Inkoopbeleid geriatrische revalidatie zorg 2014
Download
1 / 26

Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014. 24 oktober 2013 Janneke Heesen en Jeanet Oonk. Zorgverzekeraars / Achmea. A. Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit. B. Inkoopbeleid: Hoe. C. Inkoopbeleid: Proces. D. DBC services. E.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014' - nuru


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inkoopbeleid geriatrische revalidatie zorg 2014

Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014

24 oktober 2013

Janneke Heesen en Jeanet Oonk


Zorgverzekeraars / Achmea

A

Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit

B

Inkoopbeleid: Hoe

C

Inkoopbeleid: Proces

D

DBC services

E


Welkom in de wereld van de Zorgverzekeringswet! - De rol van de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd

Citaten uit de memorie van toelichting zorgverzekeringswet

‘onderhandelingspartners van de zorgaanbieders’.. ‘over prijs, inhoud en organisatie van de zorg’

 • ‘kritische zorginkopers die zorgaanbieders dwingen om doelmatig zorg (goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs) te leveren.’

 • ‘doelmatige, klantgerichte regisseurs van de zorg’.

  ‘Het kwaliteitsaspect speelt duidelijk ook een belangrijke rol; ook veiligheid, bereikbaarheid, tijdigheid en de noodzaak van voortdurende innovatie van de zorg.’

  ‘Doel van de regering is dat concurrentie tussen de zorgverzekeraars uiteindelijk leidt tot een zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijke inrichting van de zorg.’

  ‘Zorgplicht moet waarborgen dat burgers de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben’.

 • Regisseurs van de zorg; dwingende rol

 • Kwaliteit is aspect van doelmatigheid

 • Gaat om ‘goede’ kwaliteit, incl veiligheid, bereikbaarheid, tijdigheid en voortdurende innovatie van zorg

 • Rol in efficiënte en klantvriendelijke organisatie en inrichting van de zorg; verwijst ->zorginfrastructuur!


Kwaliteitsverschil de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd

tussen zorgverlenersConsumenten hebben nog geen

idee over de grote

kwaliteitsverschillen .

Stijgende ZorgvraagVergrijzing leidt tot vraagstijging.

Al 4,5 miljoen mensen hebben

een chronische ziekte. Daarvanhebben 1,3 miljoen mensenmeerdere ziekten tegelijkertijd.

Groot

GezondheidsverschilLaag opgeleide Nederlandersleven gemiddeld 6 á 7 jaar korterdan hoog opgeleiden.

Stijgende ZorgkostenZonder ingrijpen zullen de premies voor consumentenen werkgevers in het jaar 2030 tenminsteverdubbeld zijn.

Gebrekkige

TransparantieSlechts ca. 6% van de zorg

is transparant

in kwaliteit en uitkomsten.

Gebrek aanMenskrachtOp elke 2 werknemers in de zorgmoet er 1 bijkomen. Totaal425.000 extra zorgverlenersnodig komende decennia.

Grootste uitdagingen in de zorg

4

4


Achmea
Achmea de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd

ACHMEA

DIVISIE ZORG

& GEZONDHEID: WIE ZIJN WIJ?

5

Achmea divisie Zorg & Gezondheid


Zorgverzekeraars / Achmea de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd

A

Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit

B

Inkoopbeleid: Hoe

C

Inkoopbeleid: Proces

D

DBC services

E


Ander uitgangspunt maar een gezamenlijk doel samen in vertrouwen
Ander uitgangspunt, maar een gezamenlijk doel. de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderdSamen in vertrouwen

Achmea: klant/verzekerde/patiënt centraal

specialist: patiënt centraal

Patiënt

 • Betaalbaarheid

 • Klantgerichtheid

 • Toegang geven tot kwalitatieve, veilige, doelmatige, bereikbare, klantgerichte zorg

 • Kwaliteit

 • Veiligheid

 • Doelmatigheid

 • Bereikbaarheid

 • Klantgerichtheid

Klant/Verzekerde


Landelijk € de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd

 • De landelijke budgetoverheveling per 2013 is €817 miljoen (min €38 miljoen)

 • Tot 2015 zijn zorgverzekeraars voor GRZ niet risicodragend.

 • Landelijke besparing van €50 miljoen vanaf 2015

 • Doorontwikkeling DBC systematiek

Geriatrische Revalidatiezorg algemeen

Kwaliteit

 • Kwaliteit

 • Aanspraak

 • Doelgroepen

 • Ontwikkelingen

 • …….

