finlands historia kurs 6 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FINLANDS HISTORIA Kurs 6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
FINLANDS HISTORIA Kurs 6

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 73

FINLANDS HISTORIA Kurs 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 523 Views
 • Uploaded on

FINLANDS HISTORIA Kurs 6. Strukturer för läraren Ha överseende med stavfel och omkastningar i årtalen Power Point-program för bildspel (PP 200 9.0) Rätta och komplettera efter behov. Länka bilder om du vill Välj bildspel och du kommer framåt med vänster musknapp. Kurs 6 FINLAND FÖRE 1809

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FINLANDS HISTORIA Kurs 6' - Ava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finlands historia kurs 6
FINLANDS HISTORIAKurs 6
 • Strukturer för läraren
 • Ha överseende med stavfel och omkastningar i årtalen
 • Power Point-program för bildspel (PP 200 9.0)
 • Rätta och komplettera efter behov. Länka bilder om du vill
 • Välj bildspel och du kommer framåt med vänster musknapp
slide2
Kurs 6

FINLAND FÖRE 1809

Innehåll i huvuddrag

 • Historiografi
 • Forntiden
 • Medeltiden
 • Äldre Vasatiden
 • Stormaktstiden
 • Frihetstiden
 • Gustavianska tiden
 • Finland lösgöres från Sverige
historiografi
Historiografi
 • Vad är historia?
  • händelser i det förflutna
  • vetenskap som reder ut vad som hänt och vilka konsekvenserna varit
 • Olika typer av historia:
  • politisk historia
  • ekonomisk historia
  • social historia
  • kulturhistoria etc
historiografi forts
historiografi forts.
 • Då man forskar i historia kan fel uppstå och dessa kan bero på t.ex.:
  • forskaren
  • samtiden
  • metodiken
  • världsåskådningen
 • Källtyper i historien:
  • rester och kvarlevor
  • muntliga källor
historiografi forts5
historiografi forts.
 • skriftliga källor
  • urkunder
  • bearbetningar
  • litteratur
 • övriga källor
  • traditioner
  • levnadasvanor
  • låneord
  • byggnadssätt etc.

Annan indelning:

