Aanbestedingswet 2013 en inkoopbeleid RU - PowerPoint PPT Presentation

ronia
aanbestedingswet 2013 en inkoopbeleid ru n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aanbestedingswet 2013 en inkoopbeleid RU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aanbestedingswet 2013 en inkoopbeleid RU

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Aanbestedingswet 2013 en inkoopbeleid RU
120 Views
Download Presentation

Aanbestedingswet 2013 en inkoopbeleid RU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aanbestedingswet 2013 en inkoopbeleid RU

  2. Kaders voor alle opdrachten Dossiervorming • Namen en motivering uitgekozen/afgewezen gegadigden • Namen en motivering afgewezen inschrijvingen • Motivering keuze winnaar Objectiviteit • Type aanbestedingsprocedure • Toelating ondernemer tot procedure • (op verzoek) keuze schriftelijk motiveren Transparantie • Ondernemers gelijk behandelen en transparant handelen • Gunningbeslissing met redenen naar alle inschrijvers Proportionaliteit • Eisen, voorwaarden en criteria in redelijke verhouding opdracht • Gids proportionaliteit Maatschappelijke waarde creëren • Prijs/kwaliteit verhouding • Aandacht voor innovatie en duurzaamheid Samenvoegen en splitsen • Niet onnodig samenvoegen • Opdelen in meerdere percelen Beperking (administratieve) lasten

  3. Enkelvoudig onderhandse procedure Drempelbedragen: • Leveringen en diensten: < € 50.000 • Werken: < € 100.000 Kenmerk • 1 offerte (meer mag) Dossier bestaat uit: • Offerteaanvraag • Ingediende offerte • Opdrachtbrief/contract

  4. Meervoudig onderhandse procedure Drempelbedragen: • Leveringen en diensten: > € 50.000 - < € 200.000 • Werken: > € 100.000 - < € 1.500.000 Kenmerk • 3 - 5 offertes Aandachtspunten • Verplichte marktverkenning • Motivering aanbestedingsprocedure • Motivering wanneer opdrachten zijn samengevoegd • Motivering selectie van partijen die offerte mogen uitbrengen • Werken aanbesteden met het ARW 2012 • Verplicht model eigen verklaring gebruiken • Algemene voorwaarden van branches van toepassing (DNR, Fenit, UAV-GC enz.) • Geen eisen voor selectie van de leverancier • Aan verliezende partijen relevante overwegingen meedelen • Dossier

  5. Nationale openbare aanbestedingen Drempelbedragen: • Leveringen, diensten en werken: met duidelijk grensoverschrijdend belang • Werken: > € 1.500.000 - < € 5000.000 Kenmerk • Publicatie in Nederland • Voor werken ook meervoudig onderhandse procedure Aandachtspunten • Verplichte marktverkenning • Motivering aanbestedingsprocedure • Motivering wanneer opdrachten zijn samengevoegd • In percelen waar mogelijk • Werken aanbesteden met het ARW 2012 • Verplicht model eigen verklaring gebruiken • Algemene voorwaarden van branches van toepassing (DNR, Fenit, UAV-GC enz.) • Aan verliezende partijen relevante overwegingen meedelen • Dossier (vaak gebruikt bij werken)

  6. Europese aanbestedingen • Drempelbedragen: • Leveringen en diensten: > € 200.000 • Werken: > € 5000.000 • Kenmerk • Publicatie in Europa • Aandachtspunten • Verplichte marktverkenning • Motivering aanbestedingsprocedure • Motivering wanneer opdrachten zijn samengevoegd • In percelen waar mogelijk • Geen omzet eis stellen (tenzij zwaarwegende gevallen, dan 300%) • 1 referentie per kerncompetentie (vergelijkbaar) • Waarde referentieprojecten max 60% • Werken aanbesteden met het ARW 2012 • EMVI in plaats van Laagste Prijs • Verplicht model eigen verklaring gebruiken • Algemene voorwaarden van branches van toepassing • Proces-verbaal van gunning • Aan verliezende partijen relevante overwegingen meedelen • Stand Stil termijn 20 dagen in plaats van 15 dagen

  7. Inkoopprojectenkalender 2014

  8. Wie doet wat?