Energi - PowerPoint PPT Presentation

energi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energi PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
Energi
269 Views
Download Presentation
chick
Download Presentation

Energi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Energi • Var kommer energin ifrån • Vad är energiprincipen • Vilka olika typer av energiformer finns det • Vad är växthuseffekten

  2. Energiprincipen • All energi kommer från solen • Denna energi kan omvandlas till olika former • Energiprincipen säger att; den inte kan skapas eller förstöras. Endast omvandlas till andra energiformer.

  3. Kemisk energi • Kan bilda värmeenergi och ljusenergi. • Finns i en tändsticka, utegrill. • Växter bygger näringsämnen genom fotosyntesen då de fångar solljus • Kroppen omvandlar kemisk energi till värme och rörelseenergi då vi äter.

  4. Rörelseenergi • Allt som rör sig har rörelseenergi • En bil tex omvandlar kemiska energin i bensinen till rörelse och värmeenergi.

  5. Elektrisk energi • Samhället har energiverk • Där omvandlar man olika sorters energi till elektrisk energi. • Det kan vara läges energi hos vatten, kemiska energi, rörelseenergi. • Den elektriska energin skickas ut till konsumenterna via kraftledningar. • Ett vanligt batteri omvandlar kemisk energi till elektrisk energi.

  6. Ljud- och ljusenergi • Ljudenergi(akustisk) är ljudvågor som rör sig i luften. • Ljusenergi är atomers rörelser i den olika atomskalen som skapar ljus

  7. Elastisk energi • Saker som är töjbara på ngt sett kan skapa denna • När man böjer dessa tillför man energi som lagras. • Då man släpper denna ”böj” så omvandlas det till rörelseenergi

  8. Värmeenergi • Allt blir till slut värme • Mycket svår att lagra

  9. Växthuseffekten • All värme vill lämna jorden • Stängs dock in av atmosfären till vis del • Detta är det som gör att vi kan ha en jämn temperatur på jorden • Det som stoppar värmen är främst koldioxid, vattenånga och metan(dessa kallas växthusgaser)

  10. Växthuseffekten • När man förbränner fossila bränslen ökar mängden växthusgaser i atmosfären • Detta gör att mer värme stannar kvar på jorden • Detta förändrar villkoren för liv på jorden som vi känner det.