 • primärkällor
 • sekundärkällor
historiografi forts6
historiografi forts.
 • Historien använder sig av stöd från andra vetenskaper ex.:
  • Arkeologi
   • spektraanalys
   • röntgen
   • pollenkornsanalys
   • C-14
  • Filologi
  • Etnologi
  • Geografi
finlands forntid
Finlands forntid
 • Forntiden kort p.g.a. istiden
  • möjligheter till bosättning först från c.7000 f.Kr.
 • Den äldsta tiden indelas i :
  • stenåldern
  • bronsåldern
  • järnåldern
sten ldern c 7500 1300 f kr
StenåldernC. 7500-1300 f.Kr.
 • Indelas i :
  • äldre och
  • yngre stenåldern
 • Skillnaden framkommer i :
  • tillverkninssätt
  • fästning av redskap
 • Utkomst:
  • fångstkultur (rörlig bosättning)
 • Äldsta lämningar:
  • Askolakulturen (c.7500 f.kr.)
forntid forts
forntid forts.
 • Ny invandring av båtyxfolket
  • näringar:
   • åkerbruk
   • boskapsskötsel
 • Under stenåldern förekom kontakter till andra folk i öst och väst. Detta syns i fynd ex.:
  • kamkeramik
  • snörkeramik
brons ldern c 1300 500 f kr
Bronsåldernc. 1300-500 f.Kr.
 • Tidsperioden fyndfattig. Landet dock bebott.
 • Ny invandring syns i :
  • nytt gravskick
   • likbränning
   • kummelgrvar
   • hällristningar
  • hudar ersattes av textilier
 • I övrigt fortsatte livet som vanligt
j rn ldern c 500 f kr 1150 e kr
Järnåldernc. 500 f.Kr-1150 e.Kr
 • Början fyndfattig. Möjliga orsaker:
   • klimatförsämring
   • sjukdom
   • återgång till primitivare levnadsformer
 • Ny inflyttning första århundradena e.Kr. (finnar)
  • Orsaker:
   • oroligt på kontinenten
   • lockande utkomstmöjligheter
j rn ldern forts
järnåldern forts.
 • Bosättningen koncentrerad till fruktbara områden i det inre av landet
 • Handel kom i gång
  • Expotvaror:
   • torkad fisk
   • pälsverk
 • Även svensk inflyttning till
  • Åland
  • Åbolands skärgård
  • Österbottens kusttrakter
fornfinska samh llet
Fornfinska samhället
 • Stamsamhälle
  • ingen centralmakt
  • bygdens folk leddes av en hövding
  • på tinget beslöts om gemensamma frågor
  • visst samarbete mellan stammar (försvarsfrågor)
 • Näringar
  • jordbruk (svedjebruk)
  • senare åkerbruk
fornfinnar forts
fornfinnar forts.
  • jakt och fiske
  • boskapsskötsel obetydlig
 • Religion
  • dyrkan av naturväsen och andar
  • mål :
   • god fruktbarhet
 • Kultur
  • runosånger och diktning (muntligt)
  • bruksföremål delvis smyckade
   • slingornamentik
stersj omr det p 1100 talet
Östersjöområdet på 1100-talet
 • Typiska drag:
  • tyska Hansan expanderade i Östersjön och Finska viken
  • Novgorod konkurrerade om marknaden i Finland
  • Konflikter:
   • tavaster - karelare
   • egentliga finnar - svenska kusten
  • Kistnandet av Sverige och Ryssland ledde till att handelsfärder kombinerades med mission
korst gstiden
Korstågstiden
 • Orsaker:
   • Handelsintressen
   • Konkurrensen med Novgorod
   • Kampen mellan katolskt - ortodoxt
   • Möjligheter till nya beskattningsobjekt
   • Finnarnas härjningar i Uppland
 • Första Korståget c. 1155
  • Källa:
   • Erikskrönikan
  • Vem:
   • biskop Henrik, Erik Jedvardsson
korst gen forts
Korstågen forts.
 • Vart:
  • Egentliga Finland
 • Form:
  • Svärdsmission
 • Resultat:
  • Egentliga Finland kristnades och ställdes under romerska katolska kyrkan och kungen
andra korst get c 1238
Andra korståget c. 1238
 • Vem:
  • Birger Jarl, biskop Tomas
 • Vart:
  • Tavasternas hamn
 • Varför:
  • konkurrensen med Novgorod
  • missionsiver
 • Resultat:
  • Tavastehus grundades
  • Tavastland till kyrka och kung
  • ny svensk befolkning till kusterna
tredje korst get 1293
Tredje Korståget 1293
 • Vem:
  • Tyrgils Knutsson
 • Vart:
  • Finska vikens inre delar
 • Varför:
  • mota Novgorod
 • Resultat:
  • Viborg anlades
  • Karelen till Sverige
  • grek - ortodoxakyrkan stoppad
  • handeln i Karelen säkrad
n teborgsfreden 1323
Nöteborgsfreden 1323
 • Första freden mellan Sverige och Novgorod (Ryssland)
 • Gräns:
  • Systerbäck - Vuoksens mellersta lopp - Nyslott - Helsinge hav
 • Helsinge hav?:
  • Bottenviken (Brahestadstrakten)
  • Norra Ishavet
  • Vita havet
n teborgsfredens f ljder
Nöteborgsfredens följder
 • Stammarna kunde bilda ett folk
 • Finland blev en del av den västerländska kulturkretsen
 • Svenska (nordiska) samhällsordningen infördes
 • Andra följder:
  • Finland blev svenskt landskap
  • Finland rätt delta i kungaval 1362
  • Finland eget biskosstift 1374
  • svensk rättsordning (lagmansdöme)
finlands gr nser
Finlands gränser
 • Nöteborgsfreden 1323
 • Täysinäfreden (Teusina) 1595
 • Freden i Stolbova 1617
 • Nystadsfreden 1721
 • Åbofreden 1743
 • Freden i Fredrikshamn 1809
folkkungatiden
Folkkungatiden
 • Kungen valdes
  • Uppgift:
   • skydda mot inre och yttre faror
 • Centralmakten svag
  • tvångsmedel saknades
  • landskapen bestämde själv
  • landskapslagar
 • Birger Jarl stärkte kungamakten
  • fridslagar
   • hemfrid
   • kyrkofrid
folkkungar forts
folkkungar forts.
   • tingsfrid
   • kvinnofrid
  • urbota brott = fredlöshet , centralmakten stärktes
  • civillagar
   • arvslag (qvinna ½ mot man)
   • förbud att ge sig till träl
   • förbud mot järnbörd
 • Magnus Ladulås kompletterade med:
   • kungsfrid
   • förbud mot våldgästning
folkkungar forts25
folkkungar forts.
 • ME stärkte kungamakten genom Alsnö-stadgan:
  • skattelindring eller frihet mot att man höll kungen med väpnad ryttare
  • Alsnöstadgan medförde adelns tillkomst (1281)
 • Allmän landslag 1346 (1442 1734)
 • Stadslag 1351
 • Från 1362 deltog Finland i kungavalet
skatterna
Skatterna
 • Ursprungligen var en fri man inte skattskyldig men bl.a.:
  • skyldig utföra krigstjänst
  • skyldig inhysa kungen etc.
 • Då skyldigheterna inte utkrävdes så erlades avgifter i stället (blev till skatter)
 • Erlades oftast i natura
  • spannmål
  • fisk
  • smör
 • Skatterna uppbars av landskapen
slide27
Senare bestämdes skatterna:
  • häradsvis
  • sockenvis och
  • gårdsvis (jorden var skattebelagd)

