Studenckie poradnie prawne
Download
1 / 85

Studenckie Poradnie Prawne - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Studenckie Poradnie Prawne. Podsumowanie działalności za rok akademicki 2012/2013. Poradnie w Polsce 2003-2012. Gdańsk. Olsztyn. Szczecin. Białystok. Toruń. Rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010 25 poradni w 15 miastach. Poznań. Warszawa. Słubice. Łódź. Wrocław. Lublin. Gdynia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Studenckie Poradnie Prawne' - oren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Studenckie poradnie prawne

Studenckie Poradnie Prawne

Podsumowanie działalności za rok akademicki 2012/2013


Poradnie w polsce 2003 2012
Poradnie w Polsce 2003-2012

Gdańsk

Olsztyn

Szczecin

Białystok

Toruń

Rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010

25 poradni w 15 miastach

Poznań

Warszawa

Słubice

Łódź

Wrocław

Lublin

Gdynia

Opole

Rok akademicki 2004/2005

21 poradni w 15 miastach

Gdańsk

Gdańsk

Gdańsk

Gdańsk

Katowice

Gdańsk

Rok akademicki 2005/2006

23 poradnie w 15 miastach

Rok akademicki 2003/2004

17 poradni w 14 miastach

Kraków

Rzeszów

Olsztyn

Olsztyn

Olsztyn

Olsztyn

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Białystok

Białystok

Białystok

Białystok

Szczecin

Białystok

Toruń

Toruń

Toruń

Toruń

Toruń

Rok akademicki 2006/2007

24 poradnie w 15 miastach

Rok akademicki 2012/2013

25 poradni w 16 miastach

Poznań

Poznań

Poznań

Poznań

Poznań

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Słubice

Słubice

Słubice

Słubice

Słubice

Łódź

Łódź

Łódź

Łódź

Łódź

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Lublin

Lublin

Lublin

Lublin

Wrocław

Lublin

Opole

Opole

Opole

Opole

Opole

Katowice

Katowice

Katowice

Katowice

Katowice

Kraków

Rzeszów

Kraków

Kraków

Kraków

Rzeszów

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Rzeszów


Poradnie w polsce
Poradnie w Polsce

Białystok - Uniwersytet w Białymstoku

Białystok - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica

Gdańsk - Uniwersytet Gdański

Gdynia - Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji

Katowice - Uniwersytet Śląski

Kraków - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

Kraków - Uniwersytet Jagielloński

Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie

Łódź - Uniwersytet Łódzki

Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Opole - Uniwersytet Opolski

Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski

Słubice - Collegium Polonicum

Szczecin - Uniwersytet Szczeciński

Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Warszawa - Fundacja AcademiaIuris

Warszawa - Akademia Leona Koźmińskiego

Warszawa - WPK Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Warszawa - WPiA Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Warszawa - Uniwersytet Warszawski

Warszawa - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

Warszawa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Wrocław - Uniwersytet Wrocławski


Poradnie spe niaj ce standardy
Poradnie spełniające standardy

 • Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB)

 • Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku (UG)

 • Klinika Porad Prawnych w Gdyni (Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji)

 • Studencka Poradnia Prawna w Katowicach (UŚ)

 • Studencka Poradnia Prawna w Krakowie (UJ)

 • Studencka Poradnia Prawna w Krakowie (Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego)

 • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL)

 • Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS)

 • Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi (UŁ)

 • Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UWM)

 • Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Opolu (UO)

 • Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu (UAM)

 • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie (URz)

 • Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach

 • Centrum Edukacji Prawnej – „Studencka Poradnia Prawna” w Szczecinie (USz)

 • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu (UMK)

 • Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (Akademia Leona Koźmińskiego)

 • Fundacja AcademiaIuris w Warszawie (FAI)

 • Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie (UW)

 • Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSHiP im. R. Łazarskiego)

 • Studenckie Biuro Porad Prawnych w Warszawie (WSZiP im. H. Chodkowskiej)

 • Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu (UWr)


Rok akademicki 2012 2013 dzia alno ci poradni w liczbach
Rok akademicki 2012/2013 działalności poradni w liczbach

 • 11 127 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2012 do czerwca 2013;

 • najwięcej – 3102 spraw przyjęła Fundacja AcademiaIurisw Warszawie;

 • najmniej – 6 Studencka Klinika Porad Prawnych, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni;

 • najczęściej – w ok. 29 proc. przypadków (3241 sprawy) klienci zgłaszali się do poradni o pomoc w sprawach cywilnych;

 • w poradniach działało 1965 studentów i 253 pracowników dydaktycznych;

 • jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 8 studentami;

 • na jednego studenta przypadało średnio 6 spraw.


