Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice

play fullscreen
1 / 12
Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice
204 Views
Download Presentation
newton
Download Presentation

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice MUDr. Miroslav Pastucha, 12.9.2013

 2. CÍL – nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k dlouhodobým nebo opakovaným hospitalizacím. • INSPIRACE – USA, Itálie, Švýcarsko OTEVŘENÍ 1.10.2012

 3. Vznik v USA v 60.letech 20 st. • Intenzivní ambulantní péče Dobrá dostupnost – snadná dosažitelnost péče oběma směry. Fyzická i časová (24/7) Komunita - provázanost s lokalitou, dobrá znalost prostředí a dalších služeb, lokální samospráva. Komplexnost – multidisciplinární tým, centrum, streetworking, mobilita, krizová lůžka. ASERTIVNÍ KOMUNITNÍ PÉČE

 4. Krizová intervence • Psychiatrická rehabilitace Individuální přístup – náplň práce není předem definovaná, je šitá klientům na míru. Flexibilita – nic není předem vyloučeno Aktivní /asertivní/ přístup – kontakt aktivně vyhledáváme a udržujeme. ASERTIVNÍ KOMUNITNÍ PÉČE TERAPIE REALITOU

 5. 1 psychiatr • 6 a ½ terénní psychiatrické sestry • 0,1 sociální pracovnice • 0,05 arteterapeutka • pracovna sester • pracovna lékaře • společenská místnost • 2-lůžkový pokoj • mobil, automobil • SCHÁZÍ: • psycholog • sociální pracovník • terapeut /AT?/ ZAŘÍZENÍ

 6. Krizová intervence 20% CÍLOVÁ SKUPINA Komunitní služby Asertivní komunitní péče

 7. KTC

 8. Byli jsme v kontaktu s cca 100 nemocnými • Asi 50-ti z nich věnujeme intenzivní ambulantní péči /min. 1x týdně/ • DOHLÍŽÍME NA UŽÍVÁNÍ MEDIKACE, řešíme krizové situace, doprovázíme na úřady, podporujeme záliby, arteterapie, konzultace ohledně vaření včetně cvičné kuchyňky, DOPROVOD NA NÁKUPY, vyhledání a doprovod do zdravotnického zařízení, komunikujeme s rodinami nemocných, POMOC s praním a úklidem, pomoc s nakládáním s financemi, hodnotíme zdravotní stav a účinky léků, PSYCHOTERAPIE, výlety a kulturní akce, podpora v zaměstnání. ZKUŠENOSTI NAVAZUJEME VZTAH

 9. cca 900 kontaktů / měsíc • cca 10 kontaktů / pacient / měsíc • 30 pacientů je vedeno i v KTC psychiatrické ambulanci • dalších 15 pacientů je vedeno v ambulancích PNB • zbytek pacientů je registrován u více než 30 ambulantních psychiatrů v Praze • cca 20 pacientů bydlí v CHB BONA ČÍSLA

 10. Nácvik každodenních životních dovedností, zapojení rodiny, pracovní příležitosti, sociálně-právní oblast, podpora zdravého životního stylu, podpora v užívání léků, pomoc v oblasti bydlení, finance, poradenství • Personál: poměr 10:100, 1 psychiatr, 2 sestry, 2 AT odborníci, 2 odborníci na bydlení a zaměstnání. Přímo poskytují služby • max. 6 nových klientů měsíčně, 95% déle než rok • 4 osobní kontakty týdně /2h/, 90% kontakt > 2 osoby za 2 týdny • 24/7, 80% kontaktů v komunitě ACT ≠ CDZ ACT model

 11. Spolupráce s Fokusem • Možnost eliminovat některé nedostatky: • zmenšit spádovou oblast • obohatit multidisciplinární tým • naučit se spolupracovat se sousedy Děkuji za pozornost!