sporta politikas probl mas sports cilv kiem ar invalidit ti
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sporta politikas problēmas - sports cilvēkiem ar invaliditāti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Sporta politikas problēmas - sports cilvēkiem ar invaliditāti - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Sporta politikas problēmas - sports cilvēkiem ar invaliditāti. darba apakšgrupas " Sportisti ar invaliditāti un sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “ apkopojums. Terminu skaidrojums.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sporta politikas problēmas - sports cilvēkiem ar invaliditāti' - noura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sporta politikas probl mas sports cilv kiem ar invalidit ti

Sporta politikas problēmas - sports cilvēkiem ar invaliditāti

darba apakšgrupas "Sportisti ar invaliditāti un sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām“ apkopojums

terminu skaidrojums
Terminu skaidrojums

Līdz šim nav konkrēta skaidrojuma vai nosaukuma sportam, kurā darbojas cilvēki ar invaliditāti – vieniem tas ir INVALĪDU sports, PARALIMPISKAIS sports un tml.

Mūsu priekšlikums – visu cilvēku ar invaliditāti sportu, saukt par PARALIMPISKO kustību (saskaņā ar Starptautiskās Paralimpiskās komitejas atzīto terminoloģiju).

paralimpisk kust ba
Paralimpiskā kustība
 • Paralimpiskā kustība – apvieno visus sportistus ar invaliditāti visos sporta veidos, pielāgotas fiziskās aktivitātes, organizācijas, kas pārstāv sportistu ar invaliditāti intereses gan savā valstī, gan starptautiskā arēnā un nav pretrunā ar Starptautiskās Paralimpiskās komitejas noteikumiem un statūtiem.
 • Paralimpiskais sportists – visi sportisti ar invaliditāti, kuri iesaistīti Paralimpiskajā kustībā no bērnu un jauniešu sportista, sportista iesācēja līdz augsto sasniegumu sasniegušam sportistam.
 • Paralimpietis – jebkura sporta veida sportists, kurš kaut reizi piedalījies Paralimpiskajās spēlēs (Nedzirdīgo Olimpiādē (DeafOlimpic)).
probl mu formul jums kuru risin anai nepiecie ams stenot noteiktu vald bas politiku
Problēmu formulējums, kuru risināšanai nepieciešams īstenot noteiktu valdības politiku
 • Sporta likums 6. pants 1.punkts

Labklājības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:

atbalsta Latvijas Paralimpisko komiteju un tās izstrādātās programmas, kā arī veicina sportistu invalīdu aprūpes programmu īstenošanu.

 • Trūkst informācijas saistībā ar LR Labklājības ministrijas saistošajiem dokumentiem par augstāk minētā likuma punkta izpildi. Līdz šim LM nav aktīvi iesaistījusies “Invalīdu sporta” (LM terminoloģija) finansēšanā, kā arī nav skaidrības kā tiek veicināta sportistu invalīdu aprūpes programma. Ko paredz “sportistu invalīdu aprūpes programma”?
probl mu formul jums kuru risin anai nepiecie ams stenot noteiktu vald bas politiku1
Problēmu formulējums, kuru risināšanai nepieciešams īstenot noteiktu valdības politiku
 • Navizstrādāta vienota valsts sporta attīstības programma cilvēkiem ar invaliditāti.
 • LPK izstrādāja un apstiprināja „Sporta attīstības programmu cilvēkiem ar invaliditāti 2007. – 2012.gadam”. Programma apstiprina un izvērsti paskaidro Paralimpiskās kustības attīstību, iespējamo perspektīvu un tuvākos mērķus. Tomēr finansējuma trūkuma dēļ minētā programma nevar tikt īstenota, kā rezultātā novērojama sportistu ar invaliditāti aiziešanu no sporta, kā arī samazinājušās jaunu sportistu piesaistes iespējas.
probl mu formul jums kuru risin anai nepiecie ams stenot noteiktu vald bas politiku2
Problēmu formulējums, kuru risināšanai nepieciešams īstenot noteiktu valdības politiku
 • Pilnveidot cilvēku ar invaliditāti sporta organizāciju institucionālo sistēmu.
 • Institucionālās sistēmas pilnveidošanai nepieciešama ciešāka sadarbība ar citu sporta veidu sporta federācijām, kā arī informatīvās bāzes pilnveidošana par iespējām iekļaut cilvēkus ar invaliditāti dažādos sporta veidos. Tāpat nepieciešams turpināt paaugstināt to sporta speciālistu kvalifikāciju, kuri vada nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī apmācīt un iesaistīt jaunus speciālistus – trenerus, fizioterapeitus, sporta uztura speciālistus, sporta ārstus.
probl mu formul jums kuru risin anai nepiecie ams stenot noteiktu vald bas politiku3
Problēmu formulējums, kuru risināšanai nepieciešams īstenot noteiktu valdības politiku
 • Sportabāzu trūkums un vienotas sporta bāzu attīstības stratēģijas neesamība. Nodrošināt Paralimpiskās kustības sportistiem sporta bāzu piejamību gan ņemot vērā vides pieejamību, gan finansiālos aspektus.
 • Sporta bāzu pieejamība Paralimpiskās kustības sportistiem ir nepietiekama. Pilsētās, tā ir pielāgotas – vides pieejamības ziņā, bet finansiāli nepiejamas. Zems pašvaldību finansiālais atbalsts, trūkst komunikācija starp pašvaldībām un to teritorijā pieejamām sporta bāzēm. Novados novecojuša sporta bāžu infrastruktūra bez vides pieejamības.
probl mu formul jums kuru risin anai nepiecie ams stenot noteiktu vald bas politiku4
Problēmu formulējums, kuru risināšanai nepieciešams īstenot noteiktu valdības politiku
 • Minimāliatbalstīta Paralimpiskās kustības starptautiskā sadarbība.
 • LPK ir nodibināti un tiek attīstīti sadarbības projekti ar Starptautisko Paralimpisko komiteju, Eiropas Paralimpisko komiteju, Starptautisko Ratiņbasketbola asociāciju, Pasaules Volejbola organizāciju cilvēkiem ar invaliditāti, Pasaules Stājhokeja federāciju un daudzām citām pasaules un Eiropas sporta organizācijām. Ciešākai sadarbībai starptautiskā līmenī traucē ierobežotie finanšu resursi - dalībai dažāda līmeņa kongresos, konferencēs, semināros, īstenojot kopējus projektus, kuros nepieciešams līdzfinansējums.
probl mu formul jums kuru risin anai nepiecie ams stenot noteiktu vald bas politiku5
Problēmu formulējums, kuru risināšanai nepieciešams īstenot noteiktu valdības politiku
 • Minimāli nodrošināts finansiāls atbalsts Latvijas sportistu un komandu sagatavošanās process un dalība Paralimpiskajās spēlēs, nedzirdīgo olimpiādē, pasaules un Eiropas čempionātos.
 • Joprojām nav atrisināts jautājums par atsevišķu un stabilu finansējuma nodrošināšanu LPK izstrādātajām programmām gatavošanās un dalība Paralimpiskajās spēlēs, Nedzirdīgo Olimpiādē . Pašreiz finansējums tiek nodrošināts tikai Paralimpiskajā gadā, kaut gan paralimpiskais cikls, jeb gatavošanās šīm augstākā līmeņa sacensībām notiek 4 gadu garumā.
probl mu formul jums kuru risin anai nepiecie ams stenot noteiktu vald bas politiku6
Problēmu formulējums, kuru risināšanai nepieciešams īstenot noteiktu valdības politiku
 • Paralimpisko sportistu veselības aprūpe un medicīniskā uzraudzība.
 • Līdz 2010.gadam LPK sadarbībā ar SMRC nodrošinājusi 370 Latvijas nacionālo izlašu sportistu ar invaliditāti veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību, veicot regulāras medicīniskās apskates divreiz gadā un kontrolējot sportistu veselības stāvokli pirms sacensībām un to laikā, veicot sportistu funkcionālo darba spēju testēšanu. Sākot ar 2009.gadu valsts finansējums šai aktivitātei nav pieejams. Nav pieejama medicīniskā rehabilitācija Paralimpiskajiem sportistiem.
slide11
Aicinām apmeklēt III. Starptautiskā ratiņbasketbola turnīra “Rīgas Kauss” sacensības14.04.-15.04. Ķeizarmeža sporta centrs

Paldies par uzmanību!

ad