ucsf sp rgeskemateknik og grundl ggende statistik l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UCSF: Spørgeskemateknik og grundlæggende statistik PowerPoint Presentation
Download Presentation
UCSF: Spørgeskemateknik og grundlæggende statistik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

UCSF: Spørgeskemateknik og grundlæggende statistik - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

UCSF: Spørgeskemateknik og grundlæggende statistik. Januar 2009. Dag 1. 1. Hvad er en spørgeskemaundersøgelse? 2. Forskellige former for spørgeskemaundersøgelser 3. Hvordan gennemføres en spørgeskemaundersøgelse? 4. Praktiske, juridiske og etiske forhold . Dag 2 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UCSF: Spørgeskemateknik og grundlæggende statistik' - lillian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ucsf sp rgeskemateknik og grundl ggende statistik

UCSF:Spørgeskemateknik og grundlæggende statistik

Januar 2009

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

dag 1
Dag 1

1. Hvad er en spørgeskemaundersøgelse?

2. Forskellige former for spørgeskemaundersøgelser

3. Hvordan gennemføres en spørgeskemaundersøgelse?

4. Praktiske, juridiske og etiske forhold

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

dag 2
Dag 2

5. Hvordan man kommer fra spørgeskema til statistisk analyse

6. Variable og skalatyper

7. Udvalgsmetoder,

8. Stikprøver og usikkerhed

9. Tabeller

Men alene på det overordnede og introducerende niveau …

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

statistikken
Statistikken …
 • 1 orden i kaos
 • 2 udvikle hypoteser
 • 3 teste hypoteser

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

der er forskelligt at holde styr p
Der er forskelligt at holde styr på

blandt andet …

 • Problemformuleringer
 • Formål
 • Udvalgsmetoder
 • Stikprøvestørrelse

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

ad 1 problemformuleringer
ad (1) problemformuleringer
 • Ikke alle problemer egner sig til statistisk analyse

Jfr. drøftelsen d. 11. december

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

ad 2 form l
Ad (2) formål
 • I nogle us. er formålet at kunne generalisere fra de personer, der er undersøgt til personer, der ikke er undersøgt …
 • I nogle us. er formålet alene at beskrive – dvs. at få viden om ganske bestemte forhold hos ganske bestemte grupper af personer

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

slide8
I nogle us. er formålet at kunne forstå og forklare noget
 • I nogle us. er formålet at kunne gøre forudsigelser
 • I nogle us. er formålet at kunne sammenligne resultater
 • I nogle us. er formålet at kunne vurdere processer – eks udviklingsforløb …

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

slide9
I nogle us. er formålet at kunne udvikle hypoteser om sammenhænge
 • I nogle us. er formålet at kunne afprøve hypoteser

SPØRGESKEMAUS. LEVER OFTE OP TIL DISSE TO KRAV

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

ad 3 udvalgsmetoder
Ad (3) udvalgsmetoder
 • Tilfældigt udvalg
 • Systematisk udvalg
 • Stratificeret udvalg
 • Panel
 • Klyngeudvalg
 • Bevidst udvalg
 • BORTFALD (INGEN METODE – MEN KAN MED FORDEL DRØFTES I DENNE FORBINDELSE)

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

ad 4 stikpr vest rrelse
Ad (4) stikprøvestørrelse
 • Hvor sikker vil jeg være på at ha’ ret?
 • Den statistiske usikkerhed afhænger af stikprøvestørrelsen
 • forkølelseseksemplet

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

fra problemformulering
Fra problemformulering
 • til formulering af hypoteser
 • til opstilling af tabeller
 • ØVELSER

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

om svarkategorier
OM SVARKATEGORIER
 • OG SKALAER.
 • Svarkategorier danner skalaer –
 • Fitness-skemaet
 • GAF
 • klimaundersøgelsen

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

andre skala eksempler
Andre skala-eksempler
 • STATISTIKEREN HAR PROBLEMER med skalaer, hvor man forsøger at kvantificere variable på ordinal-

skala-niveau

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

tabeller og tabell sning
TABELLER OG TABELLÆSNING
 • TABELLER kan læses som en almindelig tekst – det er ukompliceret at lære!
 • Almindeligvis blokerer mange og ty’r dermed til forfatterens fortolkninger af data
 • DET GIVER PROBLEMER - HVILKE?

