osnove ekonomije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSNOVE EKONOMIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSNOVE EKONOMIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

OSNOVE EKONOMIJE - PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on

OSNOVE EKONOMIJE. VJEŽBE 6. Z13. Tržište rada. 1. Ponuda rada određena je: a) brojem radnih sati, b) participacijom radne snage, c) brojem useljenika, d) svim navedenim, e) ničim od navedenog. 2. Visoki dohodak što ga ostvaruju radnici na naftnim platformama ima značajke:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OSNOVE EKONOMIJE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z13 tr i te rada
Z13. Tržište rada

1. Ponuda rada određena je:

a) brojem radnih sati,

b) participacijom radne snage,

c) brojem useljenika,

d) svim navedenim,

e) ničim od navedenog.

2.Visoki dohodak što ga ostvaruju radnici na naftnim platformama ima značajke:

a) nadoknadne razlike,

b) čiste ekonomske rente,

c) diskriminacijskog dohotka,

d) naknade za investicije u ljudski kapital.

tr i te rada
Tržište rada

3. Elvis Presley, legenda američkog rocka, godišnje je zarađivao milijune dolara. Njegov dohodak je imao obilježje:

a) nadoknadne razlike,

b) čiste ekonomske rente,

c) diskriminacijskog dohotka,

d) naknade za investicije u ljudski

kapital.

4. Vrhunski liječnici u SAD-u su početkom 90-ih zarađivali između 150 i 250 tisuća dolara godišnje. Njihov dohodak je imao značajke:

a) nadoknadne razlike,

b) čiste ekonomske rente,

c) diskriminacijskog dohotka,

d) naknade za investicije u ljudski kapital.

tr i te rada1
Tržište rada

5. Viši dohodci bijelih radnika u odnosu na njihove crne kolege u SAD-u imaju obilježja:

a) nadoknadne razlike,

b) čiste ekonomske rente,

c) diskriminacijskog dohotka,

d) naknade za investicije u ljudski

kapital.

6. Pri radnom tjednu od 42 sata, uz satnicu od 10 $, radnik ostvaruje dohodak od 420 $ tjedno. Ako se naknada poveća na 12 $ po satu i ako radnik odluči raditi 48 sati tjedno, njegov će se tjedni dohodak povećati na 576 $. U ovom slučaju prevladava:

a) efekt dohotka,

b) efekt supstitucije,

c) oba efekta,

d) efekt maksimalizacije dohotka.

tr i te rada2
Tržište rada

7. Pomak po krivulji ponude rada nakon točke infleksije dovodi do:

a) povećanja ponude rada,

b) smanjenja ponude rada,

c) smanjenja najamnine,

d) povećanja najamnine,

e) b) i d)

f) a) i d)

g) a) i c)

tr i te rada3
Tržište rada

8. Ako turski radnik u Njemačkoj za isti posao dobije nižu najamninu od svog njemačkog kolege, tada je riječ o:

a) rasnoj,

b) spolnoj,

c) religijskoj,

d) etničkoj diskriminaciji.

9. Indeks nominalnih najamnina između dva razdoblja smanjen je sa 150 na 120, dok je indeks cijena potrošačkih dobara smanjen sa 130 na 104. To znači da su između ta dva razdoblja realne najamnine:

a) narasle za 10%,

b) smanjene za 10%,

c) ostale nepromijenjene,

d) smanjene za 5%.

tr i te rada4
Tržište rada

10. Indeks nominalnih najamnina između dva razdoblja smanjen je sa 125 na 110, dok je indeks cijena potrošačkih dobara smanjen sa 140 na 120. To znači da su između ta dva razdoblja realne najamnine:

a) narasle za 5%,

b) narasle za 2.3%,

c) ostale nepromijenjene,

d) pale za 2.3%.

