v cn zdroje v p sobnosti sshr n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VĚCNÉ ZDROJE V PŮSOBNOSTI SSHR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 84

VĚCNÉ ZDROJE V PŮSOBNOSTI SSHR - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

VĚCNÉ ZDROJE V PŮSOBNOSTI SSHR. Ing. Miloslav Novák SSHR/OPH. OSNOVA. Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR na léta 2005 a 2006 Další věcné zdroje v rámci SHR Vyžadování věcných zdrojů a poskytování SHR za krizových stavů Využití SHR mimo krizové stavy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VĚCNÉ ZDROJE V PŮSOBNOSTI SSHR' - elmer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v cn zdroje v p sobnosti sshr

VĚCNÉ ZDROJEV PŮSOBNOSTI SSHR

Ing. Miloslav Novák

SSHR/OPH

osnova
OSNOVA
 • Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR na léta 2005 a 2006
 • Další věcné zdroje v rámci SHR
 • Vyžadování věcných zdrojů a poskytování SHR za krizových stavů
 • Využití SHR mimo krizové stavy

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006
PVCZ 2005 a 2006
 • Plán vytváření civilních zdrojů na léta 2005 a 2006
 • Dvě části:

- nouzové hospodářství

- hospodářská mobilizace

 • Stanovení, které nezbytné dodávky a které mobilizační dodávky budou zabezpečovány a maximální finanční limity.
 • Stanovisko k již vytvořeným SHR a finanční náklady na tvorbu nových
 • K němu je zpracováván Plán doplnění, obměn a záměn MR, PZ a ZHP po projednání s resorty jej schválí předseda Správy.

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

slide4

CÍL:

Definovat opatření, která bude přijímat SSHR při tvorbě pohotovostních zásob a zabezpečování mobilizačních dodávek

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

slide5

Informace schválena na25. schůzi VCNP dne 21.9. 2004 a informace byla předložena BRS na prosincovém zasedání.

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

st tn hmotn rezervy
STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY
 • Hmotné rezervy (90% celých SHR)
 • Mobilizační rezervy
 • Pohotovostní zásoby
 • Zásoby pro humanitární pomoc
 • Zahraniční humanitární pomoc

(zákon č. 97/1993 Sb., Usnesení vlády ČR č. 684/2003)

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

hospod sk opat en pro krizov stavy 241 2000 sb
HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍPRO KRIZOVÉ STAVY (241/2000 Sb.)
 • Nouzové hospodářství
  • pohotovostní zásoby
  • materiální zahraniční humanitární pomoc
  • zásoby pro humanitární pomoc
 • Hospodářská mobilizace
  • mobilizační rezervy
 • Státní hmotné rezervy (zákon 97/1993 Sb.)
 • Infrastruktura
 • Regulační opatření

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 nouzov hospod stv
PVCZ 2005 a 2006 – NOUZOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Systém nouzového hospodářství zabezpečuje, aby nezbytné dodávky pro:

- uspokojení základních životních potřeb

- podporu činnosti hasičských záchranných sborů a havarijních služeb

- podporu výkonu státní správy,

probíhaly za všech krizových stavů způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy.(zákon č. 241/2000 Sb. § 10)

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

nouzov hospod stv pohotovostn z soby
Nouzové hospodářství – Pohotovostní zásoby
 • Tvoří vybrané základní materiály a výrobky, určené k zajištění nezbytných dodávek pro podporu obyvatelstva, činnosti havarijních služeb a hasičských záchranných sborů po vyhlášení krizových stavů v systému nouzového hospodářství, které nelze zajistit obvyklým způsobem.

