Energi - PowerPoint PPT Presentation

energi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energi PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
Energi
241 Views
Download Presentation
paki-beasley
Download Presentation

Energi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Energi Af Stefanie Harbo Christensen & Anne-Line Lyngsø Thomsen I denne fremlæggelse inddrager vi H20 som eksempler.

  2. Problemformulering Du skal redegøre for termisk energi i forbindelse med opvarmning og faseovergange. Inddrag nedenstående bilagsmateriale.

  3. Den faste tilstandsform • Formlen for opvarmning af fast stof: • E= m* c * Δ T • Molekylerne har næsten ingen bevægelse. • Ved det absolutte 0 punkt sker der ingen bevægelse. • Molekylerne sidder i gitter. • enheder: • Energi måles i kj eller j • varmefylde er den energi der skal tilføres 1 kg af stoffet for at opvarme det 1 grad.

  4. Fra fast til flydende tilstandsform Formlen for denne proces er. E=m*L Fast Flydende er smeltning Flydende  fast er størkning Enheder: L= hvor mange kilo jule der skal til for at smelte 1 kg af det pågældende stof.

  5. Den flydende tilstandsform • Formel for den flydende tilstandsform: • E= m* c * Δ T • Molekylerne løsrives fra gitteret. • De bevæger sig hurtigere. • Længere afstand mellem molekylerne.

  6. Fra flydende til gas tilstandsform • Dette kaldes fordampning • Formlen for dette er: • E=m*L • Flydende  gas er fordampning • Gas  Flydende er tætning

  7. Gas tilstandsform • Formlen for gas tilstandsform: • E= m* c * Δ T • Bevæger sig endnu hurtigere mellem hinanden. • Igen faste gitter. • Længere afstand mellem molekylerne. • Molekylerne rammer næsten aldrig hinanden. • Om ideal gas siger man at molekylerne aldrig rammer hinanden.

  8. Energiomdannelse • Ved energiomdannelse af sollys til strøm i stikkontakten, dannes der en masse termisk energi. • Termiskenergi er den overskuds energi der er, som vi oftest ikke bruger. • Når vi tænder for en lampe, er det for at få lys, men vi for også termisk energi, dette i form af varme.

  9. Energisætning • Termodynamikkens 1. hovedsætning. • Energien i et lukket system er konstant. Den kan skifte form, men mængden vil altid være konstant. • Eksempel: Elektrisk, lys &varme .

  10. Eksempler • Øvelse på fredag…