W por wnaniu z poprzednim rokiem akademickim
W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim…

… liczba spraw spadła o 17 proc.,

… spadek liczby spraw dotyczył przede wszystkim porad z zakresu prawa cywilnego – spadek o ok. 25 proc.,

… liczba studentów wzrosła o 6 proc.,

… liczebność personelu naukowego wzrosła o 7,6 proc.


W por wnaniu z poprzednimi latami
W porównaniu z poprzednimi latami…

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2003-2013


Ile spraw zosta o przyj tych przez poradnie
Ile spraw zostało przyjętych przez poradnie?

Łącznie: 11 127


Ilu student w dzia a o w poradniach
Ilu studentów działało w poradniach?

Łącznie: 1 965


Ilu pracownik w naukowych dzia a o w poradniach
Ilu pracowników naukowych działało w poradniach?

Łącznie: 235


Rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie
Rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie

 • Karne (tymczasowo aresztowani, wykroczenia);

 • Ogólne z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa zobowiązań i rzeczowego);

 • Rodzinne (rozwody, alimenty, ustalenie ojcostwa itp.);

 • Spadkowe;

 • Związane z pracą, ubezpieczeniami społecznymi i bezrobociem;

 • Związane ze świadczeniami z pomocy społecznej;

 • Dotyczące prawa i postępowania administracyjnego;

 • Z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego (w tym: eksmisje, sprawy bezdomnych);

 • Z dziedziny prawa finansowego (podatki, zadłużenia, kredyty itp.);

 • Związane z przemocą wobec kobiet;

 • Z dziedziny praw uchodźców i cudzoziemców;

 • Związane z prawami osób niepełnosprawnych;

 • Dotyczące kontaktów ze służbą zdrowia (w tym błędy w sztuce itp.);

 • Z zakresu pomocy organizacjom pozarządowym (NGO – szeroko rozumiana pomoc ekspercka i poradnicza);

 • inne.


Podzia spraw ze wzgl du na rodzaje
Podział spraw ze względu na rodzaje

Łącznie 2011/2012: 13 379

Łącznie 2012/2013: 11 127


Sprawy karne
Sprawy karne

 • Przykładowe sprawy:

 • sporządzanie pism w zakresie postępowania karnego (np. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, apelacje, kasacje, wydanie wyroku łącznego);

 • środki zapobiegawcze (warunki, uchylenie);

 • wykonywanie kary (odroczenia, zwolnienia, przerwy, zawieszenia, przeniesienie do innego zakładu karnego, widzenia, cenzura korespondencji osadzonych), pomoc postpenitencjarna;

 • wykładnia przepisów prawa karnego;

 • przygotowanie linii obrony dla klienta poradni;

 • uprawnienia policji, doprowadzenie do izby wytrzeźwień;

 • dopuszczalność wniosków osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;

 • zagadnienia możliwości wykonywania kary w RP po skazaniu w innym państwie UE.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)


Sprawy z zakresu og lnej problematyki prawa cywilnego
Sprawy z zakresu ogólnej problematyki prawa cywilnego

 • Przykładowe sprawy:

 • umowy cywilnoprawne - analizy umów zawieranych przez klientów poradni, sporządzanie, treść i wykonanie, prawa i obowiązki stron, wady oświadczeń woli, niewykonanie i nienależyte wykonanie określonych umów, odstąpienia od umowy;

 • pisma procesowe, w tym na temat kosztów sądowych (wysokość, zwolnienia);

 • terminy w postępowaniu cywilnym;

 • odszkodowania i zadośćuczynienia;

 • immisje;

 • nieruchomości (np. służebności, ochrona posiadania, postępowania wieczystoksięgowe);

 • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (egzekucje komornicze);

 • przedawnienia;

 • upadłość konsumencka.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)


Sprawy rodzinne
Sprawy rodzinne

 • Przykładowe sprawy:

 • rozwodowe i dotyczące separacji (przede wszystkim pozwy w tym zakresie oraz małżeńskie zagadnienia majątkowe po ustaniu małżeństwa);

 • ubezwłasnowolnienia;

 • ustanowienie, ograniczenie i pozbawianie władzy rodzicielskiej;

 • ustalanie lub zaprzeczania ojcostwa;

 • tematyka przysposobienia, opieki i kurateli (w tym także w odniesieniu do cudzoziemców);

 • alimentacja (przesłanki, ustalanie, podwyższanie, obniżanie, zaliczki alimentacyjne).