FÖRVALTNINGEN

 • Slottslän med hövding
  • representerade kungen
  • skötte bl.a. ordning och
  • försvar

Slottslän

Härad

Socken

slide28
Ursprungligen gällde olika lagar i varje landskap. I Finland gällde Hälsingelagen

RÄTTSKIPNINGEN

 • Högst stod kungen som man kunde vädja till

lagmansdöme

häradstinget

Vid tinget fanns en domare och 12 nämndemän. I städerna fanns rådstuvurätt med borgmästare och rådmän

unionstiden 1389 1521
Unionstiden 1389-1521
 • Med drottning Margareta uppstod en personalunion mellan DK- S-F –N (Kalmarunionen)
 • Under unionstiden ständiga motsättningar mellan :
  • unionspartiet
   • stöddes av kyrkan
  • nationella partiet
   • stöddes av bönder
   • adel och präster delade
finland under unionstiden
Finland under unionstiden
 • Rättskipningen utvecklades av Erik av Pommern
 • I övrigt oroligt då danskarna stödde ryssarna
 • Viborg förstärktes
 • Nyslott (Olofsborg) byggdes
 • Sista unionskungen var Kristian Tyrann som störtades av GV 1521
vasatiden 1521 1617
Vasatiden 1521-1617
 • Kung :
  • Gustav Eriksson, Gustav Vasa 1521-1560, kröntes 1523
 • Problem:
   • ekonomin
   • kungens ställning
   • ineffektiv styrelse
 • Lösningar:
  • 1527 Västerås recess:
   • guds ord skulle renligen predikas
   • överflödig egendom indrogs
gustav vasa forts
Gustav Vasa forts.
  • Vesterås arvförening 1544
   • kronan i arv inom Vasa-ätten
   • val om ätten skulle dö ut
 • Gustav förde ett patriarkaliskt styre
 • Förvaltningen omorganiserades centrala ämbetsverk tillkom:
  • kammaren
   • skötte skatter
  • kansliet
   • skötte brevväxling och anvisningar
gustav vasa forts34
Gustav Vasa forts.
  • slottslän
   • ståthållare som övervakade
  • kungsgårdar
   • fogdar som representerade kungen och samtidigt bedrev mönsterjordbruk
 • Försvaret
  • fotfolket - utskrevs
  • rytteriet - värvades
  • sjöfolket - utskrevs, värvades
gustav vasa forts35
Gustav Vasa forts.
 • sönerna fick varsitt hertigdöme där de fick styra ganska fritt
 • Finland tillföll Johan
  • Åbo slotts blomstringsperiod
  • Johan gifte sig med Katarina Jagellonika
   • mål att skapa ett starkt Fin+P östersjövälde
   • Finland blev storfurstendöme
   • bråk med Ryssland
   • fred i Teusina efter 25 - årigt krig
erik xiv 1560 1568
Erik XIV(1560-1568)
 • Införde grev- och friherreskap
 • Vidlyftiga giftermålsplaner som gick i stöpet
 • Konflikt med bröder och adel,
  • kulminerade vid äktandet av Karin Månsdotter
  • KM kom att verka vid Liuksiala gård
  • KM begraven i Åbo