11. Ukidanje imigracijskih ograničenja pomaknut će krivulju:

a) potražnje rada ulijevo,

b) potražnje rada udesno,

c) ponude rada ulijevo,

d) ponude rada udesno.

tr i te rada5
Tržište rada

12. Skraćenje vremena službe u oružanim snagama pomaknut će krivulju:

a) potražnje rada ulijevo,

b) potražnje rada udesno,

c) ponude rada ulijevo,

d) ponude rada udesno

13. Produljenje trajanja studija na medicinskim fakultetima u Republici Hrvatskoj s 5 na 6 godina pomaknulo je krivulju:

a) potražnje rada liječnika ulijevo,

b) potražnje rada liječnika udesno,

c) ponude rada liječnika ulijevo,

d) ponude rada liječnika udesno.

tr i te rada6
Tržište rada

14. Deregulacija i inozemna konkurencija će:

a) povećati tržišnu moć poslodavaca,

b) smanjiti tržišnu moć poslodavaca,

c) povećati tržišnu moć sindikata,

d) neće utjecati na odnose

poslovodstva i sindikata.

tr i te rada7
Tržište rada

15. Ako sindikat uspije ograničiti ponudu rada, posljedica će biti:

a) porast najamnina i zaposlenosti,

b) smanjenje najamnina i zaposlenosti,

c) smanjenje najamnina i porast

zaposlenosti,

d) porast najamnina i smanjenje

zaposlenosti,

e) nije moguć odgovor.

tr i te rada8
Tržište rada

16. Ako sindikati uspiju potaknuti porast potražnje rada, posljedica će biti:

a) porast najamnina i zaposlenosti,

b) porast zaposlenosti i smanjenje

najamnina,

c) porast najamnina i smanjenje

zaposlenosti,

d) smanjenje zaposlenosti i najamnina,

e) nije moguć odgovor

tr i te rada9
Tržište rada

17. Sindikati svojim djelovanjem uzrokuju preraspodjelu:

a) bogatstva,

b) nacionalnog dohotka,

c) fonda najamnina,

d) društvenog proizvoda.

18. Sve navedene osobine pojedinaca osim jedne mogu biti osnova za diskriminaciju na tržištu rada:

a) spol

b) marljivost

c) rasa

d) religijska pripadnost

tr i te rada10
Tržište rada

19. Odredite koliko je radnih sati radnik spreman ponuditi ako su mu granični troškovi (MC), odnosno granični dobici (MB) sljedeći:

MB = W

MC = a+bH

W su tekuće najamnine, a H su radni sati.

tr i te rada11
Tržište rada

20. Ivo Ivić je pri navedenim najamninama spreman ponuditi količine rada dane u tablici:

Ispunite tablicu i odredite pri kojoj najamnini efekt dohotka prevladava nad efektom supstitucije kod g. Ivo Ivića!

tr i te rada13
Tržište rada

21. Funkcija potražnje rada monopsonista u prehrambenoj industriji je W = 25 - 4L dok mu je funkcija graničnog troška W = 5+L. Funkcija potražnje rada monopsonista u tekstilnoj industriji je W = 15 - 3 L, dok mu je funkcija graničnog troska W = 3+L. W je oznaka za najamninu, dok je L oznaka za broj radnika. Ako znate da monopsonist nastoji maksimalizirati profit, odredite koja ekonomska grana nudi veće najamnine i brže zapošljavanje.

tr i te rada14
Tržište rada

22. Poznati su podaci za nadnice i količinu rada Ivana Ivanovića. Ispunite tablicu i nađite uz koju nadnicu efekt dohotka prevladava nad efektom supstitucije kod Ivana Ivanovića:

z14 zemlja i kapital z14a tr i ta i ekonomska u inkovitost
Z14. Zemlja i kapitalZ14a. Tržišta i ekonomska učinkovitost

1. Renta se definira kao:

a) plaćanje za korištenje faktora proizvodnje

čija je ponuda neograničeno velika,

b) objekti, oprema i zalihe koje se mogu

koristiti u proizvodnji drugih dobara,

c) plaćanje za korištenje proizvodnih faktora

čija je ponuda fiksna,

d) kamatna stopa plaćena za korištenje

zemlje,

e) sve navedeno.