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2011/2013)


Sprawy spadkowe
Sprawy spadkowe

 • Przykładowe sprawy:

 • doradztwo w sporządzaniu testamentów;

 • zasady dziedziczenia ustawowego (w szczególności kwestie zachowku) oraz testamentowego (otwarcie, odrzucenie, unieważnienie testamentu);

 • określenie osób uprawnionych do nabycia spadku (w tym zagadnienie osób niegodnych);

 • wydziedziczenia;

 • zakres majątku wchodzącego w skład masy spadkowej, kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe, wycena majątku spadkowego;

 • zabezpieczenie przed długami spadkowymi;

 • postępowania spadkowe (przyjęcie, odrzucenie, zrzeczenie się spadku, wnioski o stwierdzenie nabycia, dział spadku, zbycie udziałów).

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)


Sprawy zwi zane z prac i bezrobociem
Sprawy związane z pracą i bezrobociem

 • Przykładowe sprawy:

 • zawieranie umów o pracę (ustalanie istnienia stosunku pracy);

 • spory między pracownikiem a pracodawcą (pozew o zapłatę wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenia);

 • świadczenia pracownicze (praca w godzinach nadliczbowych, premie, dodatki, nagrody i odprawy, wypadek w czasie delegacji);

 • uprawnienia osób skierowanych do wykonywania pracy z zakładu karnego;

 • świadczenia pracownicze dla Polaków wykonujących zatrudnienie w krajach UE;

 • emerytury i renty (podstawy uzyskania uprawnień, świadczenia górnicze i wyjątkowe, przeliczenie emerytur);

 • relacje z ZUS i Urzędem Pracy;

 • mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)


Studenckie poradnie prawne

Sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznej

 • Przykładowe sprawy:

 • zasady przyznawania zasiłków z pomocy społecznej;

 • nabywanie praw do rent socjalnych;

 • kontakty klientów poradni z ośrodkami pomocy społecznej w tym odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłków i rent;

 • kwestie zasiłków oraz dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych;

 • ośrodki pomocy społecznej - zasady uzyskanie miejsca, zwolnienie z opłat za pobyt.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)


Sprawy z zakresu prawa i post powania administracyjnego
Sprawy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

 • Przykładowe sprawy:

 • decyzje administracyjne (podstawy wydawania, zasady zaskarżania, odwołania do organów wyższej instancji, WSA, SKO, kasacje do NSA);

 • postępowania administracyjne (prawa stron, koszty, skargi na bezczynność) i egzekucyjne w administracji;

 • ewidencja ludności i sprawy meldunkowe;

 • zagospodarowanie przestrzenne (warunki, wywłaszczenia i związane z tym odszkodowania);

 • pozwolenia, zezwolenia i licencje (m.in. prowadzenie usług taksówkarskich, handel uliczny, broń);

 • prawo do rekompensaty za mienie zabużańskie;

 • uprawnienia kontrolera biletów.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)


Sprawy z zakresu prawa lokalowego i sp dzielczego
Sprawy z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego

 • Przykładowe sprawy:

 • eksmisje (podstawy, koszty, wstrzymanie, uprawnienia prawowitych lokatorów);

 • lokale zastępcze, socjalne, komunalne, służbowe i zakładowe (zakres osób uprawnionych do ich otrzymania, koszty, rozliczenia);

 • przekształcenia uprawnień do lokalu;

 • spółdzielnie mieszkaniowe (wysokość zaległości w opłatach, waloryzacja wkładu);

 • relacje pomiędzy członkami a władzami spółdzielni (unieważnienie uchwał zarządu).

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)


Sprawy finansowe
Sprawy finansowe

 • Przykładowe sprawy:

 • ogólne podatkowe, w tym: obowiązki podatników, powstanie obowiązku podatkowego, uprawnienia do ulg, nadpłaty, zwrot nienależnie zapłaconych kwot i zagadnienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe;

 • opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania zatrudnienia za granicą;

 • finansowe zabezpieczenia nieruchomości (deklaracja wekslowa a weksel in blanco, przewłaszczenie na zabezpieczenie);

 • naliczenie odsetek karnych przez bank w związku z przekroczeniem limitu debetowego.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/20123)


Sprawy zwi zane z przemoc wobec kobiet
Sprawy związane z przemocą wobec kobiet

 • Przykładowe sprawy:

 • przemoc fizyczna i psychiczna;

 • znęcanie się nad członkami rodziny;

