olgu sunumu
Download
Skip this Video
Download Presentation
OLGU SUNUMU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

OLGU SUNUMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 789 Views
 • Uploaded on

OLGU SUNUMU. Prof. Dr. Birsen MUTLU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. OLGU SUNUMU. Prof. Dr. Birsen MUTLU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. F. A. 17 Yaşında Bayan İstanbul Öğrenci Bekar. YAKINMALAR .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OLGU SUNUMU' - noah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
olgu sunumu

OLGU SUNUMU

Prof. Dr. Birsen MUTLU

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

olgu sunumu1

OLGU SUNUMU

Prof. Dr. Birsen MUTLU

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

slide4
F. A.
 • 17 Yaşında
 • Bayan
 • İstanbul
 • Öğrenci
 • Bekar
yakinmalar
YAKINMALAR
 • Ağzından kan gelmesi
 • Nefes darlığı
 • Ateş (38 ºC )
 • Öksürük
 • Kilo kaybı ( 2 günde ~ 4kg)
 • Halsizlik, terleme, baş ağrısı
slide6
ÖYKÜ
 • Daha önce bilinen herhangi bir hastalığı olmayıp Ekim-2006’ da hemoptizi, nefes darlığı, ateş, öksürük, kilo kaybı, halsizlik, terleme, baş ağrısı yakınmaları başlamış
 • Bu nedenle başvurduğu merkez tarafından verilen nonspesifik tedavi ile yakınmaları gerilemiş
 • Bir hafta önce hemoptizi dışındaki yakınmaları tekrar başlayan hastaya 2. kez nonspesifik tedavi başlanmış
 • Tedaviye rağmen yakınmaları gerilemeyen ve hemoptizisi başlayan hasta tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı
slide7
ÖZ GEÇMİŞ :Bir özellik yok

SOY GEÇMİŞ: Bir özellik yok

 • Alışkanlık : Yok
 • İlaç allerjisi : Tanımlamıyor
 • Düzenli kullandığı ilaç : Yok
slide8
FİZİK MUAYENE
 • Bilinç açık, koopere
 • Cilt soluk
 • Ateş ( 39 ºC )
 • Dispne (+)
 • Siyanoz (-)
 • Periferik LAP (-)
 • Ödem (-)
slide9
SOLUNUM SİSTEMİ
 • Dakika solunum sayısı: 20
 • Dinlemekle her iki akciğerde solunum sesleri doğal

KARDİYO-VASKÜLER SİSTEM

 • Kalp tepe atımı: 120/dk, ritmik
 • TA: 110/70 mmHg
 • Kalp sesleri: S1-S2 (+), S3, ek ses, üfürüm yok

BATIN

 • Organomegali yok
 • Ağrılı nokta yok
n tani
ÖN TANI? ? ?
 • Tüberküloz
 • Vaskülit
 • Pulmoner emboli
 • Hematolojik maligniteler
 • Pnömoni
slide11
PA - AKCİĞER GRAFİSİ

( F. A. ) 15. 02. 2007

n tani1
ÖN TANI? ? ?
 • Tüberküloz
 • Vaskülit
 • Pulmoner emboli
 • Hematolojik maligniteler
 • Pnömoni
slide14
HEMOGRAM
 • WBC : 1200/mm³
 • Hb : 6,4 gr/dL
 • Hct : % 19,6
 • PLT : 205000/mm³
per fer k yayma
PERİFERİK YAYMA

Sola kayma (+)

Anizokromi (+), Hipokromi (+)

Lenfopeni (+), Nötropeni (+)

slide16
Sedimentasyon : 100 mm/h

CRP : 216 mg/L

BCG Skar izi : 2 skar izi

PPD : 6 mm endürasyon

Kan Biyokimyası :Normal

Tam İdrar Tetkiki : Normal

slide17
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER
 • Balgam

Gram boyama

Çok sayıda epitel hücresi

Az sayıda lökosit

Gram (+) diplokok,

Gram (-) çomak ve kokobasiller

Kültür

Flora bakterileri üredi

ARB

Negatif

Kültür ( Lowenstein-Jensen ve BACTEC )

istendi

hang tetk k sterd n z
HANGİ TETKİKİ İSTERDİNİZ?? ?
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Akciğer fonksiyon testleri
 • Bronkoskopi
 • Vaskülit yönünden serolojik inceleme
 • Hepsi
hang tetk k sterd n z1
HANGİ TETKİKİ İSTERDİNİZ?? ?
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Akciğer fonksiyon testleri
 • Bronkoskopi
 • Vaskülit yönünden serolojik inceleme
 • Hepsi
n tani2
ÖN TANI? ? ?
 • Tüberküloz
 • Vaskülit
 • Alveoler proteinoz
 • Hematolojik maligniteler
 • Pnömoni
slide21
FVC: 45
 • FEV1: 53
 • FEV1/FVC: 100
bronkoskop
BRONKOSKOPİ
 • Sol bronş sistemi doğal
 • Sağ ana bronş, intermedier karina, üst lob bronşu, intermedier bronş, orta lob, alt lob süperior doğal
 • Sağ akciğer bazal segmentler girişinde az miktarda hemorajik sekresyon
 • Sağ alt lob laterobazal segmentten BAL yapıldı
 • Başlangıçta BAL sıvısı renksiz iken daha sonra sıvının hemorajik özellik kazandığı görüldü
slide24
BAL
 • Üreme olmadı
 • ARB: NEGATİF
 • BAL Sitolojisi:

