Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014 - PowerPoint PPT Presentation

inkoopbeleid geriatrische revalidatie zorg 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014

play fullscreen
1 / 26
Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014
179 Views
Download Presentation
nuru
Download Presentation

Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014 24 oktober 2013 Janneke Heesen en Jeanet Oonk

 2. Zorgverzekeraars / Achmea A Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit B Inkoopbeleid: Hoe C Inkoopbeleid: Proces D DBC services E

 3. Welkom in de wereld van de Zorgverzekeringswet! - De rol van de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd Citaten uit de memorie van toelichting zorgverzekeringswet ‘onderhandelingspartners van de zorgaanbieders’.. ‘over prijs, inhoud en organisatie van de zorg’ • ‘kritische zorginkopers die zorgaanbieders dwingen om doelmatig zorg (goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs) te leveren.’ • ‘doelmatige, klantgerichte regisseurs van de zorg’. ‘Het kwaliteitsaspect speelt duidelijk ook een belangrijke rol; ook veiligheid, bereikbaarheid, tijdigheid en de noodzaak van voortdurende innovatie van de zorg.’ ‘Doel van de regering is dat concurrentie tussen de zorgverzekeraars uiteindelijk leidt tot een zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijke inrichting van de zorg.’ ‘Zorgplicht moet waarborgen dat burgers de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben’. • Regisseurs van de zorg; dwingende rol • Kwaliteit is aspect van doelmatigheid • Gaat om ‘goede’ kwaliteit, incl veiligheid, bereikbaarheid, tijdigheid en voortdurende innovatie van zorg • Rol in efficiënte en klantvriendelijke organisatie en inrichting van de zorg; verwijst ->zorginfrastructuur!

 4. Kwaliteitsverschil tussen zorgverlenersConsumenten hebben nog geen idee over de grote kwaliteitsverschillen . Stijgende ZorgvraagVergrijzing leidt tot vraagstijging. Al 4,5 miljoen mensen hebben een chronische ziekte. Daarvanhebben 1,3 miljoen mensenmeerdere ziekten tegelijkertijd. Groot GezondheidsverschilLaag opgeleide Nederlandersleven gemiddeld 6 á 7 jaar korterdan hoog opgeleiden. Stijgende ZorgkostenZonder ingrijpen zullen de premies voor consumentenen werkgevers in het jaar 2030 tenminsteverdubbeld zijn. Gebrekkige TransparantieSlechts ca. 6% van de zorg is transparant in kwaliteit en uitkomsten. Gebrek aanMenskrachtOp elke 2 werknemers in de zorgmoet er 1 bijkomen. Totaal425.000 extra zorgverlenersnodig komende decennia. Grootste uitdagingen in de zorg 4 4

 5. Achmea ACHMEA DIVISIE ZORG & GEZONDHEID: WIE ZIJN WIJ? 5 Achmea divisie Zorg & Gezondheid

 6. Zorgverzekeraars / Achmea A Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit B Inkoopbeleid: Hoe C Inkoopbeleid: Proces D DBC services E

 7. Ander uitgangspunt, maar een gezamenlijk doel.Samen in vertrouwen Achmea: klant/verzekerde/patiënt centraal specialist: patiënt centraal Patiënt • Betaalbaarheid • Klantgerichtheid • Toegang geven tot kwalitatieve, veilige, doelmatige, bereikbare, klantgerichte zorg • Kwaliteit • Veiligheid • Doelmatigheid • Bereikbaarheid • Klantgerichtheid Klant/Verzekerde

 8. Landelijk € • De landelijke budgetoverheveling per 2013 is €817 miljoen (min €38 miljoen) • Tot 2015 zijn zorgverzekeraars voor GRZ niet risicodragend. • Landelijke besparing van €50 miljoen vanaf 2015 • Doorontwikkeling DBC systematiek Geriatrische Revalidatiezorg algemeen Kwaliteit • Kwaliteit • Aanspraak • Doelgroepen • Ontwikkelingen • ……. Hoe Wie 2014: inkoop door MSZ (in samenwerking met zorgkantoor) • Geen transitiebekostiging meer • Realistisch volume met plafond • Introductie gebruik DBC services • Landelijk 160 aanbieders • 2013: inkoop op basis van budgetparameters – door zorgkantoor • Zorgaanbieders zijn vooral verpleeghuizen en zorghotels • 2014: op basis van representatie inkopen voor 60 zorgaanbieders 10

