Nyttige erfaringer b r benyttes
Download
1 / 17

”Nyttige erfaringer bør benyttes!” - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

”Nyttige erfaringer bør benyttes!”. Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av eMeldinger Erfaringskonferansen 14. – 15. februar 2011 Prosjektleder Irene Henriksen Aune. Om Arendal kommune. 42 000 innbyggere 1300 ansatte i Omsorg, Mestring og Rehabilitering (OMR)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”Nyttige erfaringer bør benyttes!”' - nicole-david


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nyttige erfaringer b r benyttes

”Nyttige erfaringer bør benyttes!”

Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av eMeldinger

Erfaringskonferansen 14. – 15. februar 2011

Prosjektleder Irene Henriksen Aune


Om arendal kommune
Om Arendal kommune

 • 42 000 innbyggere

 • 1300 ansatte i Omsorg, Mestring og Rehabilitering (OMR)

 • 9 sykehjem

 • 11 hjemmesykepleiesoner

 • 218 bemannede boliger

 • IKT tatt i bruk i alle deler av OMR siden 2005


Elin k fase 1 pilotkommune siden 2006
ELIN-K fase 1 - Pilotkommune siden 2006

 • 3 fastlegekontorer

  • Legegruppen Grandgården - Plenario

  • Tromøy legesenter - Winmed

  • Pollen legesenter - Vision (fra 2010)

 • 2 hjemmesykepleiesoner

 • 2 korttidsavdelinger ved sykehjem

 • Tjenestekontoret

 • Utvikling og testing 2006 – 2009

 • Pilotering 2010

 • Drift 2011


Status 14 februar 2011
Status 14. februar 2011

 • PLO-meldingene er tatt i bruk ved 9 av 11 legekontor

 • 31 av 37 leger er i gang

  Legene i nabokommunene begynner å etterlyse samme mulighet!


Forberedelser til bredding
Forberedelser til bredding

 • Informasjon og forankring

  • Brev undertegnet av kommuneoverlege til alle fastlegene

  • Informasjon og presentasjon i fastlegeutvalget

  • Avtaleutkast med frist for tilbakemelding

 • Oppsett av kommunikasjonsparter

  • Lastet ned alle legekontorenes sertifikater til egen mappe

  • Sjekket legenes HERid i adresseregisteret – noen manglet

  • To legekontorer hadde oppgitt feil org. nr . Fikk hjelp av CGM

  • Egen brukerveiledning på oppsett viste DES, ikke ebXML

  • Hvordan se forskjell på krypterings- og signeringssertifikater?

  • La inn Com Parter etter mal fra den første som Tieto hadde satt opp

  • Etablerte Endringslogg

 • Adressekit til legekontorene (8 Winmed-kontorer)

  • Burde hatt en kvalitetssjekk på hvilke tjenestetyper CGM la inn


TIPS:

 • Alle legene måtte registreres som meldingsmottakere i fagsystemet for å få satt opp kommunikasjonen.

 • For å hindre at disse ble benyttet før de var klare, satte vi (VENT) etter navnet og fjernet dette etter hvert som kommunikasjonen var etablert og testet.


Testing av kommunikasjon
Testing av kommunikasjon

 • Installasjon av adressekit

  • CGM avtalte tid med legekontorene og utførte installasjon.

   • Avtalte å bruke Line Danser som gjennomgående testpasient.

   • Vi sjekket at testmeldingene kom frem og at applikasjonskvitteringer ble mottatt.

  • Legekontorene fikk noen uforståelige feilmeldinger og avviste meldinger når kommunen prøvde å sende

   • Måtte fjerne HERid på legene og bare beholde HPR-nr

   • Måtte legge inn kommunens orgnr som avsender ID til to legekontor


Rutiner
Rutiner

 • Rutinebeskrivelse - kommune

  • ”Kokebok for eMeldinger”

   • Kort om bakgrunn

   • Hvilke meldinger skal brukes når

   • Rutiner ved sending av meldinger

   • Rutiner ved mottak av medlinger

   • Rutiner ved feil og avvik

   • Hvilke legekontor som kan kommunisere elektronisk

 • Rutinebeskrivelse – legekontor

  • Basert på mal fra Bergen kommune - Justert til lokale forhold


O ppl ring
Opplæring

 • Tilbyr kurs fra 1300 – 1500 for inntil 20 personer

 • Annonseres i kursportalen med beskjed til teamledere

  • Innleder med Rutinebeskrivelsen

  • Gjennomgår og tester alle meldingstypene

  • Bruker egen testpasient i produksjonsbasen


TIPS

 • Bruk egen kommune som mottaker av alle testmeldinger fra kursene

  • Du unngår da å spamme legenes innbokser

  • Du kan også (sannsynligvis) slette meldingene etterpå slik at det ser ryddig og greit ut til neste kurs


N r alt er klart
Når alt er klart…

 • ”Start-pakke” til legekontorene

  • Sendte ut brukerveiledning fra CGM sammen med rutinebeskrivelsen for legekontorene og følgebrev

  • Tilbud om å komme rundt til dem hvis det var ønskelig

 • Klarsignal til kommunens ansatte

  • Fjernet (VENT) etter legenes navn

  • Oppdaterte rutinebeskrivelsen

  • E-post med informasjon til alle teamledere

  • Avtale med IKT Agder om kontroll av meldingsflyten daglig


TIPS

 • Etablérgjerne en ordning med meldingsansvarlige på hver lokasjon.

 • Disse gis et særskilt ansvar for å innføre gode rutiner på sin arbeidsplass, samt å følge opp at meldingene faktisk blir behandlet og at applikasjonskvittering kommer.

 • Disse er også lokasjonens hovedkontakt mot systemansvarlig.


Oppf lging
Oppfølging

 • Loggen i fagsystemet viste raskt at legene tok meldingene i bruk

 • Følger denne nøye i starten og gir tilbakemeldinger ved feil bruk

 • Sjekker jevnlig at meldinger blir fulgt opp og merket som ”Behandlet” i kommunen

 • Siden tjenestebasert adressering ikke virker ennå, er det en utfordring å fange opp alle meldingene som skal til Tjenestekontoret – sjekker ubehandlede meldinger som er eldre enn 1 uke


Suksesskriterier
Suksesskriterier

 • Forankring og forståelse hos alle parter

 • Dedikerte ressurser

 • God dialog med leger og leverandører

 • Klare ansvarsforhold

 • Gode rutiner

 • Tett oppfølging

 • Tålmodighet

 • Timing


Legesystemleverandører

ELIN-K

Tieto

Lokal prosjektleder




ad