Eritrositler ve p. Lökositler

 • Hemosiderin yüklü alveoler makrofaj oranı > %60
tani n ncel kl olarak ne ner rd n z
TANI İÇİN ÖNCELİKLİ OLARAK NE ÖNERİRDİNİZ ???

A. Torakotomi

B. TBB

C. Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi

D. VATS

E. TTİAB

tani n ncel kl olarak ne ner rd n z1
TANI İÇİN ÖNCELİKLİ OLARAK NE ÖNERİRDİNİZ ???

A. Torakotomi

B. TBB

C.Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi

D. VATS

E. TTİAB

slide28
TANI ?
 • Tüberküloz
 • Alveoler hemoraji
 • Alveoler proteinozis
 • Hematolojik malignite
 • Pnömoni
slide29
TANI ?
 • Tüberküloz
 • Alveoler hemoraji
 • Alveoler proteinozis
 • Hematolojik malignite
 • Pnömoni
alveoler hemoraj
ALVEOLER HEMORAJİ
 • Difüz alveoler infiltrasyon
 • Hematokrit ve/veya hemoglobinde azalma
 • Hemoptizi

Chest 2006; 129: 452-465

slide32
NONİMMÜN

Endobronşial lezyon yok

Endobronşial tümörler

Arteriovenöz malformasyonlar

Ülseratif trakeobronşit

Hemorajik pnömoni

Konjestif kalp yetmezliği

Bronşektazi

Üremi

Trombositopeni veya koagülopati

Pulmoner venookluzif hastalık

Masif pulmoner embolism

ALVEOLER HEMORAJİ

slide33
NONİMMÜN

Endobronşial tümörler

Arteriovenöz malformasyonlar

Ülseratif trakeobronşit

Hemorajik pnömoni

Konjestif kalp yetmezliği

Bronşektazi

Üremi

Trombositopeni veya koagülopati

Pulmoner venookluzif hastalık

Masif pulmoner embolism

ALVEOLER HEMORAJİ

Bronkoskopik bulgu yok

slide34
NONİMMÜN

Endobronşial tümörler

Arteriovenöz malformasyonlar

Ülseratif trakeobronşit

Hemorajik pnömoni

Konjestif kalp yetmezliği

Bronşektazi

Üremi

Trombositopeni veya koagülopati

Pulmoner venookluzif hastalık

Masif pulmoner embolism

ALVEOLER HEMORAJİ

Kültürlerde üreme yok

Trombositopeni: Yok

slide35
NONİMMÜN

Endobronşial tümörler

Arteriovenöz malformasyonlar

Ülseratif trakeobronşit

Hemorajik pnömoni

Konjestif kalp yetmezliği

Bronşektazi

Üremi

Trombositopeni veya koagülopati

Pulmoner venookluzif hastalık

Masif pulmoner embolism

ALVEOLER HEMORAJİ

GFR: Normal

slide36
NONİMMÜN

Endobronşial tümörler

Arteriovenöz malformasyonlar

Ülseratif trakeobronşit

Hemorajik pnömoni

Konjestif kalp yetmezliği

Bronşektazi

Üremi

Trombositopeni veya koagülopati

Pulmoner venookluzif hastalık

Masif pulmoner embolism

ALVEOLER HEMORAJİ

EKO: Normal

hang s n d n rd n z
HANGİSİNİ DÜŞÜNÜRDÜNÜZ ???

A-Antibazal membran antikor hastalığı

B-Kollajen vasküler hastalık

C-Wegener granülomatozu

D-Churg- Straus sendromu

E- Mikroskopik polianjit

slide38
İMMÜN

ALVEOLER HEMORAJİ

Antibazal membran antikor hastalığı

Antinötrofil antikor aracılı vaskülit

- Wegener Granülomatozu

- Churg-Straus Sendromu

- Mikroskobik polianjit

Kollajen vasküler hastalıklar

ABMA: NEGATİF

slide39
İMMÜN

ALVEOLER HEMORAJİ

Antibazal membran antikor hastalığı

Antinötrofil antikor aracılı vaskülit

- Wegener Granülomatozu

- Churg-Straus Sendromu

- Mikroskobik polianjit

Kollajen vasküler hastalıklar

c-ANCA p-ANCA:

NEGATİF

Paranasal sinüs BT: Normal

Göz Dibi: Normal

GFR: Normal

hang s n d n rd n z1
HANGİSİNİ DÜŞÜNÜRDÜNÜZ ???

