Assisterende fylkesdirekt r tommy johansen
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

Assisterende fylkesdirektør Tommy Johansen. Stadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet – kan NAV snu strømmen? VBA, 3. november 2011. Skole eller jobb?. I 2008 utgjorde 15-19 åringene 9% av alle personer i alderen 15-74 år Som del av arbeidsstyrken utgjorde disse 5% (2008)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - odessa-cantrell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Assisterende fylkesdirekt r tommy johansen

Assisterende fylkesdirektør Tommy Johansen

Stadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet – kan NAV snu strømmen?VBA, 3. november 2011


Skole eller jobb
Skole eller jobb?

 • I 2008 utgjorde 15-19 åringene 9% av alle personer i alderen 15-74 år

 • Som del av arbeidsstyrken utgjorde disse 5% (2008)

 • 13% jobbet heltid (2008)

 • Andel sysselsatte


Skole eller jobb1
Skole eller jobb?

 • 84% av elever som starter grunnkurs det året de fylte 16, oppnådde studie- eller yrkeskompetanse etter fem år ved de allmennfaglige studieretningene.

 • For dem som starter det året de fyller 17 hadde bare 48% oppnådd sluttkompetanse etter 5 år.

 • 6% av 16 åringene som starter på allmennfag slutter i løpet av 5 år – 37% av 17 åringene.

 • Det samme mønsteret avtegner seg på de yrkesfaglige studieretningene, men det er relativt flere 17 åringer og derav høyere frafallsprosent.


Skole eller jobb2
Skole eller jobb?

 • Gjennomstrømning i videregående opplæring:

  • Gk. 1994: 68%

  • Gk. 1998: 72%

  • Gk. 2002 og 2004: 69%

 • Foreldrebakgrunn og kjønn

  • Gjennomføringsgrad (studie- eller yrkeskompetanse) der foreldre har grunnskole som høyeste utdanningsnivå: 52% for jenter og 40% for gutter

 • Direkte overgang til videregående skole gir lavest frafallSituasjonen p arbeidsmarkedet i hordaland oktober 2011
Situasjonen på arbeidsmarkedet i Hordaland oktober 2011

5.596 ledige (2.2% ledighet)

19 år og under: 1,4% ledighet

20-29 år: 3,4%

Flest ledige innen industri (767), bygg og anlegg (673) og serviceyrker (559)

Høyest relativ etterspørsel etter ingeniører, personer med IKT kompetanse og bygg og anleggskompetanseStadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet kan nav snu str mmen vba 3 november 2011

Situasjonen knyttet til sykefravær i Hordaland pr. 2. kv. 2011

Det legemeldte sykefraværet i Hordaland på 5,8% tilsvarer 621.000 tapte dagsverk....
Trekk og utviklingstrekk p uf reomr det
Trekk og utviklingstrekk på uføreområdet

 • Hordaland: nær 8% av den arbeidsføre delen av befolkningen er ufør

  • 9,5% i landet

  • Kvinneandelen utgjør 58% - landet: 57%

  • Bare Oslo (5,6%), Akershus og Rogaland ligger lavere enn Hordaland

  • Østfold og Telemark ligger høyest med en uføreandel på 12,9%

 • Av nye uførepensjonister kommer 78,8% fra AAP (NAV), 13,3% fra sykepenger og 8% fra ”annet”

 • I gruppen under 35 år er andel uføre menn høyere enn blant kvinnerUngdomsmottaket
Ungdomsmottaket

 • Vårt hovedgrep i forhold til ”Ny Giv”

  • Tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune

 • Gjelder for ungdom i Bergen kommune som avbryter sin utdanning

 • Hovedmål: å sikre alternativt tilbud så tidlig som mulig – hindre tilleggsproblematikk

  • Bruke tid på å finne ut hva ungdommen egentlig ønsker (individuelt/gruppe)

 • Startet 19. september 2011

 • Sentralt plassert i Bergen med 2 årsverk

 • Løpende inntak, dvs. hver mandag

  • 3+3 uker

  • Kapasitet: 15-20 personer


Ungdomsmottaket1

Fokus på :

Kompetanse krav

Fysiske krav

Mobilitetskrav

Etterspørsel

Realitetsorientere

Jobbsøkerkompetanse

Mulige resultater:

Føres tilbake til skolen

Kombinasjonsløsninger skole/NAV

Fast stilling - Vikariat – Engasjement

Blir innaktive

Ungdomsmottaket


Eksempler fra den virkelige verden
Eksempler fra den ”virkelige” verden

Karl Ivar: Samtale mellom oppfølgingstjenesten, far og NAV.

Konklusjon: Finne opplæringsbedrift som passer med fagkretsen

Resultat: Kombinasjonsløsning med praksisplass som kan føre til

lærekontrakt i bedriften, eller tilbake på skolebenken neste skoleår. Går på skole en dag pr. uke

Mona: I samtale med OT på skolen. Neste samtale med OT, far og NAV.

Resultat: Kombinasjonsløsning med utplassering 4 dager pr. uke og en dag på skole. Skal sannsynligvis fullføre skole til neste år.

Trond: Samtale med OT, mor og nav. Trond var skolelei men veldig oppsatt

på å få opplæring i bedrift.

Resultat: Etter 3 uker har vi lykkes med å finne opplæringsbedrift der Trond

var til intervju, gjorde godt inntrykk og har fått plassen.

Truls: Samtale med psykolog og NAV.

Resultat: Kombinasjonsløsning, har startet en dag på skole matteundervisning. Litt usikker på hvilket fag han vil starte med. Har

kontakt med opplæringskontor og bedrifter innen elektro og bygg.