 9. Triage Een goede triage is belangrijk voor het kunnen leveren van doelmatige en passende zorg voor de patiënt. Om dit goed te kunnen volgen vindt Achmea het belangrijk dat de GRZ-aanbieder afspraken heeft over triage en overdracht van patiënten met ziekenhuizen en revalidatiecentra. Landelijk is er nog geen eenduidig instrument voor triage. Achmea verkent de ‘best’ practices om hierover een standpunt in te kunnen nemen. Vraag 8 uitvraag Concentratie van zorg rondom de diagnosegroepen (middellange termijn). 2013: minimaal 10 bedden 2014: (obv kaders Verenso: in principe (afhankelijk van zorgplicht/regio): 75 patiënten CVA, 100 orthopedie en overig: 50 nav chirurgische ingreep. Amputatie is ‘omvangvrij’. 2015: per doelgroep per aantallen verzekerden. Vraag 1,2,3 uitvraag Kwaliteit 2014 / 2015 (1)

 10. Zorgketen (ontwikkeling middellange termijn) Op basis van patiënt journey CVA keten Uitkomsten zorg (ontwikkeling middellange termijn) 2014: Barthelscore Vraag 6 uitvraag Overig De GRZ aanbieder levert CVA zorg volgens de richtlijn van het CBO. De GRZ aanbieders volgen minimaal de behandelkaders van Verenso. Ontwikkelen Veiligheids managementsysteem. Intensiveren en verkorten behandeling: 2014: inschatten vervolgbehandeling na klinische opname Vraag 5 uitvraag Kwaliteit 2014 / 2015 (2) Vraag 4, 7 uitvraag

 11. 13 We realiseren ons dat transparantie tijd kost, maar we willen graag nu afspraken maken over de toekomst De behandeling juist uitvoeren Transparantie Aanbieders zien: Achmea ziet: Functie: Eigen prestatie ten opzichte van anonieme benchmark Geanonimiseerde uitkomsten Spiegelinformatie voor aanbieders Jaar 1 Eigen prestatie ten opzichte van best practices Jaar 2 Eigen prestatie ten opzichte van alle andere aanbieders Scores van individuele aanbieders Voorwaarde voor contractering Jaar 3 - 4 Keuze-informatie voor verzekerden Jaar 3 - 4

 12. Zorgverzekeraars / Achmea A Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit B Inkoopbeleid: Hoe C Inkoopbeleid: Proces D DBC services E

 13. Landelijk € • De landelijke budgetoverheveling per 2013 is €817 miljoen (min €38) • Tot 2015 zijn zorgverzekeraars voor GRZ niet risicodragend. • Landelijke besparing van €50 miljoen vanaf 2015 • Doorontwikkeling DBC systematiek Geriatrische Revalidatiezorg algemeen Inhoud • Kwaliteit • Aanspraak • Doelgroepen • Ontwikkelingen • ……. Hoe Wie 2014: inkoop door Zorgverzekeraar, medisch specialistische zorg • Geen transitie bekostiging meer • Introductie gebruik DBC services • …………… • Landelijk 160 aanbieders • 2013: inkoop op basis van budgetparameters – door zorgkantoor • Zorgaanbieders zijn vooral verpleeghuizen en zorghotels • 2014: op basis van representatie inkopen voor 60 zorgaanbieders 15

 14. Grip op zorgkosten wordt vergroot door onderhandeling op inhoud 1 2 3 Hoeveel patiënten? Welke behandeling? Hoeveel kost de behandeling? Aandoening Kans op behandeling per inwonercategorie Behandeling Kwaliteit van behandeling Profiel van de behandeling Kosten Kosten per verrichting – zowel materiaal, personeel als kapitaalslasten / / / Inwoners Inwoners opgesplitst naar leeftijd, geslacht, SES, etc. Aandoening Aantal patiënten Behandelingen Profiel van de behandeling Voor onderhandeling op inhoud gebruikt Achmea de kracht van vergelijking: integraal beeld over alle data

 15. Opbouw afspraak 2014 vanuit twee invalshoeken Enerzijds: Budgetafspraak 2013 en Realisatie 2013 budget en Realisatie 2013 DBC’s Hoe (1) Landelijk Financieel kader is exclusief: bovenbudgettaire hulpmiddelen en exclusief zittend vervoer Financieel kader: totaal €817 miljoen minus €38 miljoen Uitgangspunten afspraken 2014 Voorwaarde is aanleveren gevraagde gegevens en Aanleveren offerte 2014 via DBC services

