eksempelsamling om brandsikring af byggeri
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Eksempler med alternativer Bygger på traditionelt byggeri og erfaringer Formål med eksemplerne i teksten Ny struktur. Eksempelsamling Struktur. Generelt Flugtvejsforhold Konstruktive forhold Brandtekniske installationer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eksempelsamling om brandsikring af byggeri' - prem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eksempelsamling om brandsikring af byggeri
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempler med alternativer

Bygger på traditionelt byggeri og erfaringer

Formål med eksemplerne i teksten

Ny struktur

eksempelsamling struktur
EksempelsamlingStruktur
 • Generelt
 • Flugtvejsforhold
 • Konstruktive forhold
 • Brandtekniske installationer
 • Brand- og røgspredning
 • Redningsberedskabets indsatsmulighed
eksempelsamling om brandsikring af byggeri generelt
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri - Generelt
 • Brandstrategi for bygningen
  • Mål og principper for det ønskede brandsikkerheds niveau
  • Bygningens udformning og anvendelse
  • Evakueringsstrategi
  • Brandsikringssystemer
eksempelsamling brandteknisk dokumentation
Eksempelsamling Brandteknisk dokumentation
 • Bygningens placering på grunden
   • Situationsplan, brandmæssig adskillelse i forhold til skel og andre bygninger på samme grund
 • Flugtvejsforhold
    • Flugtvejsstrategi, total evakuering, zone evakuering, sikkert sted, det fri
eksempelsamling om brandsikring af byggeri1
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri
 • Brandteknisk dokumentation (II)
  • Dokumentation byggevarers og bygningsdeles brandmæssige egenskaber
  • Kontrolplan for bygningen og installationer
  • Anvendte standarder mv.
bygningsdele og materialer
Bygningsdele og materialer

Dokumentation af brandmæssige egenskaber

 • En beregning
 • En brandprøvning efter gældende standarder
 • CE-mærkning
 • Kommissionsbeslutninger
 • MK-godkendelse eller tilsvarende ordning, så længe et nyt europæisk grundlag ikke er eneste mulighed
1 6 brug af brandtekniske installationer
1.6 Brug af brandtekniske installationer

Nye standarder

Henvisning til www.EBST.dk

eksempelsamling flugtvejsforhold
EksempelsamlingFlugtvejsforhold
 • Generelt
 • Antal flugtveje
 • Bredde af flugtveje samt døre til og i flugtveje
 • Udformning af flugtveje samt døre til og i flugtveje
 • Brandmæssig adskillelse af flugtveje
 • Passager i brandceller
 • Redningsåbninger
 • Trapper, trapperum, elevatorskakte og luftsluser
flugtvejsforhold generelt
FlugtvejsforholdGenerelt
 • Flugtveje
  • Gangarealer, flugtvejsgange, flugtvejstrapper
  • Anvendes kun til trafik
  • Gange kan dog indrettes til andre formål
  • ikke gennem anden bolig- eller erhvervsenhed (evt. udlagt som fællesareal)
  • Elevatorer, rullende fortove, automatiske døre mv. kun anvendes, hvis de ikke blokerer
kapitel 3 2 adgangsforhold
Kapitel 3.2Adgangsforhold
 • Døre min. 77 cm fri bredde
 • Gange, altangange, forrum, plads foran elevatorer min. 1,3 m
 • Trapper min 1,0 m
 • Reposer min. 1,3 m
  • Værn ved luftsluser og altangange min. 1,2m
kap 3 bygningens indretning ny
Kap. 3 Bygningens indretning NY

3.2.2 stk. 1

Fælles adgangsveje skal have en tilstrækkelig bredde efter den planlagte brug og skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde og skal markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning. Den fri bredde skal være mindst 1,3 m.

(3.2.2 stk.1)

De fleste fælles adgangsveje er tillige flugtveje og skal derfor også opfylde bestemmelserne i kap. 5 (brand) om flugtveje.

flugtvejsprincipper1
Flugtvejsprincipper

+ Undervisningslokaler med øget brandrisiko

flugtvejsprincipper2
Flugtvejsprincipper

Mere end 150 personer - evt. yderligere en flugtvej pr. 200 personer

flugtvejsforhold antal flugtveje
FlugtvejsforholdAntal flugtveje

Brandceller med én flugtvej

• Brandceller i anvendelseskategori 1 med et areal på under 150 m2 og beregnet til få personer.

• Brandceller i anvendelseskategori 1, 2, 4 og 5, hvor underkant af redningsåbning er tæt på terræn, hvilket typisk er op til 2,0 m over terræn.

