osnove pedagogike n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSNOVE PEDAGOGIKE PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSNOVE PEDAGOGIKE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

OSNOVE PEDAGOGIKE - PowerPoint PPT Presentation


 • 495 Views
 • Uploaded on

OSNOVE PEDAGOGIKE. Nosilec predmeta: d oc. dr. Dejan Hozjan. K ontakt. Govorilne ure - po dogovoru E-mail dejan.hozjan1@guest.arnes.si. Vsebina predmeta. Pedagogika kot znanost Pedagoška metodologija Predmet pedagogike Družbena pogojenost vzgoje in izobraževanja Vzgojni stili

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OSNOVE PEDAGOGIKE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osnove pedagogike

OSNOVE PEDAGOGIKE

Nosilec predmeta:

doc. dr. Dejan Hozjan

k ontakt
Kontakt

Govorilne ure

- po dogovoru

E-mail

dejan.hozjan1@guest.arnes.si

vsebina predmeta
Vsebina predmeta
 • Pedagogika kot znanost
 • Pedagoška metodologija
 • Predmet pedagogike
 • Družbena pogojenost vzgoje in izobraževanja
 • Vzgojni stili
 • Vrednote in pedagogika
 • Vzgoja med kulturo in naravo
 • Sistem vzgoje in izobraževanja in vzgojno-izobraževalne institucije
vsebina predmeta1
Vsebina predmeta
 • Učitelj/vzgojitelj kot strokovnjak, uslužbenec, osebnost
 • Družinska pedagogika
 • Andragogika in izobraževanje odraslih
 • Uradni in prikriti kurikulum
 • Multikulturnost v vzgoji in izobraževanju
 • Inkluzivna pedagogika
 • Kakovost v vzgoji in izobraževanju
dostopnost gradiv
Dostopnost gradiv

http://www.institute-ibis.si/Osnove%20pedagogike/ html/O%20predmetu.htm

preverjanje znanja
Preverjanje znanja
 • Pisni izpit(šest vprašanj) = 60 %
 • Sodelovanje na forumu = 10 %
 • Domače naloge = 10 %
 • Seminarska naloga = 20 %

Za pozitivno oceno mora študent zbrati vsaj 60% vseh možnih točk.

forum
Forum
 • Internetni naslov foruma:

http://osnovepedagogike.forumotion.com/login.forum?connexion

forum1
Forum
 • Prva registracija na forum:
forum2
Forum

Prva registracija na forum:

forum3
Forum

Prva registracija na forum:

Uporabniško ime naj bo vaš PRIIMEK in IME!!!

forum4
Forum

Prva registracija na forum:

forum5
Forum

Prva registracija na forum:

forum6
Forum

Prva registracija na forum:

forum7
Forum

Prva registracija na forum:

forum8
Forum

2. Prijava na forum:

forum9
Forum

3. Objava prispevkov na forumu:

forum10
Forum

3. Objava prispevkov na forumu:

forum11
Forum

3. Objava prispevkov na forumu:

forum12
Forum

3. Objava prispevkov na forumu:

forum13
Forum

3. Objava prispevkov na forumu:

navodila za pisanje prispevkov na forumu
Navodila za pisanje prispevkov na forumu
 • Veljajo enaka navodila kot za seminarske naloge
 • Na forumu objavljajte vaše in tuje stokovne prispevke
 • Kriteriji ocenjevanja

- nadaljevanje obstoječega vidika = 5 točk

- nadgraditev tematike z novostmi = 5 točk

SKUPAJ = 10 točk

navodila za pisanje doma ih nalog
Navodila za pisanje domačih nalog
 • Veljajo enaka navodila kot za seminarske naloge
 • Obseg domače naloge = do največ 3 strani
 • Kriteriji ocenjevanja

- razumevanje tematike = 5 točk

- aktualnost tematike = 5 točk

SKUPAJ = 10 točk

Rok za oddajo domačih nalog je na naslednjih predavanjih v papirju ali po mailu!!!