Hoe

Wie

2014: inkoop door MSZ (in samenwerking met zorgkantoor)

 • Geen transitiebekostiging meer

 • Realistisch volume met plafond

 • Introductie gebruik DBC services

 • Landelijk 160 aanbieders

 • 2013: inkoop op basis van budgetparameters – door zorgkantoor

 • Zorgaanbieders zijn vooral verpleeghuizen en zorghotels

 • 2014: op basis van representatie inkopen voor 60 zorgaanbieders

10


Triage de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd

Een goede triage is belangrijk voor het kunnen leveren van doelmatige en passende zorg voor de patiënt. Om dit goed te kunnen volgen vindt Achmea het belangrijk dat de GRZ-aanbieder afspraken heeft over triage en overdracht van patiënten met ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Landelijk is er nog geen eenduidig instrument voor triage. Achmea verkent de ‘best’ practices om hierover een standpunt in te kunnen nemen.

Vraag 8 uitvraag

Concentratie van zorg rondom de diagnosegroepen (middellange termijn).

2013: minimaal 10 bedden

2014: (obv kaders Verenso: in principe (afhankelijk van zorgplicht/regio): 75 patiënten CVA, 100 orthopedie en overig: 50 nav chirurgische ingreep. Amputatie is ‘omvangvrij’.

2015: per doelgroep per aantallen verzekerden.

Vraag 1,2,3 uitvraag

Kwaliteit 2014 / 2015 (1)


Zorgketen (ontwikkeling middellange termijn) de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd

Op basis van patiënt journey

CVA keten

Uitkomsten zorg (ontwikkeling middellange termijn)

2014: Barthelscore

Vraag 6 uitvraag

Overig

De GRZ aanbieder levert CVA zorg volgens de richtlijn van het CBO.

De GRZ aanbieders volgen minimaal de behandelkaders van Verenso.

Ontwikkelen Veiligheids managementsysteem.

Intensiveren en verkorten behandeling:

2014: inschatten vervolgbehandeling na klinische opname

Vraag 5 uitvraag

Kwaliteit 2014 / 2015 (2)

Vraag 4, 7 uitvraag


13 de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd

We realiseren ons dat transparantie tijd kost, maar we willen graag nu afspraken maken over de toekomst

De behandeling juist uitvoeren

Transparantie

Aanbieders zien:

Achmea ziet:

Functie:

Eigen prestatie ten opzichte van anonieme benchmark

Geanonimiseerde uitkomsten

Spiegelinformatie

voor aanbieders

Jaar 1

Eigen prestatie ten opzichte van best practices

Jaar 2

Eigen prestatie ten opzichte van alle andere aanbieders

Scores van

individuele

aanbieders

Voorwaarde voor contractering

Jaar 3 - 4

Keuze-informatie

voor verzekerden

Jaar 3 - 4


Zorgverzekeraars / Achmea de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd

A

Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit

B

Inkoopbeleid: Hoe

C

Inkoopbeleid: Proces

D

DBC services

E


Landelijk € de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd

 • De landelijke budgetoverheveling per 2013 is €817 miljoen (min €38)

 • Tot 2015 zijn zorgverzekeraars voor GRZ niet risicodragend.

 • Landelijke besparing van €50 miljoen vanaf 2015

 • Doorontwikkeling DBC systematiek

Geriatrische Revalidatiezorg algemeen

Inhoud

 • Kwaliteit

 • Aanspraak

 • Doelgroepen

 • Ontwikkelingen

 • …….

Hoe

Wie

2014: inkoop door Zorgverzekeraar, medisch specialistische zorg

 • Geen transitie bekostiging meer

 • Introductie gebruik DBC services

 • ……………

 • Landelijk 160 aanbieders

 • 2013: inkoop op basis van budgetparameters – door zorgkantoor

 • Zorgaanbieders zijn vooral verpleeghuizen en zorghotels

 • 2014: op basis van representatie inkopen voor 60 zorgaanbieders

15


Grip op zorgkosten wordt vergroot door onderhandeling op inhoud

1

2

3

Hoeveel patiënten?

Welke behandeling?

Hoeveel kost de behandeling?

Aandoening

Kans op behandeling per inwonercategorie

Behandeling

Kwaliteit van behandeling

Profiel van de behandeling

Kosten

Kosten per verrichting – zowel materiaal, personeel als kapitaalslasten

/

/

/

Inwoners

Inwoners opgesplitst naar leeftijd, geslacht, SES, etc.