(enda kungliga graven i Finland)

 • Led av förföljelsemani
 • Avsattes efter Sturemorden
johan iii
Johan III
 • Kung 1568 - 1592 med adelns hjälp
 • Tackade genom:
  • adelsprivilegierna 1569
   • adelskapet ärftligt utan motprestation
   • privilegier
    • tjänster
    • domsrätt
    • grev- , friherreskap utökades
 • Försök till rekatolisering
sigismund 1592 99
Sigismund 1592-99
 • Kung av Polen och katolik
 • Måste godkänna Uppsala mötets beslut om lutherdom före han fick svenska kronan
  • försökte rekatolisera
  • Karl vald till riksföreståndare
  • klubbekriget i Finland
  • krig Sigismund - Karl
 • Karl IX regent 1599
  • krigmot Ry, Pol och Dan
  • kolonisering av erämarker
  • näingslivsutveckling (städer)
stormaktstiden 1617 1721
Stormaktstiden 1617-1721
 • Gustav II Adolf ärvde krig:
  • slutade genom:
   • Danmark
    • freden i Knäred 1613
   • Polen
    • stilleståndet i Altmark
   • Ryssland
    • Stolbova 1617
 • Viktigaste åtgärder:
  • försoning med adeln
   • rådets ställning stärktes
   • styrelse med ”råds råde”
g ii a forts
G II A forts.
 • RO 1617
  • representation fastställdes
   • uppgifter:
    • krig & fred
    • skatter
    • utskrivningar
    • lagstiftning
    • lagförslag av rådet
    • kungen veto
    • viktiga beslut krävde enighet
 • RHO 1626
  • riddarhuset tredelades
 • RF 1634 (regeringsformen)
g ii a forts41
G II A forts.
 • Centraliserad styrelse (ämbetsverk):
  • kanslikollegiet – rikskansler
   • Axel Oxenstierna
  • kammarkollegiet -riksskattmästaren
  • krigskollegiet - riksmarsken
  • amiralitetskollegiet - riksamiral
  • Svea hovrätt - riksdrots
 • Motsvarar våra ministerier
g ii a forts42
G II A forts.
 • Lokalförvaltningen
  • Län (15 st varav 5 i Finland efter 1634)
   • landshövding
    • ordning
    • skatter
    • kronoegendom
  • Härad
   • kronofogde
  • Länsmanssocknar
   • länsman
g ii a forts43
G II A forts.
 • Rättsväsendet
  • fast instansordning
  • justitierevisionen blev högsta domstol
  • hovrätterna infördes

