Znalostn a inova n management ve vav
Download
1 / 113

- PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Znalostní a inovační management ve VaV. Ing. Jiří Franek. Olomouc, 3.11.2010. Osnova. Úvod Základní pojmy, zdroje a typy inovací Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti Modulární pojetí řízení inovací Znalostní management Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - werner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Znalostn a inova n management ve vav

Znalostní a inovační management ve VaV

Ing. Jiří Franek

Olomouc, 3.11.2010


Osnova
Osnova

 • Úvod

 • Základní pojmy, zdroje a typy inovací

 • Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti

 • Modulární pojetí řízení inovací

 • Znalostní management

 • Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví


Osnova1
Osnova

 • Úvod

 • Základní pojmy, zdroje a typy inovací

 • Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti

 • Modulární pojetí řízení inovací

 • Znalostní management

 • Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví


Znalostn a inova n management ve vav
Úvod

 • Role vědy a výzkumu při tvorbě inovací.

 • Věda a výzkum bývá poslední a často jediná možnost jak uspět ve světě měnících se technologií.


Osnova2
Osnova

 • Úvod

 • Základní pojmy, zdroje a typy inovací

 • Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti

 • Modulární pojetí řízení inovací

 • Znalostní management

 • Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví


Z kladn pojmy zdroje a typy inovac
Základní pojmy, zdroje a typy inovací

 • Základní pojmy

  • Idea

  • Invence (nápad)

  • Inovace

 • Strategické argumenty inovační činnosti

 • Případová studie

 • Zdroje a typy inovací

  • Inovační prostředí

  • Inovační příležitosti

  • Typy inovací

  • Inovační cyklus


Z kladn pojmy
Základní pojmy

 • Myšlenka (idea) související s uvědoměním si nějaké souvislosti nebo příležitosti v kontextu s určitou situací.

 • Invence je nová myšlenka, nový poznatek který má za následek změny ve struktuře podniku i společnosti.

 • Inovaci lze chápat jako invenci, která má nějaké tržní uplatnění.


Z kladn pojmy1
Základní pojmy

Další pohledy na inovace:

 • Inovace jsou specifickým nástrojem podnikatelů, prostředkem, jehož pomocí využívají změn jako příležitostí pro podnikání v odlišné oblasti nebo poskytování odlišných služeb. Jsou aktem, který dodává zdrojům novou schopnost tvorby bohatství. (Drucker, 1993)

 • Inovace je výsledek kreativity pracovníků organizace a musí být vždy zaměřena na zákazníka a nabízet vyšší hodnotu. (Pitra, 2006)

 • Inovace je schopnost vidět souvislosti, všimnout si příležitostí a využít jich. (Tidd a kol., 2007)


Z kladn pojmy2
Základní pojmy

Osm mýtů o inovacích (podle G. Hammela):

 • Inovace vycházejí z velkých myšlenek.

 • Inovace se týkají tvorby nových produktů..

 • Inovačnímu řešení se nezle naučit, je výsledkem kreativních nápadů.

 • Inovace jsou věcí specialistů z útvarů výzkumu a vývoje.

 • Inovace jsou riskantní.

 • Inovace jsou nákladné.

 • Úspěch inovačních aktivit je úměrný objemu investic organizace do výzkumu a vývoje.

 • Inovace je výsledkem souhry příznivých okolností.


Z kladn pojmy3
Základní pojmy

 • U inovací klaďte důraz na silný nápad – jen málokterý nápad se stane inovací. Nápady jsou jako děti – malé, beztvaré a nezralé, jsou spíše příslibem než naplněním.

 • Hledáme změny ve vnějším prostředí (kultura, znalosti, průmysl, ekonomika). Úkolem je: řídit to co je, pracovat na tom co by mohlo být. Tvorba plánů, které kopírují nastávající změny.


Z kladn pojmy4
Základní pojmy

 • Každá organizace musí inovovat, každá organizace má jiné klíčové způsobilosti. Každá organizace bez výjimky potřebuje jednu klíčovou způsobilost: inovační schopnost.

 • Je nutné odstraňovat problémy a podněcovat příležitosti. Úspěchy se musí rozvíjet a podněcovat další.

 • Organizace se musí stát vůdcem změn a soustředit se na příležitosti. Je nutné systematicky vyhledávat příležitosti a na ty nejslibnější požít dostatek zdrojů (lidé, kapitál, atd.).


Z kladn pojmy5
Základní pojmy

Varování:

 • Inovace nesmí být příliš složitá na pochopení. Musí ji umět používat i obyčejní lidé

 • Vyhýbat se diverzifikaci sil a činností.

 • Nesnažit se inovovat budoucnost. Inovovat se musí pro současnost


Z kladn pojmy6
Základní pojmy

Tři podmínky:

 • Inovace znamenají práci a vynalézavost. Většinou je mají na svědomí specialisté, kteří se věnují výhradně jednomu oboru

 • Musíme stavět na svých přednostech. Inovační činnost musí mít určitý seriózní status.

