slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNIČKIH INFEKCIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNIČKIH INFEKCIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNIČKIH INFEKCIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 752 Views
 • Uploaded on

ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNIČKIH INFEKCIJA. Dr Jelena Obrenović Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti Institut za javno zdravlje Srbije oktobar, 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNIČKIH INFEKCIJA' - Samuel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOUZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNIČKIH INFEKCIJA

Dr Jelena Obrenović

Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti

Institut za javno zdravlje Srbije

oktobar, 2010.

oraganizacija studije
ORAGANIZACIJA STUDIJE
 • Ministar zdravlja uputio poziv zdravstvenim ustanovama
  • kliničkim centrima
  • opštim bolnicama
  • kliničko-bolničkim centrima
organizacija studije
ORGANIZACIJA STUDIJE
 • Republička stručna komisija za nadzor

nad bolničkim infekcijama

 • Koordinator za unapređenje kvaliteta u

projektima Ministarstva zdravlja

 • Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan

Jovanović Batut”

 • Mreža zavoda/instituta
 • Bolničke ustanove na teritoriji RS
 • Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova
nadzor nad sprovo enjem studije i koordinacija
NADZOR NAD SPROVOĐENJEM STUDIJE I KOORDINACIJA
 • Nacionalni koordinator za bolničke infekcije
 • Regionalni koordinatori
  • AP Vojvodina
  • Beograd
  • Centralna Srbija
   • Jugoistočni region
   • Zapadni region
  • Vojne bolnice
studije prevalencije
STUDIJE PREVALENCIJE
 • 1999 godine
  • 24 bolnice
  • 7115 pacijenata
 • 2005 godine
  • 56 bolnica
  • 16 512 pacijenata
 • 2010 godine
  • 60 bolnica
zakon o za titi stanovni tva od zaraznih bolesti sl gl rs 125 04
ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (Sl.gl.RS 125/04)
 • sprovođenje stručnih, organizacionih i drugih mera radi sprečavanja pojave, ranog otkrivanja i suzbijanja bolničkih infekcija
 • obrazovanje komisije za zaštitu od bolničkih infekcija
uredba o zdravstvenoj za titi stanovni tva od zaraznih bolesti sl gl rs 29 02
UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (Sl.gl. RS 29/02)

Mere na nivou bolnice

komisija najmanje 3 sastanka/god.

program, plan rada i izveštaj zavodu/institutu

sestra za sprovođenje programa za

sprečavanje isuzbijanje BI

tim za BI

sprovođenje opštih mera za sprečavanje i suzbijanje BI

7

uredba o zdravstvenoj za titi stanovni tva od zaraznih bolesti sl gl rs 29 028
UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (Sl.gl. RS 29/02)

Mere na međuokružnom i okružnom nivou

organizaciona jedinica za zaštitu od BI koja vrši epidemiološki nadzor

za celu bolnicu

studija prevalencije na 3 godine

sanitarno-higijenski nadzor

studija incidencije na odeljenjima sa povećanim rizikom

prikupljanje podataka o bakterijama rezistentnimna antibiotike

reno otkrivanje i suzbijanje epidemije

8

uredba o zdravstvenoj za titi stanovni tva od zaraznih bolesti sl gl rs 29 029
UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (Sl.gl. RS 29/02)

Mere na centralnom nivou

Predlog programa i metodologije za sprčavanje i suzbijanje BI

Republička komisija za BI-mišljenje na predlog programa i mera za suzbijanje BI

9

slide10

ODLUKA O MERAMA ZA ZAŠTITU OD ŠIRENJA ZARAZNIH BOLESTI UNUTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI VRŠE ZDRAVSTVENU DELATNOST (Sl.list SRJ, br.27/97)

opšte mere

posebne mere

mere po kliničkim i epidemiološkim

indikacijama

komisija za zaštitu odkućnih infekcija

Program, plan i stručnometodološko uputstvo

obrazac za epidemiološki nadzor nad BI

10

slide11

Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti i drugih slučajeva utvrđenih zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti(Sl.gl.RS br. 98/05)

 • obrazac prijave BI
  • prijavu (obrazac br.7) popunjava doktor medicine
  • prijava se podnosi komisiji za zaštitu od BI
  • komisija prijavu dostavlja regionalno naležnom zavodu/institutu u roku od 3 dana
pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene za tite
Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti(Sl.gl.RS 107/05)
  • kvalitet zdravstvene zaštite, provera kvaliteta stručnog rada i akreditacija – čl. 203 – 218
 • Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite (Sl.gl. RS, 57/07; IZMENE)
 • Bezbednost pacijenta
  • na nivou zavoda/instituta
  • na nivou bolnica
  • na nivou instituta za javno zdravlje Srbije???
pravilnik koji e regulisati oblast bolni kih infekcija
PRAVILNIK KOJI ĆE REGULISATI OBLAST BOLNIČKIH INFEKCIJA
 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih

bolesti/ NACRT

 • 13 podzakonskih akata (Pravilnici)/NACRT
slide14
ŠTA JE NEOPHODNO DA BI STUDIJA USPELA?DA SVI POLAZNICI EDUKACIJE UZMU AKTIVNO UČEŠĆE I OPRAVDAJU POVERENJE KOJE IM JE UKAZANO