BIAŁYSTOK
Download
1 / 41

BIA?YSTOK - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

BIAŁYSTOK. BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY potencjał – potrzeby - projekty. BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY. ROSJA. MORZE BAŁTYCKIE. LITWA. GDAŃSK. PODLASKIE. B I AŁYSTOK. NIEMCY. BIAŁORUŚ. WARSZAWA. POZNAŃ. LUBLIN. WROCŁAW. UKRAINA. KRAKÓW. RZESZÓW. CZECHY. SŁOWACJA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIA?YSTOK' - obert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bia ystok

BIAŁOSTOCKI

OBSZAR

METROPOLITALNY

potencjał – potrzeby - projekty


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

ROSJA

MORZE BAŁTYCKIE

LITWA

GDAŃSK

PODLASKIE

BIAŁYSTOK

NIEMCY

BIAŁORUŚ

WARSZAWA

POZNAŃ

LUBLIN

WROCŁAW

UKRAINA

KRAKÓW

RZESZÓW

CZECHY

SŁOWACJA


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

POTENCJAŁ

 • rozwinięty system kształcenia ponad-

 • podstawowego i wyższego

 • korzystne warunki przyrodnicze

 • wolne, niezagospodarowane tereny pod

 • inwestycje

 • niskie koszty pracy

 • znaczący w skali kraju potencjał dla

  rozwoju przetwórstwa rolno-

  spożywczego

 • duży udział w populacji ludzi młodych,

  zwłaszcza w wieku produkcyjnym i

  przedprodukcyjnym


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

Bariery w rozwoju obszaru metropolitalnego

 • inicjatywa rządu zmierzająca do odebrania statusu metropolitalnego

  trzem obszarom metropolitalnym

 • dokumenty rządowe nie stwarzają szans na sprawne wykorzystanie

  środków strukturalnych

 • układ komunikacyjny nie dostosowany do pełnienia funkcji

  metropolitalnych

 • ograniczenia wynikające z obszarów Natura 2000


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

ŚRODOWISKO NATURALNE

 • Województwo podlaskie zajmuje obszar ponad 20000 km2, co stanowi 6,5% powierzchni Polski.

 • Zachowały się tutaj:

 • duże kompleksy leśne - Puszcze:

  Białowieska, Knyszyńska i

  Augustowska,

 • dolina Narwi - zabagniona z silnie

  rozbudowanym systemem koryt

  rzecznych,

 • malownicza dolina Bugu o dużych

  walorach krajobrazowych,

 • najbardziej naturalne w Europie

  Środkowej Bagna Biebrzańskie,

 • malowniczy polodowcowy krajobraz

  północnej Suwalszczyzny.


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

Województwo podlaskie

Obszar Natura 2000

Ostateczna lista wyznaczająca

obszary Natura 2000

Powinna być konsekwencją

Zaplanowanego wcześniej układu

Komunikacyjnego w województwie.

Plan lub projekty przedsięwzięć

o potencjalnym bezpośrednim lub

pośrednim wpływie na stan obszaru

Natura 2000 podlega ocenie

dokonywanej na podstawie

ustawy – Prawo ochrony środowiska.


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KOMUNIKACJA - PROJEKTY

 • Układ komunikacyjny

 • w województwie podlaskim

 • niedostosowany do obszaru

  metropolitalnego

 • Krajowa 8 - Nr S 8, obsługująca ciąg

  drogowy "Via Baltica„

 • Krajowa 19 – Nr S 19 - prowadząca z

  Białegostoku do Lublina i dalej do

  Rzeszowa


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KOMUNIKACJA - PROJEKTY

Infrastruktura drogowa w rejonie aglomeracji

białostockiej na tle środowiska przyrodniczego


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KOMUNIKACJA - PROJEKTY

Schemat docelowego układu komunikacyjnego

Białegostoku


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KOMUNIKACJA - PROJEKTY

VIA BALTICA

Szlak komunikacyjny łączący Europę północną z południową i zachodnią.

