Bokmediet - PowerPoint PPT Presentation

loc
bokmediet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bokmediet PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 76
Download Presentation
Bokmediet
120 Views
Download Presentation

Bokmediet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bokmediet ABI – 19. mars 2013 – HR

 2. Klaffebind: bokbind der overtrekksmaterialetstikker utenfor bokas format og beskytter bokas snitt

 3. Thomas Kingo: Denforordnede nye Kirke-Psalme-Bog (1747) Brun fløyel med sølvspenner Fargetforsatsblad i grønt, orange, brunt og med dekorert gullsnitt

 4. Dyp fals Lav fals Løsrygg

 5. Otabind

 6. Shirtingbind (sjirtingbind): ekstra tjukt papir Skinnbind

 7. Kunstlær: Granitol eller andre skinn-imitasjoner, framstilt av lerret bestrøket med celloloselakk, eller av plast, og preget i skinn- og lærmønster Granitol: et tekstil (bomullsstoff med celloluse-lakkering) som ligner på skinn – er svært slitesterkt

 8. Treplater m.m. Hånd- dekorert fløyel

 9. Bok om slanger Innbundet med slangeskinn

 10. Salomon Telingater, I. T. Tevossian, K. P. Grigorovitsj et al.: Kvalitetsstål i Sovjetunionen (1935) – et teknisk verk om stålproduksjonen i Sovjet og en hyllest til «stålmannen» Stalin Omslag og forside er lagd av stål, bl.a. med Stalins profil innrisset og to kurver som viser produksjonens bratte vekst

 11. Snittdekorasjon: i middelalderen og opp til 1600-tallet ble bokas tittel ofte skrevet på forsnittet og bokas toppsnitt ble ofte dekorert Fra midten av 1600-tallet og langt inn på 1800-tallet finnes det eksempler på snittmalerier, dvs. ornamenter, portretter, landskapsbilder og lignende malt på snittet

 12. Skjulte snittdekorasjoner/-bilder: kan bare ses når bokblokka bøyes slik at bladene ligger i vifteform Dobbelsnitt Trippelsnitt Panoramisk

 13. Ornamenter eller bildemotiver på omslaget, gulldekor osv. Relieffpressing, blindpreg (eng. «embossing»)

 14. Den norske utgaven av Caroline Repchuk og Josephine Martins Vintertreet fra 1998 har blindpreg på de fleste sidene i boka

 15. Valentin Haüy: Essay om de blindes utdannelse (1786) – den første bok som inneholder trykt tekst beregnet for å leses av blinde Bokstaver fra det latinske alfabetet er trykt så hardt på boksidene at de har lagd relieff/dybdevirkning og kan dermed avkodes med fingertuppene

 16. Grangerisering: innklebing av supplerende bildestoff i en bok Navnet kommer fra James GrangersBiographicalHistoryof England (1769)

 17. Garnertbok («livre truffé») Vedlagt autograf, fotografier, tegninger, avisartikler, programoversikter, kart, faksimiler e.l. vedlagt Rebecca Dickson: Jane Austen: An Illustrated Treasury (2008)

 18. Folio: tilsvarer omtrent en side i dagens tabloidaviser

 19. Kollasjoneringsmerker

 20. Dobbeltblad: ei bokside med dobbel sidestørrelse, falset i bokas for- eller toppsnitt F.eks. med en illustrasjon som bør være ekstra stor for å vise mange detaljer

 21. Isaac Newton: Opticks: or, a treatise of the reflections, refractions, inflections and colours of light(1704)

 22. Klenodiebind: bokbind utsmykket med elfenben, sølv- eller gullornamenter og prydet med edelsteiner Disse bokbindene var ofte i større grad gullsmed- og juvelerarbeid enn bokbinderarbeid. I klenodiebind fra middelalderen er det vanlig med hjørnebeslag av metall, og en eller to spenner til å holde boka sammen

 23. Grolier-bokbind: oppkalt etter den franske boksamleren Jean Grolier Innbundet i kalve- eller maroquinskinn, og rikt dekorert og forgylt

 24. Tårebind: bokbind overstrødd med små gullornamenter som ligner på tårer

 25. Le Gascon-bind: rikt dekorert skinnbind, oppkalt etter den franske bokbinderen Le Gascon, ca. år 1620 Le GasconsinnbindingavOfficiumBeataeMariaeVirginis, 1622, (24 x 18 cm)

 26. Fanfarebind: et fransk, barokk bokbind med forsiden dekket av mønster i gull Betegnelsen stammer fra verket Les Fanfares et courvéesabbadesques (1613) som den franske bibliofilen Charles Nodier i 1830 lot innbinde i denne stilen

 27. Speilbind (også kalt holbergbind): har et midtfelt på bokbindets forside, som regel i en annen farge enn resten av bokbindet

 28. Katedralbind: bokbindstil fra 1830-40-årene og som var resultat av datidens gotikk-begeistring Som ornamenter i bøkene ble det brukt arkitekturdetaljer (f.eks. vindusåpninger), rosetter osv., og det ble brukt farger som skulle ligne gotiske glassmalerier

 29. Papirbind: et helbind utført med papir Det kan trykkes før innbindingen, eller det kan klebes som en etikett på bokblokka

 30. «Narrativt bokbind» («reliureparlante») Innbinding der dekorasjonene har tydelig sammenheng med bokas innhold

 31. Med kompass (1592)

 32. Bok-magebind

 33. Bok-kassett (samleboks)

 34. Richard Flanagan: Gould’s Book of Fish: A Novel in Twelve Fish (2001) Trykt med skrift i seks forskjellige farger for å markere at hovedpersonen W. B. Gould ifølge romanen skrev manuset med svært forskjellige typer «blekk»: sitt eget blod (kapitlet i rødt handler blant annet om et mord), med grønn laudanum, osv.

 35. KlenckeAtlas (1660) 1.75 m x 1.9 m

 36. John James Audubon: Birds of America (1827-39) – et flerbindsverk der sidene er så store at svært nøye utførte tegninger av fugler er i dyrenes naturlig størrelse 200 bøker produsert 1065 bilder

 37. Poetry City Marathon av Dave Morice (aka Dr. Alphabet) 10.119 sider «The Biggest, Most Humongous Book of Poetry (Or Anything Else) Ever Published»

 38. Minibøker 0,5 cm x 0,5 cm

 39. Leonard Plukenet: pressedinsects (1690) Den eldste samlingen av insekter i verden

 40. Bøker med presset tang Victoriatiden

 41. Ragnar Hovland: Halve sanninga (1997) – en roman om et trekantdrama

 42. Mike Stilkey: bokryggkunst

 43. Mediet vist fram – ideer til utstillinger

 44. Bokkunstverk og -skulpturer

 45. Marta Minujin: «Babels tårn» 2011 ca. 30.000 bøker

 46. cd-bok

 47. Batteribok