Olgu Sunumu I - PowerPoint PPT Presentation

olgu sunumu i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Olgu Sunumu I PowerPoint Presentation
Download Presentation
Olgu Sunumu I

play fullscreen
1 / 53
Olgu Sunumu I
432 Views
Download Presentation
noble-kidd
Download Presentation

Olgu Sunumu I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Olgu Sunumu I Dr Hüdaver Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

 2. OLGU I 31 yaşında kadın Sigara içmiyor Soygeçmiş özellik yok Özgeçmiş 2000 yılında AC enfeksiyonu

 3. OLGU I 2006 Mart Ani başlangıçlı şiddetli öksürük ve halsizlik Subfebril ateş Az miktarda balgam Ailesinde de benzer semptomlar  Gribal enfeksiyon olarak yorumlamış. Şikayetlerinin geçmemesi üzerine iki hafta sonra göğüs hastalıkları uzmanına başvuru

 4. 24 Nisan 2006

 5. Mayıs 2006

 6. Soru 1 Radyolojik bulgular için doğru olmayan hangisidir? • Kavitasyon • Üst zon hakimiyeti • Periferik yerleşim • Perilenfatik nodüller • Buzlu cam şeklinde opasiteler • Atelektatik /fibrotik bantlar

 7. Soru 1 - Cevap Radyolojik bulgular için doğru olmayan hangisidir? • Kavitasyon • Üst zon hakimiyeti • Periferik yerleşim • Perilenfatik nodüller • Buzlu cam şeklinde opasiteler • Atelektatik /fibrotik bantlar

 8. ÖZGEÇMİŞ Kasım 2000 Öksürük, göğüs ağrısı ve ateş Plevral effüzyon Biyokimya  özellik yok Plevral ponksiyon Benign sitoloji Eksuda özelliğinde Mikst yangısal hücre Kültür üreme yok

 9. 2 Kasım 2000

 10. ÖZGEÇMİŞ Sefalosporin 1 ay süre ile tedavi Şikayetlerde gerileme PA Akciğer grafisinde düzelme

 11. 4 Aralık 2000 2 Kasım 2000

 12. 20 aralık 2000

 13. 20 aralık 2000

 14. Ocak 2001

 15. Soru 2 2 Kasımdan bir sonraki yıla uzayan Plevral effüzyon Sağ alt lob superior segment konsolidasyonu Bu aşamada fikrinizi almak istiyorum.... 1. Rad.Tanı: Lober pnömoni / Tedavi: Uygun 2. Rad.Tanı: Lober pnömoni / Tedavi: Uygun değil 3. Tanıya ve/veya tedaviye katılmıyorum, başka bir fikrim var

 16. Tedavi sonu kontrol 2 Kasım 2000 4 Aralık 2000

 17. Tekrar zamanımıza dönelim!...

 18. Soru 3 Nodüller açısından ayırıcı tanı düşünürsek... 1. Sarkoidoz 2. Silikozis 3. LHH 4. Tüberküloz 5. Fungal Enfeksiyonlar 6. Subakut Ekstrinsik Allerjik Alveolit En düşük olasılık sizce nedir ?

 19. Soru 4 Nodüller açısından ayırıcı tanı düşünürsek... 1. Sarkoidoz 2. Silikozis 3. LHH 4. Tüberküloz 5. Fungal Enfeksiyonlar 6. Subakut Ekstrinsik Allerjik Alveolit En yüksek olasılık sizce nedir ?

 20. OLGU I Atipik pnömoni ön tanısı Klacid 2x1 2 hafta Şikayetlerde gerileme  PA Akciğer grafilerinde düzelme 

 21. 24 Nisan 2006 5 Mayıs 2006

 22. 2 Haziran 2006

 23. Radyolojik Bulgular Heterojen Retiküler patern Buzlu cam dansitesi ??? Akciğerde fibrotik olayı düşündüren yapısal bozukluklar Periferik ve üst lob dağılımı Tersine kelebek kanadı dağılım

 24. Ters kelebek kanadı paterni Kontüzyon Eozinofilik pnömoni Sarkoidoz BAK Bağ doku hastalığı Atipik ödem Multipl enfarktlar Parazitik hastalıklar Radyasyon pnömonisi

