slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den gode ansøgning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den gode ansøgning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Den gode ansøgning - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Den gode ansøgning. Helt grundlæggende. Succesraterne ligger typisk mellem 10 – 20 % Mere end halvdelen af de afviste ansøgninger bliver afvist fordi: Ideen ikke faldt inden for opslaget Ansøgningen ikke levede op til de formelle krav

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Den gode ansøgning' - cheng


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
helt grundl ggende
Helt grundlæggende
 • Succesraterne ligger typisk mellem 10 – 20 %
 • Mere end halvdelen af de afviste ansøgninger bliver afvist fordi:
  • Ideen ikke faldt inden for opslaget
  • Ansøgningen ikke levede op til de formelle krav
 • Så undgå de mest almindelige faldgruber
stigende konkurrence
Stigende konkurrence

DFF ansøgte og bevilgede beløb (mio. DKK)

stigende konkurrence1
Stigende konkurrence

DSF ansøgte og bevilgede beløb (mio. DKK)

fordeling p projektkvalitet
Fordeling på projektkvalitet

Getting Science Grants. 2003. Thomas R. Blackburn. www.science-funding.com/book.html

forarbejde
Forarbejde
 • Hvad vil du opnå?
  • Forskningside i forhold til muligheder
  • Individuelt projekt/samarbejdsprojekt?
  • Stort/lille projekt?
  • Vær opmærksom på evt. institut-begrænsninger
 • Vær kritisk med hvad du søger på
  • Undgå at spilde din tid
  • Prioriter kvalitet frem for kvantitet
 • Find en erfaren mentor/forskningsmiljø at koble dig på
valg af bevillingsgiver
Valg af bevillingsgiver
 • Lav en bred søgning og vælg de vigtigste ud
 • Brug Forskningsstøtteenheden, dit netværk, databaser, nyhedsbreve etc.
lav en tidsplan hvem g r hvad og hvorn r
Lav en tidsplan – hvem gør hvad og hvornår
 • Bidrag fra partnere – lav klare ”bestillinger” og afklar arbejdsform. Husk opfølgning
 • Budgethjælp, tilbud
 • Godkendelser, underskrifter (inkl. partnere)
de 10 faldgruber
De 10 faldgruber

Ide og opslag passer ikke sammen

Rodet præsentation af ide

Projektets formål er uklart

Manglende argumentation for relevans

Abstract/resume dækker og sælger ikke projektet

Uklar projektplan

Ikke alle evalueringskriterier tages seriøst

Lange sætninger, fagjargon, mange forkortelser

Opfylder ikke formalia i opslaget

Gøre det hele selv

match mellem opslag og ide
Match mellem opslag og ide

Faldgrube 1: Ide og opslag passer ikke sammen

Læs opslaget grundigt igennem

Kontakt bevillingsgiver, kolleger og Forsknings- støtteenheden hvis du synes der er noget, der er uklart.

strukturer ans gningen
Strukturer ansøgningen

Faldgrube 2: Rodet præsentation af ide

Brug altid det format som bevillingsgiveren foreslår.

Hvis der ikke er angivet noget format, så sørg for at lave klare opdelinger, f.eks:

1. Formål

2. Perspektiver/relevans

3. Baggrund og ide

4. Metode og forventede resultater

5. Budget

6. C.V. / publikationsliste

formuler specifikke m l
Formuler specifikke mål

Faldgrube 3: Projektets formål er uklart

Indled med en overordnet formulering af projektets formål, men udbyg med konkrete resultater.

vis vigtigheden af projektet
Vis vigtigheden af projektet

Faldgrube 4: Manglende argumentation for relevans

Knyt relevansen sammen med formål

Hvad er den forventede effekt af projektet og hvad kan der gøres for at opnå denne effekt?

Styrk argumentationen ved at bruge anerkendte kilder, f.eks.:

Politiske dokumenter fra regering, EU, FN, erhvervsorganisationer, NGO, andre interesseorganisationer

s lg dit projekt
Sælg dit projekt

Faldgrube 5: Abstract/resume dækker og sælger ikke

projektet

Gør abstract/resumé til en appetitvækker

Skal afspejle hele projektet og give svar på ’hvad’, ’hvorfor’ og ’hvordan’.

g r projektplanen tydelig
Gør projektplanen tydelig

Faldgrube 6: Uklar projektplan

Brug illustrationer, gerne af både den overordnede projektide og af tidsforløbet for at klargøre projektplanen for dig selv og læseren.

