slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zorg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Zorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

Zorg. Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 26 november 2013, ASz. Zorg in de toekomst. 1. Macrokader zorg (FBZ) 2. Bekostiging huisartsen 3. Zorggroep? 4. Toekomst – zorg/ visie op zorg 5. Discussie. 1. Macrokader zorg (FBZ) BKZ-Uitgaven 2014 Zvw (bedragen in € miljard).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zorg' - idalia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zorg

Zorg in de toekomst!

Yvonne van Kemenade

26 november 2013, ASz

zorg in de toekomst
Zorg in de toekomst
 • 1. Macrokader zorg (FBZ)
 • 2. Bekostiging huisartsen
 • 3. Zorggroep?
 • 4. Toekomst – zorg/ visie op zorg
 • 5. Discussie

Yvonne van Kemenade

2 bekostiging huisartsen
2. Bekostiging huisartsen
 • 2006 (nza 2010)

< 2006: ZF (ab) en Part (ffs)

Yvonne van Kemenade

hoe welke contracten
Hoe: welke contracten?
 • Basis huisartsenzorg declareren vz (ook zonder basiscontract):
  • Inschrijftarieven, consulten en visites
  • Passantentarieven (niet ingeschreven pat.)
 • Overeenkomst ZV – HA: aanvullende HA zorg (basiscontract huisartsenzorg) (deed Kring/LHV, nu vz zelf/zorggroep)
  • Populatiegebonden toeslag op inschrijftarief

(achterstandswijk, leeftijd >65 en >75)

  • M&I verrichtingen (kleine chirurgische ingrepen e.d.)
  • M&I modules
 • DBC contracten en/of GEZ (DM, COPD, CVRM, Zorggroep)
praktijkvoering huisarts
Praktijkvoering huisarts:
 • Variaties op inkomsten, omzetten en kosten:
  • Contracten : goed geïnformeerd over (declaratie)mogelijkheden (o.a. M&I v en modules)
  • Taakdelegatie
  • Grote praktijk, samenwerkingsverbanden
  • Bedrijfs-/praktijkkosten e.d.
  • Huisvestings-/e.a. kosten
schatting kosten omzetten e d
Schatting kosten/omzetten e.d.

Kostencomponent:

- Nza(2012): rekent met 1,5 ton kosten per normpraktijk op 1,5 ton fiscaal inkomen

- Vb: Praktijk met 15.000 patiënten: 3 ton kosten

- Variaties van 110 euro pp – 160 euro pp

- Ha loondienst: 60.000 - 80.000 euro

hoe krijgt ha inkomsten binnen
Hoe krijgt HA inkomsten binnen?
 • Declaraties zorgverzekeraars (HIS, Vecozo)
 • Declaraties via zorggroepen (DBC’s)
 • Patiënt krijgt geen rekening, ook niet te zien (bewustwording?)
basiscontract ha zorg
Basiscontract HA zorg
 • Resultaatafsprakenbij M&I modules
 • Voorbeelden M&I modules:
  • Depressie
  • Dementie
  • DTO/doelmatigvoorschrijven (aangepast)
  • NHG richtlijnen/protocollen
  • Aanvullendeeisent.a.v. regio
conclusies huisartsenbekostiging
Conclusies Huisartsenbekostiging?
 • Kosten verhouding: macro-HA-ZH (6% vs 53%)
 • (te) Ingewikkelde bekostiging HA
 • “Goeden lijden onder slechten”
 • Financiële ruimte (substitutie)…..

Yvonne van Kemenade

3 zorggroep eerste lijn
3. Zorggroep Eerste Lijn

Yvonne van Kemenade

zorggroepen algemeen rivm e a
Zorggroepen algemeen (RIVM e.a.)
 • Organisatie/rechtsvorm:
  • zorgaanbieder/WTZi?
  • ontstaan uit Kring, ROS, CHP, gezcentrum, zelfst. praktijken
  • toetredingseisen? (POH, samenw ketenpartn, praktijkhouder)
 • Huisartsen belangrijkste spelers
 • DM – COPD – CVRM……
 • Activiteiten/doel zorggroepen verschillend
 • Kwaliteiteisen: visitaties/benchmarks/ nascholing/praktijkeisen…..
 • Profession./grote organisatie/organisatiekracht
ontstaan en organisatie zel
Ontstaan en Organisatie ZEL
 • OndersteuningsorganisatieCoöperatieveVereniginghuisartsen, 200 huisartsen
 • NWN-DWO gebied
 • Gebied:
     • 3 CHP-en
     • 3 ziekenhuizen (RdGG, Vlietland, Haga)
     • regionalezorgverzekeraar (DSW)
     • 1 ROS (ELO)

Yvonne van Kemenade

zel beleid
ZEL Beleid

Doel:

De ZEL, als ondersteuningsorganisatie van de CV,

doorontwikkelen tot een slagvaardige en

professionele organisatie, die als serieuze

gesprekspartnerwordt gezien in de regio, met

als primaire doel de (huisartsen)zorg in de regio

op een kwalitatief hoger niveau te brengen

en te behouden.

