asq ages stages questionnaires
Download
Skip this Video
Download Presentation
ASQ – Ages & Stages Questionnaires

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

ASQ – Ages & Stages Questionnaires - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

ASQ – Ages & Stages Questionnaires. Foreldreutfylte skjema for screening av born si utvikling Torjus Ødelien Psykolog, Førde BUP. Disposisjon. Kva er ASQ Foreldrerapportering Skjema Fordeler Skåring Praktiske døme – video Kliniske erfaringer – Camilla Voss

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ASQ – Ages & Stages Questionnaires' - bing


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
asq ages stages questionnaires

ASQ – Ages & Stages Questionnaires

Foreldreutfylte skjema for screening av born si utvikling

Torjus Ødelien

Psykolog, Førde BUP

disposisjon
Disposisjon
 • Kva er ASQ
 • Foreldrerapportering
 • Skjema
 • Fordeler
 • Skåring
 • Praktiske døme – video
 • Kliniske erfaringer – Camilla Voss
 • ASQ:SE (Social-Emotional) – Hanne Braarud
kva er asq
Kva er ASQ?
 • Screening av utvikling
  • Screening - finne dei borna som skal ha vidare undersøking. Differensiere rundt ein grenseverdi.
  • Utvikling – motorikk, språk og sosial funksjon målt mot aldersforventning
  • Ingen fullverdig eller diagnostisk undersøking.
skjema
19 aldre

Frå 4 mnd til 5 år;

2 mnd intervall til 2 år,

3 mnd intervall til 3 år,

6 mnd intervall til 5 år.

Nynorsk og bokmål

Opptrer truleg i heimen

Ja/ Av og til/ Ikkje enno

Delskalaer

Kommunikasjon

Grovmotorikk

Finmotorikk

Problemløysing

Personleg/ sosialt

Generelle spm.

Skjema
foreldrerapportering
Foreldrerapportering
 • Forskning dei siste tiår viser at foreldrerapport kan være pålitelig og gyldige.
  • Like gode som standardiserte testar for å identifisere
   • Kognitiv forseinking
   • Språkleg forseinking
   • ADHD
   • Skulerelaterte problem
foreldrerapportering1
Foreldrerapportering
 • Problem
  • Vanskar med å lese eller forstå
  • Psykisk helse
  • Kultur og språkforskjellar
  • Relasjon til hjelpeapparatet
 • Fagfolk kan underestimere borns meistring
 • Foreldre ser barnet meir og i tryggare omgjevnader.
 • Kan betre sjå åtferd som er i ferd med å manifestere seg.
fordeler
Fordeler
 • Tillegg til andre vurderingar - kvalitetssikring
 • Lett å kommunisere resultat vidare
  • Oppgåver med normer som gir standardisert skåre vs. kvalitative vurderingar.
 • Lett observerbare aktiviteter
 • Foreldre får ”nye auge” på barnet
andre fordeler
Andrefordeler
 • Talfesting av foreldrebekymring
 • Tette intervall i alder
 • Norske normer
 • Enkel skåring
  • (ev skåring i excel)
praktiske d me
Praktiske døme
 • Teken ut pga video/ stor datamengde
kliniske erfaringer med bruk av asq

Kliniske erfaringer med bruk av ASQ

Psykologspesialist

Camilla Voss

ulik bruk av asq
Ulik bruk av ASQ
 • Som utgangspunkt for utviklingsvurdering
 • Som utgangspunkt for tilråding om tiltak
 • Som basis for tverrfaglig og/eller tverretatlig samarbeid
 • Som ”inngangsbillett” til lite motiverte foreldre
 • Som langsgående vurderingsinstrument av utvikling
 • Som pedagogisk hjelpemiddel for å beskrive hva utviklingsvurderinger er og kan brukes til
kasuseksempel
Kasuseksempel
 • Trine nå 30 mndr ble undersøkt med bla ASQ ved 12 mndrs alder. Foreldrene hadde nylig skilt lag, og det var bekymring for utviklingen fra far. Mor mente hun var som andre 1-åringer.
1 unders kelse 15 mndr
Mor samtykket etter hvert til undersøkelse dersom hun fikk ha full kontroll med og innsyn i hva som skulle gjøres og informeres før far.

