slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Colegiul Tehnic Henri Coanda Timisoara PowerPoint Presentation
Download Presentation
Colegiul Tehnic Henri Coanda Timisoara

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Colegiul Tehnic Henri Coanda Timisoara - PowerPoint PPT Presentation


 • 839 Views
 • Uploaded on

Colegiul Tehnic Henri Coanda Timisoara. ISTORIC. PROFILURI. DOTAREA MATERIALA. PERSONALUL DIDACTIC. PLAN DE ŞCOLARIZARE. ANALIZA ACTIVITĂŢII. PARTICIPARI LA OLIMPIADE. BIBLIOTECA. CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ. COMISII METODICE. str. C Brediceanu 37 300012 Timisoara tel 0256 226404

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Colegiul Tehnic Henri Coanda Timisoara' - paul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Colegiul Tehnic Henri Coanda Timisoara

ISTORIC

PROFILURI

DOTAREA MATERIALA

PERSONALUL DIDACTIC

PLAN DE ŞCOLARIZARE

ANALIZA ACTIVITĂŢII

PARTICIPARI LA OLIMPIADE

BIBLIOTECA

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

COMISII METODICE

str. C Brediceanu 37

300012 Timisoara

tel 0256 226404

fax 0256 293688

chc@mail.dnttm.ro

www.hcoanda.ro

slide2

I. ISTORIC

Liceul “Henri Coanda”este infiintat de 41 de ani in care aceasta institutie scolara a evoluat foarte mult avand multe impliniri si realizari.

Liceul a inceput sa functioneze sub denumirea de “Liceul Industrial Pentru Constructii de Masini “

In 15 septembrie 1972 se va schimba titulatura liceului in “Liceului de MECANICA nr 1”

Din 1976 se schimba iar titulara liceului in “LICEUL INDUSTRIAL numarul 1”,denumirea purtata pana in 1991.

Intre 1991-1992 se va numi “GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL HENRI COANDA-Timisoara”.

La 14 ianuarie 1995, liceul a trait un eveniment important,cand odata cu ceremonia dezvelirii bustului savantului Henri Coanda s-a trecut la schimbarea identitatii sale. De la fostul “INDUSTRIAL 1”s-a trecut la “LICEUL HENRI COANDA”, iar in zilele noastre poarta denumirea de “COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDA”.

slide3

II. PROFILURI

PROFIL - SPECIALIZARE

LICEU

 SERVICII

TEHNICIAN IN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – ruta directă

 TEHNIC

TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE CALCUL

TEHNICIAN OPERATOR TELEMATICA

TEHNICIAN PROCESARE TEXT IMAGINE

TEHNICIAN MECATRONIST

TEHNICIAN MECANIC INTREŢINERE ŞI REPARAŢII – ruta progresivă

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII

MECANIC

LUCRĂTOR ÎN MECANICA DE MOTOARE

LUCRĂTOR ÎN PRELUCRĂRI LA RECE

ELECTRIC

LUCRĂTOR IN ELECTROTEHNICĂ

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

LUCRĂTOR ÎN ALIMENTAŢIE

AN DE COMPLETARE

MECANIC

MECANIC AUTO

STRUNGAR

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

BUCĂTAR

OSPĂTAR

slide4

III. DOTAREA MATERIALA A SCOLII

 • LABORATOARE
 • -28 de sali de clasa
 • -2 laboratoare de fizica
 • -1 laborator de chimie
 • -1 laborator de biologie
 • CABINETE
 • -2 cabinete de informatica
 • -1 cabinet de chimie
 • -1 cabinet de tehnologie
 • -1 cabinet de biologie
 • -2 cabinete de mecatronica
 • -1 cabinet de desen tehnic
 • ATELIERE
 • -5 ateliere lacatuserie
 • -1 atelier electrotehnica
 • -1 atelier motoare tehnice
 • DOTARI
 • internat (200 locuri de cazare cu dotari foarte bune)
 • - cantina (150 locuri/serie)
 • -1 sala de sport
 • - teren de sport (fotbal, handbal, volei, tenis de camp, tenis de masa, baschet)
 • -1 biblioteca scolara
 • - cabinet medical
 • - sala de protocol si camere de cazare
 • - bufet
 • -spalatorie
slide5