Yvonne van Kemenade

doel kwaliteit van huisartsen zorg verbreden en integraal
DOEL: KWALITEIT VAN (HUISARTSEN) ZORG:verbreden en “integraal”

Chronische zorg:

 • Basis: DBC Diabetes, COPD, CVRM
  • onderhandelingen preferente verzekeraar
  • Verre verzekeraars 10%>: ook in overleg
  • Kwaliteitsverbetering: indicatoren en visitaties
 • Verbreden: Ouderenzorg, GGZ, Jeugdzorg

Andere (innovatieve)projecten:

 • POH GGZ
 • Regioplan ICT (registratie in indicatoren)
 • Zorgdomein
 • Eerstelijns diagnostiek
 • Overleg RvB/staf ziekenhuizen
 • Basiscontract (incl. M&I)
inhoud modules huisartsen
Inhoud modules huisartsen
 • Uren besteed aan:
 • Visitaties en spiegelbijeenkomsten
 • Ontwikkelingen protocollaire ketenzorg
 • Samenwerkinganderezorgverleners
 • Deskundigheidsbevordering / training

Basistarief

 • Uren besteed aan:
 • Training en instructie
 • Implementatie van de DBC

Implementatietarief

dbc diabetes per pati nt concept trapsgewijze afbouw naar verankerde zorg
DBC Diabetes per patiënt (concept) Trapsgewijze afbouw naar verankerde zorg

POH-S

POH-S

POH-S

Consult huisarts jaarcontrole

“Basistarief + Implementatie-

Tarief”

Consult huisarts jaarcontrole

Implementatie-

tarief

Consult huisarts jaarcontrole

Basistarief

Basistarief

1-9-2009

1-9-2011

1-9-2011

1-9-2013

≥ 1-9-2013

integrale bekostiging 1e lijns keten dbc s
Integrale bekostiging1e lijns keten-DBC’s

Verzekeraar

De ketenleveranciers

worden w/n via de zorggroep

gefinancierd!!

Zorggroep/

ketenzorgaanbieder

ketenzorg diabetes

huisarts

specialist

fysio-

therapeut

overig

diëtist

assemblage van zorg

Fysiotherapie

Dietetiek

Assemblage van zorg

Huisarts

Keten diabetes

Keten hartfalen

Keten CVR

Keten COPD

Overige 1e lijn

Generalist 1e lijn

Specialist 2e lijn

Yvonne van Kemenade

slide23

Zorggroep……

 • Spelregels: samenwerken vraagt hierom (ook binnen ZEL
 • organisatie)
 • Stukje verlies van autonomie: we bepalen samen (i.p.v.
 • individueel) wat goede kwaliteit is en visiteren dat ook
 • Randvoorwaarden met elkaar bepalen: bv POH of DA?
 • Registratie en administratie
 • Kracht van 200 huisartsen (samen kan je meer) is ook
 • valkuil (je bent het nooit allemaal met elkaar eens)
 • Voordeel: georganiseerd verband van huisartsen:
 • - kwaliteitsverbetering (huisartsen)zorg
 • - mogelijke doorontwikkeling verdere ondersteuning (ontlasten HA/prof., dat wat zij niet persé zelf hoeven te doen)
 • - gesprekspartner verzekeraar/ziekenhuizen/V&V e.d…
zorggroep
Zorggroep……
 • Van huisartsen naar huisartsenzorg (naar zorg & gezondheid):
 • Zorgpad ontwikkeling brede 1ste(- 2de lijn)
 • Verbeteren ondersteuning praktijkvoering
 • Uitkomstindicatoren (beperkt)
porter
…Porter…

The most fundamental and unrecognized problem

is that competition operates at the wrong level. It

takes place at the level of health plans, networks,

and hospital groups. It should occur in the

prevention, diagnosis, and treatment of individual

health conditions or co-occurring conditions. It is

at this level that true value is created.........

trends ontwikkelingen
Trends & ontwikkelingen
 • Politiek: concurrentie, marktdenken
 • Economische
 • Sociaal-demografische
 • (Medisch) technologische
 • Arbeidsmarkt
 • Zorgvraag: Gezond langer leven (RIVM)
 • Transparantie: benchmarking, indicatoren, black box
segmenten ha ms zorg
Acute zorg / spoed

Planbare zorg:

routine/minder complex

complex

Chronische zorg

Palliatieve zorg

Topklinische zorg

Topreferentie zorg

(Preventie)

Poortwachter

Zorgverlener (generalisme vs specialisme)

Regisseur

Segmenten HA/MS zorg:

Yvonne van Kemenade

uitgangspunten redenatie visie
Uitgangspunten redenatie visie

Wat (inhoud)?

 • Redeneren vanuit zorg/inhoud (i.p.v. aanbod)
 • Onafhankelijk van het aanbod
 • Juiste zorg (gezondheidsdoelen, indicatoren….)