justitierevisionen

hovrätter

lagmansrätt

häradsrätt rådstuvurätt

g ii a
G II A
 • Näringslivet
  • stapel- och uppstäder
   • Åbo , Viborg
  • lanthandel förbjöds
  • skråtvång infördes
  • utveckling av bergsbruk
   • Svartå, Billnäs, Fiskars
  • monopolkompanier
   • tjära, järn etc.
 • Skolor
   • pedagogier (2år)
g ii a45
G II A
   • trivialskolor (4år)
   • gymnasier (4år)
 • Armen
  • små förband
   • god ordergång
   • lätt flyttbara
   • lätt beväpning, hög eldhastighet
  • rytteriet
   • snabb, rörlig, uthållig
  • artilleriet
   • lätta kanoner, rörligt, i strid
g ii a46
G II A
 • Organisation:
  • regementen (länsvis)
  • bataljoner
   • lokalt
   • ansvar
   • stolthet
  • krigsartiklar
  • lön och tjänst reglerades
 • 30-åriga kriget
  • Varför:
   • maktpolitik
g ii a47
G II A
  • handelspolitik
  • religion
 • G II A dog i kriget 1632
 • Vestfaliska freden slöts 1648
  • Sverige-Finland blev stormakt och fick:
   • Vorpommern
   • Hinterpommern till Oder
   • Wismar
   • Bremen
   • Verden
 • Stort krigsbyte till Sverige-Finland
finland under stormaktstiden
Finland under stormaktstiden
 • Generalguvernör: Per Brahe
  • Åtgärder:
   • utbildning av tjänstemän (Åbo Akademi 1640)
   • landsvägsnät och vägbyggen
   • skjutshåll
   • gästgiverier
   • postgång
   • städer (11st)
kristina 1644 54
Kristina 1644-54
 • begåvad
 • kunnig men:
  • ekonomiskt slöser (hov,stöd)
  • förläningar
   • belöning för tjänster
   • 58%av Finland över 65% Sverige
 • abdikerade och flyttade till Rom
karl x gustav 1654 60
Karl X Gustav 1654-60
 • Reformer:
  • fjärdepartsräfsten
   • allt givet efter 1632 skulle till en fjärdedel återtas
   • ”omistade gods” togs helt
  • genomdrevs endast delvis p.g.a.
   • Karls krig
   • Karls död
 • Karl i krig med Polen och Danmark
  • Roskildefreden 1658 gav Sverige:
karl x
Karl X
   • Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Trondheims län, Bornholm
 • vid Karls död övertog förmyndare styrelsen
  • politik
   • fjärdepartsräfsten saboterades
   • nya förläningar gavs till rådet och släktingar
  • nytt krig med Danmark som besegrades vid Lund av Karl XI 1676
karl xi 1660 97
Karl XI 1660-97
 • Förändringar:
  • fjärdepartsräfsten genomdrevs
  • förmyndarräfst
  • grev- och friherreskapen indrogs
  • egendomskonfiskerig
 • Kungligt envälde infördes genom tre riksdagar 1680-93:
   • riksråden blev kungliga råd
   • kollegiecheferna blev presidenter
   • kungen hörde om han ville
   • kungen stiftade lagar
   • kungen ”allom härskande suverän”
karl xi forts
Karl XI forts.
 • Indelningsverket
  • Ekonomiska indelningsverket
   • ekonomisk stabilitet ordnades genom indelning av skatter
    • varje områdes skatter skulle gå till ettvisst ändamål
    • finanserna blev stabila och man visste vilka inkomsterna var
  • Militära indelningsverket
   • gårdarna grupperades (2-6) = rote
   • roten höll en soldat (båtsman) med torp och jord som skulle ge utkomst
   • rusthåll höll ryttare
   • officerare fick boställen
indelningsverket forts
indelningsverket forts.
 • Fördelar:
  • alltid soldater
  • stark hembygdskänsla
