slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNIČKIH INFEKCIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNIČKIH INFEKCIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNIČKIH INFEKCIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 756 Views
 • Uploaded on

ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNIČKIH INFEKCIJA. Dr Jelena Obrenović Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti Institut za javno zdravlje Srbije oktobar, 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNIČKIH INFEKCIJA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOUZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNIČKIH INFEKCIJA

Dr Jelena Obrenović

Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti

Institut za javno zdravlje Srbije

oktobar, 2010.

oraganizacija studije
ORAGANIZACIJA STUDIJE
 • Ministar zdravlja uputio poziv zdravstvenim ustanovama
  • kliničkim centrima
  • opštim bolnicama
  • kliničko-bolničkim centrima
organizacija studije
ORGANIZACIJA STUDIJE
 • Republička stručna komisija za nadzor

nad bolničkim infekcijama

 • Koordinator za unapređenje kvaliteta u

projektima Ministarstva zdravlja

 • Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan

Jovanović Batut”

 • Mreža zavoda/instituta
 • Bolničke ustanove na teritoriji RS
 • Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova
nadzor nad sprovo enjem studije i koordinacija
NADZOR NAD SPROVOĐENJEM STUDIJE I KOORDINACIJA
 • Nacionalni koordinator za bolničke infekcije
 • Regionalni koordinatori
  • AP Vojvodina
  • Beograd
  • Centralna Srbija
   • Jugoistočni region
   • Zapadni region
  • Vojne bolnice
studije prevalencije
STUDIJE PREVALENCIJE
 • 1999 godine
  • 24 bolnice
  • 7115 pacijenata
 • 2005 godine
  • 56 bolnica
  • 16 512 pacijenata
 • 2010 godine
  • 60 bolnica
zakon o za titi stanovni tva od zaraznih bolesti sl gl rs 125 04
ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (Sl.gl.RS 125/04)
 • sprovođenje stručnih, organizacionih i drugih mera radi sprečavanja pojave, ranog otkrivanja i suzbijanja bolničkih infekcija
 • obrazovanje komisije za zaštitu od bolničkih infekcija
uredba o zdravstvenoj za titi stanovni tva od zaraznih bolesti sl gl rs 29 02
UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (Sl.gl. RS 29/02)

Mere na nivou bolnice

komisija najmanje 3 sastanka/god.

program, plan rada i izveštaj zavodu/institutu

sestra za sprovođenje programa za

sprečavanje isuzbijanje BI

tim za BI

sprovođenje opštih mera za sprečavanje i suzbijanje BI

7

uredba o zdravstvenoj za titi stanovni tva od zaraznih bolesti sl gl rs 29 028
UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (Sl.gl. RS 29/02)

Mere na međuokružnom i okružnom nivou

organizaciona jedinica za zaštitu od BI koja vrši epidemiološki nadzor

za celu bolnicu

studija prevalencije na 3 godine

sanitarno-higijenski nadzor

studija incidencije na odeljenjima sa povećanim rizikom

prikupljanje podataka o bakterijama rezistentnimna antibiotike

reno otkrivanje i suzbijanje epidemije

8

uredba o zdravstvenoj za titi stanovni tva od zaraznih bolesti sl gl rs 29 029
UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (Sl.gl. RS 29/02)

Mere na centralnom nivou

Predlog programa i metodologije za sprčavanje i suzbijanje BI

Republička komisija za BI-mišljenje na predlog programa i mera za suzbijanje BI

9

slide10

ODLUKA O MERAMA ZA ZAŠTITU OD ŠIRENJA ZARAZNIH BOLESTI UNUTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI VRŠE ZDRAVSTVENU DELATNOST (Sl.list SRJ, br.27/97)

opšte mere

posebne mere

mere po kliničkim i epidemiološkim

indikacijama

komisija za zaštitu odkućnih infekcija

Program, plan i stručnometodološko uputstvo

obrazac za epidemiološki nadzor nad BI

10

slide11

Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti i drugih slučajeva utvrđenih zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti(Sl.gl.RS br. 98/05)

 • obrazac prijave BI
  • prijavu (obrazac br.7) popunjava doktor medicine
  • prijava se podnosi komisiji za zaštitu od BI
  • komisija prijavu dostavlja regionalno naležnom zavodu/institutu u roku od 3 dana
pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene za tite
Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti(Sl.gl.RS 107/05)
  • kvalitet zdravstvene zaštite, provera kvaliteta stručnog rada i akreditacija – čl. 203 – 218
 • Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite (Sl.gl. RS, 57/07; IZMENE)
 • Bezbednost pacijenta
  • na nivou zavoda/instituta
  • na nivou bolnica
  • na nivou instituta za javno zdravlje Srbije???
pravilnik koji e regulisati oblast bolni kih infekcija
PRAVILNIK KOJI ĆE REGULISATI OBLAST BOLNIČKIH INFEKCIJA
 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih

bolesti/ NACRT

 • 13 podzakonskih akata (Pravilnici)/NACRT
slide14
ŠTA JE NEOPHODNO DA BI STUDIJA USPELA?DA SVI POLAZNICI EDUKACIJE UZMU AKTIVNO UČEŠĆE I OPRAVDAJU POVERENJE KOJE IM JE UKAZANO