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

slide19

Tabel 6.1 : Årsager til at gå i fitness centret – univariat tabel

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

slide20

Tabel 6.11: Årsager til at gå i fitness centret opdelt efter køn.

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

slide23

Sammenligning af gennemsnitlig tid anvendt på hjerte-udstyr i forhold til årsagerne til at komme i fitnes centret

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

helt helt centralt
Helt, helt centralt
 • Afhængig og
 • Uafhængig variabel
 • Fra sammenhæng til årsagssammenhæng

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

slide25

Figur 6.3 Tabelskabelonen

Tabel nr. Tabeloverskrift

Anmærkning: (generelle, nødvendige oplysninger)

Noter: (specifik information om indholdet i de enkelte kategorier)

Kilder: (hvorfra kommer tabellens materiale?)

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

slide26

Tabel 6.3:Boligforhold. Husstande med 1 voksen kvinde fordelt efter dennes alder samt efter hvorvidt der var hjemmeboende børn eller ikke. 1984. Absolutte tal.

Anmærkning:tabellen omfatter en tælling foretaget af Danmarks Statistik d. 1. januar 1984.

Noter:der er tale om børn under 26 år.

Kilde:Materialet er bearbejdet på grundlag af tabel fra publikationen: Kvinder & mænd, Danmarks Statistik, 1985, p. 26.

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

slide27

Tabel 6.4:Boligforhold. Husstande med 1 voksen kvinde fordelt efter dennes alder samt efter hvorvidt der var hjemmeboende børn eller ikke. 1984. Pct. tal.

Anmærkning: tabellen omfatter en tælling foretaget af Danmarks Statistik d. 1. januar 1984. Pct. basis er 476.921 kvinder.

Noter: der er tale om børn under 26 år.

Kilde: Materialet er bearbejdet på grundlag af tabel fra publikationen: Kvinder & mænd, Danmarks Statistik, 1985, p. 26.

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

slide28

Tabel 6.5: Boligforhold. Husstande med 1 voksen kvinde fordelt efter dennes alder samt efter hvorvidt der var hjemmeboende børn eller ikke. 1984. Pct. tal.

Anmærkning: tabellen omfatter en tælling foretaget af Danmarks Statistik d. 1. januar 1984. Pct. basis er 476.921 kvinder.

Noter: der er tale om børn under 26 år.

Kilde: Materialet er bearbejdet på grundlag af tabel fra publikationen: Kvinder & mænd, Danmarks Statistik, 1985, p. 26.

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

slide29

Tabel 6.6: Boligforhold. Husstande med 1 voksen kvinde procentvis fordelt efter

kombinationen af kvindernes alder samt efter hvorvidt der var hjemme-boende børn

eller ikke. 1984. Pct. tal.

Anmærkning: tabellen omfatter en tælling foretaget af Danmarks Statistik d. 1. januar 1984. Pct. basis er 476.921 kvinder.

Noter: der er tale om børn under 26 år.

Kilde: Materialet er bearbejdet på grundlag af tabel fra publikationen: Kvinder & mænd, Danmarks Statistik, 1985, p. 26.

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

slide30
Ved opdelingen i afhængig og uafhængig variabel tages stilling til årsags-forholdet.
 • Den uafhængige variabel er ’årsagen’ og den afhængige variabel er ’virkningen’ eller effekten.

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

slide31
EKSEMPLERNE
 • Jyllandsposten
 • BT

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

tal vurderes
Tal vurderes …

Læg altid mærke til om du er enig i vurderingerne

EKSEMPEL PÅ FORTOLKNINGER

af skalaer

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

slide33

Beskrivelse af survey data.

I en undersøgelse af fremmedhad (Xenophobi) gennemført af Eurobarometer i 1997 og beskrevet i ”News from the Rockwool Foundation Research Unit” af lektor Hans Jørgen Nielsen (institut for Statskundskab, KU) er respondenterne blevet bedt om at besvare et spørgsmål, hvor de skal placeres sig selv på en skala fra 1-10,

hvor 1 er udtryk for ”not at all racist” og 10 er udtryk for ”very racist”.

Nedennævnte tabeller blev vist og drøftet i Berlingske Søndag d. 30. september 2001.

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

slide34

Danskerne placerer sig som nedenfor:

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk

til sidst
TIL SIDST
 • Hvad skal man ’gå efter’ i vurderingen af (spørgeskema)undersøgelser:
 • Undersøgelsens problemstilling
 • Tid
 • Sted
 • Befolkning

Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk