slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VÃ¥torganisk avfall Avfallsbransjens veivalg framover ORIO-dagen 2005 1. november 2005, Oslo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

VÃ¥torganisk avfall Avfallsbransjens veivalg framover ORIO-dagen 2005 1. november 2005, Oslo - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

Våtorganisk avfall Avfallsbransjens veivalg framover ORIO-dagen 2005 1. november 2005, Oslo Henrik Lystad Rådgiver biologisk behandling - NRF. Innhold. Status 2000 Noen utviklingstrekk 2000-2005 Utfordringer framover. Norsk renholdsverks-forening (NRF).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VÃ¥torganisk avfall Avfallsbransjens veivalg framover ORIO-dagen 2005 1. november 2005, Oslo' - palmer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Våtorganisk avfall
 • Avfallsbransjens veivalg framover
 • ORIO-dagen 2005
 • 1. november 2005, Oslo
  • Henrik Lystad
  • Rådgiver biologisk behandling - NRF
innhold
Innhold
 • Status 2000
 • Noen utviklingstrekk 2000-2005
 • Utfordringer framover
norsk renholdsverks forening nrf
Norsk renholdsverks-forening (NRF)
 • Norsk renholdsverks-forening, NRF, er en interesseforening for kommuner og interkommunale avfallsselskaper. NRF ivaretar også oppgaver som bransjeorganisasjon (faglig aktivitet, kurs og seminarer)
  • Arbeidsgruppe for biologisk behandling (8-9 faste medlemmer) er NRFs faglige rådgivende organ innenfor biologisk avfallsbehandling (inkl. biogass)
   • igangsetter prosjekter
   • arrangerer kurs og seminarer
slide4

Behandling av våtorganisk avfall 2000

 • Mange komposteringsanlegg etablert (30-40)
  • Noen høyteknologiske, de fleste lavteknologiske
 • Betydelige problemer med driften
  • Prosess
  • Kapasitet
  • Lukt
  • Stabilitet
  • Korrosjon
 • Liten erfaring med kompost og markedsføring av dette
 • Forventninger om bioavfallsdirektiv fra EU
utviklingstrekk 2000 2005
Utviklingstrekk 2000-2005
 • Ingen bioavfallsdirektiv, men ABP
  • Storhusholdningsavfallet må finne nye veier
  • Strengere krav for komposterings- og biogassanlegg?
 • Mer satsing på biogassanlegg (3-4 anlegg etablert)
  • Fokus på energi og klima
  • Mer moden teknologi?
  • Kompostering dyrere enn antatt
 • Stor utvikling på kompostanleggene
  • Investering i ettermodning/luktfiltre
  • Luktfri behandling med kalk
  • Bedre prosesstyring
utviklingstrekk 2000 20051
Utviklingstrekk 2000-2005
 • Profesjonalisert produktleddet
  • OPS som vellykket modell
  • Grøntanleggsektoren mest interessantmarked
 • Gjødselvareforskriften en suksess
  • Bidratt til trygghet i markedet
manglende utviklingstrekk 2000 2005
Manglende utviklingstrekk 2000-2005
 • Rammebetingelser for energiproduksjon fra avfall
  • Norge er blitt en eksportør av avfall til Danmark og Sverige
  • Strømpris
   • DK: Minstepris / S: Elsertifikater / N?
 • Samvirkning med landbruket
  • Var tema gjennom hele 90-tallet og for opprettelsen av ORIO-programmet
  • Lite har skjedd i samhandling mellom samfunnets avfall og landbruket
   • Har kildesorteringen dermed vært feilslått?
biogass til drivstoff
Biogass til drivstoff
 • Fredrikstad Biogass eneste anlegg i Norge
  • Gassen fra renseanlegget oppgraderes til ren metan
  • 4 busser og 1 renovasjonsbil, kapasiteten er mye større
 • Merutgifter til innkjøp av kjøretøy og manglende naturgassnett hindrer videre utvikling
 • Norge vedtok 10. oktober 2005 å delvis slutte seg til EUs biodrivstoff-direktiv
  • 2 % innen 2007
  • 4 % innen 2010
  • Eget statlig forum skal opprettes
rammebetingelser regelverk for biologisk behandling av avfall
Rammebetingelser/regelverk for biologisk behandling av avfall
 • Forbud mot deponering av våtorganisk avfall
  • varslet på 90-tallet, endelig vedtatt 2001
  • Kommuner kan enten brenne eller kildesortere dette avfallet
 • Forordning mot animalske biprodukter
  • Regler for biologisk behandling av animalske biprodukter ikke egnet for konsum (ikke vedtatt i Norge/EØS ennå)
   • Forbyr bruk av storhusholdningsavfall til grisefôr fra 11/06
   • Egne regler for biologsk behandling av animalske biprodukter, husholdningsavfall er i dag unntatt (N)
 • Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall
  • Skal gjelde fra 1.1.2009
  • våtorganisk + tre, papp/papir, tekstiler med mer
  • Kan bety at ca 500 000 t/år må behandles på annen måte
hva blir konsekvensene av deponiforbudet
Hva blir konsekvensene av deponiforbudet?
 • NRF ser tre mulige scenarier
  • Som for dagens forbud mot deponering av våtorganisk, dvs at kildesortering av flere fraksjoner kan være tilstrekkelig
  • Strengt forbud som i Sverige, 10 % TOC, som betyr at husholdningsavfall ikke lenger kan deponeres uten å forbrennes først
  • Strengt forbud, men tilpasset annen forbehandling enn forbrenning (som Tyskland) feks gjennom to sett krav
   • Krav til bunnaske basert på TOC
   • Krav til mekanisk-biologisk forbehandlet deponirest basert på kjemiske og biologiske kriterier (nedbrytningsgrad mm)
hvis norge f lger sverige
Hvis Norge følger Sverige….
 • Et eventuelt strengt forbud som forutsetter forbrenning av restavfall fra husholdninger
  • Økende økonomiske incitamenter for samforbrenning av våtorganisk med restavfall
  • Eksisterende anlegg og ordninger rundt disse vil bestå en stund
  • Usikkert om det vil bygges nye anlegg
  • Kildesorteringen av våtorganisk vil kunne gå tilbake
utfordringer muligheter framover
Utfordringer/muligheter framover
 • Rammebetingelser for biogass
  • Fjernvarme, drivstoff og grønne sertifikater
 • Samhandling med andre store avfallsbesittere
  • Industrien og storhusholdninger
   • Større mengder avfall gir muligheter
  • VA-bransjen
   • Bestående råtnetanker kan utnyttes bedre
  • Landbruket
   • Større samarbeid på flere ledd mulig
    • Landbrukets eget avfall
    • Sameierskap om anlegg
    • Løsninger for bruk av biorest/kompost
hva skal til for at landbruket kommer med
Hva skal til for at landbruket kommer med?
 • Lærdom fra våre naboland: Regulering av landbrukets avfall er viktigste drivkraft
  • Husdyrgjødsel (klimaeffekter, avrenning osv.)
 • Produsentansvar for næringsmidler for produsent/importør
  • Kan gi muligheter for en effektiv oppnåelse av nasjonale mål for gjenvinning av ressurser og redusering av klimautslipp
  • Vil gi landbruket større innflytelse på kvaliteten i hele kjeden
  • Kan omfatte matavfall, men evt. også avløpsslam
nrf om veien videre
NRF om veien videre
 • NRF støtter videre statlig engasjement i skjæringspunktet mellom kommuner og matavfall og landbruket og dets eget avfall
 • Takk for oppmerksomheten!
slide15
Kontakt:
 • Henrik Lystad
 • E-mail: henrik.lystad@nrfo.no
 • Tlf: 24 14 66 0890 91 93 60
 • Besøk oss på nettstedene: www.nrfo.no / www.biogassforum.no