slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_32_INOVACE_02_SVP_080_Zrn PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_32_INOVACE_02_SVP_080_Zrn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 206
zeke

VY_32_INOVACE_02_SVP_080_Zrn - PowerPoint PPT Presentation

69 Views
Download Presentation
VY_32_INOVACE_02_SVP_080_Zrn
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_02_SVP_080_Zrn Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5„EU peníze středním školám“

 2. Právní základy státu Soutěž pro 2 družstva

 3. Soutěž je určena pro 2 družstva, jejichž vybraní zástupci střídavě odpovídají na zvolený okruh otázek; na výběr je celkem 5 témat, každé téma má 2 varianty - A a B; první tým si zvolí téma a variantu, pak odpovídá na 5 otázek, přičemž vybírá správnou odpověď ze tří možností; pak odpovídá stejným způsobem druhý tým, družstva se v odpovídání střídají, dokud nejsou všechny otázky zodpovězeny; za každou správnou odpověď si družstvo přičte 1 bod, kdo získá větší počet bodů, vítězí. Pravidla hry „

 4. A Výkonná moc zákonodárná moc A B A B Státní symboly a státní svátky A Soudnímoc B A Ústava a její principy B B

 5. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 1. Kolik poslanců má Poslanecká sněmovna? A) 81 B) 200 C) 150

 6. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 1. Kolik poslanců má Poslanecká sněmovna? A) 81  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: B) 200 další otázka

 7. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 1. Kolik poslanců má Poslanecká sněmovna? B) 200  SPRÁVNĚ! další otázka

 8. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 1. Kolik poslanců má Poslanecká sněmovna? C) 150  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: B) 200 další otázka

 9. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 2. Jak dlouhé je funkční období poslance? A) 4 roky B) 5 let C) 6 let

 10. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 2. Jak dlouhé je funkční období poslance? A) 4 roky  SPRÁVNĚ! další otázka

 11. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 2. Jak dlouhé je funkční období poslance? B) 5 let  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) 4 roky další otázka

 12. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 2. Jak dlouhé je funkční období poslance? C) 6 let  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) 4 roky další otázka

 13. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 3. Jaký volební systém se používá při volbách do Poslanecké sněmovny? A) poměrného zastoupení B) většinový C) přímá volba poslanců

 14. SPRÁVNĚ! Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 3. Jaký volební systém se používá při volbách do Poslanecké sněmovny? A) poměrného zastoupení další otázka

 15. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 3. Jaký volební systém se používá při volbách do Poslanecké sněmovny? B) většinový  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) poměrného zastoupení další otázka

 16. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 3. Jaký volební systém se používá při volbách do Poslanecké sněmovny? C) přímá volba poslanců  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) poměrného zastoupení další otázka

 17. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 4. Koho může Poslanecká sněmovna interpelovat? A) prezidenta B) Senát C) vládu

 18. ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: C) vládu Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 4. Koho může Poslanecká sněmovna interpelovat? A) prezidenta další otázka

 19. ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: C) vládu Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 4. Koho může Poslanecká sněmovna interpelovat? B) Senát další otázka

 20. SPRÁVNĚ! Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 4. Koho může Poslanecká sněmovna interpelovat? C) vládu další otázka

 21. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 5. Který návrh zákona schvaluje pouze Poslanecká sněmovna? A) volební zákon B) zákon o státním rozpočtu C) zákon o veřejných zakázkách

 22. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 5. Který návrh zákona schvaluje pouze Poslanecká sněmovna? A) volební zákon  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: B) zákon o státním rozpočtu další otázka

 23. SPRÁVNĚ! Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 5. Který návrh zákona schvaluje pouze Poslanecká sněmovna? B) zákon o státním rozpočtu další otázka

 24. Zákonodárná moc – Poslanecká sněmovna A 5. Který návrh zákona schvaluje pouze Poslanecká sněmovna? C) zákon o veřejných zakázkách  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: B) zákon o státním rozpočtu další otázka

