revalidatie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REVALIDATIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
REVALIDATIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

REVALIDATIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 367 Views
 • Uploaded on

REVALIDATIE. Definitie Doel Doelgroep Inclusie-criteria Exclusie-criteria Hospitalisatie => Ambulant Revalidatiediensten . Definitie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REVALIDATIE' - saffron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
revalidatie
REVALIDATIE

Definitie

Doel

Doelgroep

Inclusie-criteria

Exclusie-criteria

Hospitalisatie => Ambulant

Revalidatiediensten

definitie
Definitie
 • Revalidatiegeneeskunde is het medisch specialisme dat zich specifiek bezighoudt met de (te verwachten) gevolgen van ziekte, aandoening of ongeval en hoe deze te voorkómen of zo gering mogelijk te houden.
classificatie wgo
Classificatie WGO

ICIDH:

 • Stoornis, beperking en handicap (definities ontleend aan de International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps - ICIDH):
 • Stoornis (impairment): iedere afwezigheid, vermindering of afwijking van een anatomische, fysiologische of psychische structuur of functie;
 • Beperking (disability): elke vermindering of afwezigheid van de vaardigheid om een activiteit uit te voeren op de manier en in het bereik dat normaal wordt geacht voor mensen van gelijke leeftijd, sexe en cultuur;
 • Handicap: de nadelige positie voortvloeiend uit een stoornis of beperking, waarbij de normale rolvervulling in de eigen leefomgeving van een persoon wordt belemmerd, beperkt of onmogelijk gemaakt.

ICF:

methode
Methode

SAMPC

RAP

sampc systeem
Sampc-systeem

revalidatiediagnose

 • S : somatisch
 • A : ADL
 • M: het maatschappelijk functioneren
 • P : het psychisch functioneren
 • C : de communicatie
rap systeem
RAP-systeem
 • Revalidatie Activiteiten Profiel (RAP)
 • de betrouwbaarheid en validiteit van het RAP zijn wetenschappelijk onderzocht en getoetst
slide7
Doel

De zwaardere revalidatie

(multidisciplinair)

doelgroep
Doelgroep

Neurologische patiënten

Locomotorische patiënten

neurologische pati nten
Neurologische patiënten

MS

CVA / Parkinson/ Contusio cerebri/ Hersenchirurgie/ Dwarslaesie/ Huntington/ Friedreich/ perifeer neurogeen (PNP) …

locomotorische pati nten
Locomotorische patiënten

Polytrauma

Amputatie

THP

TKP

reuma…

inclusie criteria
Inclusie criteria

Revalideerbaarheid

Leeftijd

(geen absoluut criterium)

exclusie criteria
Exclusie criteria

MRSA

Cognitief te beperkt (dementerend…)

Decubituswonden

Geassisteerde ademhaling bij dwarslaesiepatiënten

Huntington gevorderd stadium

hosp amb
Hosp /Amb
 • Hospitalisatieduur (minimaal) => Ambulante behandeling
 • Doel : verder zetten van de multidisciplinaire behandeling
 • Vervoer : eigen / rolstoeltaxi
revalidatiediensten
Revalidatiediensten
 • Intake
 • Bilanvorming
 • Teamvergadering & revalidatieplan
 • Behandeling & evaluaties
 • Eindbilan & overdracht thuissituatie
slide17

HA

Ergo

Sociale dienst

Kine

Neuroloog

Fysiotherapeut

Orthop

Psychiater

Internist

Ofthalmo

Uro

NKO

Patiënt

Verpleging

Logo

Psycho

Bandagist

medische dienst
Medische dienst

Geneesheren specialisten verbonden aan het

centrum

 • Neuroloog – revalidatieartsen
 • Geneesheer – specialist in de fysische geneeskunde

Consulent geneesheren

 • Internist
 • Psychiater
 • Uroloog
 • Dermatoloog
 • Ofthalmoloog
 • Gynaecoloog
 • Plastische chirurg
slide19
Medische technische dienst

EEG

EKG

SEP/VEP/BAER/MEP/MAG STIM

EMG

Longfunctie

Medisch secretariaat

011/809112

Planning en briefwisseling consultaties

Administratie en planning therapiën

kinesitherapie
Kinesitherapie
 • Gangreëducatie
 • Coördinatie training
 • Bekkenbodem training
 • Aërobe training
 • Ademhalingsoefeningen
 • Hydrotherapie
 • Sport
 • Valpreventie (Balance Master – Balance Trainer)
ergotherapie
Ergotherapie
 • ADL – training
 • Functionele training
 • Arbeidstraining
 • Procesvaardigheden
 • Rolstoeltraining
 • Heroriënteren dagbesteding
slide24
Advies:
  • ADL- hulpmiddelen
  • woningaanpassing
  • rolstoel
  • aanpassing werkplek
  • functioneringsrapport (elektronische rolstoel, scooter)
 • Orthopedisch technieker: rolstoel, rollator, orthesen,…
logopedie
Logopedie
 • Afasie
 • Apraxie
 • Dysarthrie
 • Slikstoornissen
 • Ademhalingsstoornissen
psychologische dienst
Psychologische dienst

Bilanvorming

 • Algemeen cognitief functioneren
 • Neuropsychologische functies
 • Emotionele beleving en gedrag
 • persoonlijkheidsaspecten

Therapie

 • Verwerkingsproblematiek of ziekte- en verliesverwerking
 • gedragsproblemen

Training

 • Cognitieve vaardigheden
sociale dienst
Sociale dienst
 • Intake
 • Sociale begeleiding van patiënt en familie
 • SIT – vergadering
 • ontslagmanagement
 • Sociale wetgeving/administratie
 • Vlaams Agentschap voor personen met een handicap
  • MDT
  • PAB aanvraag en inschaling
verpleging
Verpleging
 • Verpleegzorg
 • Verpleegkundige opvolging
 • Individuele coaching
 • Toepassen revalidatieprincipes ~ paramedici
slide30

Communicatie met de familie

Intake arts

Team

Psycho

Familie

revalidatiedag

revalidatietoer

Familie-educatie

Raadpleging

Maatschappelijk

werk