 • Inovace mají dopad na ekonomiku a společnost, mění chování zainteresovaných stran.


Z kladn pojmy7
Základní pojmy

Základní principy inovací podle P. Druckera:

 • Musíme provádět důkladnou analýzu příležitostí.

 • Je třeba vnímat koncepční a percepční charakter inovací – naslouchat a pozorovat.

 • Efektivní inovace musí být jednoduchá a musí mít jasné zaměření.

 • Efektivní inovace začínají v malém měřítku a snaží se dosáhnout konkrétního cíle

 • Cílem úspěšné inovace je získání vedoucího postavení.


Z kladn pojmy8
Základní pojmy

 • Inovace nesmí být příliš složitá na pochopení.

 • Je dobré vyhýbat se diverzifikaci sil a činností.

 • Nesnažit se inovovat budoucnost. Inovovat se musí pro současnost.

 • Inovace znamenají práci a vynalézavost. Většinou je mají na svědomí specialisté, kteří se věnují výhradně jednomu oboru.

 • Musíme stavět na svých přednostech. Inovační činnost musí mít určitý seriózní status.

 • Inovace mají dopad na ekonomiku a společnost, mění chování zainteresovaných stran.


Z kladn pojmy9
Základní pojmy

Inovace musí zapadnout mezi ostatní i do reálného světa. Jedná se o:

 • komplexní systém (veškeré příslušenství a služby),

 • tržní zaměření (vytvoření nového trhu),

 • zaujetí strategického postavení (jediná funkce, činnost).


Z kladn pojmy10
Základní pojmy

Specificky můžeme inovace rozdělit několik typů:

 • inovace produktu,

 • inovace procesu,

 • inovace pozice,

 • inovace paradigmatu (změna mentálního modelu např. low-cost podniky, nový průmyslový sektor apod.).


Z kladn pojmy11
Základní pojmy

Řády inovace:

0. Regenerační změna (obnova původních kvalit)

 • Kvantitativní změna (zvyšováním využitelnosti kapacit )

 • Organizační změna (nové úkoly, reorganizace pro využití všech kapacit)

 • Adaptační změna (významného zvýšení kvalitativní stránky výrobního procesu )

 • Nová varianta (modernizovaného výrobku se zlepšenými užitnými vlastnostmi.)

 • Nová generace (novinka s původní konstrukční koncepcí)

 • Nový druh (uplatnění nových konstrukčních a návrhových koncepcí )

 • Nový rod (progresivní technologie, vynálezy)


Z kladn pojmy12
Základní pojmy

Dva přístupy k hledání inovací:

 • Zpozorování a zužitkování časové prodlevy mezi určitými zlomy (předjímání budoucnosti)

 • Promítnutí nové myšlenky – uskutečnění budoucnosti

  Případová studie Crescordia


Zdroje a typy inovac
Zdroje a typy inovací

 • Inovační příležitosti

  • nečekané události (úspěch, neúspěch),

  • rozpory,

  • potřeby procesu,

  • oborové a tržní struktury,

  • demografické faktory,

  • změny v pohledu na svět,

  • nové znalosti.


Zdroje a typy inovac1
Zdroje a typy inovací

 • Odpovědi na klíčové otázky

  • Co?

  • Jak?

  • Pro koho?

  • Za kolik?


Zdroje a typy inovac2
Zdroje a typy inovací

 • Typy inovací

  • výrobkové,

  • výrobní (procesní, technicko-technologické),

  • marketingové,

  • finanční,

  • personální,

  • organizační,

  • řídící.


Crescordia
Crescordia

 • Spolehlivé a precizní výrobky, vedoucí postavení na trhu a silná značka.

 • Konkurence nabízí alternativní nové výrobky s méně spolehlivou a dostatečně nevyzkoušenou technologií s velkým potenciálem

 • Rozhodování o snaze zachytit trend nebo vyčkávat jak se technologie osvědčí.


Crescordia1
Crescordia

 • Šéf VaV si není 100% jistý, ale přivítal by vyzkoušení v praxi

 • CEO by raději podpořil další výzkum

 • Obchodní vedoucí prosazovala následování konkurence

 • Marketing upozornil na riziko ztráty prestiže

 • Právní oddělení na možnost ztrát z právních procesů.

 • Finanční oddělení zvažuje zda se náklady vrátí, zda inovace nezničí současnou produkci


Crescordia2
Crescordia

 • Řešení ???

 • R. A. Lutz GM

 • C. Christensen z HBS

 • J. Wittes z odvětví produktů pro medicínu


Zdroje a typy inovac3
Zdroje a typy inovací

Inovační prostředí

 • Organizační kultura

  • Poslání, vize, strategie a cíle

  • Sdílené hodnoty

  • Pracovníci


Zdroje a typy inovac4
Zdroje a typy inovací

Změny firemní kultury lze dosáhnout:

 • kompetentním řízením lidských zdrojů (od výběru pracovníků až po jejich propouštění),

 • výchovou a vzděláváním,

 • účinným motivováním a odměňováním,

 • stylem vedení a řízení manažerů ( resp. leaderů).