 25. Zákonodárná moc – Senát B 1. Kolik senátorů má Senát ČR? A) 81 B) 200 C) 201

 26. SPRÁVNĚ! Zákonodárná moc – Senát B 1. Kolik senátorů má Senát ČR? A) 81 další otázka

 27. Zákonodárná moc – Senát B 1. Kolik senátorů má Senát ČR? B) 200  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) 81 další otázka

 28. Zákonodárná moc – Senát B 1. Kolik senátorů má Senát ČR? C) 201 ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) 81 další otázka

 29. Zákonodárná moc – Senát B 2. Jak dlouhé je funkční období senátora? A) 4 roky B) 5 let C) 6 let

 30. Zákonodárná moc – Senát B 2. Jak dlouhé je funkční období senátora? A) 4 roky  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: C) 6 let další otázka

 31. Zákonodárná moc – Senát B 2. Jak dlouhé je funkční období senátora? B) 5 let  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: C) 6 let další otázka

 32. SPRÁVNĚ! Zákonodárná moc – Senát B 2. Jak dlouhé je funkční období senátora? C) 6 let další otázka

 33. Zákonodárná moc – Senát B 3. Jaký volební systém se používá při volbách do Senátu ČR? A) přímá volba senátora B) systém poměrný C) systém většinový

 34. Zákonodárná moc – Senát B 3. Jaký volební systém se používá při volbách do Senátu ČR? A) přímá volba senátora  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: C) systém většinový další otázka

 35. Zákonodárná moc – Senát B 3. Jaký volební systém se používá při volbách do Senátu ČR? B) systém poměrný  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: C) systém většinový další otázka

 36. SPRÁVNĚ! Zákonodárná moc – Senát B 3. Jaký volební systém se používá při volbách do Senátu ČR? C) systém většinový další otázka

 37. Zákonodárná moc – Senát B 4. Jaká je věková hranice pro zvolení senátorem? A) 40 let B) 21 let C) 30 let

 38. SPRÁVNĚ! Zákonodárná moc – Senát B 4. Jaká je věková hranice pro zvolení senátorem? A) 40 let další otázka

 39. Zákonodárná moc – Senát B 4. Jaká je věková hranice pro zvolení senátorem? B) 21 let  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) 40 let další otázka

 40. Zákonodárná moc – Senát B 4. Jaká je věková hranice pro zvolení senátorem? C) 30 let  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) 40 let další otázka

 41. Zákonodárná moc – Senát B 5. Které tvrzení o Senátu je správné? • může přehlasovat • Poslaneckou sněmovnu B) nemůže být rozpuštěn C) dává souhlas ke jmenování členů vlády

 42. Zákonodárná moc – Senát B • může přehlasovat Poslaneckou sněmovnu 5. Které tvrzení o Senátu je správné?  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: B) nemůže být rozpuštěn další otázka

 43. Zákonodárná moc – Senát B 5. Které tvrzení o Senátu je správné? B) nemůže být rozpuštěn  SPRÁVNĚ! další otázka

 44. Zákonodárná moc – Senát B 5. Které tvrzení o Senátu je správné? C) dává souhlas ke jmenování členů vlády  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: B) nemůže být rozpuštěn další otázka

 45. Soudní moc – soustava obecných soudů A 1. Soudní moc je v politickém systému nástrojem: A) spravedlnosti a řešení sporů B) legislativního procesu C) řízení státního aparátu

 46. SPRÁVNĚ! Soudní moc – soustava obecných soudů A 1. Soudní moc je v politickém systému nástrojem: A) spravedlnosti a řešení sporů další otázka

 47. Soudní moc – soustava obecných soudů A 1. Soudní moc je v politickém systému nástrojem: B) legislativního procesu  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) spravedlnosti a řešení sporů další otázka

 48. Soudní moc – soustava obecných soudů A 1. Soudní moc je v politickém systému nástrojem: C) řízení státního aparátu  ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: A) spravedlnosti a řešení sporů další otázka

 49. Soudní moc – soustava obecných soudů A 2. Soudní moc tvoří soustava obecných soudů a … A) Nejvyšší soud B) Ústavní soud C) Nejvyšší správní soud