• Boliger i anvendelseskategori 4.

flugtvejsforhold antal flugtveje4
FlugtvejsforholdAntal flugtveje
 • Brandceller i to etager
  • Udgange på begge etager
 • Gårdarealer, tagterrasser mv
  • To udgange
slide21
2.2 Antal flugtveje

Tabel 2.1

*Se afsnit 2.3 vedrørende fri bredde.

** Døre til flugtveje fra en brandcelle kan ofte anses for at være uafhængige, hvis de ligger i en afstand af mindst 5 meter.

flugtvejsforhold bredde af flugtveje samt d re til og i flugtveje
FlugtvejsforholdBredde af flugtveje samt døre til og i flugtveje
 • Minimumskrav i kap. 4 (niveaufri adgang)
 • Bygninger med mange personer min. 10 mm pr. person, som fordeles ligeligt, dog under hensyn til normalt adfærdsmønster
 • Rum til mere end 150 personer min. 2 personer ud samtidigt. Dvs. døre min. 1,2 m.
 • Døre fra opholdsrum i anv. Kat. 6 min. 1,2 m og gange min. 2,4 m.
 • Håndlister
eksempelsamling flugtvejsforhold1
EksempelsamlingFlugtvejsforhold

Pladsfordelingsplaner

brandm ssig adskillelse af flugtveje
Brandmæssig adskillelse af flugtveje

Døre samme brandmodstandsevne som væg, dog

 • Dør i brandsektionsvæg mellem gange, der er flugtvej E 60-C (F-60)
 • Dør mellem gang der er flugtvej og de rum som den betjener

EI2 30 (BD-dør 30 M), dog EI2 30-C (BD-dør 30) mod depotrum o.lign.

 • Dør mellem flugtvejsgang og baderum/wc-rum mv. ingen krav
brandm ssig adskillelse af flugtveje1
Brandmæssig adskillelse af flugtveje
 • Dør mellem trapperum eller elevatorskakt og flugtvejsgang

E 30-C (F-dør 30)

 • Døre til opdeling af flugtvejsgange pr. 50 m, dog 25 m natopholds-bygninger

CSa Selvlukkende røgtæt dør

trapper trapperum elevatorskakte og luftsluser
Trapper, trapperum, elevatorskakte og luftsluser

Adgang til kælder fra trapperum

Over håndstigeredningshøjde - over det fri

Undtagen boliger med altaner og inden for drejestige højde

Adgang til kælder fra

elevatorskakt

sikkerhedstrappe og luftsluser
Sikkerhedstrappe og luftsluser

Sikkerhedstrappe - eget trapperum uden brændbart materiale bortset fra håndlister

Luftsluse - åben mod facaden til udluftning af røg

bygningsdele og materialer1
Bygningsdele og materialer

Dokumentation af brandmæssige egenskaber

 • En beregning
 • En brandprøvning efter gældende standarder
 • CE-mærkning
 • Kommissionsbeslutninger
 • MK-godkendelse eller tilsvarende ordning, så længe et nyt europæisk grundlag ikke er eneste mulighed
brandklassifikation
Brandklassifikation

Hidtidige system Europæiske system

Materiale Reaktion på brand

Beklædninger Brandbeskyttelsessystem

Brandmodstandsevne Brandmodstandsevne

Brandbeskyttelsessystem

Gulvbelægninger Gulvbelægninger

Tagdækninger Tagdækninger

slide31
Reaktion på brand

A1 Ingen tillægsklasser

A2

B s1, s2, s3

C d0, d1, d2

D

E d2

F

Tillægsklasser

s1, s2, s3 Røgproduktion,

d0, d1, d2 Brændende dråber og partikler

}

Materiale klasse

Ubrændbart

Klasse A og B materiale

brandklassifikation1
Brandklassifikation

Reaktion på brand, eksempler på klassifikationer

A2 - s1, d0 Ubrændbart

B - s1, d0 Klasse A

D - s2, d2 Klasse B

brandklassifikation gulvbel gninger
BrandklassifikationGulvbelægninger

Hidtidige Europæiske

Klasse G Gulvbelægning A1fl

A2fl

Bfl

Cfl Dfl Dfl-s1

Efl Ffl

A2fl-Dfl kombineres med s1(begrænset røg) eller s2 (ingen krav tilrøg)

brandklassifikation tagd kninger
BrandklassifikationTagdækninger

Hidtidige Europæiske

Klasse T tagdækning Broof(t1)

Froof(t1)

Broof(t2)

Froof(t2)

Broof(t3)