Zdroje a typy inovac5
Zdroje a typy inovací

 • Cesta ke změně proinovační kultury

  • Situační analýzou zjistíme nutnost inovací s reálnými schopnostmi firmy.

  • Formulování inovační strategie firmy.

  • Vytvoření specifických schopností pro vznik inovace.

  • Vytvoření proinovační organizační struktury.

  • Inovační manažer jako koordinátor nového výrobku.


Zdroje a typy inovac6
Zdroje a typy inovací

Pro manažera VaV (inovací) je klíčovou schopností pozitivní komunikace skládající se ze:

 • zaměření na problémy a jejich řešení (nikoliv osoby),

 • individuálního přístupu (pokud je možný),

 • je spíše popisná než hodnotící,

 • zdůrazňuje pozitivní výsledky, negativní bere s nadhledem,

 • je konkrétní,

 • vedená v osobní rovině,

 • a je oboustranná (musí i naslouchat a dle toho plynule měnit přístup).


P padov studie rkl media
Případová studie RKL Media

 • RKL Media vyrábí high-endreprosoustavy pro domácí kina. Jedná se o malosériovou výrobu se zaměřením na vynikající vlastnosti a inovace.

 • Konkurencí na trhu jsou japonští výrobci s masovou produkcí levnějších domácí audiovizuální techniky


P padov studie rkl media1
Případová studie RKL Media

 • Top manažer firmy je nadšenec inovací, avšak uvědomuje si, že bez konkurenceschopnějších výrobků nebo převratných novinek nemůže dále uspět.

 • Dochází ke konfliktu zájmů:

  • VaV

  • Majitele

  • Odpovědnosti top manažera za výkonnost firmy


P padov studie rkl media2
Případová studie RKL Media

 • Varianty řešení:

  • Dle VaV nábor dalších expertů k vývoji převratného systému iVid

  • Dle majitele zvýšení obratu a konkurenceschopné řady výrobků

  • Dle top manažera využití možnosti outsourcingu VaV


P padov studie rkl media3
Případová studie RKL Media

 • Řešení: ???

 • L. Huston, manažerP&G

 • J. Lipman-Blumen, professor

 • A. Premji z Indické poradenské firmy


P padov studie rkl media4
Případová studie RKL Media

L. Huston

 • PG například zvolila strategie otevřené inovace, z VaV na spojit a vyvíjet aby pomocí sítí výzkumníků rozšířila řady VaV, sama pak vytvořila vlastní sítě výzkumníků, podpořila 50 podnikavých technologů a by hledali příležitosti na trhu. Až 30% inovací přichází z externích trhů.

 • Tento přístup však vyžaduje změnu firemní kultury a chování.

 • Problémem mohou být také výzkumníci kteří jsou proti novým postupům a nedůvěřují externím inovátorům, na druhou stranu jsou to klíčoví zaměstnanci a je potřeba je udržet.


P padov studie rkl media5
Případová studie RKL Media

J. Lipman-Blumenprofessor

 • manažer by měl zvážit dlouhodobé dopady spolupráce s indickou firmou, která se zdá jako levné a rychlé řešení. Rozdíly v pracovní morálce a kultuře jsou velké riziko.

 • měl by zvážit riziko úniku intelektuálního vlastnictví

 • zdá se že manažer nepochopil zcela situaci a klima ve společnosti, měl by se více zamyslet nad organizačním chováním a kulturou

  A. Premji z Indické poradenské firmy

 • Prosadit optimální kombinaci outsourcingu a vylepšení vlastní VaV


Osnova3
Osnova

 • Úvod

 • Základní pojmy, zdroje a typy inovací

 • Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti

 • Modulární pojetí řízení inovací

 • Znalostní management

 • Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví


Praxe managementu v deckov zkumn innosti
Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti

 • Pozice VaV v organizaci

 • Intelektuální kapitál

 • Metody a techniky řízení intelektuálního kapitálu

 • Pojetí inteligence pracovníků vědy a výzkumu

 • Řízení pracovníků vědy a výzkumu

 • Základní prvky rozhodovacího procesu manažera

 • Současné trendy managementu vědeckovýzkumné činnosti


 • Pozice vav v organizaci
  Pozice VaV v organizaci

  • Garantem strategie VaV by měl být vrcholový management, musí být v souladu s ostatními strategiemi.

  • Rozhodování o strategii výzkumných programů musí být vždy na nejvyšší úrovni, protože je součástí celkové obchodní strategie firmy.


  Pozice vav v organizaci1
  Pozice VaV v organizaci

  Typické otázky, kterým VaV čelí:

  • Na čem pracujete?

  • Jaké výsledky můžeme očekávat?

  • Vyplatí finančně se tento program VaV?

  • Jak měříte svou produktivitu?