IV. PERSONALUL DIDACTIC SI AUXILIAR

 • DIRECTORI SI DIRECTORI ADJUNCTI:
 • DIRECTOR
 • Din 1995 si in prezent – Ing.Petru Cociuba
 •  DIRECTOR ADJUNCT
 • Ing. Bordan Silvia
 •  PERSONAL DIDACTIC 638 cadre didactice cu activitate in scoala:
 • 18 cu definitivat
 • 9 cu grad didactic II
 • 29 cu grad didactic I
 •  PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR – 12 persoane
 • PERSONAL NEDIDACTIC – 33 persoane

ELEVI

slide7

ANALIZA ACTIVITĂŢII

REZULTATE LA INVAŢĂTURĂ

slide8

VI. PARTICIPARI LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE

MATEMATICA

- profesori coordonatori : Urdăreanu Nicolae, Popescu Augustin

6 elevi – clasa a IX-a

6 elevi – clasa a X-a

3 elevi - clasa a XI-a

2 elevi – clasa a XII-a

 • FIZICĂ

- Profesori coordonatori: Neniu Rodica, Naslau Ioana, Minescu Melania

ISTORIE

- profesor coordonator : Stegaru Radu

2 elevi

slide9

VI. PARTICIPARI LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE

 • DISPILINE SPECIFICE ARIEI CURRICULARE TEHNOLOGII
 • - profesor coordonator : Curtuzan Delea, Pârva Daniela, Pitic Pavel, Radu Eugen, Mateş Marcela, Bordan Silvia, Aron Petru, Ştefu Vionelia, Bulzan Dan, Lăzărel Emilia, Lupulescu Aida, Szasz Laura
 • 22 elevi
 • EDUCAŢIE FIZICĂ
 • OLIMPIADA ŞCOLARĂ DE BASCHET
 • 1. ECHIPA DE FETE:
 • Programul de pregătire: 3, 10, 17, 24 XI 2006; 8 XII 2006 orele 12-14.
 • Competiţia a avut loc în perioada de 15 XII 2006 ora 14 la Grup Şcolar Industrial Electrotimiş. Echipa nu s-a calificat pentru faza judeţeană.
 • 2. ECHIPA DE BĂIEŢI:
 • Programul de pregătire: 8, 25 X 2006; 1, 8, 15, 22, 29 XI 2006 orele 11-12.
 • Competiţia a avut loc în: 30 XI, 7 XII, 14 XII, 21 XII 2006 la Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Timişoara. Echipa s-a calificat şi va participa la faza judeţeană.
 • OLIMPIADA ŞCOLARĂ DE FOTBAL
 • Programul de pregătire: 4, 11, 18, 25 X 2006.
 • Competiţia a avut loc în data de 16 XI, 20 XI, 23 XI 2006, la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timişoara.Echipa s-a calificat şi va participa la faza judeţeană.
 • Profesori responsabili de pregătirea echipelor: prof. Vicaş Corina, prof. Redac Simona
 • ARTE

CONCURS JUDEŢEAN „Rapsodii de primăvară”

 • Participanti : 3 elevi
 • Elev premiat: PROCOPOVICI ALEXANDRU, Locul III categoria 16-17 ani
 • Profesor: Scriuba Otilia
slide10

BIBLIOTECA

Fondul de carte de 22.666 din 2005- 2006 s-a îmbogăţit cu

190 de volume intrate prin donaţia făcută de tipografia Helicon

560 volume ân valoare de 10114,51 RON achiziţionate conform OMEdC 4762/2006

Utilizatori înscrişi 1016 – activi 946

Volume eliberate – 18635

Număr vizitatori – 5773

ALTE ACTIVITĂŢI

dotarea cu manuale pentru învătământ obligatoriu şi distribuirea pe clase

centralizarea documentelor de alocaţii

ridicarea şi distribuirea carnetelor de CEC

distribuirea diplomelor şi premiilor

 INTERNAT

Repartizarea elevilor pe camere pe clase şi şcoli

Predarea inventarului din camere şi a grupului social elevilor cazaţi

Prelucrarea regulamentului de ordine interioarănoilor elevi cazaţi

Întocmirea caietelor de prezenţă, a graficelor cu elevii de serviciu la cămin şi cantină

Colaborarea cu profesorii diriginţi

Organizarea programului de meditaţii şi verificarea modului în care este respectat de către elevi

Alegerea comitetului de cămin

Amenajarea camerelor

Vizionare de spectacole

Organizare de întreceri sportive

Întâlniri organizate pe diverse teme : igienă presonală şi socială, cauzele şi efectele unor boli contagioase, etc

slide11

CABINET DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

 • ACTIVITATEA DE CONSILIERE
 • Consilierea elevilor
 • Consilierea părinţilor
 • Activităţi de orientare şcolară şi profesională
 • activităţile de orientare şcolară şi profesională la una din clasele XII (XII D) pe temele lunare propuse CJAPP, respectiv:
 • Testare psihologică
 • activităţi de testare psihologică la cererea elevilor
 • MANAGEMENT
 • Întocmirea – actualizarea –completarea documentelor CJAP
 • întocmire şi completare de documente specifice activităţii de consiliere psihopedagogică, (planificarea activităţii semestriale, fişe psihopedagogice)
 • Elaborarea – actualizarea instrumentelor
 • actualizarea instrumentelor de evaluare, prin achiziţionarea unor teste şi chestionare specifice:
 • Munca în reţea
   • participarea la şedinţele informative din cadrul zilelor metodice
 • INFORMARE, DISEMINARE, IMAGINE, VIZIBILITATE
 • Informare
   • prezentarea în cadrul orelor de dirigenţie a rolului psihologului în şcoală, activităţile acestuia, cât şi beneficiile şedinţelor de consiliere, individuale, de grup, cât şi a orelor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională
 • Materiale realizate, cercetare
   • pliant în cadrul activităţii antidrog, cercetare pe tema absenteismului şcolar – în proiect
 • ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL ŞCOLII – CCD – ISJ
   • informarea elevilor în cadrul orelor de dirigenţie pe teme cum sunt: rolul psihologului şcolar, autocunoaştere şi dezvoltare personală, educaţie sexuală, chestionarea intereselor profesionale, testare psihologică
slide14

Comisia metodică: MATEMATICA

Discutarea programelor şcolare pentru clasele a IX-a, a XI-a, aXI-a an de completare

Discutarea şi alegerea manualelor şcolare pentru clasele a XI-a, a XII-a şi a XI-a an de completare -

Participarea la cercul pedagogic al profesorilor de matematică

Propuneri de subiecte pentru gazeta de matematică din şcoală

Selectarea elevilor participanţi la Olimpiada de matematică – faza locală şi întocmirea graficului de pregătire

Propuneri de subiecte pentru lucrările scrise semestriale

Participare la activităţile metodice la nivel de oraş

Analize ale situaţiei şcolare şi a modului în care s-a parcurs programa şcolară în semestrul I

slide15

Comisia metodică: FIZICĂ-CHIMIE-BIOLOGIE

1. NENIU RODICA

formare

management de proiect

asigurarea calitatii

colaborare-Programul “Educatie eficienta aplicata” Consiliul Seniorilor-Comisia intergeneratii Pregatirea cetatenilor romani pentru integrare Organizator Primaria Timisoara

2. NASLAU IOANA

pregatirea elevilor pentru serbarea pomului de Craciun, si realizarea unui program artistic de colinde

activitate experimentala cu elevii claselor a XI si XII de la centrul judetean de excelenta

3. MINESCU MELANIA

abonamente la revista Evrika pentru 5 elevi cl a IX D si trimis probleme rezolvate;

realizare de experimente in laboratorul domnului profesor Z. Schlett Facultatea de Fizica UVT si filmarea acestora pentru realizarea unui auxiliar didactic pentru clasa a IX

pregatire suplimentara in fiecare joi 7 – 8 pentru elevii clasei a IX a D;

participare la schimb de experienta la Grupul Scolar Azur in noiembrie 2006;

verificarea variantelor 17; 38 si 80 din subiectele de bacalaureat impreuna cu colegii de la Liceul Moisil si trimiterea concluziilor la SNEE, 5.02.2007;

activitate experimentala in cadrul Centrului judetean de excelenta, pentru clasele a IX–a si a X-a;

excursie la Arieseni, judetul Alba 6 – 9 februarie, cu elevi din clasele IX C,D

Organizarea Consfatuirilor profesorilor de fizica

slide16

Comisia metodică: TEHNICA ELECTRO – MECANICA

Elaborare plan managerial pentru anul scolar 2006 – 2007

Elaborare planificari commune ; ingineri – maistrii pentru modulele claselor XI liceu, XII ruta progresiva si an de completare

Documentarea si utilizarea auxiliarelor curriculare, elaborare materiale de lucru pentru disciplinele modulare (nu exista manuale)

Incheiere conventii pentru efectuarea practicii elevilor la agenti economici

Administrare de chestionare privind activitatea practica desfasurata de elevi la agentii economici pentru stabilirea disciplinelor de CDL in concordanta cu cerintele acestora