W Polsce miałaby przebiegać od polsko-litewskiego przejścia w Budzisku do Warszawy. Via Baltica to najkrótsza droga łącząca Finlandię z centralną Europą poprzez trzy kraje nadbałtyckie – Litwę, Łotwę, Estonię.


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KOMUNIKACJA - PROJEKTY

RAIL BALTICA

Transeuropejski Kolejowy

Korytarz Transportowy I

Linia kolejowa E75

Warszawa-Białystok-Suwałki

(Kowno-Ryga-Tallin)


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KOMUNIKACJA - PROJEKTY

RAIL BALTICA

w województwie podlaskim

 • Głównym węzłem kolejowym

  województwa jest jego stolica.

 • Przez Białystok przebiega

  międzynarodowa linia kolejowa

  Warszawa- Białystok-Wilno-Petersburg


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KOMUNIKACJA - PROJEKTY

 • Białostocka Kolej Metropolitalna

 • Celem projektu jest wykorzystanie

 • istniejących linii kolejowych

 • do obsługi ruchu miejskiego

 • i powiązanie Szybkiej Kolei Miej-

 • Skiej z siecią dróg i tras miejskiej komunikacji zbiorowej w układzie metropolitalnym.

 • I etap – wykorzystanie linii kolejowych na trasach: Kuriany – Białystok – Bacieczki (dł. ok. 23 km), Kuriany – Bacieczki – Lewickie (dł. ok. 21 km)

 • Koszt: 150 mln PLN

 • Lata realizacji 2007 - 2013


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KOMUNIKACJA - PROJEKTY

 • Budowa tymczasowego lotniska na terenie Krywlan

 • Zakres:

 • Zakres - pas startowy o długości 1300 m, drogi kołowania, płyta postojowa dla samolotów, oświetlenie, niezbędne urządzenia nawigacyjne, terminal pasażerski

 • Lata realizacji 2006 - 2007


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KOMUNIKACJA - PROJEKTY

Projekty drogowe współfinansowane ze środków UE


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

Przykłady projektów zrealizowanych ze środków UE

1. Budowa tunelu na obwodnicy wokół Białegostoku

2. Budowa układu drogowego w rejonie tunelu w Białymstoku

3. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej okolic Białegostoku

4. Budowa skrzyżowania ulic Baranowickiej i Plażowej w Białymstoku


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KOMUNIKACJA - PROJEKTY

Budowa tunelu na obwodnicy

wokółBiałegostoku

– projekt zrealizowany

 • Projekt współfinansowany

  z programu PHARE SSG 2000

 • Kwota dofinansowania ze środków

  UE 4 320 000 EUR

 • Całkowity koszt projektu

  13 018 991 EUR

 • Projekt realizowany

  w latach 2001 - 2004


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

 • Przykłady projektów realizowanych ze środków UE

 • Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – etap I

 • Poprawa jakości wody w mieście Białystok

 • 3. Budowa głównych ulic na osiedlu Bacieczki (ul. Hugo Kołłątaja i Herberta) w Białymstoku

 • 4. Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Europejskiego Funduszu Społecznego 2005 - 2006


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KOMUNIKACJA - PROJEKTY

Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego

miasta Białegostoku - Etap I i II

 • Etap I realizowany w ramach ZPORR 2004 – 2006

 • Cel:

 • Podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasażerów

 • autobusowego transportu zbiorowego w centrum Białegostoku

  Etap I – lata realizacji 2005 – 2007

 • wartość projektu 71,1 mln PLN,

 • dofinansowanie 42,645 mln PLN,

 • zakres 43 szt. nowych autobusów oraz modernizacja głównych ciągów

  komunikacyjnych w mieście: ul. Kopernika, Zwierzynieckiej, 11-Listopada,

  Skłodowskiej, Kalinowskiego i Liniarskiego

  Etap II - lata realizacji 2007-2009

 • wartość projektu 70 mln PLN,

 • zakres 47 szt. Nowych autobusów i modernizacja głównych ciągów

  komunikacyjnych w mieście: ul. Sienkiewicza, Wasilkowska, Produkcyjna,

  Antoniukowska, Antoniuk Fabryczny i Knyszyńska


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

ŚRODOWISKO NATURALNE - PROJEKTY

Poprawa jakości wody

w mieście Białystok

W projekcie zgrupowane zostały trzy zadania inwestycyjne z zakresu poprawy jakości wody pitnej i modernizacji oczyszczalni ścieków.