  • Nebude lepší celý program VaV uzavřít?


  Pozice vav v organizaci2
  Pozice VaV v organizaci

  Program VaV má široké souvislosti napříč firmou.

  • Nákupní oddělení zajišťuje suroviny,

  • výroba zajišťuje zavádění výrobků do výrobního procesu (výsledků VaV),a odpadové hospodářství,

  • finanční oddělení musí odhadnout kolik bude VaV skutečně stát,

  • marketingové oddělení musí pochopit podstatu inovace nebo nového produktu aby mohlo správě formulovat strategii a novinku prodat,

  • prodejní oddělení musí odhadnout kolik bude schopno výrobků prodávat a kolik zákazníků může uspokojit.

  • Personální oddělení musí být správně informováno o potřebách odborníků, školení apod.


  Intelektu ln kapit l
  Intelektuální kapitál

  Skladba intelektuálního kapitálu

  • lidského kapitál,

  • zájmového kapitál,

  • inovační infrastruktura.

   Snaha převést lidský a zájmový kapitál na zisk a finanční kapitál.


  Metody a techniky zen intelektu ln ho kapit lu
  Metody a techniky řízení intelektuálního kapitálu

  • Rozvoj lidského kapitálu

  • Spolupráce

  • Pracovní prostředí

  • Tvůrčí přístup


  Metody a techniky zen intelektu ln ho kapit lu1
  Metody a techniky řízení intelektuálního kapitálu

  • Konstruktivní přístup k řešení problémů

  • Učení se jako celoživotní proces

  • Pozitivní přístup k hledání nedostatků

  • Využívat konfliktů

  • Kultura tvůrčího chaosu

  • Maticová struktura

  • Řízení času, nižších nákladů, vysoké jakosti, produktivity a inovativnosti než konkurence


  Pojet inteligence pracovn k v dy a v zkumu

  (IQ)

  Kreativní podstata

  (SQ)

  Sdílené lidské hodnoty

  (EQ)

  Spravedlivé zacházení

  (PQ)

  Ohodnocení fyzické práce

  Pojetí inteligence pracovníků vědy a výzkumu


  Zen pracovn k v dy a v zkumu
  Řízení pracovníků vědy a výzkumu

  • Úspěšný manažer VaV musí nejen umět vybrat své spolupracovníky a efektivně je řídit, měl by být také vynikajícím odborníkem.

  • Měl by být v kontaktu se špičkovou vědou ve svém oboru a udržovat si široký rozhled.

  • Jejich pozice by měla být více „vůdčí“ (leader). Dělají totiž konečná rozhodnutí a mohou se spolehnout na své znalosti a úsudek.


  Zen pracovn k v dy a v zkumu1
  Řízení pracovníků vědy a výzkumu

  • Role manažera VaV

   • Motivace

   • Řešení konfliktů

   • Znalostní a informační management

   • Podnikání vs. VaV


  Zen pracovn k v dy a v zkumu2
  Řízení pracovníků vědy a výzkumu

  • Principy vedení týmu ve vědeckovýzkumné činnosti

   • Spolupráce

   • Komunikace

   • Míra volnosti

   • Talent management

   • Rozvoj a sebevzdělávání

   • Vize, hodnoty

   • …..?


  Zen pracovn k v dy a v zkumu3
  Řízení pracovníků vědy a výzkumu

  • Manažer by se měl vyvarovat:

   • Negativní přístup ke konfliktům

   • Individuálních preferencí

   • Nerozhodnost

   • Bránit změnám

   • Mikromanagement


  Zen pracovn k v dy a v zkumu4
  Řízení pracovníků vědy a výzkumu

  • Hodnocení zaměstnanců je založené nejen na oslavování úspěchů ale někdy i neúspěchů, z důvodu uvolnění napětí.

  • Pokud je možnost neúspěch napravit či vynahradit v budoucnu, neměl by být postih ultimativní.


  Zen pracovn k v dy a v zkumu5
  Řízení pracovníků vědy a výzkumu

  • Nevyhovující zaměstnanec neměl být vůbec přijat, podprůměrný zaměstnanec bývá demoralizován a deprimován, měl by mít šanci se zlepšit. Klíčovými hledisky hodnocení jsou:

   • Kvalita práce a výsledků

   • Kvantita práce a výsledků

   • Jak zaměstnanec vychází s ostatními a jak jim pomáhá


  Zen pracovn k v dy a v zkumu6
  Řízení pracovníků vědy a výzkumu

  • Odměny by měly být směřovány za úspěšné uvedení nových produktů a technologií do výroby a za jejich úspěšný prodej zákazníkům.

  • Odměňování by mělo směřovat zaměstnance k určitému typu chování, které má mířit ke konkrétním cílům, které jsou pro firmu důležité.

  • Lidé si budou chtít nabídnuté odměny vydělat.