(zákon č. 97/1993 Sb. § 4)

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 nouzov hospod stv tvorba pohotovostn ch z sob
PVCZ 2005 a 2006 – Nouzové hospodářství – Tvorba pohotovostních zásob
 • Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR (na příslušné dvouleté období) zpracovaný na základě návrhu na vytvoření pohotovostních zásob zaslaného věcně příslušným resortem SSHR

(zákon č. 241/2000 Sb., § 11, Vyhláška č. 498/2000 Sb., §3, Metodika)

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 nouzov hospod stv souhrn
PVCZ 2005 a 2006 – Nouzové hospodářství – Souhrn
 • Mze - 2 nezbytné dodávky/1
 • MD - 1 nezbytná dodávka
 • MZ - 2 nezbytné dodávky/1
 • MV - 4 nezbytné dodávky
 • MI - 3 nezbytné dodávky/3
 • MPO - 1 nezbytná dodávky
 • SSHR - 1 nezbytná dodávka/1

Celkem 14 nezbytných dodávek

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 nouzov hospod stv mze
PVCZ 2005 a 2006Nouzové hospodářství – MZe
 • Nouzové zásobování pitnou vodou (Vodovody a kanalizace K.Vary, Vodovody a kanalizace JČ, VIS, Severočeské VAK, SOŽ, VHOS Šumperk, Severomoravské VAK, Vodní zdroje Holešov)
 • Likvidace nebezpečných nákaz zvířat a rostlin (Státní veterinární úřad H.K., SVÚ Brno, Krajská veterinární správa Brno, KVS Hradec Králové, Státní rostlinolékařská správa Praha)
 • Vytvořené PZ: 159 089 399 Kč
 • Nové PZ: 8 389 230 Kč

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 2006 nouzov hospod stv prost edky pro nouzov z sobov n pitnou vodou
PVCZ 2005 – 2006 – Nouzové hospodářství – Prostředky pro nouzové zásobování pitnou vodou

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2006 2006 nouzov hospod stv nov po izovan prost edky pro nouzov z sobov n pitnou vodou
PVCZ 2006 – 2006 – Nouzové hospodářství – Nově pořizované Prostředky pro nouzové zásobování pitnou vodou
 • Úpravny vody 1 ks
 • Přívěsy na pitnou vodu 6 ks/ 18 m3
 • Kontejnery na pitnou vodu 7 ks/ 14 m3
 • Nosiče kontejnerů 1 ks

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 nouzov hospod stv min zdravotnictv
PVCZ 2005 a 2006 – Nouzové hospodářství Min. zdravotnictví
 • Rozšíření lůžkové kapacity nemocnic (Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Příbram)
 • Zabezpečení antivirového přípravku TAMIFLU (Roche)
 • Vytvořené PZ: 58 440 038 Kč
 • Nové PZ: 2 065 000 Kč

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 pohotovostn z soby mz
PVCZ 2005 a 2006 – Pohotovostní zásoby – MZ
 • 120 souprav SET 2000
 • 25 000 dávek antivirotika TAMIFLU podle Pandemického plánu ČR
 • Celkem 6 skladů

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pohotovostn z soby prost edky pro roz en l kov ho fondu
Pohotovostní zásoby – Prostředky pro rozšíření lůžkového fondu
 • 1 SET 2000 = 100 lůžek (8 ks palet ohradových 102, 8 ks palet kovových skládacích typ 0044041)
 • Potřeba přepravních kapacit (2 návěsy nebo 4 x AVIA)

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

nouzov hospod stv mi
Nouzové hospodářství MI
 • Přenos radiového signálu (ČRa)
 • Přenos televizního signálu (ČRa)
 • Služby komunikační infrastruktury IS veřejné správy (SOŽ)
 • Vytvořené PZ: 193 094 326 Kč
 • Nové PZ: 861 000 Kč

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pohotovostn z soby telekomunika n technika
Pohotovostní zásoby – telekomunikační technika

CELKEM 4 SKLADY

 • Speciální radioko-munikační technika 12 kontejnerů
 • Autocisterna PHM (AVIA) 6 ks
 • Elektrocentrály přenosné 34 ks
 • Elektrocentrály přívěsné 74 ks
 • Kabelové soupravy 2325 tun
 • Vozidla nákladní 52 ks

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 200 a 2006 nouzov hospod stv sshr
PVCZ 200 a 2006 – Nouzové hospodářství SSHR
 • Řešení stavu ropné nouze (SOŽ, Benzina)
 • Vytvořené PZ – 2 622 000 Kč
 • Na nové PZ finanční prostředky nejsou požadovány
 • Část EC zabudována přímo ve vybraných čerpacích stanicích, část ve skladech pro operativní použití