 • Projekt współfinansowany z

  funduszu ISPA

 • Kwota dofinansowania ze środków

  UE 256 960 EUR

 • Całkowity koszt projektu

  18 316 000 EUR

Budynek ozonowania wstępnego w SUW Jurowce


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

 • Przykłady projektów planowanych do realizacji ze środków UE

 • Trasa Generalska

 • 2. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

 • 3. Europejskie Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska

 • 4. Stacja Kultura

 • 5. Rekonstrukcja barokowych ogrodów Branickich

 • 6. Rewitalizacja

 • 7. Infrastruktura sportowa o znaczeniu ponadregionalnym


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KOMUNIKACJA - PROJEKTY

Trasa Generalska

Podstawowym założeniem projektu jest budowa korytarza komunikacyjnego przebiegającego ulicami miasta Białegostoku i łączącego drogę krajową nr 8 z drogą krajową nr 19 do Lublina oraz drogą krajową nr 65 w kierunku przejścia drogowego w Bobrownikach

I etap – Ulica Maczka od 1000-lecia PP do ul. Produkcyjnej będzie miała dwie jezdnie, nowy chodnik i ścieżkę rowerową oraz nowe oświetlenie. Podobne parametry będzie mieć ul. 1000-lecia PP od granic miasta do ul. Maczka.

II etap – ul. Andersa zostanie przedłużona do Zaścianek. Trasa będzie biec najpierw ulicą 27 Lipca do ul. Zacisze, a od tego skrzyżowania powstanie nowy 4,5 kilometrowy odcinek drogi.


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KOMUNIKACJA - PROJEKTY

Trasa Generalska


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KOMUNIKACJA - PROJEKTY

 • Trasa Generalska- skrzyżowanie ulicy Gen. Maczka, Lodowej oraz ulicy Oliwkowej

 • jezdnia zawiśnie na specjalnych linach,

 • skrzyżowanie będzie bezpieczne i bezkolizyjne


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

ŚRODOWISKO NATURALNE - PROJEKTY

 • Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

 • Projekt planowany do wsparcia z Funduszu Spójności

 • Cel:

 • kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie

  Aglomeracji białostockiej

 • Zadania:

 • Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów,

 • Budowa segmentu rozdrabniania materiałów budowlanych z rozbiórki

  typu gruz, beton, cegły

 • Budowa segmentu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych

  i zużytego sprzętu AGD,

 • Zamknięcie i rekultywacja istniejących pól składowych,

 • Przygotowanie nowego pola składowego,

 • Budowa segmentu segregacji mechanicznej odpadów,

 • Budowa segmentu ostatecznego unieszkodliwiania odpadów


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KULTURA - PROJEKTY

Europejskie Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska

 • Koszt – około 70 mln zł

 • Realizacja 2006-2009


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KULTURA - PROJEKTY

Europejskie Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KULTURA - PROJEKTY

„Stacja Kultura”

 • Zasadniczym celem projektu jest przekształcenie funkcji dotychczasowych na potrzeby miejskich placówek kulturalnych- stworzenie centrum rekreacyjnego i kulturalnego.

 • Koszt I etapu – 18 mln zł

 • Realizacja 2007-2013


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KULTURA - PROJEKTY

„Stacja Kultura”


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

KULTURA - PROJEKTY

Rekonstrukcja barokowych

ogrodów Branickich

 • Projekt przewiduje rekonstrukcję 4 fontann usytuowanych w barokowym Ogrodzie Branickich w Białymstoku.

