postaven p sobnost a oblasti innosti st tn rostlinol ka sk spr vy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Postavení, působnost a oblasti činnosti Státní rostlinolékařské správy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Postavení, působnost a oblasti činnosti Státní rostlinolékařské správy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Postavení, působnost a oblasti činnosti Státní rostlinolékařské správy - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Postavení, působnost a oblasti činnosti Státní rostlinolékařské správy. Ing. Hana Drexlerová Ing. Jakub Beránek, Ph.D. Postavení Státní rostlinolékařské správy (SRS). Vznik v roce 1997 Správní úřad v oblasti rostlinolékařské péče s působením na území ČR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Postavení, působnost a oblasti činnosti Státní rostlinolékařské správy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
postaven p sobnost a oblasti innosti st tn rostlinol ka sk spr vy
Postavení, působnost a oblasti činnosti Státní rostlinolékařské správy

Ing. Hana Drexlerová

Ing. Jakub Beránek, Ph.D.

postaven st tn rostlinol ka sk spr vy srs
Postavení Státní rostlinolékařské správy (SRS)
 • Vznik v roce 1997
 • Správní úřad v oblasti rostlinolékařské péče s působením na území ČR
 • Organizační složka státu podřízená Ministerstvu zemědělství
 • Působnost na úseku rostlinolékařské péče v souladu s právními normami Evropského společenství
 • Spolupráce s kolegy z národních a zahraničních organizací ochrany rostlin
oblasti innosti st tn rostlinol ka sk spr vy
Oblasti činnosti Státní rostlinolékařské správy
 • Přípravky na ochranu rostlin
 • Mechanizační prostředky na ochranu rostlin
 • Monitoring
 • Ochrana proti škodlivým organismům
 • Karanténa
 • Diagnostika
p pravky na ochranu rostlin
Přípravky na ochranu rostlin
 • Posuzování žádostí o registraci přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin (OR)
 • Povolovací řízení – SRS rozhoduje o povolení uvádět na trh přípravky a další prostředky na OR
p pravky na ochranu rostlin1
Přípravky na ochranu rostlin
 • Hodnocení přípravků na OR dle kritérií požadovaných k registraci

oblasti hodnocení přípravků na OR:

- biologická účinnost přípravků

- fyzikálně chemické vlastnosti přípravků

- osud a chování v životním prostředí

- ekotoxikologie

  • C14H15Cl2N3OS
 • Vedení elektronického úředního registru přípravků na OR
p pravky na ochranu rostlin2
Přípravky na ochranu rostlin
 • Posuzování způsobilosti a pověřování pokusných pracovišť k provádění činnosti v režimu správné experimentální praxe (GEP), následně kontroly GEP pracovišť.
p pravky na ochranu rostlin3
Přípravky na ochranu rostlin
 • Postregistrační kontrola při uvádění přípravků na trh a kontrola dodržování návodu k použití
 • Laboratorní analýzy přípravků v akreditované laboratoři (GLP) a kontrola složení přípravků prodávaných na trhu
 • Správní řízení a ukládání pokut při porušení předpisů o uvádění přípravků na trh a nedodržení jejich návodu k použití
mechaniza n prost edky na ochranu rostlin
Mechanizační prostředky na ochranu rostlin
 • Hodnocení technických a technologických požadavků na mechanizační prostředky
 • Schvalování a kontrola testovacích provozoven mechanizačních prostředků na ochranu rostlin
 • Ověřování a hodnocení způsobilosti technických zařízení k hubení škodlivých organismů v dřevěných obalových materiálech (sušárny)
 • Vydávání osvědčení a vedení registru sušáren
 • a mechanizačních prostředků
monitoring
Monitoring
 • Plošné monitorování a vyhodnocování výskytu škodlivých organismů a poruch rostlin
monitoring1
Monitoring
 • Prognózy následného výskytu škůdců a původců chorob na webových stránkách
monitoring2
Monitoring
 • Odborné poradenství pro zemědělskou veřejnost
 • Kontroly v oblasti GMO plodin
ochrana proti kodliv m organism m
Ochrana proti škodlivým organismům
 • Metodologické a odborné zázemí pro úřední regulaci a monitoring škodlivých organismů (včetně karanténních)
 • Zajištění chodu sítě meteostanic a lapačů
 • Shromažďování, vyhodnocení a publikace výsledků monitoringu
ochrana proti kodliv m organism m1
Ochrana proti škodlivým organismům
 • Vypracování analýzy rizika pro vybrané škodlivé organismy
 • Návrh vhodných opatření proti zavlékání regulovaných škodlivých organismů ze zahraničí
karant na
Karanténa
 • Dovozní a vývozní rostlinolékařská kontrola zásilek rostlin a rostlinných produktů
 • Vydávání oprávnění k dovozu a vývozu rostlinných komodit (rostlinolékařské pasy)
 • Rostlinolékařský dozor, včetně nařizování mimořádných opatření a řešení krizových situací
 • Ukládání pokut za přestupky a správní delikty
diagnostika
Diagnostika
 • Provádí úřední determinaci škodlivých organismů v zaslaných vzorcích
 • Ověřuje přítomnost genetických modifikací u vzorků
 • Diagnostické centrum zpracovává i vzorky z jiných institucí
slide17

Děkujeme za pozornost

Kontaktní údaje SRSAdresa: Ztracená 1099/10, Praha 6, PSČ 161 00e-mail:sekretariat@srs.cz Telefon:235 010 300 Fax: 235 010 363 web:www.srs.cz