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 nouzov hospod stv md
PVCZ 2005 a 2006 – Nouzové hospodářství MD
 • Obnova sjízdnosti sítě dopravních cest (Strabag, Provizorní mosty Praha, Promos Sosnová, Metal Eniting Brno, Silniční program Ostrava)
 • Vytvořené PZ – 456 012 529 Kč
 • Nové PZ – 249 000 Kč

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pohotovostn z soby mostn konstrukce
Pohotovostní zásoby – mostní konstrukce
 • CELKEM 11 SKLADŮ
 • MS – 1173 bm – 1478 tun
 • TMS – 4928 bm – 5815 tun
 • SMS – 1053 bm – 1159 tun
 • PMS – 1173 bm – 1759 tun
 • PIŽMO – 95 bm – 1056 tun

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 nouzov hospod stv mv
PVCZ 2005 a 2006 – Nouzové hospodářství MV
 • Likvidace požárů (HZS)
 • Odstraňování následků povodní (HZS)
 • Zabezpečení náhradních zdrojů el. energie (HZS)
 • Prostředky pro dekontaminaci osob a techniky (HZS)
 • Vytvořené PZ – 95 614 663 Kč
 • Nové PZ – 17 861 000 Kč + 9 637 490 Kč

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 nouzov hospod stv mv1
PVCZ 2005 a 2006 – Nouzové hospodářství MV
 • Dekontaminační pracoviště 7 ks
 • Elektrocentrály 2 ks
 • Kabelové soupravy k EC 14 spr
 • Hasiva 147 tun
 • Čerpadla 666 litrů/s 5 ks
 • Čerpadla 10 litrů/s 135 ks
 • Vysoušeče 311 ks
 • Protipovodňové stěny 189 ks
 • Zařízení pro přepravu vody 1 ks

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 nouzov hospod stv mv2
PVCZ 2005 a 2006 - Nouzové hospodářství MV

Nově pořizované PZ

 • Elektrocentrály 50 ks
 • Zařízení pro přepravu vody 1 ks

+ hadicový kontejner

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 nouzov hospod stv mpo
PVCZ 2005 a 2006 – Nouzové hospodářství MPO
 • Přídělový lístek (Státní tiskárna cenin)
 • Vytvořené PZ – 2 679 000 Kč
 • Nové PZ – nepožadují se.

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 nouzov hospod stv z soby pro humanit rn pomoc opat en
PVCZ 2005 a 2006 -Nouzové hospodářství – Zásoby pro humanitární pomoc – Opatření
 • Tvorba zásob pro humanitární pomoc

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 nouzov hospod stv struktura z sob pro humanit rn pomoc
PVCZ 2005 a 2006 -Nouzové hospodářství – Struktura zásob pro humanitární pomoc
 • Pro 1500 osob
 • Pitná voda (na 3 dny)
 • Potraviny (na 3 dny)
 • Prostředky osobní hygieny (na 3 dny)
 • Pracovní oděvy a obuv
 • Přikrývky a spací pytle

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 nouzov hospod stv z soby pro humanit rn pomoc
PVCZ 2005 a 2006 -Nouzové hospodářství – Zásoby pro humanitární pomoc
 • Vybrané základní materiály a výrobky určené po vyhlášení krizových stavů k bezplatnému poskytnutí fyzické osobě vážně materiálně postižené.

(zákon č. 97/1993 Sb., § 4)

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

rozlo en zhp
Rozložení ZHP

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 hospod sk mobilizace
PVCZ 2005 a 2006 HOSPODÁŘSKÁ MOBILIZACE

Systém hospodářské mobilizace jsou organizační, materiální, personální a jiná opatření, kterými ústřední správní úřad zabezpečuje mobilizační dodávku pro potřeby ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení státu a válečného stavu.