Wie in welke rol?

Waar (organisatie)?

 • Organisatie, juiste plek (juiste tijd)

Hoe (bekostiging)?

Bekostiging: prikkels (intrinsiek/extrinsiek, gezamenlijk)

Dus loslaten eigen belangen!

visie op zorg en gezondheid
Visie op zorg en gezondheid:

1. Mensen uit zorg houden

2. Als mensen in zorg zijn: Integratie zorg, beste zorg, meest doelmatige plek

3. Mensen uit zorg halen

(waardig sterven)

(zinnige zorg)

visie op zorg gezondheid
Visie op zorg & gezondheid

Diëtetiek

Fysiotherapie

Huisartsenzorg

Medisch special zorg

Revalidatie

Verpleging &

verzorging

Zorgstandaard/protocol: diabetes

Zorgstandaard/protocol:

Zorgstandaard/protocl

Zorgstandaard/protocol:

Patiënt

Uit zorg houden In zorg Uit zorg halen

visie op zorg
Visie op zorg
 • http://youtu.be/Nlxid4nL7Ic
slide34

Zorg nu:

 • Gefragmenteerdezorg
 • Re-actief
 • Onnodigezorg
 • (Teveelhetzelfde, 80 ongediffzh/ha)
slide35

Zorg toekomst:

 • Populatie in beeld (populatiescan)
 • Pro actieve benadering
 • Integrale zorg, gecoördineerd
 • Dichtbij wat kan vs concentratie gespec zorg
 • Incentives gericht op gezondheid i.p.v. zorg/ziekte

Yvonne van Kemenade

slide36

Gevaren:

 • Data voor patiënten
 • Meer data, meer (onnodige) zorg
 • Werkdruk
 • Incentives: niet in budget/niet geleverd
 • ……..…..
slide37

Hoe dan?

 • Inhoudzorg:
 • - Wat: zorgpadontwikkelen: Top 5 (stijgers, volume, substutiepotentieel, kosten/baten…..)
 • - Wie: allebetrokken professionals (taakdelegatie, differentiatiee.d..)
 • - Welkerol (verwijzer, regie, behandelaar..)
 • Organisatie: waar?

Yvonne van Kemenade

slide38

Bekostiging

 • - Regionaal/diagnose budget/schadelast: verdeleno.b.v. afspraken/criteria (creëergemeenschappelijkbelang)
 • - Honorering (declaraties) zoeenvoudigmogelijk
 • - Koppelingaankwaliteit/resultaat/gezondheid en inzet!
 • - (Beheerstgroeien: win-win-win)
 • Gewoondoen: starten, monitoren, bijstellen, oz, doorpakken
  • Crux = informatie en transparantie, indicatoren, benchmarkenkwaliteitsafspraken, transparantmaken van acties, middelen en resultaten.

Yvonne van Kemenade

substitutie potentieel nivel okt 2013
Substitutie potentieel, (nivel okt 2013)
 • VW: laag complex, planbaar, volume, kennis ha
 • Chronische zorg – nieuwe technieken/profess.
 • Chronische zorg: DM, COPD, CVRM, artrose, depressie
 • Oncologische nazorg en palliatieve zorg
 • GGZ: BasisGGZ-gespecialiseerd
 • Kleine chirurgie en (tele)dermatologie
 • Diagnostiek
 • Spoedeisende zorg
 • Meekijk consult/ gezamenlijk consult/ teleconsultatie
 • Landelijke Transmurale Afspraken (LTA)
slide40

Kleinestapjes:

 • Gat dichten HA-MS (zorg)?
  • Goedeafspraken-vertrouwen-aanspreken op afspraken
  • Kennishuisarts/pohvoldoendezijn
  • Bekostigingduidelijk en consitent ha-ms
  • Investeren in ruimtevooroverlegstructuur: ms – ha
  • Bevorderensamenwerkingsstructuren: eerder (terug)verwijzen
  • Reflectie op eigenhandelenm.b.t. (terug)verwijzigingen
  • Informatieoverdrachteenduidigheid ha-ms
  • Scholing
  • Overlegzg/ha-ms/zh
  • Gezamenlijkconsultatie….
  • LTA
  • Keten-DBC’s aansluiten/doorontw/ontw: Zorggroep/ha-Zh/ms
  • ????
slide41

Echtanders:

  • Populatiemanagement/bekostiging, Coöperatie ha/ms/burgers, verzekeraar/investeringsmaatschappij…..
  • Partnerships……
  • Ideeën?
slide42

Visie vragen

 • Hoe wil je dat de zorg er over 10 jaar uitziet?

- Welke zorg zou IK waar en hoe willen ontvangen

- Out of the box

 • Wat betekent dat voor het heden en de te nemen stappen?
 • I.p.v. redeneren vanuit het heden……
 • Gewoon doen en beginnen!

Yvonne van Kemenade

slide43

We hebben er zin in!

Yvonne van Kemenade

ad