  Zen pracovn k v dy a v zkumu7
  Řízení pracovníků vědy a výzkumu

  • Podpora patentové činnosti odměnami může vést ke zvýšení počtu patentů ale jejich kvalitu to nezaručí. Podíly na zisku jsou problémové z hlediska vyúčtování a jsou jádrem sporů.


  Z kladn prvky rozhodovac ho procesu mana era
  Základní prvky rozhodovacího procesu manažera

  • Rozhodování

   • Zásadní pro jakéhokoliv vedoucího pracovníka

   • Odpovědnost

   • Ovlivňující faktory

   • Integrita


  Z kladn prvky rozhodovac ho procesu mana era1
  Základní prvky rozhodovacího procesu manažera

  Obecný rozhodovací proces leadera (vůdce)

  • Důkladná definice problému

  • Vymezení požadavků

  • Tvorba variant

  • Analyzování rizik

  • Rozhodnutí - řešení

  • Uplatnění rozhodnutí v procesu

  • Zajištění zpětné vazby


  Z kladn prvky rozhodovac ho procesu mana era2
  Základní prvky rozhodovacího procesu manažera

  Rozhodovací proces projektového manažera

  • Identifikace problému

  • Charakteristika prvků a vazeb problému

  • Tvorba variant řešení

  • Kvalifikovaný rozbor

  • Výběr řešení

  • Implementace vybrané varianty

  • Měření dosažených výsledků

  • Rozhodnutí o dalším postupu


  Z kladn prvky rozhodovac ho procesu mana era3
  Základní prvky rozhodovacího procesu manažera

  Základní prvky rozhodovacího procesu podle P. Druckerav praxi:

  • Podstata problému

  • Vymezení cíle rozhodnutí

  • Následovat správné a podstatné, kompromis až později

  • Vykonání rozhodnutí

  • Zabudování zpětné vazby


  Z kladn prvky rozhodovac ho procesu mana era4
  Základní prvky rozhodovacího procesu manažera

  • Metody a techniky používané při rozhodování

   • „cost-benefit“

   • Párové srovnávání

   • Analytická hierarchie

   • Rozhodovací strom

   • Brainstormingové metody

   • Myšlenkové mapy

   • Speciální software na podporu rozhodování


  Z kladn prvky rozhodovac ho procesu mana era5
  Základní prvky rozhodovacího procesu manažera

  • Další aspekty rozhodovacího procesu

   • Co je důležité?

   • Rizika, nejistota

   • Držet se jednoho směru

   • Anarchie

  • Rozhodovací proces v kolektivu

   • Společné cíle

   • Efektivní porady

   • Zdroje, omezení termíny …


  Sou asn trendy managementu v deckov zkumn innosti
  Současné trendy managementu vědeckovýzkumné činnosti

  • Případová studie Shionogi a PurduePharma

  • Otevřená inovace


  Shionogi a purdue pharma
  Shionogi a PurduePharma

  • Otevřená inovace

  • Záměrné toky vědomostí a z a dovnitř organizace k urychlování vývoje a inovací a rozšiřovat své trhy. Toto paradigma znamená, že firmy mohou externí i interní invence, externí i interní přístupy na trh při hledání zdokonalování technologie.


  Shionogi a purdue pharma1
  Shionogi a PurduePharma

  • Shionogi bude hradit náklady během tříletého výzkumu a další náklady spojené s výsledky výzkumu

  • PurduePharma pak bude hradit specifické náklady během výzkumu a podílem ze zisku.

  • Náklady po výzkumu a klinické testování bude hrazeno půl na půl.

  • Všechny vyvinuté přípravky mohou být uváděny na trh pod oběma firmami


  Shionogi a purdue pharma2
  Shionogi a PurduePharma

  Shionogi byla zavedená firma na trhu s léky na bolest. Hledala partnera pro další VaV v této oblasti. Kritéria byla:

  • Produkty zaměřené na tlumení bolesti

  • Výzkum v podobném směru

  • Komplementarita odbornosti ve výzkumné technologii

  • Podobná firemní kultura a velikost byly dodatečné faktory


  Shionogi a purdue pharma3
  Shionogi a PurduePharma

  Management

  • Průběžné školení, mentorování a koučink vedoucích týmů pracovníků (mítinky, agenda, rozhodování aj.)

  • Školení kulturních a jazykových rozdílů

  • Implementace IT systému Purdue u Shionogi na real-time výsledky


  Shionogi a purdue pharma4
  Shionogi a PurduePharma

  Zdroje a technologie

  • Společný přístup ke zdokonalování VaV, počítače, informatika, vizualizace dat a další nástroje ke zvyšování efektivity laboratoří.

  • Otevřená upřímná diskuse a brainstorming mezi manažery a členy týmů.

  • Zlepšování administrativy, logistiky, plánování a komunikace.

  • Investice také dovolily používání automatických systémů.

  • Oboustranná důvěra a potřeba se učit novým věcem, sdílená vize a cíle. Vznik nových příležitostí, profesionální satisfakce a pokroku přispěly k úspěchu aliance.