Elaborarea tematicii pentru certificarea competentelor profesionale niv. 2 si 3

Stabilirea indrumatorilor de proiect

Elaborarea CDS, CDL pentru anul in curs

Documentare si elaborare materiale necesare pentru Comisia de evaluare a calitatii

Achizitionare si propuneri de noi achizitii de carti de specialitate, soft educational, imprimanta, videoproiector, alte materiale didactice

Elaborare subiecte pentru proba teoretica a Olimpiadelor tehnice (clasa XII – Electronica si Automatizari, XI – Operator tehnica de calcul, XI – mecatronica, XII – macanica, X – ethnic)

Selectarea si pregatirea loturilor de elevi participanti la Olimpiade

Stabilirea graficului de pregatire suplimentara pt. Bac si Olimpiade.

Realizarea inventarierii resurselor materiale in laboratoare, cabinete si ateliere scoala

slide17

Comisia metodică: ADMINISTRATIV, ECONOMIC, ALIMENTAŢIE

Întocmirea şi predarea la termenele prevăzute a planificărilor calendaristice de către toţi membrii catedrei.

A fost afişată şi distribuită elevilor la termenele prevăzute tematica privind obţinerea competenţelor profesionale la clasa aXII-a A, aXI-a AC4, aXI-a AC3.

Profesorii coodonatori sunt: Lăzărel Emilia pentru clasa aXII-a A, Lupulescu Aida pentru clasa aXI-a AC4 şi Szasz-Toma Laura, clasa aXI-a AC3.

Elevii din aceste clase au fost spijiniţi şi urmăriţi pe tot parcursul semestrului I în vederea elaborării lucrărilor.

Profesoara Lăzărel E. efectuează săptămânal pregătire cu elevii din clasa a-XII-a A pentru examenul de bacalaureat la disciplina contabilitate.

Membrii catedrei economice au participat la o serie de seminarii de formare. Profesoarele Szasz-Toma Laura şi Golban Marinela au participat la seminarul

“Manuale alternative în spijinul elevilor de la SAM“. Profesoarele Lăzărel şi Lupulescu au participat la seminarul “Firme de exerciţiu“ modulul II. De asemenea, profesoara Lupulescu a participat la cursul de formare pentru profesorii evaluatori de manuale. Aceiaşi profesoară a elaborat subiecte pentru examenul naţional de bacalaureat.

Prof. Lăzărel, Lupulescu şi Szasz-Toma au pregătit elevii de la secţia servicii pentru olimpiada interdisciplinară faza judeţeană şi au pregătit variante de subiecte pentru aceiaşi olimpiadă.

Membrii catedrei economice au participat la acţiunile pe linie de orientare şi consiliere intitulate “Femei adevărate“ si “Acţiunea antidrog“.

În cadrul secţiei servicii îsi desfăşoară activitatea 4 firme de exerciţiu coordonate de profesoarele Lăzărel şi Lupulescu.

slide18

Comisia metodică: INFORMATICA

optimizarea activităţii software si hardware din laboratoarele de informatică, concretizată prin achizitionarea de dispozitive hardware si a softurilor care permit securizarea reţelei.

achiziţionarea a 11 calculatoare dintre care unul pentru server internet performant.

punerea în functiune o retea de 22 calcultaoare, conectate in retea si la internet(sala 7).

achizitionarea unui soft educational care cuprinde 18 aplicatii (teorie si fise de lucru) care acopera intregaa programa pentru disciplinele TIC si ITAC de la nivelul liceal (sala 26).

s-a constiuit Academia Locala Cisco „Colegiul Tehnic Henri Coanda Timisoara” avand ca Main Legal Contact pe doamna profesoara Vionelia Stefu.

asigurarea asistenţei IT pentru diseminarea materialelor video din programelor educationale (colaborare cu Cabinetul de Consiliere)

realizarea unei reţele interne de comunicare care permite optimizarea transferului de informatie in cadrul institutiei.

încheiere de contract de asistenta software, hardware si AEL cu firma specializata Neuronic.

realizarea de asistente la ore si un pachet de fise de lucru in urma discutiilor avute in cadrul catedrei.

Vizită la Redacţia Renaşterea Bănăţeană, elevii clase a XI-aD– prof. Popescu Ana, Bulzan Dan

slide19

Comisia metodică: SPORT – EDUCATIE MUZICALĂ-EDUCAŢIE PLASTICĂ

Participare la consfătuirile metodice (toţi profesorii)

Participare la lecţiile metodice (toţi profesorii pe discipline)

SPORT:

a)12.10.2006 ora 10, Colegiul C.D. Loga: Proiectare didactică şi probleme organizatorice

b)13.12.2006 ora 10, Colegiul C.D. Loga: Competiţii sportive

Practica pedagogică cu studenţii Universităţii de Vest Timişoara - 15.10.2006 – 20.01.2007 - prof Vicaş Corina

Modernizarea bazei materiale (toţi profesorii)

SPORT: Achiziţionarea de materiale sportive: mingi şi saltele

DESEN:Achiziţionarea şi realizarea unor obiecte decorative.

Verificarea documentelor de planificare / proievtarea activităţilor didactice.

Verificarea cataloagelor şi a caietelor

Asistenţe la ore – prof. Vicaş Corina

Analiza activităţii comisiei metodice – prof. Vicaş Corina

Diseminarea materialului cu privire la asigurarea calităţii

slide20

VII.Rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri

CATEDRA DE ECONOMICE

- an scolar 2004-2005

-Infiintarea firmelor de exercitiu la clasele a XI-a A si a XI-a B.

-Activitate de preorientare pe scoala a firmelor de exercitiu cu invitati din partea ROCT, profesori, parinti, elevi din clasele mai mici dar si elevi de la alte scoli.

-Premiul I obtinut la olimpiada interdisciplinare de catre elevul MIHAILU CORINA LAURA din clasa a-XII-a A.

- rezultate foarte bune obtinute la examenele de bacalaureat la disciplinele contabilitate si economia intreprinderii si la examenul de certificare a competentelor profesionale .

- an scolar 2005-2006

-Participare la targul national al firmelor de exercitiu ROTIFE -2005

-Premiul I obtinut la olimpiada interdisciplinara, faza judeteana de catre eleva CIOARTE RALUCA ALEXANDRA

-Premiul III obtinut la olimpiada interdisciplinara, faza judeteana de catre eleva BERCEA CRISTINA a-X-a A;

-Rezultate foarte bune la examenul national de bacalaureat (contabilitate si economia intreprinderi) si de obtinere a competentelor profesionale.

- an scolar 2006-2007

- Participare la ROTIFE-2007

- premii la faza judeteana a olimpiadei interdisciplinare:

- premiul I - DOBRA CRISTINA

- premiul II - BERCEA CRISTINA

- premiul III - BERCEA CRISTINA la concursul intitulat “Protejarea consumatorilor”

slide21

VII.Rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri

Disciplina de “Alimentatie Publica”

Elevii care au obtinut rezultate foarte bune la olimpiada scolara judeteana a concursului pe meserii:

- an scolar 2006-2007

KISS LAURA CLAUDIA – meseria bucatar nota finala 9,71 premiul III

VINCU ALEXANDRA – meseria bucatar nota finala 8,53 mentiune

CHIRICA CORNEL – meseria bucatar nota finala 8,46 mentiune

SCHEER LIA – CERASELA – meseria ospatar nota finala 8,33 mentiune

As mai aminti:

Participarea la festivitatea organizata de catre directiunea liceului de ziua internationala a femei – 8 martie 2007 unde elevii nostri de la (specializare bucatari si ospatari clasele a XI-a AC3 si a XI-a AC4 s-au descurcat onorabil si au decorat, aranjat si servit preparatele realizate, ornate si decorate de colegii lor bucatari.

Drept pentru care vor fi premiati si felicitati in cadrul festivitatii organizate pentru premierea elevilor din liceul “H. COANDA”

Expozitia de arta culinara in care au fost expuse cateva din lucrarile bucatarilor cu preparate culinare, dovedind maiestrie in decorarea estetica a preparatelor.

slide22

VII.Rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri

CATEDRA DE SPORT

Echipa de fotbal a scolii Henri Coanda s-a calificat si va participa la faza judeteana

Olimpiada Scolara de Fotbal

Echipa –Lungri Caius

-Popov Dinco

-Bratu Cosmin

-Guzu Alin

-Moza Flavius

-Friedman Roland

-Moarca Marius

-Boanches Cosmin

-Caudea Alexandru

Echipa s-a calificat si va participa la faza Judeteana .