Opdel projektet i mindre dele og angiv milepæle.

Brug f.eks. Gantt og flow charts.

check evalueringskriterierne
Check evalueringskriterierne

Faldgrube 7: Ikke alle evalueringskriterier tages seriøst

Læs evalueringskriterierne grundigt igennem og forhold dig til dem alle i projektbeskrivelsen – ikke kun dem du selv synes er vigtige eller som projektet passer på.

brug et forst eligt sprog
Brug et forståeligt sprog

Faldgrube 8: Lange sætninger, fagjargon, mange forkortelser

Brug klart, lettilgængeligt sprog.

Tilpas teksten til modtagerne.

Overvej brug af aktiv form versus passiv form, se:

”efter den tredje dosis vil der blive foretaget målinger…”

vs. ”efter den tredje dosis vil vi måle…”

opfyld formalia
Opfyld formalia

Faldgrube 9: Opfylder ikke formalia i opslaget

Almindelige mangler:

 • Indsendes for sent
 • Projektbeskrivelsen for lang
 • Font, margen for lille
 • Manglende underskrifter
 • Manglende uddybning af budgettet
 • For få kopier indsendt
 • Etc.
f feedback
Få feedback

Faldgrube 10: Gøre det hele selv

Få feedback på ansøgningen fra kolleger og Forskningsstøtteenheden.

Sørg for at der er god tid til gennemskrivninger.

typer af ans gninger
Typer af ansøgninger
 • Mindre ansøgninger:
  • Typisk 1-3 siders projektbeskrivelse
  • Ansøgningsskema eller følgebrev
  • Begrænsede krav til formalia
 • Større ansøgninger:
  • Typisk 5 – 30 siders projektbeskrivelse
  • Store krav til formalia
  • Store krav til projektledelse
  • Kan være to-trins ansøgninger
delelementer
Delelementer
 • Titel
 • Resumé/abstract
 • Projektbeskrivelse:
  • Formål
  • Perspektiver/relevans
  • Baggrund og ide
  • Metode og forventede resultater
  • Evt. projektplan og milepæle
  • Evt. formidling, bidrag til uddannelse, internationalisering, etik
 • Budget
 • C.V. /publikationsliste
titel
Titel

Vigtigt, første indtryk skal være

 • Dækkende
 • Skrevet i almindeligt sprog
 • Indeholde den rette mængde detaljer
resum abstract
Resumé/abstract
 • Kort beskrivelse på 200-300 ord
 • Alle vigtige aspekter i ansøgningen skal dækkes:
  • Baggrund og ide
  • Formål
  • Projektindhold
  • Effekt og perspektiver
 • Ingen referencer, budget eller personoplysninger
 • Til små fonde uden ansøgningsskema indgår abstract i følgebrevet
 • og der medtages ansøgt beløb og korte personoplysninger
form l
Formål
 • Overordnet idé med projektet
 • Kort og klart - få sætninger til uddybning af titel
perspektivering relevans
Perspektivering/relevans

Perspektiver og relevans for:

 • Videre forskning
 • Erhvervslivet - kommercialisering
 • Forbrugere/patienter
 • Borgere og samfundet

Resultater forstået bredt - alt fra formidling, netværk,

patenter til samfundsnytte

typer af impact
Hvilke typer impact er der tale om ?

Science impacts

Technology impacts

Economy impacts

Culture impacts

Society impacts

Policy impacts

Organisation impacts

Health impacts

Environment impacts

Symbolic impacts

Training impacts

(Godin and Doré 2006/OECD 2008)

Typer af ’impact’
baggrund og ide
Baggrund og ide
 • Beskrivelse af eksisterende viden
 • Hvordan går projektet ud over eksisterende viden (dets nyskabende karakter)
metode
Metode
 • Projektbeskrivelsens ’hvordan’ og ’hvornår’
  • Store projekter opdeles i delprojekter /workpackages (WP)
 • Kan illustreres i forskellige skemaer og figurer
 • Tidsplan og milepæle
pert diagram

WP1

WP2

WP3

WP7

WP4

WP5

WP6

Pert-diagram

Program Evaluation and ReviewTechnique

En metode der benyttes til at analysere og beskrive processerne i et projekt, og hvordan disse relaterer til hinanden

gantt diagram
Gantt-diagram

Gantt-diagrammer illustrerer start- og sluttidspunkt for projektets delelementer herunder også milepæle.