A-Antibazal membran antikor hastalığı

B-Kollajen vasküler hastalık

C-Wegener granülomatozu

D-Churg- Straus sendromu

E- Mikroskopik polianjit

slide41
İMMÜN

ALVEOLER HEMORAJİ

Antibazal membran antikor hastalığı

Antinötrofil antikor aracılı vaskülit

- Wegener Granülomatozu

- Churg-Straus Sendromu

- Mikroskobik polianjit

Kollajen vasküler hastalıklar

FANA: POZİTİF Antikardiyolipin IgM Yüksek

slide42
Hastanın steroid tedavisine verdiği dramatik yanıt
 • FANA pozitifliği
 • Antikardiyolipin IgM’nin yüksekliği
 • Plevral efüzyon
 • Lökopeni varlığından dolayı hastada ön planda SLE düşünüldü
kl n k g d
KLİNİK GİDİŞ
 • Hastaya febril nötropeni protokolüne uygun tienam 4x500 mg ile Klacid 500 mg tb (2x1) antibiyoterapi düzenlendi
 • 3 gün 1 gr/gün pulse steroid uygulandı
 • Deltacortil 50 mg/gün (5mg sabah 7, akşam 3 tb) ile devam edildi
 • Yakınmaları geriledi, ateşi düştü
 • Hastanın yapılan hemogram kontrollerinde anemisi ve nötropenisinin düzeldiği görüldü
kl n k g d1
KLİNİK GİDİŞ
 • Antibiyoterapisi kesildi

CRP:6,39 mg/L

ESR:40 mm/h

slide45
SLE’ li hastaların %40 - 90’ında akciğer tutulumu mevcut

(Bağ dokusu hastalıkları arasında en sık akciğer tutulumu yapan )

ATS/ERS international multidiciplinary consensus classification of idiopathic interstitial pneumonias

Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 277-304

sle tani kr terler
SLE TANI KRİTERLERİ
 • Nonerozif poliartrit
 • Serozit
 • Hemolitik anemi veya lökopeni (<4000/mm3) veya lenfopeni (<1500/mm3) veya trombositopeni (<100000/mm3)
 • Yüzde kelebek tarzı eritem
 • Proteinüri (0,5 g/günden fazla) veya >3+ hücresel silendirleri
 • ANA pozitifliği
 • Oral mukozal ülserler
 • Fotosensitivite
 • Psikoz veya konvülziyon veya epilepsi
 • DNA antikoru veya SM antikoru veya LE hücresi veya yalancı VDRL pozitifliği
 • Diskoid lupus

Bu bulgulardan herhangi dördü hastalığın seyri sırasında oluşmuşsa

SLE tanısı %98 özgüllük ve %97 duyarlılık ile konulur

Arthritis Rheum 40.1725,1997

sle de akc er tutulumlari
SLE’ DE AKCİĞER TUTULUMLARI
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Hava yolu hastalığı
 • Plevra hastalığı
 • Pulmoner vasküler hastalık
 • Pulmoner hemoraji
 • Diyafragmatik disfonksiyon (Büzüşen akciğer sendromu)
 • Mediastinal / aksiller lenfadenopati
 • Akciğer enfeksiyonları

ERJ 2001; 18;Suppl. 32:69-80

tedavi
Tedavi
 • Kortikosteroid ± İmmunsupresif tedavi
 • Plazmaferez
 • Sağ kalım % 40-75

Connective Tissue Diseases..İnterstitial Lung Disease,

4th edition, 2003:535-598

slide50
SLE’li hastalardaotoantikorlar

Negatifse hastalığı kuvvetle reddettirir

Oldukça spesifiktir.Hastalığın aktivite

izleminde kullanılabilir.Nefrit

gelişiminde sıkı ilişkisi vardır.

ANA %95

AntiDNA %70

Anti Sm %30

AntiRNP %40

AntiRo (SSA) %30

AntiLa (SSB) %10

Antihiston %70

Antikardiyolipin: %50

Oldukça spesifiktir.Düzeyi sabittir.

Polimyozit/dermatomyozitte sıklıkla pozitiftir.

Anti DNA negatif kişilerde gözlenmesi

nefrit riskini azaltır.

Sjögren ve HLADR3 pozitifliği ile

birlikte sık rastlanır

antiRo ile birlikte nefrit riski azalır

İlaca bağlı lupusta daha sıktır (%95)

Venöz-arteryal trombüs riskini artırır.

PTT uzaması ve VDRL pozitfiliği ile

beraberdir.

Harrison’s Principles of Internal Medicine15th Edition-2001

ad