Profesori responsabil de practica echipei:

- prof. Vicas Corina

- prof. Redac Simona

Olimpiada Scolara de baschet :

Echipa de baieti

-Nivredi Bogdan 11 B

-Matasaru Daniel 12B

-Vasile Ionud 9 D

- Macovei Doru 11 E

-Ivascu Lucian 11 E

-Brad Nicolaie 11 E

-Stirbu Daniel 9B

-Gyori Asef 9 B

-Jipa Calin 12 C

slide23

VII.Rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri

Catedra de “Limba si literatura Romana “

Eleva Brulincu Mara din clasa a IX-a AM3 a participat la spectacolul Concurs “Balul Martisorului 2007” din data de 1 Martie 2007, unde a luat mentiune .

A fost coordonata si sustinuta de doamna profesoara Berariu Steluta.

Elevii nostri au participat si in cadrul liceului la diferite activitati cum ar fi: Trupa (Alfa) a participat la spectacolul “Mircea si Baiazid” sustinut cu prilejul zilei de nastere al poetului Mihai Eminescu.

Trupa (Alfa) a participat la spectacolul artistic sustinut cu ocazia sarbatoririi zilei femeii unde au mai participat si elevii Mara Brulincu din a IX-a AM3 si Jebelean Ovidiu care au interpretat melodii populare si au recitat poezii in grai banatean (Ovidiu)

Elevii liceului nostru impreuna cu doamna profesoara Berariu Steluta sunt implicati in mai multe activitati scolare:

1. Sectia de Etnografie si Folclor

2. Revista de etnografie si folclor : “Lada de zestre a bunicii” (a aparut in 08 -03.2006)

Colectivul Redactiei (la revista)

Colaboratori –Maslinca Dana (11 A Nutas Alexandra)

Nietzgda Alexandru (10 C ) Tat Larisa

Bricurcuciu Laura ,Catarla Daniela Sarbuandreei, Jalba Cornelia, Iacobas Corina, Claudiu Bogdan , Apelei Bianca ,Jantovanu Mihaela, Rottivegu Andrei , Manzea Roxana (9D) Adioglievei Douveleo(9C)Dabog Alex (9D) Rodut Roxana , Juascu Lucian , Szabo Ana-Maria (XE),jantovanu Mihaela ,Adam Viatr (9DDesenu)Tatu Suges (12C)

Cordonatori:prof -Berariu Steluta –Limba si Literatura Romana

:prof-Savescu Florinela - Religie

:prof-Scriuba Otilia

slide24

VII.Rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri

 • Catedra de “Limba si literatura Romana “
 • -Componenta trupei Alfa
 • TRUPA de teatru folkloric “Alfa “ a aparut in 7-9 prilie 2006
 • Elevi care fac parte din aceasta trupa “Roscut Ciuda Alexandru Niezgode ,Andeea Brediceanu .din clasa 10 C
 • Aceasta trupa condusa de doamna profesoara Berariu Steluta a participat cu sceneta “Rest de Plata “ la festivalul folcloric “Vetre strabune” 7.IX. 2006 Etapa (etapa scolara ).
 • De asemenea elevii liceului nostru au participat si la Festivalul de scoala ATU (Timisoara 2006), unde elevul Lupuianu Marius a luat premiul al 3 la preselectia MoNOloG .
 • La Simpozionul de LD a avut loc la liceul G. Moisil in Deva de la 1 iunie 2006 eleva Colegiului Tehnic H.C – NiNciv Adina din clasa aXI-a a participat cu Luceafarul
 • Metafora “Drumului Pruscu” care a luat premiul al 2-lea a fost coordonat de doamna profesoara Steluta Berariu
 • Elevii Clasei a X-C au participat la expozitia de Picturi, desene si “Fotografii “ in Deva in data de 1.VI.2006 “Amurg Violet” de George Bacovia. Au fost coordonati de doamna profesoara Berariu Steluta .

Catedra de Arte

Conscursul Judetean “Rapsodii de primavara “

Elevi participanti :Audreea Munteanu

:Pop Adrian

:Procopovici Alexandru

Elev premiant Procovici Alexandru locul 3

Categoria 16-17

Profesor Coordonator : Scriuba Otilia

slide26

Colegiul Tehnic Henri Coanda Timisoara

Colectivul de redactie:

Tehnoredactori: Ernst Roland – clasa a X-a AM5

Ilie Alexandru – clasa a X-a AM5

Tudorache Cristina – clasa a X-a AM5

Coordonatori: Prof. Ing. Szasz Toma Laura

Prof. Ec. Golban Marinela

str. C Brediceanu 37

300012 Timisoara

tel 0256 226404

fax 0256 293688

chc@mail.dnttm.ro

www.hcoanda.ro