  Shionogi a purdue pharma5
  Shionogi a PurduePharma

  Obě společnosti:

  • Následovaly stejnou vizi výzkumu, která byla klíčová pro obě společnosti

  • Získaly potenciál expanze mimo zavedené oblasti

  • Výzkumníci z Japonska na čas přesídlili do USA

  • Investice budou mít dlouhodobé pozitivní přínosy


  Osnova4
  Osnova

  • Úvod

  • Základní pojmy, zdroje a typy inovací

  • Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti

  • Modulární pojetí řízení inovací

  • Znalostní management

  • Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví


  Modul rn pojet zen inovac
  Modulární pojetí řízení inovací

  • Přístupy k managementu inovací

  • Řízení inovací v podniku

  • Výzkum, vývoj a inovační cyklus

  • Transfer technologií


  Modul rn pojet zen inovac1
  Modulární pojetí řízení inovací

  • Přístupy k managementu inovací

   • Role VaV v inovační činnosti

   • Podnik, management, spolupráce, konkurence.

  • Management inovační činnosti hraje roli garanta celého procesu zaváděné nového produktu.

   • Zajištění zdrojů (lidské zdroje, materiály, technologie atd.)

   • Celopodniková inovační činnost


  Modul rn pojet zen inovac2
  Modulární pojetí řízení inovací

  • Klíčové faktory

   • Vize, strategie podniku

   • Tlak na snižování nákladů

   • Tlak na urychlování inovačních procesů


  Modul rn pojet zen inovac3
  Modulární pojetí řízení inovací

  Soudobé trendy řízení výzkumu a vývoje

  • Sdílená vývojová střediska

  • Outsourcing

  • Dočasné výzkumné a vývojové jednotky

  • Automatizovaná vědeckovýzkumná střediska

  • Vývojová pracoviště zapojující zákazníky

  • Střediska výzkumu a vývoje s institucionální podporou


  Zen inovac v podniku
  Řízení inovací v podniku

  • Inovační cyklus


  Design thinking
  Design Thinking

  Vývoj inovací dle „myšlení designéra“ (IDEO):

  • Rozpoznání problému

  • Výzkum

  • Specifikace požadavků

  • Tvorba konceptu

  • Prototypizace

  • Zapojení do praxe, reálného světa

  • Testování

  • Revize a zlepšování


  Zen inovac v podniku1
  Řízení inovací v podniku

  Struktura úspěšného inovačního procesu musí zahrnovat tyto fáze:

  • Průzkum

  • Výběr

  • Implementace

   • Získávání znalostních zdrojů

   • Realizace inovačního projektu

   • Uvedení inovace na trh

  • Učení a opětovná inovace


  Zen inovac v podniku2
  Řízení inovací v podniku

  Vztah marketingu a procesu tvorby nového výrobku:

  • Podniková strategie podniku →Inovační strategie

  • Marketingová strategie sortimentního mixu podniku → Inovační strategie sortimentního mixu

  • Definice cílového trhu, segmentace trhu→Tvorba idejí výrobku

  • Marketingová strategie nového výrobku → Konstrukční a technologický výzkum a vývoj výrobku, design

  • Testování trh → Příprava výroby

  • Strategie zavádění na trh → Uvedení výrobku na trh


  P padov studie homestar
  Případová studie HomeStar

  • Inovace technologií vs. inovace výrobků

  • Zaměření na VaV vs. Zaměření na zákazníka

  • Geniální vynálezce vs. požadaky spotřebitelů


  P padov studie homestar1
  Případová studie HomeStar

  HomeStar varianty řešení

  • Změnit přístup k VaV, změna na pozici vedoucího výzkumu

  • Přijmout dalšího výzkumníka s podnikatelskými schopnostmi, založit novou divizi

  • Zlepšit komunikaci s marketingovým oddělením


  P padov studie homestar2
  Případová studie HomeStar

  Whirlpool má jiný přístup k inovacím v pěti základních principech

  • Zaměření na spotřebitele (výrobce spotřebičů musí být zaměřen na zákazníky!), inovace začíná u zákazníka

  • Získávat inovace odevšad, na všech úrovních nejen v VaV

  • Produkty jako portfolio, je důležité je vyvážení.

  • Rychlost (tři kroky vývoje produktů: rozsah a velikost, rozpočet, provedení.)

  • Řízení intelektuálního vlastnictví, tvorba patentů vytváří základ pro budoucí úspěch a rozvoj


  Osnova5
  Osnova

  • Úvod

  • Základní pojmy, zdroje a typy inovací

  • Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti

  • Modulární pojetí řízení inovací

  • Znalostní management

  • Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví


  Znalostn management
  Znalostní management

  • Pojetí znalostí

  • Znalostní principy

  • Znalostní management


  Znalostn management1
  Znalostní management

  • znalostní řízení → znalostní management.

  • znalostní management, jako obecná oblast managementu, a management znalostí jako oblast managementu zaměřenou na řízení dat, informací a znalostí s podporou informačních technologií.