(zákon č. 241/2000 Sb. , § 2)

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 hospod sk mobilizace tvorba mobiliza n ch rezerv
PVCZ 2005 a 2006 -Hospodářská mobilizace - Tvorba mobilizačních rezerv
 • Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR (na příslušné dvouleté období) zpracovaný na základě požadavku na přípravu zaslaného objednatelem mobilizační dodávky SSHR. Zákon č. 241/2000 Sb., § 13 a Vyhláška č. 498/2000 Sb., § 7 a § 8)

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 hospod sk mobilizace souhrn
PVCZ 2005 a 2006 - Hospodářská mobilizace – Souhrn
 • SSHR se podílí na 180 mobilizačních dodávkách, které uplatnilo Ministerstvo obrany
 • Prioritu I má 26 mobilizačních dodávek
 • Prioritu II má 111 mobilizačních dodávek
 • Prioritu III má 39 mobilizačních dodávek
 • Prioritu IV mají 4 mobilizační dodávky

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 hospod sk mobilizace opat en sshr
PVCZ 2005 a 2006 - Hospodářská mobilizace – Opatření SSHR
 • Tvorba mobilizačních rezerv
 • Úhrada nákladů na uchování výrobních schopností
 • Infrastruktura
 • Finanční krytí nezbytných výdajů

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pvcz 2005 a 2006 hospod sk mobilizace mobiliza n rezervy
PVCZ 2005 a 2006 -Hospodářská mobilizace – Mobilizační rezervy
 • Vybrané základní suroviny a materiály, polotovary, výrobky, stroje a jiné majetkové hodnoty určené pro zajištění mobilizačních dodávek.

(zákon č. 97/1993 Sb., § 4)

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

hmotn rezervy
Hmotné rezervy
 • Vybrané základní suroviny, materiály, polotovary a výrobky. Jsou určeny pro zajištění obranyschopnosti a obrany státu, pro odstraňování následků krizových situací a pro ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu.

(zákon č. 97/1993 Sb. § 4)

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

tvorba hmotn ch rezerv
Tvorba hmotných rezerv
 • Rozhodnutím vlády na základě požadavků krizových plánů resortů (zákon 97/1993 Sb., § 5)
 • Zákon č. 189/1999 Sb. o nouzových zásobách ropy)
 • Tvorba hmotných rezerv není řešena Plánem vytváření civilních zdrojů

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

struktura hmotn ch rezerv
Struktura hmotných rezerv
 • Ropa a ropné produkty (54 % objemu)
 • Potraviny
 • Kovy
 • Ostatní strategické materiály

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

zahrani n humanit rn pomoc
Zahraniční humanitární pomoc
 • Změna zákona č. 97/1993 Sb. o působnosti SSHR
 • § 3 a), odst. 1 – Na základě podnětu MV SSHR jménem České republiky převezme movitý majetek, který je v době krizových stavů České republice darován v rámci zahraniční humanitární pomoci. Počínaje dnem jeho převzetí …jej začlení do příslušné kategorie SHR.

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

zahrani n humanit rn pomoc1
Zahraniční humanitární pomoc
 • Změna zákona č. 97/1993 Sb. o působnosti SSHR
 • § 3 a), odst. 2 – Po dobu krizových stavů postupuje SSHR při hospodaření s majetkem uvedeným v odstavci 1 v souladu s požadavky Ministerstva vnitra.

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pou it pohotovostn ch z sob za krizov situace
Použití pohotovostních zásob za krizové situace
 • Vláda ČR
 • Vedoucí ÚSÚ na základě jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny
 • Krajský úřad (odstavec 4, § 11, zákona č. 241/2000 Sb.)

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pou it pohotovostn ch z sob za krizov situace krajsk m adem
Použití pohotovostních zásob za krizové situace krajským úřadem
 • Krajský úřad (odstavec 4, § 11, zákona č. 241/2000 Sb.) pokud jsou PZ:
  • jsou uloženy v jeho správním obvodu
  • jejich použití je v mezích jeho plánu nezbytných dodávek
  • budou použity k odvrácení bezprostředního ohrožení života nebo zdraví obyvatel nebo k odvrácení bezprostředně hrozící značné škody

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pou it z sob pro humanit rn pomoc za krizov ho stavu
Použití zásob pro humanitární pomoc za krizového stavu
 • O použití rozhoduje předseda SSHR na základě požadavku krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo určené obce.
 • Za jejich přidělení fyzickým osobám vážně postižených krizovou situací odpovídá krajský hejtman nebo starosta obce.
 • Vydané ZHP se nevracejí ani neuhrazují