 16. Vast te leggen in WMG overeenkomst inclusief addendum Achmea Productieafsprakenformulier (mede ondertekend door 2e verzekeraar) Tot slot: Afspraken worden gepubliceerd via ZN Hoe (2) Resulteert in: Realistische afspraak over volume en prijs En Plafondafspraak en Onderlinge substiutie tussen DBC’s is mogelijk tot het plafond en Realistische inschatting gewenste productmix Rekenng houdend met zorgplicht en Rekening houdend met zorgvraag

 17. Zorgverzekeraars / Achmea A Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit B Inkoopbeleid: Hoe C Inkoopbeleid: Proces D DBC services E

 18. Met de nodige verbeteringen van 2013, 2014 naar 2015 • Inkoop 2013 • Inventarisatie • Uitvraag kwaliteit • Offerte DBC services • Monitoring A P Najaar 2013 2014 • Wat betekenen de uitkomsten? • Naleving • Delen afspraken met andere verzekeraars • Zorginkoopbrief • Afspraken en contracten 2014 1 oktober tot 1 januari 2014 D 2014 C Bron: “Demming cycle” 20

 19. Samenvatting - Kernpunten contractering 2014: • Kernpunten contractering 2014: • Op tijd beginnen; op tijd klaar • De verzekerde moeten bij het afsluiten van de polis weten waarhij/zij aan toe is • Van doelstellingen naar instapvoorwaarden voor kwaliteit • Regionale zorgvraag van onze verzekerden (inhoud en marktaandeel) als uitgangspunt voor visie op zorginfrastructuur en onderhandelingsstrategie • Beheersing van de zorgkosten langs de weg van doelmatigheid en kwaliteit • P*Q*Q (PQ2) Vragen en discussie Achmea divisie Zorg & Gezondheid

 20. Telefonisch Janneke Heesen: 06 22733775 Jeanet Oonk: 06-51980307 Communicatie Via overleg zorginkoopGRZ2014@achmea.nl Via

 21. Voor de verzekerde verschillend; voor de zorgaanbieder één Wie zijn wij? Achmea divisie Zorg & Gezondheid 23 23

 22. Zorgverzekeraars / Achmea A Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit B Inkoopbeleid: Hoe C Inkoopbeleid: Proces D DBC services E

 23. Over DBC services (1) Elektronische ondersteuning bij offerte en contracteerproces Voor aantal verzekeraars Het is een apart bedrijf (sinds dit jaar onderdeel van VECOZO)!

 24. Ondersteuning DBC services Servicedesk Voor ondersteuning kunt u op van maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur contact opnemen met onze servicedesk. Op vrijdag is de servicedesk tot 15:30 hr telefonisch bereikbaar. Bel 013-5945640 of mail: servicedesk@dbcservices.nl en/of Gebruik de e learning tool

 25. DBC services (1) Er zijn voor zorgaanbieders geen kosten verbonden aan het gebruik van de webapplicatie van DBC-services. Voor de beveiliging van de applicatie wordt gebruik gemaakt van Vecozo certificaten. Er is zowel de mogelijkheid om bestaande certificaten te koppelen als om nieuwe certificaten te laten aanvragen door DBC Services. Het aansluitingsproces bestaat uit: tekenen gebruiksovereenkomst opgeven gebruikers van uw organisatie koppelen Vecozo certificaten gebruikers Zie ook: Handleiding voor installatie en koppeling persoonlijk VECOZO-certificaat t.b.v. het gebruik van DBC Services (handleiding_vecozo_certificaten_zorgverleners)

 26. DBC services (2) Kies voor het indienen van de offerte: UZOVI code 9666 (Achmea / Agis / DFZ). te kiezen. Als contactpersoon kunt u Jeanet Oonk invullen. Na indienen van de offerte via DBC services ontvangt de contactpersoon een bevestigingsmail. Invoeren definitieve prijslijst in DBC services Acccorderingsronde bij Achmea en bij de zorgaanbieders Resulteert in: ‘ingelezen’ prijslijst in ICT systeem Achmea op basis waarvan gedeclareerd kan worden bij Achmea Aanvullende voorwaarden: - Bankrekeningnummer op de juiste wijze bekend - Overeenkomst ondertekend Contracteerproces