  Znalostn management2
  Znalostní management

  • Nové znalosti nejsou nejspolehlivějším a nejpředpověditelnějším zdrojem úspěšných inovací.

  • Inovace založené na nových znalostech mají nejdelší zaváděcí dobu.

  • Model informačních a znalostních toků v organizaci  Syst m k net v hp
  Systém K-net v HP

  • aplikace pro uchovávání a sdílení znalostí v HP

  • K-Net SolutionStore (uchovávání typizovaných dokumentů a odkazů na dokumentaci jednotlivých produktů),

  • K-Net ContributionRepository (místo pros sdílení znalostí),

  • K-Net HPC CollaborativeWorkspace (společná pracovní plocha pro organizační skupiny či témata),

  • K-Desk (znalostní přepážka, poskytující informace z vnitřku HP, analýzy a průzkumy, informační výpomoc),

  • K-Link (učící se skupiny, sociální síť uvnitř HP), Projektová dokumentace,

  • Project ProfilesRepository (revidované projekty).


  Znalostn management3
  Znalostní management

  Co jsou to znalosti

  • Data: fakta, obrázky, zvuky (+ interpretace + význam = ) →

  • Informace: formátovaná, filtrovaná a sumarizovaná data (+ akce + aplikace = ) →

  • Znalosti:instinkty, ideje, pravidla a procedury které vedou akce a rozhodnutí


  Znalostn management4
  Znalostní management

  • Znalosti se vyskytují ve třech formách:

   • Tacitní (zkušenosti a odborné znalosti v hlavách pracovníků)

   • Explicitní (kodifikované jako manuály, pravidla, rutinní činnosti)

   • Kulturní znalost (zahrnuje představy, mínění, hodnoty)


  Znalostn management5
  Znalostní management

  Znalostní pracovníci

  • Vnímáni jako aktivum nikoliv nákladová položka. Jsou to vlastníci výrobních prostředků tzn. znalostí. Jedná se o kapitálové aktivum.

  • Jsou vysoce mobilní. Organizace je potřebuje více než oni ji.

  • Organizace o ně musí pečovat jako o nejcennější aktiva.


  Znalostn management6
  Znalostní management

  • Znalosti neodstraňují potřebu dovedností, bez nich jsou neproduktivní.

  • Znalostí pracovník se mylně používá jako označení teoreticky vzdělaného člověka.

  • Pracovní nasazení znalostních pracovníků si vybírá svou cenu vysoké napětí, stres a konkurenci, emocionální traumata.


  Znalostn management7
  Znalostní management

  Produktivita znalostního pracovníka je ovlivněna:

  • Jednoznačně stanovený úkol

  • Samořízení a samokontrola

  • Nepřetržité inovace

  • Nepřetržité učení a vyučování druhých

  • Není úměrná množství vykonané práce, důraz na kvalitu a příslib dalšího rozvoje

  • Musí být stanoven úkol, výsledek a kvalita.


  Znalostn management8
  Znalostní management

  • Znalostní pracovníci požadují ekonomické odměny. Avšak jejich nabídka nepostačuje, potřebují příležitosti, potřebují osobní úspěch, osobní naplnění a hodnoty.

  • Učící se a vyučující organizace. Integrace neustálého vzdělávání a vyučování kolegů.


  Znalostn management9
  Znalostní management

  • Musí existovat systém, který umožní mít přehled o intelektuálním vlastnictví organizace (technologie, odborné a technické znalosti pro každodenní práci).

  • Efektivní a zabezpečený tok odborných znalostí je klíčový.


  Znalostn management10
  Znalostní management

  • Vytvoření celofiremní databáze intelektuálního vlastnictví (reporty, nové koncepty, záznamy z jednání, další relevantní informace) on-line.

  • Znalost musí být využití pro organizaci jinak nemá cenu ji platit.


  Znalostn management11
  Znalostní management

  Znalostní principy

  • Znalostní management je drahý (ale taková je i hloupost!).

  • Efektivní management znalostí vyžaduje hybridní řešení, zahrnující lidi i technologii

  • Znalostní management je vysoce politický.

  • Znalostní management vyžaduje znalostní manažery.

  • Znalostní management získává víc z map než z modelů, víc z trhů než z hierarchií.

  • Sdílení a použití znalostí jsou často nepřirozené činnosti.

  • Znalostní management znamená zlepšení procesů znalostních činností.

  • Přístup k znalostem znamená pouze začátek.

  • Znalostní management nikdy nekončí.

  • Znalostní management vyžaduje znalostní smlouvy (tj. řešit problémy intelektuálního vlastnictví).


