slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zorg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zorg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Zorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on

Zorg. Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 9 oktober 2013. Zorg in de toekomst. 1. Macrokader zorg (FBZ) 2. Toekomst - zorg 3. Visie op zorg/ zorg in 2030. Uitgaven Centrale Overheid. Sociale zekerheid en arbeidsmarkt 78,6 Zorg 77,8 Onderwijs, cult & wetenschap 32,1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zorg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Zorg Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 9 oktober 2013

  2. Zorg in de toekomst • 1. Macrokader zorg (FBZ) • 2. Toekomst - zorg • 3. Visie op zorg/ zorg in 2030

  3. Uitgaven Centrale Overheid • Sociale zekerheid en arbeidsmarkt 78,6 • Zorg 77,8 • Onderwijs, cult & wetenschap 32,1 • Gemeente- provinciefonds 20,8 • Buitenlandse zaken/internat smw 11,3 • Veiligheid en Jusititie 10,4 • Infrastructuur en milieu 10,2 • Rentelasten 8,9 • Defensie 7,2 • Economische zaken 4,7 • Wonen en Rijksdienst 2,8 • Financieen 2,0 • Binnlandse zaken en Konk relaties 0,6 • Overig - 0,3 • Totaal 267 miljard euro

  4. 1. Financieringsbronnen zorg NL (%,euro)? • Hoeveel betaalt de overheid?

  5. Financieringsbronnen zorg • ZVW 58% • AWBZ 39% • Begroting gefinanc 3% Totaal 100%

  6. Deelmarkten curatieve zorg 2005/6 (ZVW) (Wet Zorgtoeslag) Zorgvrager zorgverzekeringsmarkt zorgverleningsmarkt Zorgautoriteit (WMG) Zorgaanbieder Zorgverzekeraar zorginkoopmarkt (WTZi) (WTG Expres) (HOZ) (ZVW)

  7. Financiering bruto BKZ- uitgaven 2014 (bedragen in € miljard) • AWBZ 28,1 • ZVW 42,6 • Overheid (opleidfs, wmo ed.) 2,2 • Ontvangsten • Eigen bijdrage ZVW/AWBZ 5,1 • Netto BKZ 67,8 (Bruto BKZ 72,9)

  8. Wat betaal je als burger?

  9. Lasten per volwassene aan coll verzekerde zorg NL Lasten per volwassene aan zorg in 2014 (5.188 euro per jaar) (Miljoenennota 2014):

  10. BKZ-Uitgaven 2014 Zvw(bedragen in € miljard)

  11. 2.Toekomst – zorg ……..het jaar 2030 Enkele woorden vooraf

  12. Looking to the future: common mistakes • Simply extrapolating current trends • Thinking of only one future (R.Smith, BMJ)

  13. Why bother with the future? • "Ifyouthinkthatyoucan run anorganisation in the next 10 years as you've run it in the past 10 yearsyou're out of yourmind." • (CEO, Coca Cola )

  14. Why bother with the future? • The point is not to predict the future • but to prepare forit and • to shapeit future

  15. How best to think about the future? • Think of the drivers of change • Use the drivers to imagine different scenarios of the future • Extrapolate back from those future scenarios to think about what to do now to prepare

  16. De toekomst van de gezondheidszorg - Adjiedj Bakas

  17. Zorg in Transitie(Drivers of change) • Stijgingen zorgkosten • Veroudering populatie / levensverwachting> • Wetenschap en technologie (moleculaire biology, genetica, behandelingsmogeljkhd, kunstorganen en IT, 3D printing, operatierobots e.d.) • Ethische issues • Verandering van grenzen tussen gezondheid en gezondheidszorg • Internet • Globalisatie • 24/7 society

  18. Trends & ontwikkelingen • Politiek: concurrentie, marktdenken • Economische • Sociaal-demografische • (Medisch) technologische • Arbeidsmarkt • Zorgvraag: Gezond langer leven (RIVM) • Transparantie: benchmarking, indicatoren, black box

  19. Wat betekent dat voor u? • Visie op zorg is belangrijk • Visie geeft richting • Verandering biedt kansen!

  20. 3. Visie op zorg en gezondheid:

  21. …Porter… The most fundamental and unrecognized problem is that competition operates at the wrong level. It takes place at the level of health plans, networks, and hospital groups. It should occur in the prevention, diagnosis, and treatment of individual health conditions or co-occurring conditions. It is at this level that true value is created.........

  22. Uitgangspunten visie • Redenerenvanuitzorg (ipvaanbod) • Onafhankelijk van het aanbod • Juistezorg op de juisteplek Dusloslateneigenbelangen! • Inhoudzorg • Organisatie • Bekostiging

  23. Visie op zorg en gezondheid: 1. Mensen uit zorg houden 2. Als mensen in zorg zijn: Integratie zorg, beste zorg, meest doelmatige plek 3. Mensen uit zorg halen (waardig sterven) (zinnige zorg)

  24. Visie op zorg & gezondheid … Diëtetiek Fysiotherapie … Huisartsenzorg Medisch special zorg Revalidatie … Verpleging & verzorging … Zorgstandaard/protocol: diabetes Zorgstandaard/protocol: Zorgstandaard/protocl Zorgstandaard/protocol: Patiënt Uit zorg houden In zorg Uit zorg halen

  25. Visie op zorg • http://youtu.be/Nlxid4nL7Ic

  26. Zorg nu: • Gefragmenteerdezorg • Reactief • Onnodigezorg • (Teveelhetzelfde, 100 ongediffzh)

  27. Zorg toekomst: • Populatie in beeld (populatiescan) • Pro actieve benadering • Integrale zorg, gecoördineerd • Dichtbij wat kan vs concentratie gespec zorg • Incentives gericht op gezondheid i.p.v. zorg/ziekte

  28. Gevaren: • Data voor patiënten • Meer data, meer (onnodige) zorg • Werkdruk • Incentives: niet in budget/niet geleverd

  29. Visie op zorg • Populatiegebonden zorg • Gezondheid, leefbaarheid, burgers (zorg+) • Verbinding(en) zoeken en maken • Stip op die horizon, starten en concrete (kleine) stappen zetten (monitoren, analyseren, onderzoeken, bijstellen e.d..- pdca) • Menselijke maat • Niet blijven praten en praten en praten

  30. Visie vragen • Hoe wil je dat de zorg er over 10 jaar uitziet? - Welke zorg zou IK waar en hoe willen ontvangen - Out of the box • Wat betekent dat voor het heden en de te nemen stappen? • I.p.v. redeneren vanuit het heden…… • Gewoon doen en beginnen!

  31. The point is not to predict the future but to prepare for it and to shape it future

  32. Vragen?