 • informacje na temat instytucji służących pomocą.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)


Sprawy zwi zane z prawami uchod c w i cudzoziemc w
Sprawy związane z prawami uchodźców i cudzoziemców

 • Przykładowe sprawy:

 • formy ochrony prawnomiędzynarodowej na terytorium Polski (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany);

 • tytuły prawne do pobytu w Polsce (zgoda na zamieszkanie na czas oznaczony, zgoda na osiedlenie się, zgoda na pobyt rezydenta długoterminowego WE);

 • nadanie obywatelstwa polskiego;

 • prawa cudzoziemców w czasie ich pobytu w Polsce (łączenie rodzin, nabywanie nieruchomości);

 • ochrona prześladowanego dziecka z powodu faktu, że jego ojczymem jest obywatel Niemiec.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)


Sprawy zwi zane z prawami os b niepe nosprawnych
Sprawy związane z prawami osób niepełnosprawnych

 • Przykładowe sprawy:

 • zmiana stopnia niepełnosprawności;

 • odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 • możliwość uzyskania mieszkania położonego na niższej kondygnacji;

 • warunki uzyskania karty parkingowej przez osoby niepełnosprawne.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)


Sprawy zwi zane ze s u b zdrowia
Sprawy związane ze służbą zdrowia

 • Przykładowe sprawy:

 • odpowiedzialność lekarzy za błędy w sztuce lekarskiej – zagadnienia odszkodowawcze;

 • relacje klientów poradni z Narodowym Funduszem Zdrowia;

 • reklamacje usług medycznych;

 • więzienna służba zdrowia;

 • prawne aspekty eksperymentu medycznego.

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)


Sprawy zwi zane z pomoc organizacjom pozarz dowym ngo
Sprawy związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO)

Przykładowe sprawy:

Pomoc ze strony poradni polega przede wszystkim na wyjaśnianiu zasad działalności organizacji pozarządowych czy też możliwości ich udziału w postępowaniach jako strona społeczna.


Sprawy inne
Sprawy inne

 • Przykładowe sprawy:

 • skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

 • skargi konstytucyjne;

 • występowanie studentów poradni jako kuratorów w postępowaniach;

 • prawo kanoniczne („kościelne” unieważnienie małżeństwa);

 • założenie i prowadzenie działalności gospodarczej, także na terenie państw członkowskich UE;

 • tłumaczenie na język polski zagranicznych pism sądowych i dokumentów urzędowych;

 • prawo prasowe (zagadnienia sprostowania i odszkodowań);

 • odpowiedzialność dyscyplinarna prawników;

Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)


Studencka poradnia prawna w bia ymstoku uniwersytet w bia ymstoku
Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku)

Spraw łącznie: 603

Studentów: 72

Opiekunów: 12

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Organizacja kolejnej edycji Centrum Praktyk Sądowych wraz z finalnymi symulacjami.

 • Organizacja spotkania podsumowującego pracę poradni połączonego z walnym zgromadzeniem członków Studenckiej Poradni Prawnej.

 • działalność wewnętrzna (szkolenia techniczne, historyczne oraz z zakresu udzielania porad, w tym metod interaktywnych).


Studencka poradnia prawna w bia ymstoku uniwersytet w bia ymstoku 2003 2013
Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2003-2013


Centrum informacji administracyjnej wy sza szko a administracji publicznej w bia ymstoku
Centrum Informacji Administracyjnej Białymstoku) 2003-2013(Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku)

Spraw łącznie: 19

Studentów: 18

Opiekunów: 5

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Dyżury w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

 • Przygotowanie nowych scenariuszy w ramach programu „Prawo na co dzień”.

 • Prowadzenie zajęć „Street Law” w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa Podlaskiego.

 • Prowadzenie zajęć „Street Law” podczas „Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki”.

 • Organizacja 4 edycji akcji społecznej „Chwila nieuwagi – konsekwencje do końca życia” .

 • Przygotowanie nowej strony internetowej oraz materiałów promocyjnych.


Centrum informacji administracyjnej wy sza szko a administracji publicznej w bia ymstoku 2003 2013
Centrum Informacji Administracyjnej Białymstoku) 2003-2013(Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku) 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba spraw w latach 2003-2013

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013


Studencka uniwersytecka poradnia prawna w gda sku
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku Białymstoku) 2003-2013

Spraw łącznie: 411

Studentów: 185

Opiekunów: 9

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • II nagroda w konkursie na projekt organizowany w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

 • Podpisanie rocznej umowy o współpracy z Fundacją Magis w Gdyni.