1 doma a naloga
1. Domača naloga

Naslov : “Moj pedagoški etos”

Rok za oddajo: 10. oktober 2010

Navodila: Opišite, kako vidite pedagoški etos pri samem sebi danes in na vašem bodočem delovnem mestu. Pri tem si pomagajte:

 • z literturo (npr. Franc Pediček: Pedagogika danes: poglavja za antropološko snovanje slovenske pedagogike) in
 • s filmom “Društvo mrtvih pesnikov” in
 • s forumom.
uvod v pedagogiko1
UVOD V PEDAGOGIKO

Zakaj je poznavanje pedagogike potrebno

za bodoče učiteljice / učitelje?

uvod v pedagogiko2
UVOD V PEDAGOGIKO

Dva pogleda :

 • Za poučevanje je potrebna intuicija, pedagoški čut in pedagoška praksa
 • Za poučevanje je dovolj znanje teorije.
uvod v pedagogiko3
UVOD V PEDAGOGIKO

Povezava med prakso in teorijo

 • Praktična ravnanja, četudi se tega pogosto tudi ne zavedamo, izhajajo iz teoretskih predpostavk.
 • S pomočjo teorije vzgoje lahko vsakdo naredi prestop med znanjem in dejavnostjo v učno vzgojni situaciji.
 • Teorija:
  • ponuja iskanje lastne pedagoške poti, pomaga iskati svoj način poučevanja in vzgajanja,
  • vzpodbudi razmišljanje,
  • pomaga razumeti poklic učitelja, pomaga, da lažje razumemo svoje pedagoško poslanstvo,
  • pomaga prepoznavati vzgojne mehanizme,
  • osmisli transferno razmerje.
uvod v pedagogiko4
UVOD V PEDAGOGIKO

Dva pogleda :

 • Za poučevanje je potrebna intuicija, pedagoški čut in pedagoška praksa
 • Za poučevanje je dovolj znanje teorije.

Refleksija pedagoške prakse s pomočjo pedagoške teorije

uvod v pedagogiko5
UVOD V PEDAGOGIKO

Vloga pedagogike :

 • Strokovni predmeti dajejo strokovno znanje, pedagoški predmeti pa znanje, kako poučevati, kako razumeti pedagoški poklic.
 • Od učiteljev današnja šola pričakuje ustrezno pripravljenost.
 • Poučevati danes pomeni:
  • individualni pristop (poučevanje, preverjanje, ocenjevanje),
  • skupek kolektivnih dejanj, sestavljenih iz odnosnih kompetenc, iz sposobnosti vzpostavljanja korektnih medsebojnih odnosov, ki so edino zagotovilo za uspešno poučevanje.
uvod v pedagogiko6
UVOD V PEDAGOGIKO

Zakonitost pedagogike :

V pedagogiki ni ene in edine veljavne teorije o poučevanju. Za teorijo velja:

 • Da nobena ne razlaga vseh področij učno-vzgojnega procesa, ampak se posamezne teorije omejujejo le na določena področja
 • Da se teorije med seboj razlikujejo v filozofskem nazoru in v metodoloških pristopih, zato se hipoteze, metodologija, rezultati in interpretacija ugotovitev tudi pri raziskovanju procesa lahko med seboj močno razlikujejo.
uvod v pedagogiko7
UVOD V PEDAGOGIKO

Temeljne teorije (ne)moči pedagogike :

 • Pedagoški optimizem – prepričanje v moč pedagogike (“tabula rasa” - Locke, Rousseau)
 • Pedagoški pesimizem – popolna nemoč pedagogike
 • Pedagoški realizem - povezanost dednosti, okolja in

samoaktivnosti

uvod v pedagogiko8
UVOD V PEDAGOGIKO

VAJA - Razporejanje teoretičnih pristopov:

 • NATURALIZEM: evropska umetnostna smer ob koncu 19. stoletja, ki si prizadeva podajati resničnost po dognanjih naravoslovnih ved. Pedagoški naturalizem: pedagoška smer, ki si prizadeva prilagajati vzgojo otrokovi naravi.
 • DETERMINIZEM: nauk, po katerem se vse razvija po objektivnih zakonih, ki so neodvisni od človekove volje ali njegovega delovanja.
 • BIOLOGIZEM: prenašanje bioloških zakonitosti in metod na druga področja: pretiran biologizem sili k podcenjevanju vloge dela (samodejavnosti) posameznika.
 • NATIVIZEM: vsaka teorija, ki zagovarja vrojenost človeških predstav, idej, pojmov ali dispozicij za njihov nastanek in razvoj.
 • EMPIRIZEM: filozofska smer, po kateri je čutno dojemanje, opazovanje glavni vir spoznanja.