slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FÖRSLAG TILL PLAN FÖR LABORATORIEMEDICINSK OCH BILDDIAGNOSTISK VERKSAMHET I REGION SKÅNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
FÖRSLAG TILL PLAN FÖR LABORATORIEMEDICINSK OCH BILDDIAGNOSTISK VERKSAMHET I REGION SKÅNE

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

FÖRSLAG TILL PLAN FÖR LABORATORIEMEDICINSK OCH BILDDIAGNOSTISK VERKSAMHET I REGION SKÅNE - PowerPoint PPT Presentation

ponce
82 Views
Download Presentation

FÖRSLAG TILL PLAN FÖR LABORATORIEMEDICINSK OCH BILDDIAGNOSTISK VERKSAMHET I REGION SKÅNE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FÖRSLAG TILL PLAN FÖR LABORATORIEMEDICINSK OCH BILDDIAGNOSTISK VERKSAMHET I REGION SKÅNE

 2. ALLMÄNT • Bilddiagnostik och laboratoriemedicin • är en del av kärnverksamheten • -- skall inte brytas ut • -- bilddiagnostisk skall ligga under • respektive sjukhus • -- laboratoriemedicin skall ligga under • åtminstone regionsjukhus

 3. ALLMÄNT • Ekonomisystem och styrsystem måste • likformas • Principen för konkurrens respektive • samverkan inom Region Skåne måste • diskuteras ur koncernperspektiv

 4. KONKLUSION AV 1, 2, 3: Bilddiagnostik och laboratoriemedicin i Malmö, Lund, Kristianstad, Hässleholm, Trelleborg och Ystad skall nu inte konkurrensutsättas (undantag mammografiscreening och teknik- plattform Lund).

 5. ALLMÄNT • Digitaliseringen av röntgenavdelningen • skall fortsätta enligt plan • IT-tekniken inom laboratoriemedicin skall • grundligt ses över • 6. Pris- och prismodeller skall ses över • 7. System för kvalitetskontroll skall införas

 6. MAMMOGRAFISCREENING Konkurrensutsättning redan politiskt beslutad. Anbudsinbjudan och upphandlingsunderlag är utarbetat. Alternativ: Upphandling av endast läkartjänsten?

 7. ÖVERSIKT AV FÖRSLAG TILL ORGANISATION AV LABORATORIEMEDICIN Produktionsberedning Chefläkare Medicinsk service Universitetssjukhuset MAS Laboratoriemedicin Malmö, Trelleborg och Ystad Regionöverläkare(3) Samverkansgrupp Inom Klinisk kemi Klinisk Mikrobiologi Klinisk Patologi och Cytologi Universitetssjukhuset i Lund Laboratoriemedicin Lund, Kristianstad, Landskrona och Hässleholm Transfusionsmedicin Farmakologiska kliniken Genetiska kliniken Yrkes och miljömedicinska kliniken

 8. ”MAS-IDÉ” Genomförandet av ”MAS-idén” är helt beroende av Hur laboratoriemedicin i Skåne organiseras i stort. Beslut kring ”MAS-idén” skall därför tagas först i samband med beslut om laboratoriemedicin i Skåne (delprojekt ”laboratoriemedicin”).

 9. Ängelholm Hässlelholm Helsingborg Kristianstad Landskrona Orup Lund Malmö Simris- hamn Ystad Trelleborg Malmö Diagnostiskt Centrum fullföljes. Klinisk Fysiologi integreras med Diagnostisk Radiologi. Lund BFC Lund-Landskrona-Orup bibehålles. LUND-IDÉ (upphandling av teknisk plattform) genomföres. Kristianstad-Hässleholm-Trelleborg-Ystad Kvarstår som kliniker inom resp sjukhus. Samarbete för samordningsvinster (jour, kapacitet, personalutveckling, etc). Helsingborg, Ängelholm Kvarstår i respektive bolag. Diskussion om framtida samarbete / konkurrens. Simrishamn, Ellenbogen, Slottsstaden, Citykliniken Kvarstår privat. Samarbete med Ystad påbörjat. Diskussioner tages upp.

 10. ”LUND-idé” En (eller flera) entreprenörer -- övertar och uppdaterar maskinparken -- installerar ytterligare maskiner -- svarar därefter för maskiner inklusive kringutrustning BFC svarar för den kliniska driften OBS: bevaka disposition av utrustning efter kontraktstidens utgång

 11. FoUU-FRÅGOR -- En grundlägande och generell modell för FoUU-arbetet, av stor principiell betydelse för Region Skåne har utarbetats. -- Modellen skall användas som ett normgivande instrument vid framtida diskussioner och beslut om drift- och organisationsformer av sjuk- och hälsovården i Skåne. -- FoUU-frågor vid upphandling av teknikplattform för MR/CT kan regleras i kravspecifikation och avtal. -- Upphandling av mammografiscreening kan rymma problem rörande FoUU. Forskningens tillgång till data som genereras i ett privat bolag måste regleras. -- De förslag som givits i övriga delprojekt överensstämmer med modellens principer.