 • Szkolenia z zakresu metodyki pisania opinii prawnych prowadzone przez Opiekunów sekcji.

 • Reklama Poradni (ulotki i plakaty reklamowe porozwieszana na wszystkich wydziałach, bibliotekach i innych jednostkach organizacyjnych UG, reklama naboru na wydziałowych ekranach).

 • Stworzenie nowej sekcji prawa podatkowego w ramach działalności SUPP.

 • Przyjmowanie spraw drogą e-mailową .


Studencka uniwersytecka poradnia prawna w gda sku 2003 2013
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku Białymstoku) 2003-2013 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2003-2013


Studencka klinika porad prawnych szko a wy sza prawa i dyplomacji w gdyni
Studencka Klinika Porad Prawnych Białymstoku) 2003-2013Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni

Spraw łącznie: 6

Studentów: 5

Opiekunów: 2


Studencka klinika porad prawnych szko a wy sza prawa i dyplomacji w gdyni 2011 2012
Studencka Klinika Porad Prawnych Białymstoku) 2003-2013Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 2011 - 2012

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2011-2013

Liczba spraw w latach 2011-2013


Studencka poradnia prawna ko o naukowe w katowicach
Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach Białymstoku) 2003-2013

Spraw łącznie: 780

Studentów :111

Opiekunów: 10

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Utworzenie Sekcji Praw Zwierząt świadczącej pomoc prawną organizacjom zajmującym się prawami zwierząt.

 • Współpraca w ramach Street Law.

 • Utworzenie punktu zamiejscowego w Chorzowie.


Studencka poradnia prawna ko o naukowe w katowicach 2003 2013
Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach Białymstoku) 2003-2013 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2003-2013


Studencka poradnia prawna krakowskiej akademii im andrzeja frycza modrzewskiego
Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

Spraw łącznie: 150

Studentów: 52

Opiekunów: 6

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Przedłużenie porozumienia z Aresztem Śledczym.

 • Wygrana w konkursie na najlepszą symulację sądową.

 • Organizacja konferencji „Współczesne problemy prawa pracy – kryteria zróżnicowania pracowników”.

 • Rozpoczęcie współpracy z Krakowską Telewizją Internetową, w sprawie emitowania programu o tytule roboczym „Student radzi…”, w którym to będziemy odpowiadać na problemy prawne jakie najczęściej pojawiają się w naszej poradni. Pierwszy odcinek zaplanowany jest na drugą połowę października i ma dotyczyć zachowku.


Studencka poradnia prawna krakowskiej akademii im andrzeja frycza modrzewskiego w latach 2009 2013
Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w latach 2009-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2009-2013

Liczba spraw w latach 2009-2013


Uniwersytecka poradnia prawna w krakowie
Uniwersytecka Poradnia Prawna Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Spraw łącznie: 727

Studentów: 44

Opiekunów: 13

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Wizyta w Poradni delegacji z Czech.

 • Wizyta w Poradni delegacji z Albanii.

 • Wskazanie kandydatów na kuratorów w 48 sprawach.


Uniwersytecka poradnia prawna w krakowie 2003 2013
Uniwersytecka Poradnia Prawna Frycza-Modrzewskiego w Krakowie 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2003-2013


Uniwersytecka poradnia prawna w lublinie kul
Uniwersytecka Poradnia Prawna Frycza-Modrzewskiego w Lublinie (KUL)

Spraw łącznie: 248

Studentów: 114

Opiekunów: 4


Uniwersytecka poradnia prawna w lublinie kul 2003 2013
Uniwersytecka Poradnia Prawna Frycza-Modrzewskiego w Lublinie (KUL) 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba spraw w latach 2003-2013

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013


Uniwersytecka studencka poradnia prawna w lublinie umcs
Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) Frycza-Modrzewskiego

Spraw łącznie: 198

Studentów: 32

Opiekunów: 7

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Pozyskanie dodatkowego pomieszczenia do spotkań z klientami (Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna została przeniesiona na Wydział Prawa i Administracji).

 • Przygotowanie przez studentów Poradni dla lubelskich licealistów prezentacji na temat praw i obowiązków po ukończeniu osiemnastego roku życia pt. „18-tka i co dalej?”

 • Podpisanie porozumienia pomiędzy Kołem Naukowym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Lublin a Uniwersytecką Studencką Poradnia Prawną na WPiA UMCS o współpracy przy realizacji projektu Street Law.

 • Finalizowanie prac nad utworzeniem nowej Sekcji Mediacji i Negocjacji.