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pou it mobiliza n ch rezerv za krizov situace
Použití mobilizačních rezerv za krizové situace
 • Na základě rozhodnutí vlády ČR o aktivaci systému hospodářské mobilizace
 • Na základě rozhodnutí vlády ČR lze poskytnout mobilizační rezervy i pro řešení krizových situací v systému nouzového hospodářství

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pou it hmotn ch rezerv za krizov situace
Použití hmotných rezerv za krizové situace
 • Vláda ČR

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

vy adov n v cn ch zdroj za krizov ch stav
Vyžadování věcných zdrojů za krizových stavů
 • Řeší ÚKŠ a pracovní skupina ÚKŠ pro koordinaci využití věcných zdrojů
 • Usnesení vlády č. 345/2003 – Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace a Systém koordinace využití dostupných věcných zdrojů potřebných k řešení krizové situace
 • Softwarový nástroj EPOZ

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

slide52

Schéma toku informací při vyžadování nezbytných dodávek

ÚKŠ

Odborná pracovní skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji

mostníkonstrukce

KŠ ÚSÚ

KŠ ČNB

KŠ kraje

nezbytné dodávky

mimo KP kraje

KŠ ÚSÚ

jiného správního úřadu

nezbytné dodávky

z  KP kraje

KŠ SSHR

KŠ určené obce

obec

Pozn.: KP = krizový plán

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

po adavek na v cn zdroje z sady
Požadavek na věcné zdroje - zásady
 • Za řešení krizových situací odpovídají orgány krizového řízení (krizový plán, plán nezbytných dodávek)
 • Pouze pokud orgány krizového řízeny schopny řešit krizovou situaci ve své působnosti mohou požádat o věcné zdroje další stupeň (obec, obec s rozšířenou působností, kraj, ÚKŠ)
 • Předpokládáme, že minimálně 90 % požadavků na věcné zdroje bude vyřešeno do úrovně kraje (včetně)
 • V odůvodněných případech lze uplatnit požadavek na věcné zdroje u ÚKŠ (pracovní skupina pro koordinaci věcných zdrojů). Je v gesci SSHR. Členové MV, MO, MD, MI, Mze, MZ, MPO, ČTÚ

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

po adavek na v cn zdroje pot ebn informace
Požadavek na věcné zdroje – potřebné informace
 • Kdo požaduje a kdy požadavek uplatnil
 • Kdy má být požadavek saturován
 • Co požaduje (druh, množství)
 • Pro koho požaduje, včetně kontaktních údajů (místo, osoba, spojení)
 • Způsob dodání (vlastní odběr, požaduje dopravit na místo)

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

po adavek na v cn zdroje k
Požadavek na věcné zdroje – ÚKŠ
 • OPS v nezbytné míře zajišťuje operativní koordinaci požadavků na věcné zdroje uplatněných u ÚKŠ, KŠ ÚSÚ a KŠ krajů a vede evidenci o jejich zabezpečení. Navrhuje ÚKŠ způsob zajištění věcných zdrojů, které nejsou věcně příslušné ÚSÚ schopny zabezpečit ve své působnosti. Navrhuje ÚKŠ způsob zajištění věcných zdrojů na základě jeho přímého požadavku.

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

po adavek na v cn zdroje k s
Požadavek na věcné zdroje – KŠ ÚSÚ
 • KŠ ÚSÚ řeší požadavek na věcné zdroje podle rozhodnutí OPS.
 • Pokud se rozhodne poskytnout PZ vytvořené na základě jeho požadavku (+MV ČR zahraniční humanitární pomoc) požádá KŠ SSHR, který požadavek zabezpečí.
 • Pokud se rozhodne pro jiné věcné zdroje řeší jejich zabezpečení ve vlastní působnosti
 • O způsobu řešení informuje OPS.

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

po adavek na v cn zdroje krizov t b sshr
Požadavek na věcné zdroje – Krizový štáb SSHR
 • KŠ SSHR řeší požadavek na věcné zdroje podle požadavků KŠ ÚSÚ.
 • K poskytnutí PZ (MZHP) vydá Rozhodnutí
 • Variantně poskytne PZ, včetně dopravy na místo a obsluhy, nebo zajistí jen dopravu na místo.
 • U mostních konstrukcí zajistí vývoz ten, kdo bude stavět

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

slide58

Poskytnutí SHR – KŠ SSHR

 • Výchozí situace do roku 2002:
 • velké množství skladů v rámci celé ČR
 • SSHR zajišťovala pouze výdej SHR ze skladu
 • Problém poskytnout SHR z mimokrizové oblasti do oblasti zasažené (doprava, složitá organizace)
 • Doprava na místo nebyla zabezpečována

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

poskytnut shr k sshr
Poskytnutí SHR – KŠ SSHR
 • Současný stav:
 • Výrazné snížení počtu skladů
 • Rozdělení teritoria ČR na 5 částí z hlediska skladování a zajišťování přepravy
 • Zřízení 5 řídící skladů
 • Je zajištěna doprava všech PZ na místo (SSHR, ochraňovatelé)
 • Termín dodání lze odhadnout na 24 hodin

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

poskytnut shr k sshr1
Poskytnutí SHR – KŠ SSHR

První způsob:

 • SSHR přímo zajistí přepravu části PZ na místo určení podle požadavku ÚSÚ (majetek bez obsluh):
 • PZ pro nouzové zásobování pitnou vodou,
 • PZ pro nezbytné dodávky MI
 • PZ pro rozšíření lůžkového fondu nemocnic
 • Zahraniční humanitární pomoc
 • Zásoby pro humanitární pomoc

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

poskytnut shr k sshr2
Poskytnutí SHR – KŠ SSHR

Druhý způsob:

 • SSHR zajistí přepravu části PZ na místo určení podle požadavku ÚSÚ cestou dalších složek (HZS, SVS, MZ, MD) - majetek včetně obsluh:
 • Likvidace nebezpečných nákaz zvířat a rostlin
 • Likvidace požárů (HZS)
 • Odstraňování následků povodní (HZS)
 • Zabezpečení náhradních zdrojů el. energie (HZS)
 • Prostředky pro dekontaminaci osob a techniky (HZS)
 • Antivirový přípravek TAMIFLU
 • Obnova sjízdnosti sítě dopravních cest

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

v voz pz prvn zp sob d c sklady

Čachovice

Plzeň

Sázava

Olomouc

Pohořelice

Vývoz PZ (první způsob) – Řídící sklady

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

d c sklady
Řídící sklady
 • Plzeň – SOŽ, a.s.
 • Čachovice – VIS, a.s.
 • Sázava – SOŽ, a.s.
 • Pohořelice – SOŽ, a.s.
 • Olomouc – SOŽ, a.s.

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

d c sklad s zava
Řídící sklad Sázava

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

d c sklad poho elice
Řídící sklad Pohořelice

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

d c sklad achovice
Řídící sklad Čachovice

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

d c sklad plze
Řídící sklad Plzeň

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

d c sklad olomouc
Řídící sklad Olomouc

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

v voz pohotovostn ch z sob 5 14 sklad

Hodkovice

Dolní Štěpanice

Všechlapy

Čachovice

K.Vary-Doubí

Třebestovice

Vinařice

Šumperk

Velké Albrechtice

Sedlčany

Plzeň

Litovel

Sázava

Olomouc

Holešov

Pracejovice

Jindřichův Hradec

UherskéHradiště

Pohořelice

Vývoz Pohotovostních zásob 5+14 skladů

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

d c a satelitn sklady i
Řídící a satelitní sklady I

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

d c a satelitn sklady ii
Řídící a satelitní sklady II

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

v voz pz zhp a mzhp 5 14 sklad 12

Vasped

Detrans

Hodkovice

Dolní Štěpanice

Horkalen

Všechlapy

Butas

Čachovice

Větrovan

Polora

Rokytnice

K.Vary-Doubí

Opavan

Třebestovice

Vinařice

Šumperk

Boletex

Velké Albrechtice

Sedlčany

Plzeň

Litovel

Sázava

Olomouc

Godula

Holešov

Dolanka

Osočkan

Pracejovice

Jindřichův Hradec

UherskéHradiště

Pohořelice

Vývoz PZ, ZHP a MZHP 5 +14 skladů +12

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

d c a satelitn sklady i1
Řídící a satelitní sklady I

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

d c a satelitn sklady ii1
Řídící a satelitní sklady II

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

k sshr poskytnut pohotovostn ch z sob za krizov situace
KŠ SSHR – Poskytnutí pohotovostních zásob za krizové situace
 • Úkolem SSHR při přepravě PZ je předat požadovanou PZ určené osobě
 • Předávaná zařízení budou provozuschopná a budou mít doplněné provozní náplně, u vozidel je uhrazeno „povinné ručení“
 • Provoz poskytnutých pohotovostních zásob SSHR nezajišťuje