management
Management
 • Præsentation af VIP, organisering og koordination af projektet
 • Faglige miljøer og kontakter
 • Skab klarhed om ansvar i projektet
 • Evt. TAP-hjælp – administrativ, teknisk hjælp
 • Beskriv samarbejdsformer, møde- og beslutningsstruktur
 • Evt. samarbejdsaftale
management1

Consortium

Management

General Assembly

*Advisory Board

Coordinator

Management Support Team

*Executive Board

*Sub Committees: Scientific, Technical, Ethical, Training, IPR

formidling bidrag til uddannelse internationalisering og etik
Formidling, bidrag til uddannelse, internationalisering og etik
 • Evt. krav varierer meget hos de enkelte bevillingsgivere
 • Indholdet afhænger meget af det enkelte projekt.
budget
Budget
 • Skal matche projektindhold
 • Skal specificeres ifølge opslag
 • Typiske poster:
  • VIP- og TAP-løn
  • Apparatur
  • Anden drift (rejser, PC, materialer, bøger, studieafgift, mindre udstyr, møder, etc.)
  • Overhead
  • Total
 • Evt. årsopdeling og partneropdeling
 • Godkendelse/underskrift
c v publikationsliste
C.V. /publikationsliste
 • Skal matche projektet og din rolle heri
  • Indholdet skal afspejle ansøgers niveau
 • Nogle bevillingsgivere har særlige krav
  • Længde og layout for C.V.
  • Ofte skal der kun nævnes udvalgte publikationer plus statistik
slide38
Husk
 • Match mellemopslagogide
 • Struktureransøgningen
 • Formulerspecifikkemål
 • Vis vigtighedenafprojektet
 • Sælgditprojekt
 • Gørprojektplanentydelig
 • Check evalueringskriterierne
 • Brug et forståeligtsprog
 • Opfyldformalia
 • Få feedback
slide39

Skabeloner til mindre danske fondsansøgninger

Skabelon1

Skabelon2

Skabelon3

 • Følgebrev eller ansøgningsskema
 • Projektbeskrivelse (1-2 sider)
  • Motivering for projektet
  • Formål
  • Projektindhold (metode og resultater)
  • Bemanding og organisatorisk tilhørsforhold
  • Etik (hvis det er relevant)
  • Tidsplan
  • Økonomi
 • Evt. CV og andre relevante bilag
 • Følgebrev eller ansøgningsskema
 • Projektbeskrivelse (2-4 sider)
  • Motivering for projektet
  • Formål
  • Projektindhold (metode og resultater)
  • Bemanding og organisatorisk tilhørsforhold
  • Etik (hvis det er relevant)
  • Tidsplan
  • Økonomi
  • Perspektivering
 • Bilag
  • Budgetkema
  • CV (kortfattet)
  • Evt. tilbud på udstyr
 • Følgebrev eller ansøgningsskema
 • Detaljeret projektbeskrivelse (4-5 sider)
  • Resumé
  • Motivering for projektet
  • Formål og perspektivering
  • Baggrund
  • Projektindhold (metode og resultater)
  • Bemanding og organisatorisk tilhørsforhold
  • Etik (hvis det er relevant)
  • Tidsplan
  • Økonomi
 • Bilag
  • Lægmandsbeskrivelse
  • Protokol
  • Budget
  • CV (kortfattet)
  • Publikationer (kortfattet)
  • Evt. tilbud på udstyr samt udtalelser og støtteerklæringer fra institutleder mv.

Vær opmærksom på fondsspecifikke krav til sprog (dansk eller engelsk), oplysninger (CPR/CVR-numre, adresse mv.) og bilag (tilbud på udstyr og dataindsamling, eksamensbeviser, støtteerklæringer mm.)

www researchfunding net
www.researchfunding.net

Databasebaseret, interaktiv forskningshjemmeside er gået i luften marts 2010. Modulopbygget. Første skridt:

 • Bevillingsgiver
 • Deadlines
 • Vilkår
 • Støtteområder
 • Links
 • Nøgleord
 • Kontakt
researchfunding net1
ResearchFunding.net

Make your own front page – incl. Watch List

researchfunding net2
ResearchFunding.net

Quick Search

Browse keywords: