advisor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Advisor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Advisor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Advisor - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Advisor. Kvalitetssikring satt i system gir konkurransefortrinn Samarbeidsavtale med NARF og DNA. Trykk PageUp og PageDown for å bla opp og ned. Hvorfor investere i Advisor?. Medvirker til bedre struktur Forenkler tilgangen til informasjon og erfaringer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Advisor' - oshin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
advisor

Advisor

Kvalitetssikring satt i system gir konkurransefortrinn

Samarbeidsavtale med

NARF og DNA

Trykk PageUp og PageDown for å bla opp og ned

hvorfor investere i advisor
Hvorfor investere i Advisor?
 • Medvirker til bedre struktur
 • Forenkler tilgangen til informasjon og erfaringer
 • Øker kvaliteten på kunderelaterte oppgaver
 • Øker kvaliteten på interne gjøremål
 • Frigjør tid
 • Øker inntjeningen langt utover investeringen
 • Gjør byrået mer interessant som arbeidsgiver
 • Øker verdien på regnskapsbyrået
advisor optimaliserer kontorrutinene
Advisor optimaliserer kontorrutinene

Bibliotek

Dokumentoversikt

E-post

Journaloversikt

Gjøremål dokumenter, oppgaver og oppdrag

Oppdragsoversikt

Kundeoversikt

Navnkartotek og CRM

Fakturering

Timer, erfaringssøk, fritekstsøk, metodikk, rapportering

oppdragsgjennomf ring
Oppdragsgjennomføring!
 • Habilitetssøk i kontaktregister ved kundeforespørsel
 • Database for kompetansevurdering
 • Opprettelse av kundekort med relasjoner til revisor, myndigheter
 • Opprettelse av oppdragskort med oppgaver (metodikker)
 • Opprettelse av oppdragsavtale og arbeidspapirer
 • Opprettelse av motpart ved konflikter (skatt, mva, bank)
 • Postjournal for inn- og utgående dokumenter og e-post
 • Journalføringer for mottak og utlevering av regnskapsmateriell
 • KS-håndbok med rutinebeskrivelser for kunder og eget kontor
 • Gjennomføring og oppfølging av oppgaver med frister
 • Registrering av timer og utlegg
 • Fakturering og rapportering av økonomisk bidrag
 • Gjøremål ved opphør av ansettelses- og kundeforhold
kvalitetssikring gir fordeler
Kvalitetssikring gir fordeler
 • Øker inntjeningen
  • kvalitetssikring av eget byrået øker inntjeningen
  • salg av denne erfaringen kan ytterligere øke inntjeningen
   • kunnskapsforvaltning er et satsningsområde for konsulenter
   • regnskapskontorer har fortrinn på dette området
   • slike arbeidsoppgaver vil øke rekrutteringen til regnskapsbransjen
 • Ekspertene fokuserer på kvalitetssikring og konkurranse
  • kunnskapsmengden en fare i seg selv iflg. prof. Petter Gottschalk
 • Regnskapsbransjens fortrinn i konkurransen om konsulenttimer
  • faste kunder
  • regelmessig kontakt med kunden
  • faglig kompetanse
 • Faglige kompetanse
  • har reel erfaring fra kvalitetssikring av eget byrå
  • kan mer enn de fleste om økonomirapportering
  • kan fremstå som en totalleverandør av administrative tjenester
kvalitetssikring og kunnskapsh ndtering
Kvalitetssikring og kunnskapshåndtering
 • Registrering og videreforedling av informasjon
  • informasjon vedr. forretningsforbindelser og kontakter
   • kategorier, relasjoner, kommunikasjon m.m.
  • kundeinformasjon
   • kategorier, ansvar, relasjoner, kommunikasjon m.m.
  • oppdragsinformasjon
   • kategorier, ansvar, frister, relasjoner, kommunikasjon, produksjon, fakturering m.m.
  • journalføring av dokumenter og annen informasjonsutveksling
  • dokumentgjennomføring
   • inngående og utgående e-post
   • inngående dokumenter og skanning
   • arbeidspapirer
   • utgående dokumenter
   • frister/oppfølging/flyt/oppfølging
   • versjonshåndtering
   • ansvarlig person og utførende person
   • erfaringssøk
  • oppgavegjennomføring
   • beskrivelse
   • frister/oppfølging/flyt/oppfølging
   • ansvarlig person og utførende person
   • evaluering
  • erfaringssøk
beskrivelse av navnkartoteket
Beskrivelse av navnkartoteket
 • Navnkartoteket (som består av objekter) kan importeres og vedlikeholdes fra eksterne databaser.
 • Hensikten med kartoteket er at alle navnopplysninger skal legges inn og vedlikeholdes fra ett sentralt sted. Dette øker kvaliteten og gir tidsbesparelser når man senere skal fylle inn opplysninger på kundekort og oppdragskort, for eksempel opplysninger om styremedlemmer, daglig leder, aksjonærer, oppdragkyndige m.m. Videre øker dette kvaliteten og gir tidsbesparelser ved dokumentbehandlingen.
 • Objektene kan kategoriseres slik at kartoteket kan benyttes til CRM, DM og annen kommunikasjon.
 • På navnkortet fremkommer oversikt over dokumenter hvor objektet står som avsender (inngående post) eller mottaker av dokumentet (utgående post).
 • På navnkortet fremkommer en tilsvarende oversikt over journalføringer hvor objektet er involvert.
 • Av oversikten fremkommer det om objektet er eller har vært kunde. Videre fremkommer det om objektet har eller har hatt noe forhold til en eller flere av kontorets oppdrag:
  • roller som oppdragkyndig, motpart, samarbeidspartner, leverandør, konkurskreditor, vitne m.m.
egen navndatabase
Egen navndatabase

Dokumentoversikt

Opprette oppdrag

E-post

Journalføring

Utvalg for CRM

Opprette dokument

Ikonene markerer at objektet er kunde og at det er opprettet oppdrag (gult)

Opprette kunde

Ikonene markerer at objektet har et motpartsforhold til et oppdrag (rødt)

kontakter og relasjoner
Kontakter og relasjoner

Relasjonsoversikter som er viktige ved konfliktsøk og habilitetsvurderinger

navnkortet andre opplysninger
Navnkortet; andre opplysninger

Kategorier som kan benyttes til å opprette utvalg som igjen kan benyttes til fletting av dokumenter og til CRM-funksjoner

Ajourhold av e-postadresser er viktig for å få til en rasjonell behandling av e-post i postloggen

inng ende og utg ende post p navnkortet
Inngående- og utgående post på navnkortet

Oversikt over og tilgang til inn- og utgående post

opprette kundekort fra navnkartoteket
Opprette kundekort fra navnkartoteket

Hvis navnet ikke er registrert i navnkartoteket må det gjøres først. Deretter markeres navnet og Ny kunde knapp benyttes. Ansvarlig person, type og bransje bør legges inn. Opplysningen overføres deretter til regnskapet.

legge inn relasjoner p kundekortet
Legge inn relasjoner på kundekortet

Objektet hentes fra navnkartoteket og tildeles rolle. På navnkortet til objektet fremkommer alle relasjonene som er knyttet til objektet

erfaringsarkiv
Erfaringsarkiv

Søk etter kunnskap og tidligere erfaringer

kompetanseoversikt
Kompetanseoversikt

Alle kurs legges inn i egen database og kategoriseres

opprette nytt oppdragskort fra kundekortet
Opprette nytt oppdragskort fra kundekortet

Opprette (ev. kopier) nytt oppdrag for regnskapsføring 2005

Oppdrag for tidligere år

oppdragskort med dokumentoversikt
Oppdragskort med dokumentoversikt

Dokumentene kan filtreres etter arkivkode

postlogg inng ende post skannet og e post
Postlogg inngående post (skannet) og e-post

I tillegg til tradisjonell korrespondanse skal e-post også inngå i postloggen

journalf ring av mottak av bilag
Journalføring av mottak av bilag

Mottak og utlevering av bilag skal journalføres og kvittering utleveres til kunde

bibliotek ks h ndboka til narf
Bibliotek/KS-Håndboka til NARF

Rutiner som er hentet fra KS-håndboken til NARF og tilpasset kontoret

Elektronisk arkivering av kurs og rundskriv

sjekkliste gjennom ret excel versjonen
Sjekkliste gjennom året, Excel-versjonen
 • Fra et excel-ark kan det ikke genereres rapporter!
 • I Advisor er oppgavene overført til metodikker hvor det kan kjøres ut rapporter.
metodikker
Metodikker

Metodikker som kan overføres til oppdrag

fremdrift oppdrag for ansvarlig
Fremdrift oppdrag for ansvarlig

Diverse utvalgskriterier

oppgavestatus for et enkelt oppdrag
Oppgavestatus for et enkelt oppdrag

Totaloversikt over oppgavene på de forskjellige områdene

rapport som viser oppgavestatus p et oppdrag
Rapport som viser oppgavestatus på et oppdrag

Ikke utført oppgave

Utført oppgave

timeoversikt p oppdragskortet
Timeoversikt på oppdragskortet

Utdypende tekst øker faktureringsgraden

dagens timeliste
Dagens timeliste

Mertid, overtid, avspassering og ferie (variable timer) overføres til timebank

import av timer og utlegg til fakturakladd
Import av timer og utlegg til fakturakladd

Plukke enkelte oppdrag eller alle oppdrag hvor det har påløpt timer siden forrige fakturering

fakturakontroll mot budsjett og fjor rets tall
Fakturakontroll mot budsjett og fjorårets tall

Totalt fakturert inklusive dette fakturaforslaget

Avtalt/budsjettert honorar fordelt på medarbeider og ansvarlig

Fakturert på fjorårets oppdrag

utjevningstimer i fakturakladd
Utjevningstimer i fakturakladd

Timer kan legges til og trekkes ifra når man står i fakturaen

Beskrivende tekst kan endres når man står i fakturaen

eksempel p tekst i faktura
Eksempel på tekst i faktura

Kan erstattes av timeaktiviteter

eksempel p fakturavedlegg
Eksempel på fakturavedlegg

Spesifikasjon av tekstlinjene i fakturaen

eks p rapport faktureringsgrad
Eks. på rapport; faktureringsgrad

Faktureringsgraden må leses sammen med disponeringen av totaltiden og økonomisk bidrag (timesats fakturerte timer)

Faktureringsgraden isolert sett har liten informasjonsverdi

innhenting av aktive fullmakter
Innhenting av aktive fullmakter

Hente frem aktive fullmakter ved opphør av kundeforhold