 • Wartość projektu – 4,5 mln zł

 • Lata realizacji 2007-2009


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

REWITALIZACJA - PROJEKTY

Rewitalizacja

 • 1. „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku”

 • 2 Rewitalizacja części Osiedla Bojar o najwyższych wartościach kulturo-

 • wych

 • 3. Rewitalizacja terenów w dolinie rzeki Białej i Bażantarki, w tym

 • i terenów dojlidzkich

 • 4. Rewitalizacja obszaru Śródmieścia

 • Rewitalizacja zespołu zieleni zabytkowej i Parku Planty

 • 6. Tereny poprzemysłowe przy ul. Augustowskiej


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

REWITALIZACJA - PROJEKTY

Rewitalizacja

 • Wyznaczenie terenów do rewitalizacji

 • Powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji

 • Uchwalenie Lokalnego Programu

  Rewitalizacji

Rewitalizacja Osiedla Bojar – części

Miasta o najwyższych wartościach

kulturowych


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

REWITALIZACJA - PROJEKTY

Rewitalizacja I Etap

 • „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku”

  Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zakresu, jak i wzrostu udzielanej pomocy przez Środowiskowy Dom Rodzinny „Nasz Dom”.

  W efekcie będzie możliwe objęcie kompleksową opieką większej liczby dzieci / młodzieży i ich rodzin oraz podniesienie jakości udzielanej pomocy.

 • wartość projektu – 2 mln PLN

 • lata realizacji 2006-2007


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

REWITALIZACJA - PROJEKTY

Tereny poprzemysłowe przy ul. Augustowskiej


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

 • Infrastruktura sportowa o znaczeniu ponadregionalnym

 • Stadion piłkarski w regionie północno – wschodniej Polski

 • Budżet projektu 50 000 000 PLN

 • Realizacja 2006 – 2011 r.

 • Budowa Podlaskiego Centrum Szkolenia Piłkarskiego

 • Budżet projektu 18 000 000 PLN

 • Realizacja 2006 – 2010 r.

 • Budowa Centrum lekkoatletycznego „Zwierzyniec” w oparciu o istniejący stadion

 • Budżet projektu 25 000 000 PLN

 • Realizacja 2006 – 2010 r.


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

 • Stadion piłkarski w regionie północno – wschodniej Polski

 • Modernizacja stadionu piłkarskiego mająca na celu spełnianie przez obiekt wymogów

 • do organizowania meczy piłkarskich rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.

  Zakres:

 • Modernizacja trybun,

 • Modernizacja infrastruktury wokół obiektu,

 • Montaż zadaszenia i realizacja oświetlenia stadionu,

 • Modernizacja płyty boiska (realizacja podgrzewania płyty boiska),

 • Budowa zaplecza (szatnie, pomieszczenia dla mediów, parkingi itp.).


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

DOŚWIADCZENIA

Doświadczenia Miasta Białystok

Zestawienie środków pozyskanych przez Miasto Białystok z zewnętrznych

źródeł finansowania w latach 2004 – 2005 (w mln zł)


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

DOŚWIADCZENIA

Doświadczenia Miasta Białystok

Struktura finansowania projektów w poszczególnych programach

w latach 2004 – 2006 (w mln zł)

PHARE

ZPORR

ISPA


Bia ystok

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

DOŚWIADCZENIA

Bariery w pozyskiwaniu środków unijnych:

 • Brak przejrzystości i niezmienności kryteriów,

 • Brak możliwości kompleksowej realizacji projektów (w przypadku inwestycji

  złożonych konieczność aplikowania do wielu programów),

 • Kosztowne i skomplikowane procedury aplikacyjne,

 • Długie procedury związane z wdrażaniem projektów unijnych,

 • Skomplikowana: sprawozdawczość, rozliczanie projektów, zasady

  finansowania i kwalifikowalności,

 • Niekorzystny algorytm podziału środków w latach 2004 – 2006,

 • Dokumenty rządowe - nie stwarzają szansy rozwoju metropoliom

  z terenów Wschodniej Polski.


Bia ystok

Urząd Miejski w Białymstoku

Dziękujemy za uwagę

Urząd Miejski w Białymstoku

15-950 Białystok, ul. Słonimska 1

tel. (85) 878-60-00, fax: (085) 878-60-00

www.bialystok.pl


ad