Uniwersytecka studencka poradnia prawna w lublinie umcs 2003 2013
Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) Frycza-Modrzewskiego 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2003-2013


Studencki punkt informacji prawnej klinika prawa w odzi
Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi

Spraw łącznie: 456

Studentów: 84

Opiekunów: 11

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Przedstawiciele Kliniki Prawa uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values” w Ołomuńcu.

 • Wizyta studyjna przedstawicieli studenckiej poradni prawnej z Czech.

 • Rozpoczęcie funkcjonowania punktu zamiejscowego Kliniki Prawa w Radomsku.

 • Organizacja debaty"Aplikacja - ale po co? - od studenta po sędziego, radcę, adwokata, rejenta". Udział w dyskusji wzięli Sędzia Anna Maria Wesołowska, praktycy wykonujący zawody: notariusza, radcy prawnego, adwokata, aplikanci. Organizatorem spotkania była Klinika Prawa wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Młodych Prawników.


Studencki punkt informacji prawnej klinika prawa w odzi 2003 2013
Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2003-2013


Studencka poradnia prawna w olsztynie uw m
Studencka Poradnia Prawna Łodziw Olsztynie (UW-M)

Spraw łącznie: 219

Studentów: 90

Opiekunów: 5


Studencka poradnia prawna w olsztynie uw m 2004 2013
Studencka Poradnia Prawna Łodziw Olsztynie (UW-M) 2004-2013

studenci

opiekunowie

Liczba spraw w latach 2004-2013

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2013


Studencka poradnia spo eczno prawna bona fides w opolu
Studencka Poradnia Społeczno-Prawna „Bona Fides” w Opolu

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Udzielanie porad prawnych w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

 • Podpisanie porozumienia z Biurem Poselskim Janiny Okrągły, w ramach którego podjęta została współpraca polegająca na świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej przez studentów WPiA UO osobom skierowanym przez Biuro.

 • Promocja Kliniki Prawa w mediach (Gazeta Wyborcza, Radio RMF Maxx, portal www.24opole.pl).

Spraw łącznie: 428

Studentów: 111

Opiekunów: 5


Studencka poradnia spo eczno prawna bona fides w opolu 2003 2013
Studencka Poradnia Społeczno-Prawna „Bona Fides” w Opolu 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2003-2013


Studencka uniwersytecka poradnia prawna w poznaniu
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu Opolu

Spraw łącznie: 468

Studentów: 49

Opiekunów: 13


Studencka uniwersytecka poradnia prawna w poznaniu 2003 2013
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu Opolu 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2003-2013


Uniwersytecka poradnia prawna w rzeszowie
Uniwersytecka Poradnia Prawna Opoluw Rzeszowie

Spraw łącznie: 266

Studentów: 133

Opiekunów: 10

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Organizacja cyku szkoleń z pisania pism procesowych z różnych dziedzinach prawa (m.in. postępowania administracyjnego, postępowania karnego, odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne, sporządzania pozwów na formularzach i wezwań do zapłaty, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych).

 • Przygotowanie przez Telewizję Miejską w Rzeszowie reportażu na temat działalności Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (emisja – 7.05.2013 r.).

 • Podpisanie porozumienia o współpracy z Fundacją Generator Inspiracji.


Uniwersytecka poradnia prawna w rzeszowie 2003 2013
Uniwersytecka Poradnia Prawna Opoluw Rzeszowie 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba spraw w latach 2003-2013

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013


Ko o naukowe studencka poradnia prawa w s ubicach
Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach Opolu

Spraw łącznie: 117

Studentów: 27

Opiekunów: 2

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Udzielanie porad prawnych w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarą Przestępstw.

 • Współpraca z Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych, zawarcie porozumienia dotyczącego udzielania porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego.

 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

 • Nagrodzenie Noblem SPSP Bona Fides za rozwój ruchu klinicznego oraz najlepszego koła działającego na Uniwersytecie Opolskim.


Ko o naukowe studencka poradnia prawa w s ubicach 2003 2013
Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach Opolu 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba spraw w latach 2003-2013

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013


Centrum edukacji prawnej studencka poradnia prawna w szczecinie
Centrum Edukacji Prawnej – „Studencka Poradnia Prawna” w Szczecinie

Spraw łącznie: 255

Studentów: 47

Opiekunów: 8


Centrum edukacji prawnej studencka poradnia prawna w szczecinie 2003 2013
Centrum Edukacji Prawnej – „Studencka Poradnia Prawna” w Szczecinie 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2003-2013


Uniwersytecka poradnia prawna w toruniu
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Szczeciniew Toruniu

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Rosnąca liczba klientów.

