
  • de kostbare og adskilte computere skal kunne arbejde sammen
  • ARPA ansætter J.C.R. Licklider i 1962
 • Det hidtil eksisterende kommunikationsnet er militært sårbart
 • Telefoniens begreb om kommunikation via en central afløses af et distribueret net
  • Paul Baran, 1962
net typer
Net-typer

Central

Distribueret net

vannevar bush og memex 1945
Vannevar Bush og MEMEX (1945)
 • Historisk er vi kommet til et punkt, hvor det er blevet et problem at fastholde og overskue den viden, der i tidens løb er opakkumuleret.
 • Menneskehedens (og det enkelte menneskes) hukommelse må derfor udbygges med et eksternt medie (MEMEX), hvori al viden kan opbevares.
 • Denne vidensbank skal ikke organiseres logisk-hierarkisk og kategorialt, som fx et bibliotek, men være sammenvævet associativt, som den menneske-lige hjerne arbejder (– ‘As We May Think’).
douglas engelbart
Douglas Engelbart
 • Samarbejdet mellem menneske og maskine skal bringe menneskeheden videre.
 • Engelbart udvikler NLS (oN Line System), der fokuserer på, at mange menneskers i grupper kan arbejde på fælles dokumenter på computer-skærme.
 • Han arrangerer telekonferencer.
 • Han opdeler skærmen i vindues-fliser.
 • Han erstatter tastaturet med et ‘chord key set’ og en mus (demonstreret 1968).
ted nelson og xanadu 1965
Ted Nelson og XANADU (1965)
 • Ted Nelson lancerede i 1965 begrebet ‘Hypertext’.
 • Hypertext er ifølge TN "en filstruktur, der kan hånd-tere det komplekse, det skiftende og det midlertidige".
 • Hypertext er en tekststruktur, der giver mulighed for at væve alle tekster i verden sammen til én stor global super-tekst, som man interaktivt kan surfe igennem.
 • Nelson opkalder denne vision efter et romantisk digt ‘Xanadu’, der beskriver "a stately pleasure-dome", hvor man kan drikke "the milk af Paradise".
tim berners lee og html
Tim Berners-Lee og HTML
 • HTML blev udviklet af Tim Berners-Lee i spidsen for en gruppe forskere ved CERN (Geneve) i 1990.
 • HTML er tænkt som et kommunikations-medie for videnskabsfolk, for hvem det gælder om at sende logisk struktureret ‘indhold’ og ikke ‘form’.
 • HTML er en ‘fattig’ kode, der hurtigt kan transmitteres.
 • Til gengæld overlader HTML modtagerens browser at fortolke meddelelsen.
 • Den første browser (Mosaic) kommer i 1993.
server vs klient
Server vs klient

Web-

server

Browser

 • Den transmitterede HTML-kode bliver vist på betingelser, der sættes af brugerens browser-type, versionsnummer og opsætning.
 • Brugeren bestemmer fx individuelt, med hvilke skrift-typer og i hvilken størrelse en web-side skal vises, og om grafiske elementer overhovedet skal vises.

HTML

internettet som et pull medie
Internettet som et pull-medie
 • Internettet er et pull-medie i den forstand, at det aktiveres på brugerens initiativ.
 • Internettet er et pull-medie i den forstand, at dets ‘læsning’ struktureres af brugerens valg af interaktive links.
 • Internettet er et pull-medie i den forstand, at brugeren /brugerens browser i vid udstrækning sætter betingel-serne for, hvordan web-sider vises.
slide25

Næste gang

 • Vi får besøg af

Henrik Hulgaard, lektor ved IT-højskolen,

der forelæser om

Netværk og protokoller

og n ste gang igen
Og næste gang igen
 • Læs David Siegelskiller- websites, kap. 1-2:
  • 1. Form kontra funktion
  • 2. Tredjegenerationswebsites
 • Besøg siten for Lynch & Horton’s Web Style Guide
  • http://www.club.med.yale.edu/caim/manual