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

k sshr poskytnut pohotovostn ch z sob za krizov situace1
KŠ SSHR – Poskytnutí pohotovostních zásob za krizové situace
 • Po dobu trvání krizového stavu jsou PZ užívány bezplatně, s tím, že ten komu byly poskytnuty si zajistí a hradí provoz.
 • Do 15 dnů po skončení krizového stavu je povinen PZ vrátit SSHR nebo se SSHR uzavřít smlouvu o jejich dalším užívání (odstavec 7, § 11, zákon č. 241/2000 Sb.).

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

k sshr poskytnut z sob pro humanit rn pomoc za krizov situace
KŠ SSHR – Poskytnutí zásob pro humanitární pomoc za krizové situace
 • O použití rozhoduje předseda SSHR na základě požadavku krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo určené obce.
 • Za jejich přidělení fyzickým osobám vážně postižených krizovou situací odpovídá krajský hejtman nebo starosta obce.
 • Vydané ZHP se nevracejí ani neuhrazují.

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

k sshr poskytnut z sob pro humanit rn pomoc za krizov situace po adavek
KŠ SSHR – Poskytnutí zásob pro humanitární pomoc za krizové situace – požadavek

Faxem cestou situačního centra ÚKŠ a zároveň SSHR

 • Pokud není aktivován ÚKŠ, pak faxem přímo SSHR
 • Vzor požadavku Příloha č. 2 „Metodiky činnosti … (krajské úřady, obce s rozšířenou působností, obce)“

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

k sshr poskytnut hmotn ch rezerv
KŠ SSHR – Poskytnutí hmotných rezerv

Na základě rozhodnutí vlády ČR

 • Potraviny
 • PHM – odběr ve skladech v cisternách nebo pomocí elektronických karet na vybraných čerpacích stanicích

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

dohoda mo r a sshr i
DOHODA MO ČR a SSHR I
 • Dohoda o součinnosti v oblasti přepravy pohotovostních zásob za krizových situací
 • Podepsána 4.10. 2004

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

dohoda mo r a sshr ii
DOHODA MO ČR a SSHR II
 • MO vyčlení síly a prostředky v maximálním rozsahu 40 řidičů nákladních vozidel,15 ks těžkých nákladních automobilů kategorie N3G a 10 ks přívěsů do 24 hodin od rozhodnutí vlády. Současně určí velitele, který bude koordinovat jejich využití a usměrňovat činnost dispečerů přepravy.

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

pl n vytv en civiln ch zdroj pl novac cyklus 2005 a 2006
Plán vytváření civilních zdrojů – plánovací cyklus 2005 a 2006
 • Dnem 1.1. 2005 je zahájen plánovací cyklus plánování věcných zdrojů na léta 2007 a 2008

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

poskytov n shr mimo krizovou situaci
Poskytování SHR mimo krizovou situaci
 • V zásadě úplatně
 • Bezúplatně pouze pro osoby, které se nezabývají podnikáním a pouze k zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti nebo pro účely sociální, humanitární …(odst. 3, § 27, z. 219/2000 Sb.)
 • Výjimku může ze závažných důvodů udělit MF ČR (odst. 4, §27, z. 219/2000 Sb.)

SSHR - OPH Ing. NOVÁK

poskytov n shr mimo krizovou situaci1
Poskytování SHR mimo krizovou situaci
 • Na žádost krajského úřadu nebo MV mohou být pro potřebu IZS při provádění záchranných a likvidačních prací využita hospodářská opatření… podle zvláštních právních předpisů (§ 22, z 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému

SSHR - OPH Ing. NOVÁK