zemlja i kapital
Zemlja i kapital

2. Pretpostavimo da je ponuda zemlje fiksna te da se može koristiti na više alternativnih načina (jedan od njih je proizvodnja pšenice). Ako se renta oporezuje s 20%, to će imati za posljedicu:

a) 20% povećanje rente koju moraju platiti

proizvođači pšenice,

b) 20% smanjenje rente koju moraju platiti korisnici

zemlje,

c) 20% smanjenje rente koju primaju vlasnici zemlje,

d) nikakve promjene glede veličine rente,

e) nijednu od navedenih posljedica.

zemlja i kapital1
Zemlja i kapital

3. Kapital se sastoji od:

a) građevinskih objekata kao što su

tvorničke hale i zgrade,

b) opreme kao što su strojevi, alati i

kompjutori,

c) zalihe gotovih proizvoda i inputa,

d) sve navedeno,

zemlja i kapital2
Zemlja i kapital

4. Sadašnja vrijednost nekog kapitalnog dobra jednaka je:

a) revaloriziranoj nabavnoj cijeni tog dobra,

b) nabavnoj cijeni tog dobra umanjenoj za

veličinu amortizacije,

c) zbroju njegovih diskontiranih očekivanih

prinosa tijekom vijeka njegovog trajanja,

d) zbroju njegovih očekivanih prinosa.

zemlja i kapital3
Zemlja i kapital

5. Pretpostavimo da je očekivana vječna renta nekog kapitalnog dobra 100 $ godišnje. Ako je tržišna kamatna stopa 8% godišnje, tada će sadašnja vrijednost tog dobra iznositi:

a) 800$

b) 1,250$

c) 8,000$

d) 10,000$

e) beskonačno.

zemlja i kapital4
Zemlja i kapital

6. Sadašnja diskontirana vrijednost 500 $ plativih za godinu dana pri tržišnoj kamatnoj stopi od 9% godišnje iznosi:

a) 459$

b) 559$

c) 263$

d) 545$

7. Profiti su definirani kao:

a) razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda,

b) razlika između graničnih prihoda i graničnih troškova,

c) ukupni prihodi što ga poduzeće ostvaruje prodajom svojih

proizvoda,

d) novčani iznos koji se raspodjeljuje među dioničare kao

dividende,

e) novčani iznos koji poduzeće ulaže u građevinske objekte i

opremu.

zemlja i kapital5
Zemlja i kapital

8. Profitna stopa poduzeća određena je:

a) implicitnim naknadama proizvodnih

faktora koje poduzeće posjeduje,

b) stupnjem rizika poslovanja,

c) stupnjem inovacija koje poduzeće

primjenjuje,

d) svime navedenim,

e) ničim navedenim.

zemlja i kapital6
Zemlja i kapital

9. U vrijeme inflacije:

a) nominalna kamatna stopa bit će

veća od realne za iznos stope inflacije,

b) realna kamatna stopa bit će veća od

nominalne za iznos stope inflacije,

c) stopa inflacije bit će veća od nominalne

kamatne stope uz uvjet da se realna

kamatna stopa ne mijenja

d) ništa od navedenog.

zemlja i kapital7
Zemlja i kapital

10. Postojanju ekonomske rente svojstveno je da:

a) se ukupna ponuđena količina faktora neće

mijenjati ako padnu cijene

b) će se cijene povećati ako se poveća

potražnja, ali se neće smanjiti smanjenjem

potražnje

c) će ukupna ponuđena količina porasti

povećanjem potražnje, ali se neće smanjiti

smanjenjem potražnje

d) se cijene neće promijeniti s povećanjem

ponude.

zemlja i kapital8
Zemlja i kapital

11. Ukoliko neko društvo investira sve više kapitalnih dobara:

a) doći će do nestašice potrošnih

dobara

b) djelovat će zakon opadajućih prinosa

c) stopa povrata na investicije će rasti

d) stopa povrata na investicije će ostati

ista.

zemlja i kapital9
Zemlja i kapital

12. Ako se izračunava stopa povrata od nekog kapitala, bit će potrebno nekoliko podataka. Koji je od navedenih podataka nepotreban:

a) stupanj rizika investicije

b) stvarni trošak kupovanja ili konstruiranja kapitala

c) porijeklo sredstava financiranja izvorne kupovine

d) očekivani operativni trošak koji se mora uključiti

da bi se kapital održao u zadovoljavajućim

uvjetima.

e) procijenjeni prihod koji će kapital proizvesti kroz

svoj životni vijek.

zemlja i kapital10
Zemlja i kapital

13. Ako nominalna kamatna stopa iznosi 0,12, a stopa inflacije 0,05, realna kamatna stopa iznosi:

a) 0,05

b) 0,07

c) -0.07

d) 0,12.