  • gott förhållande med officerarna
  • billigt för kronan
 • Nackdelar
  • långsam mobilisering
  • dåligt med övningar
  • armen fick ofta dåligt folk
  • armen åldrades
 • Systemet bestod 200 år
stora nordiska kriget 1700 21
Stora nordiska kriget 1700-21
 • Karl XII 1697-1718
 • Myndig vid 15 års ålder och slottet fattade eld
 • Grannstaterna ville utnyttja situationen och bildade förbund:
  • Karl besegrade DK och vände sig mot Ryssland
  • Efter slaget vid Narva 1700 anföll Karl Polen
  • Efter Polen irrfärder i Östeuropa och förlust i Poltava 1709
karl xii forts
Karl XII forts.
 • fem års vistelse i Turkiet ledde inte till något
 • Stora ofreden 1714-21
  • Ryssland occuperade och ödelade stora delar av Finland
 • Karl återkom och inledde fälttåg mot Norge 1716,1718. Dog vid belägringen av Fredriksstens fästning 1718
 • Fred efter krigen slöts 1721 i Nystad
nystadsfreden 1721
Nystadsfreden1721
 • Sverige-Finland förlorade:
  • Livland, Estland, Ingermanland
  • Kexholms län och sydöstra Finland
   • Gränsen kom i sydost att gå ungefär som idag
 • Konsekvens:
  • gränsen strategiskt svag
  • bekymmersamt med tanke på framtiden
frihetstiden 1719 72
Frihetstiden 1719-72
 • Reaktion mot kungligt envälde Regenterna (Ulrica Eleonora, Fredrik I, Adolf Fredrik) tvingadesavstå makt i etapper och anta:
  • RF 1719
  • RF 1720
  • RO 1723
  • Tryckfrihetsförordningen 1766
 • Maktfördelning enligt följande:
  • Rådet
   • rådet + kung skötte praktisk pol.
   • rådets åsikt bindande
frihetstid forts
frihetstid forts.
 • Ständerna:
  • lagstiftning
  • skatter
  • utrikespolitik
  • försvarspolitik
 • utskottsväsendet viktigt med ”sekreta utskottet” främst
 • rådets sammansättning skulle motsvara ständernas majoritet
 • Partigrupperingar:
  • mössor (fredspolitik)
  • hattar (revanschpolitik)
frihetstiden forts
frihetstiden forts.
 • Hattarnas krig 1741-43 ledde till Åbofreden och gränsen flyttades tll Kymmene älv
 • Försvarspolitiken ändrades:
  • centralfästningar (Sveaborg)
  • skärgårdsflotta skapades
 • Hovpartiet försökte stärka kungens ställning men resultatet blev kungamaktens förnedring
lilla ofreden
Lilla ofreden
 • Finland erövrades under hattarnas krig
  • Begränsad ödeläggelse
  • Befolkningen blev kvar
 • Kejsarinnan Elisabet I utgav ett manifest:
  • Finland bildar självständig stat under ryskt beskydd (förföll)
 • Sverige tvingades välja tronarvinge enligt ryskt diktat (Adolf Fredrik)
frihetstiden forts62
frihetstiden forts.
 • Näringslivet dominerades av merkantilismen (stor export och liten import)
 • annat:
  • Produktplakatet (egna kölar)
  • Jernkontoret (Fagervik Dalsbruk)
  • skogsprodukter (tjära)
  • manufakturer
   • textil
   • porslin
   • glas
   • tobak
frihetstiden
frihetstiden
 • jordbruket
  • fåravel
  • växelbruk
  • dikning
  • plogar
  • potatisodling
  • sockenmagasin
  • storskiftet 1757 senare nyskiftet
livet p 1700 talet
Livet på 1700-talet
 • Merkantilismen och sparivern medförde många förbud och begränsningar:
  • Kläder enligt godkända modeller
   • Inte fransar, broderier, spetsar etc.
   • Inte siden för vanligt folk