  Znalostn management12
  Znalostní management

  • Tvorba znalostí

  • Sdílení znalostí

  • Ukládání znalostí

  • Využívání znalostí

  • Znalostní management jako součást IT

  • Informační management

  • Kritika


  Osnova6
  Osnova

  • Úvod

  • Základní pojmy, zdroje a typy inovací

  • Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti

  • Modulární pojetí řízení inovací

  • Znalostní management

  • Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví


  Koncepce v dy a v zkumu v r
  Koncepce vědy a výzkumu v ČR

  Inovační infrastruktura ČR

  • Tvoří systém vztahů mezi jednotlivými výzkumnými, vývojovými, výrobními, obchodními a dalšími specializovanými subjekty, charakterizovaný jejich vzájemnou spoluprací s cílem komercializovat výsledky výzkumu – od analýzy a legislativy, přes výzkum po technologický transfer, finální výrobu a marketing.


  Koncepce v dy a v zkumu v r1
  Koncepce vědy a výzkumu v ČR

  • Kategorie výzkumu

  • Vyhledávací (Základní) výzkum

  • Aplikovaný výzkum

  • Vývoj (podnikový výzkum)

  • Transfer know-how


  Koncepce v dy a v zkumu v r2
  Koncepce vědy a výzkumu v ČR

  Základní dokumenty České republiky pro oblast inovací se skládají z Národní inovační strategie, která je do hloubky rozvíjená v:

  • Národní inovační politice České republiky na léta 2010 – 2015 a

  • Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání na období 2008 – 2011.

   Priority koncepce inovací:

  • Rozvoj infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace

  • Vznik, rozvoj a spolupráce inovačních podniků

  • Rozvoj lidských zdrojů


  Koncepce v dy a v zkumu v r3
  Koncepce vědy a výzkumu v ČR

  Systém podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) ČR:

  Složení Řídící skupiny pro přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015:

  • Rada pro výzkum a vývoj,

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu,

  • vysoké školy,

  • Akademie věd ČR,

  • podnikový sektor a uživatelé,

  • Experti (TC AV ČR, Zelená kniha VaVaI a Bílá kniha VaVaI, NVF, lidské zdroje, politiky VaV EU).


  Koncepce v dy a v zkumu v r4
  Koncepce vědy a výzkumu v ČR

  Přehled cílů a hlavních aktivit Národní politiky VaVaI:

  • CÍL 1: Zavést strategické řízení VaVaI na všech úrovních.

  • CÍL 2: Zacílit veřejnou podporu VaVaI na potřeby udržitelného rozvoje.

  • CÍL 3: Zvýšit efektivitu systému věřejné podpory VaVaI.

  • CÍL 4: Využívat výsledky VaV v inovacích a zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI.

  • CÍL 5: Zlepšit zapojení ČR do mezinárodní spolupráce ve VaVaI.

  • CÍL 6: Zajistit kvalitní lidské zdroje pro VaVaI.

  • CÍL 7: Vytvořit v ČR prostředí stimulující VaVaI.

  • CÍL 8: Zajistit účinné vazby na politiky v jiných oblastech.

  • CÍL 9: Důsledně hodnotit systém VaVaI.


  Koncepce v dy a v zkumu v r5
  Koncepce vědy a výzkumu v ČR

  • Operační programy podporující výzkum, vývoj a inovace

   • OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI),

   • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

   • OP Podnikání a inovace (OP PI)

   • OP Praha Konkurenceschopnost (OP PK)

   • OP Praha Adaptabilita (OP PA)


  Koncepce v dy a v zkumu v r6
  Koncepce vědy a výzkumu v ČR

  • SWOT analýza současného inovačního prostředí ČR

   • Silné stránky

   • Slabé stránky

   • Hrozby

   • Příležitosti


  Ochrana du evn ho vlastnictv v r
  Ochrana duševního vlastnictví v ČR

  • Představuje nehmotný statek (nemusí existovat v materiální podobě).

  • Je to výsledek tvůrčí činnosti člověka, který nevzniká náhodou (uvažování je jen postupem nikoliv výsledkem).

  • Je nespotřebovatelné a lze opakovaně používat.


  Ochrana du evn ho vlastnictv v r1
  Ochrana duševního vlastnictví v ČR

  Systém právní ochrany duševního vlastnictví

  • Duševní vlastnictví lze právně chránit podle zákona 513/1991Sb. §118.

   • Utajením §17 (o obchodním tajemství)

   • Zpřístupněním

   • Tvůrčím právem

   • Netvůrčím právem

   • Autorským zákonem


  Ochrana du evn ho vlastnictv v r2
  Ochrana duševního vlastnictví v ČR

  • Tvůrčí právo

   • patent (zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích),

   • užitný vzor (zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech),

   • topografie polovodičového výrobku (zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně polovodičových topografií.


  Ochrana du evn ho vlastnictv v r3
  Ochrana duševního vlastnictví v ČR

  • Netvůrčí právo

   • Ochranná známka (zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách)

   • Označení původu (zákon č. 452/2001 Sb., o označení původu)


  Ochrana du evn ho vlastnictv v r4
  Ochrana duševního vlastnictví v ČR

  • Autorský zákon

   • autorský zákon č. 121/2000 Sb.,

   • zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů.