Zem a zemsk zdroje ing ladislav hvizd k phd
Download
1 / 23

Zem a zemské zdroje (Ing. Ladislav Hvizdák, PhD.) - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Zem a zemské zdroje (Ing. Ladislav Hvizdák, PhD.). Prednáška č.2. Na vývoj cien majú vplyv aj politické a hospodárske udalosti celosvetového významu Príklad: Faktory vplývajúce na vývoj ceny ropy: Globálny ekonomický rast a s ním súvisiaci fyzický dopyt Dopyt špekulantov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zem a zemské zdroje (Ing. Ladislav Hvizdák, PhD.)' - noma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zem a zemsk zdroje ing ladislav hvizd k phd

Zem a zemské zdroje(Ing. Ladislav Hvizdák, PhD.)

Prednáška č.2


Na vývoj cien majú vplyv aj politické a hospodárske udalosti celosvetového významu

Príklad:

Faktory vplývajúce na vývoj ceny ropy:

Globálny ekonomický rast a s ním súvisiaci fyzický dopyt

Dopyt špekulantov

Úrokové sadzby a výmenné kurzy

Počasie

Sezónnosť (Leto, Zima)

Rozhodnutie OPECu o produkcii (ponuka OPECu)

Ponuka krajín nepatriacich do OPECu

Stav komerčných zásob

Geopolitické faktory

Burzové pravidlá a regulácia


Hlin k
Hliník udalosti celosvetového významu

Hliník v obidvoch podobách, čistej aj v zliatinách,

sa používa v širokej škále tovarov. Najväčší

odberatelia podľa odvetví sú :

 • doprava (29 %),

 • baliarenský priemysel (23 %),

 • stavebníctvo (19 %),

 • elektrotechnický priemysel (8 %),

 • strojárenstvo (8 %),

 • spotrebný priemysel (spotrebné tovary) (6 %).

  Najväčšími konzumentmi podľa regiónov sú Severná Amerika 32 % z celkovej spotreby severnej pologule, Ázia 32 % a Európa 30%.

http://www.etf-mrt.sk/?obsah=komodity-a-produkty/hlinik


Hlin k cena v usd t lme
Hliník, cena v USD/t (LME) udalosti celosvetového významu


Meď udalosti celosvetového významu

 • V súčasnosti je hnacou silou dopytu po medi

  elektrotechnický priemysel

 • Svetová spotreba medi sa počas rokov 2000 až

  2010 zvýšila temer o 40 % , na súčasných

  16,8 mil. ton

 • Takmer 60 % nárastu svetovej spotreby

  pripadá na Čínu. Dôvodom je hlavne

  presun kapacít výroby medených

  rúr z USA do Číny

 • Najskôr šlo o presun výroby

  klimatizačných zariadení.

  Potom ju nasledovali dodávatelia,

  najmä výrobcovia medených rúr

http://www.matnet.sav.sk/index.php?ID=309


Me cena v usd t lme
Meď, cena v USD/t (LME) udalosti celosvetového významu


Meď udalosti celosvetového významu

 • V roku 1996 sa očakávala pretrvávajúca vysoká spotreba medi a očakával sa nepriaznivý vývoj cien, ovplyvňovaný zvyšovaním ťažby medi, hlavne v Chile. Trvalý rast požiadaviek ázijských krajín na meď však spôsobil, že pokles cien medi bol krátkodobý.

 • Z priemernej ceny 2,425 – 2,646 USD za kg v roku 1996, klesli ceny medi v roku 1997 na 2,205 USD za kg.

 • Osemnásobný rast dopytu po medi zo strany investičných fondov v priebehu niekoľkých málo nedávnych rokov zapríčinili cenovú explóziu. V roku 2008 však opäť došlo k prudkému prepadu ceny medi.

 • Cena medi k 10. máju 2010 na svetových burzách bola 6 872 USD za tonu, čo svedčí o návrate ceny medi na veľmi vysoké hladiny spred cca štyroch rokov


Olovo
Olovo udalosti celosvetového významu

 • Olovené batérie pre automobily, priemyselné a spotrebné účely predstavujú 60 % svetovej požiadavky na olovo.