Hun fylte selv ut ASQ og syntes det gikk ganske greit.

Resultat:

Kommunikasjon –forsinket

Grovmotorikk- normal

Finmotorikk –på

grensen

Problemløsning- forsinket

Personlig/sosialt-normal

1.Undersøkelse 15 mndr.
tiltak 1 fase
Tiltak 1.fase
 • Mor var overrasket over resultatet, men gikk med på videre utredning
 • Utredningen bekreftet vansker med kommunikasjon. Normale evner. Trine virket noe passiv og uglad.
 • Tiltak ble iverksatt både hjemme (Marte Meo) og i barnehage (spes.ped.tiltak)
 • Mor ønsket ikke hjelp for egne vansker i forbindelse med separasjon.
evaluering av tiltak
Evaluering av tiltak
 • Mor avbrøt Marte Meo-behandling, syntes den var for krevende
 • Mor stilte spørsmål ved om far kunne ta mer omsorgsansvar for Trine som nå var blitt 18 mndr. Hun følte seg i dårlig form psykisk og ville ta imot hjelp.
 • Far sa nei til å ta over omsorgen for en periode, men besøkene hos ham ble forlenget.
 • Utviklingen i barnehagen var positiv når det gjaldt kommunikative ferdigheter, men de syntes Trine den siste tiden var blitt noe mer stille og passiv.
2 unders kelse 22 mndr
2.Undersøkelse 22 mndr.
 • ASQ resultat
 • Kommunikasjon : i grenseområdet
 • Grovmotorikk: i grenseområdet
 • Finmotorikk: normal
 • Problemløsning :normal
 • Personlig sosialt :normal
tiltak 2 fase
Tiltak 2.fase
 • Mor har tatt imot og følger opp individuell behandling. Hun forteller at hun er deprimert, men har begynt å komme seg.
 • Mor ber om at Marte Meo behandling blir gjenopptatt, og det blir gjort.
 • Barnehagen fortsetter sitt opplegg.
 • Det blir satt i gang besøksordning med farmor ettersom far har flyttet langt og ikke kan ha så ofte besøk.
unders kelse 30 mndr mors nske
Undersøkelse 30 mndr.(mors ønske)
 • ASQ resultat
 • Kommunikasjon : normal
 • Grovmotorikk: normal
 • Finmotorikk: normal
 • Problemløsning :normal
 • Personlig/sosialt: normal
vurdering
Vurdering
 • Et barn i fare for skjevutvikling blir fanget opp tidlig
 • Mor og barn får hjelp (far fikk tilbud, men takket nei)
 • Mor får delta aktivt i undersøkelsen ved bruk av ASQ. Hun har tillit både til behov for tiltak og vurdering av fremgang
 • Mor ser både subjektivt og objektivt (ved hjelp av ASQ) at det går bra med Trine
forel bige erfaringer oppsummert
Foreløbige erfaringer oppsummert
 • Godt innledende screeninginstrument, men det kan være viktig å få vurderinger med ASQ av barn på flere arenaer (hjemme, barnehage, besøkshjem eller annet)
 • Letter kommunikasjon om hva barnet strever med fordi man kan være mer sikre på å snakke om /bedømme samme fenomen enn ved rent skjønnsmessige beskrivelser
 • Andre mer grundige utredningsmetoder må brukes supplerende før konklusjon om utviklingsvansker
 • Det er behov for screening av sosial og emosjonell utvikling i tillegg.
 • Skalaen personlig/sosialt beskriver mest selvhjelpsferdigheter og betegnelsen er derfor litt misvisende
hanne braarud
Hanne Braarud
 • RBUP
 • www.rbup.uib.no
ad