14. Tehnološka inovacija:

a)stalno povećava stopu povrata novih kapitalnih projekata

b) stalno smanjuje stopu povrata novih kapitalnih projekata

c) ostavlja stopu povrata na nove kapitalne projekte

nepromijenjenom

d) ništa od navedenoga nije točno.

zemlja i kapital11
Zemlja i kapital

15. Gospođa Kovač može platiti 150 kuna za ovogodišnje članstvo u Rotary klubu i 150 kuna u narednoj godini. Međutim, moguće je platiti i 300 kuna sada za članstvo u te dvije godine. Gospođi Kovač oba će rješenja biti podjednako dobra ako nema inflacije i ako kamatna stopa iznosi:

a) 0,02

b) 0,05

c) 0,00

d) 0,1.

zemlja i kapital12
Zemlja i kapital

16. Ako tvrtka maksimalizira profit, stopa povrata najmanje isplative investicije mora biti u odnosu na kamatnu stopu:

a) jednaka

b) manja

c) veća

d) veća ili jednaka

e) manja ili jednaka.

zemlja i kapital13
Zemlja i kapital

17. Profiti mogu biti:

a) nagrada za rizik

b) nagrada za inovativnost

c) monopolska zarada

d) implicitni prinosi

e) sve navedeno.

zemlja i kapital14
Zemlja i kapital

18. ''mojAuto'' je u svoju proizvodnu liniju montirao novi stroj čiji je vijek trajanja 5 godina. Odredite njegovu sadašnju vrijednost pri kamatnoj stopi od 10% ako je njegov prinos prve godine iznosio 10000 kn, druge 30000 kn, treće 20000 kn, četvrte 15000 kn i pete 10000 kn.

a) Što će se dogoditi sa sadašnjom

vrijednosti ako kamatna stopa padne na

5%?

b) Ako je ''mojAuto'' za taj stroj platio 70 000 kn,

je li ta investicija unosna ili ne?

zemlja i kapital15
Zemlja i kapital

19. Pretpostavimo da ''mojAuto'' namjerava investirati u kupnju novog stroja. Na natječaj su prispjele tri ponude - A, B i C - u kojima proizvođači nude traženi stroj po istoj nabavnoj cijeni, ali različitog vijeka trajanja i očekivanih prinosa. Podaci o tome dani su u sljedećoj tablici:

Ako je kamatna stopa 10%, koju ponudu će ''mojAuto'' prihvatiti?

zemlja i kapital16
Zemlja i kapital

20. Rent-a-car je nabavio nove automobile po cijeni od 68000 kn, a iznajmljuje ih za 25000 kn na godinu. Ako je amortizacija 6800 kn, osiguranje 5400 kn i troškovi održavanja 6200 kn godišnje, kolika je stopa povrata odkapitala po vozilu?

zemlja i kapital17
Zemlja i kapital

21. Pretpostavite da vam je za izgradnju nekog postrojenja potrebno 10,000 eura. Koliko ćete sveukupno vratiti novaca vjerovniku ako ste novac posudili na dvije godine, a kamatna stopa je 10%?

zemlja i kapital18
Zemlja i kapital

22. Pretpostavimo da posjedujete komad zemlje koja vam nakon podmirenja troškova donosi rentu od 10.000 eura godišnje. Vi očekujete da će se ta godišnja renta nastaviti isplaćivati i u budućnosti. Ukoliko je godišnja kamatna stopa 5%, koliko je tada sadašnja vrijednost te zemlje?

zemlja i kapital19
Zemlja i kapital

23. Neki stroj će dati prihod od 30 eura u prvoj godini, 40 u drugoj godini, a 50 u trećoj godini. Ako kamatna stopa iznosi 8% kolika je sadašnja vrijednost stroja?