 • Odolnosť olova voči korózii vedie k jeho použitiu pri povrchových úpravách materiálov.

 • Neschopnosť ľudského organizmu odbúrať ukladajúce sa olovo v ňom, vedie k postupnému odstraňovaniu plošného použitia olova vo veľkom priestore, ako napr. olovo v benzíne, jeho použitie na výrobu vodovodného potrubia, alebo farieb, používaných v domácnostiach a pod.

http://www.briklis.cz/commodity/briquet-samples/metal.html

http://www.briklis.cz/commodity/briquet-samples/metal.html


Olovo cena v usd t lme
Olovo, cena v USD/t (LME) udalosti celosvetového významu


Elezn ruda
Železná ruda udalosti celosvetového významu

 • Tok železných rúd za roky 1960 až 1994 vzrástol na viac ako štvornásobok

 • Analytici odhadujú, že v blízkej budúcnosti ceny železnej rudy (bez dopravy) klesnú zo 147 dolárov na 130 až 135 dolárov za tonu (údaj z 31.8.2010)

 • Koncom marca 2010 sa zmenil spôsob tvorby cien ocele, ktorá sa po novom už nebude určovať na rok, ale na tri mesiace podľa okamžitej, takzvanej spotovej ceny železnej rudy na trhu. S touto zmenou prišli výrobcovia ocele v čase, keď ceny i dopyt po oceli rastie. Chcú tak získať skôr na očakávanom oživení svetovej ekonomiky a vymazať straty z krízy.

Magnetit – najvýznamnejšia železná ruda (72 %)

http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/magnetit.html

Siderit – železná ruda (48 %)

http://sk.wikipedia.org/wiki/Siderit


Oce a elezn ruda
(Oceľ a) Železná ruda udalosti celosvetového významu


FOB = hodnota dovozu a vývozu, zahŕňajúca transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb vykonaných na dodanie tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny

LME – London Metal Exchange


Nerudy
Nerudy hodnotu tovaru a hodnotu služieb vykonaných na dodanie tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny

Nerudy sú prirodzenou asociáciou

minerálov, z ktorých je možné

získať jeden, alebo viac

nekovových prvkov a ich

zlúčenín, alebo sú využívané pre

svoje chemické, alebo fyzikálne

vlastnosti.


Nerudy1
Nerudy hodnotu tovaru a hodnotu služieb vykonaných na dodanie tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny

 • Nerudné suroviny sú nerastné suroviny rôznych druhov, často heterogénneho pôvodu a rôzneho ekonomického významu pre rôzne druhy priemyslu.

  Najčastejšie sa delia na:

  • priemyselné minerály – tvoria ložiská s vysokými koncentráciami úžitkových minerálov, majú podobný, často endogénny pôvod ako rudy,

  • priemyselné horniny – tvoria ložiská s väčším množstvom surovín, obvykle ležia bližšie k povrchu, majú hlavne exogénny pôvod,

  • stavebné suroviny – sú to rôzne druhy nerastných surovín použiteľné v stavebníctve, ako napr.: drvené kamenivo, prírodné ťažené kamenivo, dekoračné a obkladové kamene, íly používané na výrobu tehál a pod.


Nerudy2
Nerudy hodnotu tovaru a hodnotu služieb vykonaných na dodanie tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny

Existujú však aj iné klasifikácie, podľa

ktorých ich môžeme rozdeliť:

 • na základe pôvodu (magmatické, sedimentárne, zvetrávacie, atď.), alebo

 • na základe konzistencie (tuhé, sypké)

  Za úžitkové zložky v nerudných surovinách

  môžeme považovať:

  tvar a veľkosť zŕn, belosť, brilanciu,

  žiaruvzdornosť, inertnosť, lesk, vysokú alebo

  nízku mernú hmotnosť, tvrdosť, pevnosť, ale

  mohli by sme definovať aj ďalšie vlastnosti.


A ba nerudn ch surov n na slovensku
Ťažba nerudných surovín na Slovensku hodnotu tovaru a hodnotu služieb vykonaných na dodanie tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny

Podstatný útlm, až zastavenie banských

činností bol na Slovensku zaznamenaný

v ťažbe nasledovných surovín: azbest,

baryt, dekoračný kameň, kremeň a

kremenec, vápenec, mastenec, perlit,

magnezit a keramické íly, (kamenná soľ –

ukončenie ťažby)


A ba nerudn ch surov n
Ťažba nerudných surovín hodnotu tovaru a hodnotu služieb vykonaných na dodanie tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny

O stavoch zásob nerudných surovín, ani o

baníctve nerudných surovín sa

z medzinárodného hľadiska nič nezatajuje

a dokonca sa ani nesledujú ceny týchto

nerastov na burzách. Ich cena bez

výkyvov stúpa a klesá v súlade

s infláciou. Za perspektívne nerudné

suroviny sa považujú: zeolity, bentonity,

mastence, živce, abrazíva a ďalšie


Gemersk poloma
Gemerská Poloma hodnotu tovaru a hodnotu služieb vykonaných na dodanie tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny

Po dlhých rokoch útlmu baníctva sa na

Slovensku pristúpilo aj k otvoreniu nového

hlbinného banského diela. Jedná sa o otvárku

mastencového ložiska Gemerská Poloma

v dobývacom priestore Gemerská Poloma

v okresoch Rožňava a Gelnica. Vrtným

prieskumom overené rozmery ložiska sú 2 700 m

v smere východ – západ, a 820 m v smere

sever – juh. Ložisko leží v priemere 350 m pod

povrchom. Vzhľadom na množstvo a kvalitu zásob,

môže byť toto ložisko klasifikované ako jedno

z najvýznamnejších mastencových ložísk v Európe.


Drven kamenivo
Drvené kamenivo hodnotu tovaru a hodnotu služieb vykonaných na dodanie tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny

Drvené kamenivo je jeden

z najdostupnejších zemských zdrojov

používaný v rôznych oblastiach

priemyslu. Je to podstatná surovina

používaná v stavebníctve,

poľnohospodárstve a v odvetviach

využívajúcich chemické a metalurgické

procesy.


Progn za spotreby kameniva na slovensku
Prognóza spotreby kameniva na Slovensku hodnotu tovaru a hodnotu služieb vykonaných na dodanie tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny

 • Národná diaľničná spoločnosť plánovala v rokoch 2010 – 2014 vybudovať 918 km diaľnic a rýchlostných komunikácií, čo predstavuje potrebu 14 600 tis. m3 drveného kameniva. V súčasnosti dochádza k prehodnoteniu týchto plánov.

 • Železnice Slovenskej republiky plánujú pre najbližšie obdobie využiť 170 000 – 500 000 t (údržba) a 500 000 t (investície) drveného kameniva.

 • Výroba betónov – predpokladaný nárast nastane po ukončení súčasnej krízy.

 • Výroba asfaltových zmesí - predpokladaný nárast po ukončení súčasnej krízy.

 • Ostatní odberatelia SR - predpokladaný nárast spotreby po ukončení súčasnej krízy.

 • Očakávaný vývoz do zahraničia: cca 500 000 t / ročne


Nov produkty na b ze nerudn ch surov n
Nové produkty na báze nerudných surovín hodnotu tovaru a hodnotu služieb vykonaných na dodanie tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny

Základom súčasného rozvoja nových

materiálov a nových priemyselných

odvetví sú produkty na báze nerudných

surovín. Ako príklady je možné uviesť:

 • viskery (whisker) – monokryštalické vlákna

 • cermety – produkty, kde viskery sa používajú pri spevňovaní kompozitov

 • technická keramika na báze nitridu


Nov produkty na b ze nerudn ch surov n1
Nové produkty na báze nerudných surovín hodnotu tovaru a hodnotu služieb vykonaných na dodanie tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny

 • keramické supravodiče

 • optické vlákno

 • diamantové vrstvy

 • Litracon - ultraľahký, ale pritom extrémne pevný betón sa skladá z optických sklenených vlákien a iných chemických prísad

 • Monokryštalický fotovoltaický

  článok


Ďakujem za pozornosť hodnotu tovaru a hodnotu služieb vykonaných na dodanie tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny


ad