Aandoening

Aantal patiënten

Behandelingen

Profiel van de behandeling

Voor onderhandeling op inhoud gebruikt Achmea de kracht van vergelijking:

integraal beeld over alle data


Opbouw afspraak 2014 vanuit twee invalshoeken inhoud

Enerzijds:

Budgetafspraak 2013

en

Realisatie 2013 budget

en

Realisatie 2013 DBC’s

Hoe (1)

Landelijk

Financieel kader is exclusief: bovenbudgettaire hulpmiddelen

en exclusief zittend vervoer

Financieel kader: totaal €817 miljoen minus €38 miljoen

Uitgangspunten afspraken 2014

Voorwaarde is aanleveren gevraagde gegevens

en

Aanleveren offerte 2014 via DBC services


Vast te leggen in WMG overeenkomst inclusief addendum Achmea

Productieafsprakenformulier (mede ondertekend door 2e verzekeraar)

Tot slot:

Afspraken worden gepubliceerd via ZN

Hoe (2)

Resulteert in:

Realistische afspraak over volume en prijs

En

Plafondafspraak

en

Onderlinge substiutie tussen DBC’s is mogelijk tot het plafond

en

Realistische inschatting gewenste productmix

Rekenng houdend met zorgplicht

en

Rekening houdend met zorgvraag


Zorgverzekeraars / Achmea Achmea

A

Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit

B

Inkoopbeleid: Hoe

C

Inkoopbeleid: Proces

D

DBC services

E


Met de nodige verbeteringen van 2013, 2014 naar 2015 Achmea

 • Inkoop 2013

 • Inventarisatie

 • Uitvraag kwaliteit

 • Offerte DBC services

 • Monitoring

A

P

Najaar 2013

2014

 • Wat betekenen de uitkomsten?

 • Naleving

 • Delen afspraken met andere verzekeraars

 • Zorginkoopbrief

 • Afspraken en contracten 2014

1 oktober

tot

1 januari 2014

D

2014

C

Bron: “Demming cycle”

20


Samenvatting kernpunten contractering 2014
Samenvatting - Kernpunten contractering 2014: Achmea

 • Kernpunten contractering 2014:

 • Op tijd beginnen; op tijd klaar

 • De verzekerde moeten bij het afsluiten van de polis weten waarhij/zij aan toe is

 • Van doelstellingen naar instapvoorwaarden voor kwaliteit

 • Regionale zorgvraag van onze verzekerden (inhoud en marktaandeel) als uitgangspunt voor visie op zorginfrastructuur en onderhandelingsstrategie

 • Beheersing van de zorgkosten langs de weg van doelmatigheid en kwaliteit

 • P*Q*Q (PQ2)

Vragen en discussie

Achmea divisie Zorg & Gezondheid


Telefonisch Achmea

Janneke Heesen: 06 22733775

Jeanet Oonk: 06-51980307

Communicatie

Via overleg

[email protected]

Via


Voor de verzekerde verschillend; voor de zorgaanbieder één Achmea

Wie zijn wij?

Achmea divisie Zorg & Gezondheid

23

23


Zorgverzekeraars / Achmea Achmea

A

Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit

B

Inkoopbeleid: Hoe

C

Inkoopbeleid: Proces

D

DBC services

E


Over DBC services (1) Achmea

Elektronische ondersteuning bij offerte en contracteerproces

Voor aantal verzekeraars

Het is een apart bedrijf (sinds dit jaar onderdeel van VECOZO)!


Ondersteuning dbc services
Ondersteuning DBC services Achmea

Servicedesk

Voor ondersteuning kunt u op van maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur contact opnemen met onze servicedesk. Op vrijdag is de servicedesk tot 15:30 hr telefonisch bereikbaar.

Bel 013-5945640

of

mail: [email protected]

en/of

Gebruik de e learning tool


Dbc services 1
DBC services (1) Achmea

Er zijn voor zorgaanbieders geen kosten verbonden aan het gebruik van de webapplicatie van DBC-services.

Voor de beveiliging van de applicatie wordt gebruik gemaakt van Vecozo certificaten. Er is zowel de mogelijkheid om bestaande certificaten te koppelen als om nieuwe certificaten te laten aanvragen door DBC Services.

Het aansluitingsproces bestaat uit:

tekenen gebruiksovereenkomst

opgeven gebruikers van uw organisatie

koppelen Vecozo certificaten gebruikers

Zie ook: Handleiding voor installatie en koppeling persoonlijk VECOZO-certificaat t.b.v. het gebruik van DBC Services (handleiding_vecozo_certificaten_zorgverleners)


Dbc services 2
DBC services (2) Achmea

Kies voor het indienen van de offerte: UZOVI code 9666 (Achmea / Agis / DFZ). te kiezen.

Als contactpersoon kunt u Jeanet Oonk invullen.

Na indienen van de offerte via DBC services ontvangt de contactpersoon een bevestigingsmail.

Invoeren definitieve prijslijst in DBC services

Acccorderingsronde bij Achmea en bij de zorgaanbieders

Resulteert in:

‘ingelezen’ prijslijst in ICT systeem Achmea op basis waarvan gedeclareerd kan worden bij Achmea

Aanvullende voorwaarden:

- Bankrekeningnummer op de juiste wijze bekend

- Overeenkomst ondertekend

Contracteerproces


ad