Croof(t3)

Droof(t3)

Froof(t3)

classified without further testing classified without testing
Classified without further testingClassified without testing
 • Euroklasse A materialer
 • Tagdækninger
 • Træbaserede plader
 • Solid wood panels
 • High-pressure decorative laminates
 • Mineral wool products
 • Strutual timber
 • Plastisol coated steel
 • Metal faced sanwich panels
 • Gypsum plasterboard
 • Resilient textile and laminate floor coverings
konstruktionstr
Konstruktionstræ

Konstruktionstræ: Visuelt og maskinelt sorteret med densitet min. 350 kg/m3 og tykkelse min. 22 mm

Limtræ med densitet min. 380 kg/m3 og tykkelse min. 22 mm

D-s2, d0

brandklassifikation brandmodstandsevne1
Brandklassifikation Brandmodstandsevne

Hidtidige system Europæiske system

BS R Bæreevne

BD E Integritet

F I Isolation

W Stråling

M Mekanisk påvirkning

C Selvlukkende

S Røggennemtrængning

brandklassifikation brandmodstandsevne2
BrandklassifikationBrandmodstandsevne

Hidtidige Europæiske

BS 60 R 60 A2-s1, d0 (bærende)

REI 60 A2-s1, d0 (bærende og adskillelende)

EI 60 A2-s1, d0 (Ikke-bærende men adskillelende)

BD 60 R 60 (bærende)

REI 60 (bærende og adskillelende)

EI 60 (Ikke-bærende men adskillelende)

F60 E60

brandklassifikation brandbeskyttelsessystem
BrandklassifikationBrandbeskyttelsessystem

K1 10, K2 30, K260

Klasse 1 Beklædning K1 10 B-s1,d0

Klasse 2 Beklædning K1 10 D-s2,d2

Brandbeskyttel- K2 30 eller K2 60

sessystem 30, 60

eksempelsamling konstruktive forhold
EksempelsamlingKonstruktive forhold

Isoleringsmaterialer i konstruktioner

 • Definition 300 kg/m3
 • Lempelser
  • Klasse A generelt / Klasse B udvidet anvendelse
eksempelsamling brandtekniske installationer
EksempelsamlingBrandtekniske installationer
 • Anlægstyper
 • Valg af brandtekniske installationer
 • Skema over krav
eksempelsamling brandtekniske installationer1
EksempelsamlingBrandtekniske installationer
 • Anlægstyper
  • ABA, AVS, røgalarmanlæg, varslingsanlæg, brandventilation og røgudluftning, ABDL, flugtvejs- og panikbelysning, skilte og markeringer, slangevinder, redningselevator
 • Valg af brandtekniske installationer
 • Skema over krav
brandtekniske installationer
Brandtekniske installationer

DS/EN 12101

 • Effektivitetsfaktor er 0,4, hvis åbning ikke er testet
 • Forklaringer
 • Kort kollapstid
eksempelsamling brand og r gspredning
EksempelsamlingBrand- og røgspredning
 • I det rum, hvor branden opstår
 • I den bygning, hvor branden opstår eller til andre bygninger på samme grund
 • Til bygninger på anden grund
eksempelsamling brand og r gspredning1
EksempelsamlingBrand- og røgspredning
 • Antændelse/udluftning
 • Indvendige overflader – Nedhængte lofter
 • Udvendige overflader – Tagdækninger
 • Brandmæssig opdeling – Brandceller/Brandsektioner
 • Afhængigt af installationer
 • Trapperum mv.
 • Gennembrydninger
 • Stabilitet
 • Brandkam
 • Vinkelsmitte
eksempelsamling redningsberedskabets indsatsmulighed
EksempelsamlingRedningsberedskabets indsatsmulighed
 • Adgangs- og tilkørselsmuligheder
 • Røgventilation
 • Slukningsmulighed
 • Evakuering fra høje bygninger
slide68
Røgudluftning trappe mv.

Oplukkeligt vindue med en højde og en bredde omkring 0,5 m.

Eller

En røglem, manuelt oplukkelig lem med en lysning på mindst 1 m², som skal kunne åbnes let fra trapperummets indgangsetage ved et greb anbragt på et iøjnefaldende sted og afmærket med tydelig påskrift ”Røglem”.

OH 7

eksempelsamling redningsberedskabets indsatsmulighed2
EksempelsamlingRedningsberedskabets indsatsmulighed

Røgventilation af kælder og tagrum

  • 0,5 % af gulvarealet eller et luftskifte på ca. 6 gange i timen
 • Evakuering fra høje bygninger