 • Wzrost zaufania objawiający się tym, że ci sami klienci nierzadko zwracają się o pomoc kilkakrotnie.

 • Wzrost zainteresowania działalnością Poradni ze strony klientów oraz studentów.

 • Większa różnorodność przyjmowanych spraw.

 • Silnie zmotywowany zespół członków chętnych do podejmowania różnych zadań.

Spraw łącznie: 234

Studentów: 48

Opiekunów: 11


Uniwersytecka poradnia prawna w toruniu 2003 2013
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Szczeciniew Toruniu 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2003-2013


Klinika prawa ewspia w warszawie
Klinika Prawa w Szczecinie(EWSPiA w Warszawie)

Spraw łącznie: brak danych za 2012/13

Studentów: brak danych za 2012/13

Opiekunów: brak danych za 2012/13


Klinika prawa ewspia w warszawie 2007 2012
Klinika Prawa w Szczecinie(EWSPiA w Warszawie) 2007-2012

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2007-2012

Liczba spraw w latach 2007-2012


Ko o naukowe studencka poradnia prawna uksw w warszawie
Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna” (UKSW w Warszawie)

Spraw łącznie: 262

Studentów: 171

Opiekunów: 51


Ko o naukowe studencka poradnia prawna uksw wpk w warszawie 2006 2013
Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna” (UKSW Warszawie)WPK w Warszawie) 2006-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2006-2013

Liczba spraw w latach 2006-2013


Klinika prawna studencki o rodek pomocy prawnej w warszawie
Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie

Spraw łącznie: 1101

Studentów: 128

Opiekunów: 8


Klinika prawna studencki o rodek pomocy prawnej w warszawie 2003 2013
Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2003-2013


Fundacja academia iuris w warszawie
Fundacja Academia Iuris Warszawiew Warszawie

Spraw łącznie: 3102

Studentów: 279

Opiekunów: 40

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Nagrodzenie Pani adw. Małgorzaty Zielińskiej tytułem Prawnik Pro Bono w X edycji konkursu organizowanego przez FUPP i Rzeczpospolitą.


Fundacja academia iuris w warszawie 2003 2012
Fundacja Academia Iuris Warszawiew Warszawie 2003-2012

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2003-2013


Studencka poradnia prawna akademii leona ko mi skiego w warszawie
Studencka Poradnia Prawna Akademii WarszawieLeona Koźmińskiego w Warszawie

Spraw łącznie: 117

Studentów: 48

Opiekunów: 8

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Nagranie reportażu o SPP dla pożyteczni.pl.

 • Zorganizowanie II edycji konkursu na najlepszą opinię prawną wśród studentów prawa ALK, w tym opublikowanie relacji z I edycji w „Klinice”.

 • Przyjęcie dwóch grup gości z zagranicy w ramach wizyty studyjnej (Białoruś, Gruzja).

 • Udział sekcji karnej w konkursie na najlepszą symulację rozprawy karnej organizowanym przez SPP działającej przy Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego - zajęcie III miejsca.


Studencka poradnia prawna akademii leona ko mi skiego w warszawie 2004 2013
Studencka Poradnia Prawna Akademii WarszawieLeona Koźmińskiego w Warszawie 2004-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2004-2013


Studencka poradnia prawna wy szej szko y handlu i prawa im r azarskiego w warszawie
Studencka Poradnia Prawna WarszawieWyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

Spraw łącznie: 209

Studentów: 32

Opiekunów: 8

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Współorganizacja wraz z Klubem absolwenta Uczelni Łazarskiego dnia Bezpłatnych porad prawnych w trakcie którego z bezpłatnej pomocy skorzystało blisko 250 osób.

 • Dyżury w miejskim ośrodku pomocy społecznej w Pruszkowie.


Studencka poradnia prawna wy szej szko y handlu i prawa im r azarskiego w warszawie 2004 2013
Studencka Poradnia Prawna WarszawieWyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie 2004-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2013

Liczba spraw w latach 2004-2013


Studenckie biuro porad prawnych wy sza szko a zarz dzania i prawa im h chodkowskiej w warszawie
Studenckie Biuro Porad Prawnych Warszawie(Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie)

Spraw łącznie: 18

Studentów: 4

Opiekunów: 3


Studenckie poradnie prawne
Studenckie Biuro Porad Prawnych Warszawie(Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie) 2005-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2005-2013

Liczba spraw w latach 2005-2013


Uniwersytecka poradnia prawna we wroc awiu
Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu Warszawie

Spraw łącznie: 773

Studentów: 89

Opiekunów: 2

 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni:

 • Zorganizowanie zajęć Street Law w zakładzie karnym.