   • Endast inhemsk ylle
  • Inte utländska
   • frukter, viner, sylt
  • Inte päls som foder i kappor etc.
  • Inte utländska
   • vagnar och konstföremål etc.
livet forts
Livet forts.
 • Begränsningar för:
  • Kaffe, brännvin, tobak
  • Maträtter och assietter
 • Förbud mot
  • Likkistor i ek och peruker på döda
  • Privata hårfrisörer och livréklädda betjänter
  • Eget ekipage för unga
 • Övervakades av uppsyningsmän och angiverisystem infördes
  • Ledde till puritanism, avundsjuka och missunsamhet
 • Stånden drabbades olika
livet forts66
Livet forts.
 • Många betydelsefulla ändringar:
  • Ny kalender 1753
   • Från 17feb till 1mars
  • 1734 års lag
  • Naturvetenskapliga upptäckter
   • Carl von Linné, Pehr Kalm
   • Gadolin, Celsius, Scheele, Wargentin etc.
   • 23 av de 92 naturliga grundämnen upptäcktes inom riket
  • Tabellkommissionen 1749
  • Grunderna för moderna svenskan i tal och skrift
  • Ekonomiska opposition
   • Anders Chydenius
livet forts67
Livet forts.
 • Annat:
  • Rokokon dominerande stilriktning
   • Kom med slottsbygget från Frankrike
  • Nya inredningar
   • Kakelugn
   • Trägolv, släta innertak, panel, målade tapetväggar (naturmotiv)
   • Lösa beklädda möbler, speglar, specialbord, byråer, sekretär
   • kineserier
  • Nya ord från franskan
   • Inredning
   • Teater etc.
gustavianska tiden 1772 1809
Gustavianska tiden 1772-1809
 • Motsättningar:
  • utrikespolitik
  • partier
  • adel - ofrälse
 • Gustav III statskupp 1772
  • Kungen:
   • styra
   • utrikespol
   • statsfinanser
   • utnämningar
   • sammankalla riksdag
gustav iii forts
Gustav III forts
  • ständerna:
   • lagstiftning med kungen
   • besluta om anfallskrig
   • bevilja nya skatter
 • Gustavs reformer:
   • förbud mot tortyr
   • humaniserad strafflag
   • flera län
   • flera lagmansrätter
   • ny hovrätt
   • religionsfrihetslag 1781
   • brännvinsmonopol
   • försvarsförbättringar
gustav forts
Gustav forts.
 • Missnöjet i landet skulle bekämpas med aktiv utrikespol
 • Gustavs ryska krig 1788-90
  • motgångar
  • Liikalanoten & Anjalaförbundet
  • Danska kriget + royalism =
 • FSA 1789
   • riksrådsantal bestämdes av kungen
   • fick börja anfallskrig
   • monopol på tjänster bort
   • frälsejord fick ägas av alla
gustav iii forts71
Gustav III forts.
 • Fred med Ryssland 1790
  • Inga gränsförändringar
 • Missnöje bland adeln med Gustavs envälde

sammansvärjning och

mord 1792

 • Förmyndarstyrelse under hertig Karl (Reuterholm)
 • I Finland oro inför framtiden
  • Fosterländskhetsrörelser
  • Kulturell uppgång
gustav iv adolf 1797 1809
Gustav IV Adolf1797-1809
 • Europa under omvälvning efter franska revolutionen
 • Napoleon härskade över franska väldet
 • England motståndare

Kontinentalblockaden

 • 1807 Tilsit
  • Napoleon och Alexander
   • Europa delades
   • Sverige med i blockaden
riket spr ngs
Riket sprängs

Finska kriget 1808-09

 • Gustav motarbetade Napoleon
  • Tilsitöverenskommelsen ikraft

Krig

Sverige – Ryssland

 • Kriget gick snöpligt och Finland erövrades
 • I Freden i Fredrikshamn 1809 avskiljdes Finland från Sverige
  • Gräns längs Torneå- Muonio älvar