fr gor att st lla n r man letar efter de b sta vinterd cken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frågor att ställa när man letar efter de bästa vinterdäcken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frågor att ställa när man letar efter de bästa vinterdäcken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Frågor att ställa när man letar efter de bästa vinterdäcken - PowerPoint PPT Presentation


  • 7 Views
  • Uploaded on

Vinterdäck behöver inte vara nödvändigt för alla, men de är avgörande för människor som kommer från orter där vädret är kallt kallt på vintern. Om du har allround däck på ditt fordon,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Frågor att ställa när man letar efter de bästa vinterdäcken' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fr gor att st lla n r man letar efter de b sta vinterd cken 1
Frågorattställanär man letarefter de bästavinterdäcken

Vinterdäckbehöverintevaranödvändigtföralla, men de äravgörandeförmänniskorsomkommerfrånorterdärvädretärkalltkalltpåvintern. Om du harallrounddäckpådittfordon, kanske du undrar om du behövervinterdäckocksånär den kallaårstidennärmar sig. Nå, om du bryr dig mycket om din komfortochsäkerhetpåvägen, bör du allvarligtövervägaatt ha de bästavinterdäcken till dittfordon. Eftersom de ärutveckladeförattfungera bra isnö, slaskoch is, kommer du attvarasäkrareochbehagligare med demjämfört med derasallroundmodeller.

fr gor att st lla n r man letar efter de b sta vinterd cken 2
Frågorattställanär man letarefter de bästavinterdäcken

Innan du köper de bästavinterdäcken till din bil, finnsdetolikafrågorsom du kanskebehöverattklargöraförst. Förstkan du fråga dig själv om du behövervinterdäck om du kommerfrånen ort somintefårmycketsnö. Detenklasvaretpådennafrågaär ja; du behövervinterdäck. Gummiblandningensomvinterdäckärgjordaavkanvaradugligävennärtemperaturensjunker under minus 40 grader Celsius. De harocksågreppandekantersomgördetmöjligtfördemattfåmerfästepåbådesnöigaochisigavägar.

fr gor att st lla n r man letar efter de b sta vinterd cken 3
Frågorattställanär man letarefter de bästavinterdäcken

Enannansaksom du kanbehövaklargörainnan du köpervinterdäckär om de ärdesammasomleraochsnödäck. Nå, om du kommeröverettdäcksomärmärkt med M + S (somstårförlerochsnö) ärdetettallrounddäckochinteettvinterdäck. Vinterdäckenbrukar ha ensnöflingningssymbolsombetyderatt de hartestatsochvisat sig varalämpligaförvintervägar. Sakerkanblimerförvirrandenär du kommeröverallrounddäcksomocksåharsnöflingansymbolen. Till skillnadfrånvinterdäckensomärendastavseddaförvintersäsongernaärallrounddäckenutveckladeförattfungera under helaåret. Se till att du görrättvalnär du köper.

fr gor att st lla n r man letar efter de b sta vinterd cken 4
Frågorattställanär man letarefter de bästavinterdäcken

Sist men inteminst, kan du fråga dig själv om du behövervinterdäck just den stundentemperaturennår 5 grader Celsius-märket. Medan frestelsenatthålla sig till dinaallrounddäckett tag längre, ihopp om att de kommeratthålla bra påvintervägarnakanvara bra, måste du byta till vinterdäck om du värdesätterditt liv och din säkerhet.

fr gor att st lla n r man letar efter de b sta vinterd cken 5
Frågorattställanär man letarefter de bästavinterdäcken

Förmer tips förattköpa de bästavinterdäcken, kolla inNokian Tyres nu.