 • Powołanie do życia „Sekcji listowej”.

 • Rozpoczęcie projektu „Twoje prawa w pracy”.

 • Zorganizowanie symulacji rozprawy karnej.


Uniwersytecka poradnia prawna we wroc awiu 2003 2013
Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu Warszawie 2003-2013

studenci

opiekunowie

Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

Liczba spraw w latach 2003-2013

Czego najbardziej poradnia potrzebuje w najbli szym czasie aby si rozwija
Czego najbardziej poradnia potrzebuje w najbliższym czasie, aby się rozwijać?

Pomoc w bieżącej działalności – polepszenie wyposażenia technicznego w komputer, projektor, ksero, faks, niszczarka oraz sprzęt pomocny do udzielania porad w ośrodkach poza stałą siedzibą; finansowanie bieżącego korzystania, napraw i modernizacji istniejącego wyposażenia, uzyskanie dostępu do Internetu, licencje na oprogramowanie typu LEX, Legalis itp. – 11.

Środków finansowych służących umożliwieniu studentom pracy w wyjazdowych punktach udzielania porad, organizacji seminariów i konferencji, dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników i współpracujących praktyków – 6.

Szkoleń dla studentów, dotyczących pracy z klientem, w szczególności psychologicznych, rozwijających interaktywne metody nauczania klinicznego – 12.

Literatury fachowej, a w tym w szczególności: zbiorów ustaw, komentarzy, wzorów pism, elektronicznych zbiorów przepisów – 5.

Wsparcia uczelni i środowiska prawniczego mającego na celu zwiększenie kadry naukowej zatrudnionej w poradni, zwiększenie akceptacji w środowisku – 2.

Umożliwienie dostępu do akt klientów sądzie – 1

Szkoleń dla opiekunów – 5.

(Poradnie udzielały kilku odpowiedzi)


Osi gni cia fundacji uniwersyteckich poradni prawnych
Osiągnięcia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych aby się rozwijać?

Fundacja otrzymała w 2004 roku wyróżnienie w Konkursie Na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono.

Od 2005 roku posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Otrzymała od ELSA Poland tytuł „Mecenas Edukacji Prawniczej roku 2006 i 2007”.

Przekazała dotychczas studenckim poradniom środki finansowe o łącznej wartości około 590 000 zł. oraz środki rzeczowe o wartości ponad 1 600 000 zł..

Wydała pierwszy w Polsce i regionie podręcznik „Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia”, (przetłumaczony także na język angielski) oraz wydała serię 14 podręczników i książek adresowanych do studentów i opiekunów w Studenckich Poradniach Prawnych.

Zorganizowała dotychczas 20Ogólnopolskich Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz kilkanaście szkoleń specjalistycznych;

Aktywnie uczestniczy w budowaniu silnego ruchu klinicznego w Europie Środkowo-Wschodniej i w krajach transformacji ustrojowej m.in. na Ukrainie, Białorusi, Uzbekistanie, Chinach, Rosji, Serbii i Gruzji.

Od stycznia 2008 uruchomiła Centrum Pro Bono, program mający na celu łączenie pomocy prawnej oferowanej pro bono przez kancelarie prawne potrzebującym organizacjom pozarządowym.

Od dziesięciu lat jest organizatorem prestiżowego Konkursu Prawnik Pro Bono.


Osi gni cia fundacji uniwersyteckich poradni prawnych1
Osiągnięcia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych aby się rozwijać?

W 2013 roku Fundacja oraz prowadzone przez nią Centrum Pro Bono otrzymało nagrodę za najlepsze partnerstwo społeczne roku.Organizatorem Konkursu jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe w Polsce, partnerem konkursu jest Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS). Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Sponsorzy fundacji uniwersyteckich poradni prawnych
Sponsorzy Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych aby się rozwijać?

SPONSORZY INSTYTUCJONALNI

SPONSORZY


Zapraszamy do wsp pracy

Zapraszamy do współpracy aby się rozwijać?

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

ul. Szpitalna 5 lok. 5

00-031 Warszawa

tel.: (22) 828 91 28 w.143; fax: (22) 828 91 29

www.fupp.org.pl, zarzad@fupp.org.pl

Bank PEKAO S.A. II o/Warszawa nr: 87 1240 1024 1111 0000 0269 4777