 25. OLGU I 2006 Haziran Bronkoskopi BAL Benign sitoloji ARB  Kültür Üreme  Makrofaj % 50 Lenfosit % 40 Nötrofil % 10

 26. OLGU I bbb

 27. OLGU I IgG 1490 ASO 51.6 IgA 284 CRP 9.8 IgE (spesifik)  Romatoid faktör  9.5 IgM 118 C3 kompleman 141 Food panel  C4 kompleman 19.4 Liver/kidney mikrozomal ant  Aspergillus fumigatus  Anti smooth muscle antikor  Gastrik parietal cell antikor  Ethanol ANCA / C_ANCA  Ethanol ANCA / P_ANCA  Formalin ANCA  Crithidia (DS-DNA) 

 28. OLGU I ALLERJİ TESTİ RAST TX7 Negatif Ağaç poleni Negatif RAST GX4 Negatif Ot poleni ++ RAST MX2 Negatif Küf mantarı sporu Negatif RAST D1 Negatif Ev tozu akarı ++ RAST D2 Negatif Ev tozu akarı ++ RAST XW5 Negatif Yabani ot poleni Negatif

 29. OLGU I Bu bulgularla Nonspesifik İntersitisyel Pnömoni düşünüldü 30mg/gün dozda Prednol başlandı (mayıs 2006) 2 ay düzenli kortizon kullanımından sonra klinik şikayeti azalan hasta temmuz ayı sonunda tekrar kontrole geldi

 30. 05 Mayıs 2006 12 Ttemmuz 2006

 31. SFT 1 SFT 2 OLGU I

 32. OLGU I Temmuz 2006 Şikayetlerde azalma AC grafi bulgularında kısmi gerileme SFT lerinde kısmen düzelme Kortizon dozu kademeli olarak azaltılmalı Eylül 2006 10 mg /gün kortizon Klinik yakınma yok

 33. 5 Eylül 2006

 34. OLGU I Eylül 2006 HRCT de radyolojik düzelme yeterli değil Video-torakoskopik akciğer biyopsisi önerildi Klinik yakınmalarının az olması nedeniyle hasta biyopsi yapılmasını istemedi Kortizon dozu tekrar 20 mg’a çıkarıldı.

 35. 5 Eylül 2006 2 Haziran 2006

 36. Soru 5 Hazirana göre radyolojik değişiklik.. • Lezyonların yerleşimi değişmiş • Yaygınlığı artmış • Regresyon oluşmuş • Nodüller gelişmiş • Değişiklik yok Nedir ?

 37. Soru 5 Hazirana göre radyolojik değişiklik.. • Lezyonların yerleşimi değişmiş • Yaygınlığı artmış • Regresyon oluşmuş • Nodüller gelişmiş • Değişiklik yok Nedir ? CEVAP

 38. OLGU I Kasım ayı içerisinde kortizon dozu 4 mg’ a düşüldü. Yakınma Akciğer grafisi ve HRCT çekildi Hafif öksürük Terleme Halsizlik

 39. 27 Kasım 2006

 40. 12 Ttemmuz 2006 27 Kasım 2006

 41. 28 Kasım 2006

 42. 28 Kasım 2006 2 Haziraan 2006 5 Eylül 2006

 43. OLGU I Videotorakoskopik akciğer biopsisi öncesi TANINIZ NEDİR ?

 44. Soru 6 Şimdiye kadar düşünülen olasılıklar 1. Rezolüsyonu gecikmiş pnömoni 2. Atipik pnömoni 3. Eozinofili pnömoni 4. Nonspesifik intersisyel pnömoni 5. Sarkoidoz 6. LHH 7. Tüberküloz 8. Fungal Enfeksiyonlar 9. Subakut Ekstrinsik Allerjik Alveolit Nodüller ve dağılım açısından...

 45. 12 Mart 2007 27 Kasım 2006

 46. Primer tüberkülozun radyografik bulguları Parankimal konsolidasyonlar **** Büyümüş hiler lenf bezleri **** Plevral tutulum *** Mediastinal lenf bezleri * Miliyer TB Nadir Primer kompleks Nadir Kavite ( progresif primer TB ) Nadir “Çocukluk çağı TB olgularımızın retrospektif analizi” Arpaz s, et al Toraks Dergisi 2(1):27-33, 2001

 47. Tanı Hataları Hiler veya mediastinal LAP İzole parankimal konsolidasyon Atelektazi ve Plevral sıvı’ların primer akciğer tüberkülozunun bulguları olarak tanınamaması Akciğer Tüberkülozunda Görüntüleme ECR 1998 Hüdaver Alper

 48. 2 Kasım 2000